לשון הרע בכתב ההגנה

המערערים ראו בטענותיה של המשיבה בכתב ההגנה משום הוצאת לשון הרע כנגדם, ולכן הגישו בבית המשפט קמא תביעה לפיצויים על פי חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה- 1965.


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא לשון הרע בכתב ההגנה:

המערערים הינם ההורים של מר X, בעלה של X, היא המשיבה בתיק זה.

הבעל הגיש כנגד אשתו, המשיבה, תביעה לגירושין בבית הדין הרבני באשדוד.

המשיבה הגישה בבית הדין כתב הגנה וכן תביעה שכנגד. בכתב הגנה זה העלתה המשיבה טענות כנגד הורי בעלה, הם המערערים.

המערערים ראו בטענותיה של המשיבה בכתב ההגנה משום הוצאת לשון הרע כנגדם, ולכן הגישו בבית המשפט קמא תביעה לפיצויים על פי חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה- 1965 (להלן: "החוק").

המשיבה הגישה בבית המשפט קמא כתב הגנה וכן בקשה למחיקת התובענה על הסף.

כב' השופט קמא נעתר לבקשה זו והורה על דחיית תובענת המערערים על הסף, בסומכו על האמור בסעיף 13 (5) לחוק, הקובע כי פרסום לא ישמש עילה למשפט פלילי או אזרחי, אם הוא "פרסום על ידי שופט, חבר של בית דין דתי, בורר, או אדם אחר בעל סמכות שיפוטי על פי דין, שנעשה תוך כדי דיון בפניהם או בהחלטתם, או פרסום על ידי בעל דין, ב"כ של בעל דין או עד, שנעשה תוך כדי דיון כאמור".

המערערים טענו בפני בית המשפט קמא והם חוזרים ומעלים גם בפנינו את הטענה כי, הפטור הניתן בהקשר לפרסום על ידי בעל דין בכתב טענות, מתייחס רק לפרסום הנוגע או הקשור לבעל הדין שכנגד, אך לא לאנשים זרים לדיון המתקיים, באותו הליך, בפני בית המשפט.

כב' השופט קמא לא קיבל טענה זו והורה, כאמור, על דחיית התביעה על הסף, ומכאן הערעור בפנינו.

אני סבור כי טעה כב' השופט קמא בקביעתו זו.

יש לפרש הוראה בחוק על פי תכלית החקיקה.

נראה לי, כי כוונת המחוקק בבואו להגן על צד להליך במשפט אזרחי מפני תביעה על פי החוק, לא באה אלא כדי לאפשר לצד בהליך אזרחי להעלות כנגד הצד שכנגד כל טענה הדרושה לסעד המבוקש מבלי לחשוש מתביעה כנגדו על פי החוק.

אין מקום להעניק חסיון לגבי טענות שמעלה צד כנגד אנשים זרים, שאינם צדדים לדיון, באשר טענות כאלה אינן דרושות ואינן צריכות להליך המתקיים בין הצדדים לדיון.

בספרו של יונה יהב "לשון הרע", שם בעמוד 60, מציין המחבר: "תנאי לחיסוי הוא שהפרסום אינו נעשה לזרים, כלומר לאנשים שמחוץ למשפט".

לכן ומבלי להתייחס לשאלה אם הדברים שציינה המשיבה בכתב ההגנה, כלפי המערערים, מהווים לשון הרע, אם לאו, נראה לי כי יש לקבל את הערעור לבטל את פסק הדין ולהחזיר הדיון בתיק, לדיון לגופו, לבית המשפט קמא.יש לחייב את המשיבה לשלם למערערים כאחד שכ"ט עו"ד בסך של 3,000 ש"ח, בצירוף מע"מ ריבית והצמדה כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד לתשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה נחשב לשון הרע ?

 2. פרסום לשון הרע

 3. לשון הרע מרומזת

 4. הגנת אמת הפרסום בלשון הרע

 5. הבעת דעה לשון הרע

 6. לשון הרע נגד מורה

 7. לשון הרע - הכוונה של המפרסם

 8. לשון הרע בכתב ההגנה

 9. לשון הרע נגד דוקטור

 10. לשון הרע משפט עברי

 11. לשון הרע מכתב התראה

 12. לשון הרע בפקס לעבודה

 13. לשון הרע נגד העירייה

 14. לשון הרע נגד עורך דין

 15. הסכמה או אי התנגדות לפרסום

 16. פרסום לשון הרע כנגד איש ציבור

 17. פסיקה בנושא לשון הרע

 18. לשון הרע נגד חבר מושב

 19. עניין ציבורי לשון הרע

 20. לשון הרע דואר אלקטרוני

 21. תביעת לשון הרע נגד גוגל

 22. לשון הרע ברשת ב' ברדיו

 23. האם קללה מהווה לשון הרע

 24. הגנה מפני תביעת לשון הרע

 25. לשון הרע במכתב מעורך דין

 26. פרסום ביקורת או לשון הרע

 27. סמכות בית המשפט לפסוק 50,000 ש"ח

 28. סדר דין בתביעות לשון הרע

 29. תביעת לשון הרע נגד ליברמן

 30. לשון הרע בתוכנית טלוויזיה

 31. לשון הרע במהלך עדות בוועדה

 32. גובה הפיצויים על לשון הרע

 33. לשון הרע במהלך דיון משפטי

 34. לשון הרע במסגרת הליך משפטי

 35. תלונה נגד עורך דין לשון הרע

 36. תביעת לשון הרע נגד הפרקליטות

 37. גובה הפיצויים בגין לשון הרע

 38. תביעת לשון הרע על מכתב משמיץ

 39. לפי מה קובעים אם יש לשון הרע

 40. הגנת "העניין הציבורי" בפרסום לשון הרע

 41. לשון הרע - דבר שפרסומו עלול להשפיל אדם

 42. תביעת לשון הרע נגד בנק לאומי

 43. סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע

 44. הקטנת פיצויים בתביעת לשון הרע

 45. לשון הרע נגד נושא משרה ציבורית

 46. לשון הרע - טור רכילות במקומון

 47. פיצויים מוגברים בגין לשון הרע

 48. פרסום לשון הרע בלי לציין שמות

 49. בדיקת האמת לפני פרסום לשון הרע

 50. לשון הרע כתבה בידיעות אחרונות

 51. האשמה בגניבה בעבודה - לשון הרע

 52. האשמה בשחיתות - תביעת לשון הרע

 53. תביעת לשון הרע נגד מאמן כדורסל

 54. דחיית תביעת לשון הרע בהעדר עילה

 55. הפצת שמועות על רומן - לשון הרע

 56. האם תלונה במשטרה מהווה לשון הרע

 57. מייל לרשימת תפוצה מהווה לשון הרע

 58. תביעת לשון הרע נגד נהג אוטובוס אגד

 59. פרסום אודות חקירת משטרה - לשון הרע

 60. סירוב לפרסם התנצלות בתביעת לשון הרע

 61. לשון הרע במכתב מחוץ לאולם בית המשפט

 62. תביעת מעביד נגד עובדים בגין לשון הרע

 63. תביעת לשון הרע בגין חשד לגניבה מחנות

 64. האם ''תגובה לביקורת'' מהווה לשון הרע

 65. תביעת לשון הרע בהתכתבות בין עורכי דין

 66. לשון הרע נגד עורך דין ע"י עורך דין אחר

 67. תביעת לשון הרע נגד עובד - סמכות עניינית

 68. האם חוות דעת שלילית על עובד מהווה לשון הרע

 69. בית המשפט בוחן אם קללות וגידופים מהווים לשון הרע

 70. תביעת לשון הרע על תלונה במשטרה שהוגשה מתוך טעות

 71. המשפט האנגלי - תביעת לשון הרע ע''י רשות שלטונית

 72. בתביעת לשון הרע חובה לפרט את המילים המדויקות בהן השתמשו

 73. לשון הרע: הבעת דעה יכולה לחול לא רק על נקיטת עמדה ערכית אלא גם על הסקת מסקנות

 74. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון