כניסה לצומת באור צהוב - תאונת דרכים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא כניסה לצומת באור צהוב - תאונת דרכים:

1. מקרה די שכיח במציאות חסרת הסבלנות של כבישי ארצנו; שני נהגים קרבים לרמזור מעברים שונים, האחד ממהר "להספיק" ולעבור למרות שהאור הירוק בכיוונו עומד להתחלף וחברו מן העבר האחר, ממהר להיכנס אל הצומת בהרף עין שבו מתחלף האור מאדום לצהוב.

2. בתאריך 25/11/97 נפגשה מכוניתו של תמיר אשר שהיתה נהוגה ע"י עמית (להלן: "עמית") במכוניתו של שמואל (להלן: "שמואל") נהוגה בידיו; כל זאת אירע בצומת הרחובות אורוגוואי וטהון בקרית יובל שבירושלים.

3. עפ"י גירסת עמית הגיע הוא אל הצומת מכיוון מערב שמגמת פניו ישר לפנים. הוא המתין מול הרמזור שהאור בו היה אדום עד התחלפות האור לירוק ורק אז הסיע רכבו אל תוך הצומת; או אז הגיחה מימינו מכיוון רח' אורוגוואי מכוניתו של שמואל אשר נכנס אל הצומת כאשר האור ברמזור מכיוונו אדום כשמגמת פניו שמאלה אל תוך רח' טהון. הוא חסם את דרכו של עמית וכך אירעה ההתנגשות.

4. גירסתו של שמואל: הוא נכנס אל הצומת באור ירוק ובהיותו בתוך הצומת החל האור להבהב, אך הוא הספיק כמעט להשלים את מעבר הצומת אלא שעמית נכנס אל הצומת כבר כאשר מכיוונו התחלף האור לצהוב ועוד בטרם הספיק שמואל לפנות את הצומת.

5. אין חולקין כי חזית מכוניתו של עמית פגעה במרכז דופן שמאל של מכוניתו של שמואל; בין שתי הדלתות.

6. בעת הדיון בפני אישר עמית כי לא זיהה ולא ראה את מכוניתו של שמואל עד לרגע המגע בין שתי המכוניות.
כפי שציינתי גם בעת הדיון, הודאתו זו "מזכה" אותו ב"מקדמה" של מידת רשלנות גבוהה גם אם אקבל את גירסתו שלו במלואה. אין צריך להזכיר ולהדגיש את העקרון הידוע כי על נהג הנכנס לצומת אפילו הוא נהנה מ"זכות קדימה" ואפילו האור ברמזור מכיוונו ירוק, לבדוק ולהיזהר היטב לבל יכנס אל הצומת כאשר זו איננה פנויה.

הצדדים אישרו בפני (והדבר אף ידוע לי מהיכרותי את הצומת) כי טווח הראיה באזור הצומת המדובר, לכל כיוון, איננו מוגבל. מכאן, העובדה שעמית לא הבחין במכוניתו של שמואל אשר נכנסה אל הצומת וכמעט הספיקה לחצותה, מלמדת כי דעתו של עמית כלל לא היתה נתונה לנעשה לפניו על הכביש.

7. אשר לשאלה בכיוונו של מי היה האור הירוק ברמזור ירוק בעת ששני כלי הרכב נכנסו אל הצומת: בעניין זה שמעתי, לבד מעדויות שני הנהגים המעורבים גם את עדותו של העד מר צחי שטרן אשר נסע עם עמית במכוניתו בעת האירוע. העד אישר ללא כל פיקפוק את גירסת עמית כי כאשר החל עמית בכניסה אל תוך הצומת היה האור ברמזור בכיוונו ירוק.
אמת הדבר שעד זה הינו חברו של עמית אשר ישב עמו במכונית אך מבין שלושת העדים אשר העידו בפני על האירוע הוא העד היותר אוביקטיבי. עוד יצויין בהקשר זה כי גם מדברי עדותו של שמואל עולה כי נכנס אל הצומת במקרה הטוב (לדידו), ברגע התחלפות האור מירוק לכיוונו ומן הסתם נכנס בחיפזון "כדי להספיק".

8. אני מעדיף איפוא בעניין זה את גירסת עמית על פני גירסת שמואל.

בנסיבות אלו סבור אני כי האחריות לתאונה מוטלת על שני הנהגים המעורבים ואני מטיל עליהם את האחריות בחלקים שווים, בשיעור של 50% על כל אחד מהם.

9. מכאן לנזקים:
(א) נזקיו של אשר תמיר (התובע בת.ק. 5668/98): מבין הנזקים המפורטים בכתב התביעה הוכחו רק נזקי התיקון בסך 3,819.- ש"ח ושכ"ט השמאי בסך 387.- ש"ח. סה"כ 4,206.- ש"ח.
(ב) מבין נזקיו של שמואל הוכחו הנזקים המפורטים בס"ק א' ב' ג' ו-ד' בסעיף 6 של כתב תביעותו בסך 1,501.- ש"ח.

10. התוצאה היא שאני מחייב את הנתבעים בת.ק. 5668/98 לשלם לתובע באותו תיק מחצית מסכום הנזק המוכח על ידיו ובסה"כ 2,103.- ש"ח ואילו את הנתבע בת.ק. 5033/98 לשלם לתובע באותו תיק מחצית מהנזק המוכח על ידיו, סה"כ 750.50 ש"ח.

בנסיבות העניין אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי תאונת דרכים ?

 2. פגיעה בתאונת דרכים

 3. תביעת תאונת דרכים

 4. נפגעי תאונות דרכים

 5. תאונת דרכים פגע וברח

 6. תאונת דרכים מיניבוס

 7. תאונת דרכים עולה חדש

 8. תאונת דרכים - גרירה

 9. תאונת דרכים לפני גיוס

 10. תאונת דרכים אחרי חניה

 11. תביעה בגין תאונת דרכים

 12. תאונת דרכים עוזר חשמלאי

 13. תאונת דרכים פגיעה במוח

 14. תאונת דרכים תאונת עבודה

 15. תאונת דרכים - כריתת טחול

 16. תאונת דרכים ג'יפ

 17. תאונת דרכים קרע במיניסקוס

 18. סוגי תאונות דרכים

 19. תאונת דרכים פיזיותרפיסטית

 20. תאונת דרכים עם עגלה

 21. תאונת עבודה רתך - תאונת דרכים

 22. פגיעה מכסה מנוע - תאונת דרכים

 23. תביעת מיטיבים – תאונת דרכים

 24. הסעה בשכר תאונת דרכים

 25. תאונת דרכים עובד תעשייה אווירית

 26. טריקת דלת תאונת דרכים

 27. תיק אפס - תאונת דרכים

 28. דיכאון עקב תאונת דרכים

 29. מכות יבשות תאונת דרכים

 30. תאונת דרכים של תושב זר

 31. מכות יבשות בתאונת דרכים

 32. תאונת דרכים של טרמפיסט

 33. תאונת דרכים פגיעה בכתף

 34. תאונת דרכים קשישה בת 82

 35. תאונת דרכים פגיעה באצבע

 36. תאונת דרכים של בעל ואישה

 37. תאונה בדרך לעבודה של הבעל

 38. תאונה בדרך מהעבודה לרופא

 39. תאונת דרכים של בחור ישיבה

 40. שאלת עצם קרות תאונת דרכים

 41. תאונת דרכים אדם בן שבעים

 42. תאונת דרכים עם ג'יפ מסחרי

 43. סיוטים העקבות תאונת דרכים

 44. תאונה עם מנוף תאונת דרכים

 45. גורם זר מתערב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים קטלנית ברוורס

 47. תאונת דרכים קשה נער בן 16

 48. תאונת דרכים צומת רמת אפעל

 49. פיצוץ מיכל דלק תאונת דרכים

 50. התחשמלות מהווה תאונת דרכים

 51. חבלה גולגולתית בתאונת דרכים

 52. תאונת דרכים במהלך חיפוש חניה

 53. תאונת עבודה משאבת בטון – תאונת דרכים

 54. לידה מוקדמת עקב תאונת דרכים

 55. צניחת עפעף עקב תאונת דרכים

 56. תאונת דרכים אישה פנסיונרית

 57. ניסיון התאבדות בתאונת דרכים

 58. גרסאות סותרות לתאונת דרכים

 59. כוויות בעור עקב תאונת דרכים

 60. פגיעת ראש חמורה בתאונת דרכים

 61. דלדול שרירים עקב תאונת דרכים

 62. פגיעה של אב ובנו בתאונת דרכים

 63. תאונה בעצירה לפני הכניסה לצומת

 64. תאונת דרכים נהג שרשיונו נפסל

 65. ערעור על פסק דין תאונת דרכים

 66. אשפוז בהרצפלד לאחר תאונת דרכים

 67. שינוי התנהגות לאחר תאונת דרכים

 68. תאונת דרכים מתנדב במשמר האזרחי

 69. נקע חוזר בכתף עקב תאונת דרכים

 70. חובת הגשת עזרה לאחר תאונת דרכים

 71. תאונת דרכים קטלנית התנגשות בעץ

 72. דימום תת דוראלי עקב תאונת דרכים

 73. ענישה מחמירה למניעת תאונת דרכים

 74. טריקת דלת על אצבע - תאונת דרכים

 75. סטיה מהדרך לעבודה - תאונת דרכים

 76. קרעים בגידי הכתף עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים עקב חניה אסורה בכיכר

 78. אובדן כושר עבודה עקב תאונת דרכים

 79. תאונת דרכים 12 טיפולי פיזיותרפיה

 80. תאונה בדרך מהעבודה לבית של ההורים

 81. קשר בין אפילפסיה לבין תאונת דרכים

 82. הפניה לפיזיותרפיה לאחר תאונת דרכים

 83. תאונת דרכים - תשלומים בגין הוצאות חד פעמיות

 84. הודעה כוזבת על תאונת דרכים במשטרה

 85. טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת דרכים

 86. כניסה לצומת באור צהוב - תאונת דרכים

 87. מימון טיפול רפואי לנפגע תאונת דרכים

 88. שרירים מתוחים בעורף לאחר תאונת דרכים

 89. פניה לחדר מיון שבוע לאחר תאונת דרכים

 90. פגיעה קשה בתאונת דרכים של אישה מבוגרת

 91. ? הגדרת תאונת דרכים – מה ההגדרה של תאונת דרכים

 92. תאונת דרכים נגרר / פסקי דין גורר נגרר

 93. תאונה בדרך לעבודה - סטיה מהדרך המקובלת

 94. תשלום על מצבה - כיסוי הוצאות מצבה - תאונת דרכים

 95. האם פגיעה בזמן תדלוק מהווה תאונת דרכים

 96. כמה מקבלים על שברים בצלעות בתאונת דרכים

 97. תאונת דרכים בעת בעצירה לפני הכניסה לצומת

 98. תלונות פסיכוסומאטיות בעקבות תאונת דרכים

 99. תאונת דרכים – הפרעה בתנועות לסת הפרעה בתחושה בלסת

 100. שני נתיבים שהופכים לנתיב אחד - תאונת דרכים

 101. האם פריקת מטען מלט מיכלית מהווה תאונת דרכים

 102. עובד שלא מסוגל לחזור לעבודה לאחר תאונת דרכים

 103. שבר בעצם האף ושפשופים במותניים עקב תאונת דרכים

 104. תאונת דרכים: האם הנתבע פנה בדרך נמהרת ורשלנית ימינה

 105. תאונת הדרכים נגרמה כתוצאה מפתיחתו הפתאומית של מכסה מנוע

 106. תאונת דרכים: אי התאחות עצם הזרוע עם התהוות מפרק נד מדומה

 107. תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה הכניסה ללוד, בסמוך לכיכר

 108. מחלוקת על תיאור השניות הבודדות שלפני קרות ההתנגשות בתאונת דרכים

 109. תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה בכיוון יציאה משער נמל תל אביב

 110. בעקבות תאונת דרכים אובחן כסובל מחבלות במצח משמאל והתלונן על חבלת ראש

 111. תאונת דרכים: הפרעת דחק בתר חבלתית בדרגת חומרה בינונית תסמינים דיכאוניים משניים

 112. תאונת דרכים: מטטרסלגיה עם חוסר חיבור של שברים במטטרסים 2-4 והשטחה של הקשת הרחבית

 113. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון