טענת קיזוז נזקים כנגד חיוב שטרות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא טענת קיזוז נזקים כנגד חיוב שטרות:בפנינו ערעור על החלטתו של בימ"ש השלום בחיפה (כבוד הרשם אוחיון) שניתנה בתיק המרצה 9640/96 ובתיק המרצה 50549/96 שהדיון בהם אוחד, בתאריך 5.12.1996. בהחלטתו, דחה כבוד הרשם את התנגדותה של המערערת לבצוע שתי המחאות שהוגשו לתיק הוצל"פ, 14-16478-95-7 ו- 14-16479-95-8, בלשכת ההוצל"פ בבאר- שבע.
המערערת קנתה מאת המשיב מפלסת במחיר- 135,000 שקלים, וקיבלה את המפלסת להחזקתה. המערערת שילמה ע"ח המחיר 67,500 שקלים ואת היתרה בשיקים דחויים נשוא שתי בקשות הביצוע.


טענת המערערת היא כי המפלסת היא באיכות פגומה ואינה מתאימה ליעודה, וכי עלות תיקונה, בהסתמך על חוות דעת שצירפה, מגיעה לכדי 108,000 שקלים בתוספת מע"מ. בנסיבות אלה, עומדת לה הטענה של כשלון תמורה מלא, הפוטרת אותה מפרעון 2 השיקים הנ"ל, מה גם שהודיעה למשיב על ביטול העיסקה, והעמידה את המפלסת לרשותו.

בימ"ש קמא דחה טענה זו בקבעו כי עובדת קבלתה מפלסת ע"י המערערת מצביעה על קבלת התמורה. הערכת התיקון אינה בבחינת סכום קצוב, ואין בו כדי להוות כשלון תמורה מלא. מטעמים מצטברים אלה דחה את ההתנגדות וחייב את המערערת בתשלום הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 1,000 שקלים ומע"מ.

על החלטה זו נסב הערעור שבפנינו.ברור הוא שהמערערת, כקונה, לא הסכימה לקנות מפלסת לקויה. בחוות הדעת שצורפה יש משום הוכחה, לכאורה, לקיומה של אי התאמה במפלסת.


מתצהיר עולה, לכאורה, כי המפלסת נבדקה סמוך לאחר קבלתה על ידי המערערים, ועם גילוי הפגמים, הודיעה המערערת מייד למשיב על קיומם של הפגמים, וביקש לבטל את העיסקה.בבקשה לרשות להתגונן, כל שעל המבקש להראות כי יש לו הגנה מתקבלת על הדעת.


בשלב זה יש להעמיד את תצהיר המבקש בחזקת אמת ולבדוק אם הראה בתצהירו הגנה אפשרית.

אין חולק כי כל אחד מהשיקים הוא עילה בפני עצמה, המנותקת ונפרדת מעיסקת היסוד שעל פיה הוצאו השיקים. בהספקת מפלסת פגומה, בצורה כה יסודית, הפר המשיב הפרה יסודית את חוזה המכר, ועקב כך גרם למערערת נזק, הגבוה מסכומי ההמחאות נשוא בקשת הבצוע, כמפורט בחוות הדעת, שנמסרו בתמורה למפלסת. נזק זה גרם לביטול העיסקה ע"י המערערת. יש לראות בנסיבות אלה כישלון תמורה ובבחינת הגנה מוכרת, המצדיקה מתן רשות להתגונן. כן רשאית המערערת להשמע בטענת קיזוז של נזקים כנגד חיובי השטרות (ראה ר"ע 22/85 ס.ט.ס. אלקטרוניקה בינלאומית בע"מ נ' סלין אמפיסל בע"מ, פס"ד לט(2) ע' 565).דעתי היא שיש לקבל את הערעור, לבטל את החלטת בימ"ש קמא וליתן למערערת רשות להתגונן, כשהתצהיר מטעמה ישמש כתב הגנתה.


הייתי מחייב את המשיב לשלם למערערת את הוצאות הערעור ושכ"ט עו"ד בסך 3,500 שקלים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מתאריך מתן פסק-הדין ועד לתשלום בפועל ומע"מ.

השופט ש. פינקלמןאני מסכים.

השופטת ב. גילאור

אני מסכימה.


הוחלט כאמור בפסקה 5 לפסק-דינו של כבוד הנשיא מ. סלוצקי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פגמים בשטר

 2. שטר לא חתום

 3. מהו שטר ביטחון ?

 4. פקיעת שטר בוררות

 5. הודעת חילול שטר

 6. חתימה על שטר ריק

 7. השלמת פרטים בשטר

 8. רישום בפנקס השטרות

 9. התיישנות בדיני שטרות

 10. סעיף 29 לפקודת השטרות

 11. חתימה על שטר ע''י שלוח

 12. דינו של השטר כדין חוזה

 13. שטר ביטחון שכירות חנות

 14. הארכת שטר ביטחון בעל פה

 15. דיני שטרות במשפט האנגלי

 16. שטר משכנתא בדרגה ראשונה

 17. ביטול חתימה על שטר סילוק

 18. שטר נאמנות סותר חובות נאמן

 19. פיצוי על חקירת משטרה רשלנית

 20. עיון בתיק משטרה ע''י צד שלישי

 21. מימוש שטר בטחון בשכירות דירה

 22. סיחור שטר מותנה בניגוד להרשאה

 23. התיישנות בקשה לביטול שטר משכון

 24. טענת קיזוז נזקים כנגד חיוב שטרות

 25. ערעור לעליון על מימוש שטר משכנתא

 26. הכחשת חתימה על שטרות בתיק הוצל''פ

 27. קיום יחסי מין בין חוקר משטרה למתלוננת

 28. חתימה על שטר עסקה במקרקעין בפני עורך דין

 29. העברת הליכי מימוש שטר משכון בהוצל''פ למשקם

 30. תביעה כספית שהוגשה כשטר לביצוע בלשכת ההוצל"פ

 31. תביעה לביטול רישום זכות הבעלות על פי שלושה שטרי מכר

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון