ליקויי בניה בבית קרקע באשקלון

תא (ק"ג) 1258/01 ליקויי בניה בבית קרקע באשקלון
 
התובעים רכשו מן הנתבעת, חברה קבלנית לבניין ופיתוח בע"מ, בית צמוד קרקע בעיר אשקלון, הכל בהתאם לחוזה מכר ומפרט של הבית, המהווה חלק בלתי נפרד מן החוזה (להלן: "הדירה").

התובעים קיבלו חזקה בדירה בשנת 1998 והגישו תביעה זו בשנת 2001, לפיצוי כספי בגין ליקויי בניה אשר קיימים בדירה, לטענתם.נ
בית המשפט מינה מהנדס מומחה מטעם בית המשפט, אשר נתן חוות דעתו בעניין ליקויי הבניה בדירה.ב
 
התובעים סרבו לאפשר לנתבעת לתקן את הליקויים על פי חוות הדעת , ואילו הנתבעת גילתה דעתה לעשות כן.ו
הנתבעת אף ביקשה לבצע תיקונים בדירה במסגרת שנת הבדק, אך התובעים מנעו ממנה לעשות כן.נ
 
 
 
 
 
לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, אני קובעת כדלקמן:
 
א. לנתבעת קמה הזכות לבצע את התיקונים בדירה, ומצד התובעים לא נשמעה טענה עניינית המצדיקה מניעה זו. (ראה פסק דין של כבוד השופט קלינג, ת.א. 1171/89 זלוצין ו- 76 אח' נ' דיור לעולה בע"מ דינים מחוזי, כרך לב' (3) 182).ב
לפיכך, יש לנכות מכל סכום שיפסק בגין ליקוי בניה את הרווח הקבלני העומד על סך של 20%.ו
 
ב. הנזק בגין ליקויי הבניה על פי חוות הדעת, עומד על סך של 7,690 ₪, ובניכוי 20%, עומד על סך של 6,160 ₪.נ
 
אשר לנזקים ו/או אי ההתאמה לגביהם, נמנע המומחה מלקבוע עמדה, הנני קובעת כדלקמן:
 
א. הספקת צנרת גז - התובעים לא הוכיחו כי שילמו תשלום כלשהו בגין הכנת צנרת הגז עד לדירה, על כן אינני פוסקת פיצוי בגין ראש נזק זה.ב

ב. ניקוז גג לרעפים - אני פוסקת פיצוי נוסף בסך 2,500 ₪.ו
 
ג. אספקת אדמת גן - לא הוכח כי התובעים שילמו בגין אספקת אדמת גן, ועל כן אני אינני פוסקת פיצוי בגין ראש נזק זה.נ
 
ד. חדר ארונות מטבח - המפרט מזכה את התובעים בארונות מטבח מעל ומתחת לשיש במידות של 5 מטר.ב
בפועל בוצע ארון תחתון בלבד באורך 3.5 מטר.ו
עלות הוספת השיש והקרמיקה הנדרשת לארון תחתון מתקזזת עם ההפרש של 1.6 מטר לארון עליון. לפיכך אינני פוסקת פיצוי בגין כך.נ
 
ה. עמוד בולט בניגוד לתוכנית - בשל הדרישה לתקרת בטון הפותחת בפני התובעים אפשרות בניה של קומה נוספת, נדרשה תמיכה זו. הנתבעת לא חייבה את התובעים בגין ביצוע תקרה זו, הגם שעל פי המפרט התחייבה לתקרת רביץ הזולה בעלותה. לפיכך בשל האילוץ שקם, לאור בקשת התובעים לשינוי התקרה, אינני מזכה בפיצוי בגין ראש נזק זה.ב
 
ו. אובדן מבנה חדר הממ"ד.ו
על פי מפרט המכר התחייבה הנתבעת למכור לתובעים קוטג' בן 5 חדרים לפי התוכנית. בפועל קיימים 4 חדרים + ממ"ד (מזווה) . בתוכנית המכר כתוב שמידות הממ"ד הן 2.9X2.4 מטר והחדר מתואר במפרט כמזווה הצמוד למטבח.נ
 
התקנות המחייבות קובעות, כי שטחו של חדר מגורים לא יפחת מ- 8 מ"ר ורוחבו המינימלי יהיה 2.6 מטר.ב
לפיכך מבחינה תכנונית אין חדר הממ"ד עונה על הדרישות הנ"ל והוא מהווה בפועל חדרון (1/2 חדר).ו
הנתבעת טענה, כי הגם הליקוי יש להתחשב בעובדה, כי מבחינת שטח הדירה בכללותה סופק השטח המתחייב והמטר החסר משטח הממ"ד הוסף לשטחים אחרים בדירה, כגון המטבח הצמוד או חדר האוכל.נ
כמו כן, טענה להעדר נזק בהתחשב בעובדה, כי החדר צויין במפרט כחדר מזווה.ב
 
אלא שבפועל הוכח, כי התובעים משתמשים בחדר זה כחדר מגורים לאחד מבני הבית, ועל הנתבעת קמה החבות לעמוד במפרט בתכנון בהתאם לתקנות.ו
התובעים הציגו חוות דעת שמאי המעריכה ירידת ערך זו בסך 16,250 ₪. הנתבעים ביקשו לחשב עלות זו ב- 5,000 ₪. על דרך הפשרה הינני מעריכה ירידת ערך זו ב- 10,000 ₪.
 
 
 
סוף דבר, הנתבעת תשלם לתובעים סך של 18,660 ₪ כשסכום זה ישא הפרשי הצמדה
וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
 
בנסיבות העניין, לאור הפער הניכר בין סכום התביעה שעמד על סךשל כ- 90,000 ₪ לבין הסכום שנפסק, אני קובעת כי כל צד ישא הוצאות שכר טרחת עורך דינו.
 
אשר להוצאות אגרת בית משפט וחוות דעת מומחה, בהן נשאו התובעים, תשלם הנתבעת לתובעים הוצאות אלו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויי בניה בלוד

 2. ליקויי בניה בעפולה

 3. ליקויי בניה יקנעם

 4. ליקויי בניה בנהריה

 5. ליקויי בניה רטיבות

 6. ליקויי בניה ביקנעם

 7. ליקויי בניה - ריצוף

 8. ליקויי בניה בשטחים

 9. ליקויי בניה - אוורור

 10. התיישנות ליקויי בניה

 11. ליקויי בניה בגן יבנה

 12. ליקויי בניה בקריית ים

 13. תקן לבדיקת ליקויי בניה

 14. ליקויי בניה - שנת בדק

 15. הרחבת בית - ליקויי בניה

 16. ליקויי בניה בכפר ורדים

 17. חדר ממ''ד - ליקויי בניה

 18. בוררות בנושא ליקויי בניה

 19. ליקויי בניה בקרית ביאליק

 20. ליקויי בניה ביחידת נופש

 21. מי אחראי על ליקויי בניה

 22. ליקויי בניה דירה באשדוד

 23. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 24. ליקויי בניה ביסודות הבית

 25. ליקויי בניה דירה במודיעין

 26. ליקויי בניה בדירה באשדוד

 27. ליקויי בניה בחיפוי פסיפס

 28. ליקויי בניה במעלה אדומים

 29. ליקויי בניה בדירות חפציבה

 30. סמכות עניינית ליקויי בניה

 31. ליקויי בניה בבית בהוד השרון

 32. תביעה קטנה בגין ליקויי בניה

 33. הסתכנות מרצון - ליקויי בניה

 34. ליקויי בניה רטיבות במרתפים

 35. ליקויי בניה בעסקת קומבינציה

 36. שיפוצים בדירה עם ליקויי בניה

 37. ליקויי בניה בדירה חדשה מקבלן

 38. ליקויי בניה בבית קרקע באשקלון

 39. התרוממות ריצוף בחדר בבית מגורים

 40. אי הודעה במועד על ליקויי בניה

 41. תביעה בגין ליקויי בניה בקוטג'ים

 42. רשלנות תורמת בתביעת ליקויי בניה

 43. ליקויי בניה בבניין מלפני 15 שנה

 44. סירוב לתת לקבלן לתקן ליקויי בניה

 45. ליקויי בניה בדירות לציבור החרדי

 46. ליקויי בניה בדירה במזרח ירושלים

 47. זכות מוכר הבית לתקן ליקויי בניה

 48. תביעה נגד עמותה בגין ליקויי בניה

 49. ליקויי בניה בשכונת רמות בירושלים

 50. ערעור על פיצויים בגין ליקויי בניה

 51. הוצאות משפטיות בתביעת ליקויי בניה

 52. ליקויי בניה בקוטג' - תביעה נגד קבלן

 53. הסדר דיוני בתביעה בגין ליקויי בניה

 54. תביעה בגין ליקויי בנייה במדרגות דירה

 55. חובת גילוי מוכר דירה של ליקויי בניה

 56. טענה לירידת ערך דירה בגלל ליקויי בניה

 57. תביעה נגד חברה זרה בגין ליקויי בניה

 58. ליקויי בניה בפרויקט דירות לתושבי חוץ

 59. חובת המוכר לגלות מידע על ליקויי בניה

 60. תביעה בסדר דין מהיר בנוגע לליקויי בנייה

 61. ביטול קניית דירה מקבלן עקב ליקויי בניה

 62. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה ועוגמת נפש

 63. תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה

 64. תביעה בגין אספקת בית באיחור וליקויי בנייה

 65. ליקויי בניה בשכונת תלפיות מזרח בירושלים

 66. מינוי מומחה מוסכם בתביעה בגין ליקויי בניה

 67. מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת ליקויי בניה

 68. הגשת תביעה בגין ליקויי בנייה 7 שנים לאחר המסירה

 69. בוררות על ליקויי בניה לפי הסכם לרכישת בית מגורים

 70. נטען כי הקבלן רצה לתקן ליקויי בניה אבל לא נתנו לו

 71. הזכות לתקן ליקויי בניה אל מול הזכות לקבל פיצוי כספי

 72. תביעה כספית נגד המתכנן בגין ליקויי בניה אשר התגלו בדירה

 73. תביעה לפיצוי בגין הפרת הסכם וכן פיצוי בגין ליקויי בנייה

 74. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה שנתגלו בבניין לאחר עבודות שיפוץ

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון