ירידה בשמיעה לעובד במפעלי ים המלח

בל (ב"ש) 1040/00 ירידה בשמיעה לעובד במפעלי ים המלח

1. ביום 29.8.99 דחה פקיד התביעות נפגעי עבודה את תביעת התובע לתשלום דמי פגיעה בגין ירידה בשמיעה.

2. בעקבות החלטת פקיד התביעות הגיש התובע תביעה לבית הדין במסגרתה טען כי היה מקום לקבל את תביעתו לתשלום דמי פגיעה בגין הירידה בשמיעה.


3. בהודעה מיום 14.10.02, פירט הנתבע את העובדות שאינן שנויות במחלוקת, מבחינתו, והודיע על הסכמתו למינוי מומחה רפואי אשר יבחן קיומו של קשר סיבתי רפואי בין הירידה בשמיעה לה טוען התובע, לבין תנאי העסקתו של האחרון.נ

4. לאור הודעת הנתבע ועל בסיס החומר שהיה בתיק בית הדין, קבע בית הדין בהחלטה מיום 20.10.02 את העובדות הבאות:

א. התובע עובד במפעלי ים המלח החל מחודש מרץ 80'.ב

ב. התובע התקבל לעבוד כמתקן תקרים במחלקת צ.מ.א – מוסכים, במפעל שירותי ביצוע.ו

העבודה מתבצעת במבנה סגור עם דלתות.נ

ג. לא היה שינוי במקום עבדותו של התובע, במהלך תקופת העסקתו, נכון להיום מועסק התובע באותו מקום כמנהל עבודה, תיקון תקרים.ב

ד. התובע עובד 5 ימים בשבוע 8 שעות ביום.ו

ה. התובע איננו סובל ממחלות כרוניות ואיננו נוטל תרופות באופן קבוע.נ

ו. התובע חשוף לרעש של 89 דיצבלים במשך כשעה ביום ונחשף לרעש סביבתי (חדר קומפרסורים) בה רמת הרעש היא של 109 דיציבל, כשלוש שעות ביום (נוספות).ב

5. עוד נדרש התובע להודיע בהחלטה מיום 20.10.02 אם הוא חולק על עובדה מהעובדות אשר צויינו לעיל.ו

בנוסף ולחילופין, התבקש התובע להודיע אם הוא מבקש להוסיף ולפרט עובדות נוספות בנוגע לתנאי עבודתו וחשיפתו לרעש במהלך עבודתו.נ

לסוף נקבע בהחלטה מיום 20.10.02 כי ככל שלא תתקבל הודעה מטעם התובע על השגות בנוגע לעובדות שקבע בית הדין - ישמשו העובדות הנ"ל את המומחה הרפואי לצורך קביעת קיומו של קשר סיבתי רפואי בין חשיפתו של התובע לרעש מזיק, לבין הפגיעה הנטענת בשמיעה.ב

6. משלא התקבלו כל השגות מטעם התובע, מונה ד"ר דנינו כמומחה מטעם בית הדין ונדרש לשאלות הבאות:

א. האם הירידה בשמיעת התובע נבעה מרעש אליו נחשף במקום עבודתו או שמא מדובר בתחלואה טבעית?

ב. האם הירידה בשמיעת התובע הינה מחלת מקצוע?

ג. האם חשיפתו של התובע לרעש הובילה לסדרה של פגיעות זעירות החוזרות ונשנות שכל אחת מהן תרמה נזק משלה?

7. ביום 9.6.03 העביר ד"ר דנינו את חוות דעתו לפיה:

א. רק חלק מליקוי (בהולכת העצם) ב- 4000 הרץ יכול להיות קשור לחשיפה לרעש בעבודה.ו
הליקוי ההולכתי בתדירויות הדיבור לא קשור לעבודה אלא לגורם תחלואתי של אוזן תיכונה וחיצונית.נ

ב. לא.ב

ג. לאור חשיפה לרעש של 109 ד"ב כשלוש שעות ביום, ניתן לומר שחלק מהליקוי ב- 4000 הרץ יכול להיות תוצאה של פגיעות זעירות חוזרות ונישנות.ו

8. בתשובה לשאלות הבהרה שנדרש המומחה הרפואי הוסיף המומחה הרפואי כי לא ניתן לקבוע את תרומת העבודה לליקוי בשמיעה בתדר של 4000 הרץ.נ

הוא הוסיף כי לשאלה זו אין חשיבות שכן לאור הולכת עצב תקינה בתדירויות הדיבור, לא זכאי התובע לנכות שמיעתית.ב

9. בשים לב לקביעת המומחה הרפואי לפיה לא ניתן לקבוע את תרומת העבודה ללקוי בתדר 4000 הרץ, דין התביעה להידחות.ו

לעניין זה רק נוסיף כי בהתאם לקביעת בית הדין הארצי הנכבד, אין המבוטח עומד בחובת ההוכחות המוטלת עליו, מקום שמצא המומחה הרפואי מטעם בית הדין כי עלול להיות קשר סיבתי בין תנאי העבודה לבין הפגיעה הנטענת.נ

ראה:
דב"ע לג/ 157-0, כרמלה רביע ואח' נ' המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ה' 179.ב

10. סוף דבר, התביעה נדחית.ו

בנסיבות הענין, אין צו להוצאות.

11. הערעור על פסק דין זה הוא בזכות, ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לצד המבקש.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפרעות שמיעה בצבא

 2. ליקוי שמיעה מעורב

 3. הכרה בירידה בשמיעה

 4. נזקי שמיעה כתב תביעה

 5. השוואה בין בדיקות שמיעה

 6. ירידה בשמיעה 20 דציבל

 7. אי הכרה בליקוי שמיעה

 8. ירידה בשמיעה עובד מוסך

 9. ליקוי שמיעה מחלת מקצוע

 10. ירידה בשמיעה עקב צלילה

 11. אזניים / שמיעה - אחוזי נכות

 12. בדיקת שמיעה בעבודה ברעש

 13. ליקוי שמיעה מיקרוטראומה

 14. פגיעה בשמיעה תאונת דרכים

 15. תנאי להכרה בליקוי שמיעה

 16. ליקויי שמיעה מורה לנהיגה

 17. ירידה בשמיעה טכנאי מזגנים

 18. פגיעה בשמיעה עבודות ריתוך

 19. ירידה בשמיעה במידה בינונית

 20. ירידה בשמיעה – רופא תעסוקתי

 21. דמי פגיעה בגין ירידה בשמיעה

 22. ליקויי שמיעה של פועל בניין

 23. בעיות שמיעה בגלל רעש מטוסים

 24. ירידה בשמיעה בגלל רעש מנוע

 25. ירידה בשמיעה בשתי האוזניים

 26. ירידה בשמיעה עקב פגיעה בראש

 27. ירידה בשמיעה עקב חשיפה לרעש

 28. ירידה בשמיעה בעבודה עם מסור

 29. ירידה בשמיעה אצל עובד נגריה

 30. הכרה בליקויי שמיעה של חקלאי

 31. אבדן מכשיר שמיעה בתאונת דרכים

 32. ליקוי שמיעה עקב עבודה בצה''ל

 33. ירידה בשמיעה עקב פציעה בעבודה

 34. צפצופים באוזניים וירידה בשמיעה

 35. הוכחת ירידה בשמיעה בגלל העבודה

 36. הכרה בבעיות שמיעה כתאונת עבודה

 37. הכרה בפגיעה בשמיעה כתאונת עבודה

 38. התיישנות תביעה בגין ליקויי שמיעה

 39. ירידה בשמיעה לעובד במפעלי ים המלח

 40. תשלום מביטוח לאומי על ירידה בשמיעה

 41. חוות דעת מומחה לליקויי שמיעה בעבודה

 42. ירידה פתאומית בשמיעה בגלל רעש בעבודה

 43. סירוב ביטוח לאומי להכרה בליקוי שמיעה

 44. אי הכרה בליקוי שמיעה על יסוד חוות דעת

 45. ירידה בשמיעה אצל ילד לאחר תאונת דרכים

 46. התיישנות תביעה לביטוח לאומי בגין בעיות שמיעה

 47. הכרעה בין שתי בדיקות שמיעה סותרות בביטוח לאומי

 48. ירידה חושית עצבית עמוקה בטונים הגבוהים וירידה קלה בטונים של דיבור החל מ- 1500 הרץ

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון