לשון הרע נגד דוקטור

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא לשון הרע נגד דוקטור:

1. התובע הינו ד"ר להיסטוריה, בעל תואר ד"ר לפילוסופיה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים.

2. ביום שישי, 9.5.1997, התפרסמה בעיתון "ירושלים", שהינו מקומון ירושלמי, כותרת ראשית בשער העיתון, לצד צילום בולט של התובע, בזו הלשון:ב "ד"ר למכות" (להלן - הכותרת הראשית). מתחת לכותרת הראשית הופיעה כותרת משנה, בהאי לישנא:ו
"ההסטוריון ד"ר X תקף מאבטח בבניין הטלביזיה, אחז בצווארו והטיח את ראשו בקיר. המאבטח הגיש תלונה במשטרה. X בתגובה:נ שקר וכזב, אגיש תביעת דיבה".
בעמ' 7 לעיתון, פורסמה כתבה שנכתבה על ידי הנתבע 3 ואשר הוכתרה בכותרת ראשית:ב "מאבטח ברשות השידור:ו ד"ר X תקף אותי". גם לצד כותרת זו הופיעה תמונתו של התובע.

התובע, שחש כי שמו הטוב באקדמיה (כד"ר להסטוריה) וכבודו כאדם נפגעו עד מאוד מהכותרת הראשית ("ד"ר למכות"), שפורסמה כאמור בעמוד השער של העיתון לצד תמונתו, פנה באמצעות בא-כוחו לנתבעים ודרש מהם, בין השאר, לפרסם תיקון והתנצלות בשער הראשי של המקומון ובעיתון יומי רב תפוצה. דא עקא, שבאת-כוח הנתבעים, אף שהסכימה בעקרון לדרישה כי תפורסם התנצלות, לא הסכימה לדרישת התובע בדבר מיקומה (היא הציעה כי ההתנצלות תפורסם במדור "מכתבים למערכת", ולא בעמוד השער של העיתון). במצב דברים זה, בהעדר התנצלות מטעם הנתבעים, הגיש התובע תביעתו זו נגד הנתבעים (המו"ל של העיתון, העורך הראשי שלו והכתב), בה תבע מהם פרסום התנצלות ופיצויי נזיקין בסך 1,000,001 ש"ח (מליון ש"ח), בגין ביצוע העוולה של פרסום לשון הרע נגדו, בניגוד לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה1965-, ובגין פגיעה בכבודו, לו הוא זכאי כאדם, לפי חוק יסוד:נ כבוד האדם וחירותו. יוטעם, כי התובע סמך את עילת תביעתו על הכותרת הראשית בעמוד השער ("ד"ר למכות"), שפורסמה כאמור לצד תמונתו, להבדיל מכותרת המשנה ומהכתבה גופא שפורסמה בעמוד 7 לעיתון.

בכתב ההגנה טענו הנתבעים, בין היתר, כי "שום נזק לא נגרם לתובע על ידי הפרסום" (סעיף 38 לכתב ההגנה).

3. בקדם משפט שהתקיים ביום 14.12.98, הודיעו ב"כ הצדדים לפרוטוקול כי הם מסמיכים אותי ליתן בתביעה פסק דין בפשרה "בשאלת גובה הפיצוי לו זכאי התובע, ובלבד שבית המשפט לא יפסוק פחות משקל ולא יותר מ- 50,000 ש"ח, בתוספת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, והכל לפי שיקול דעתו של בית המשפט וללא הנמקה, על בסיס כל החומר שבפני בית המשפט ולאחר שישמע את הטיעונים המשלימים של הצדדים" (עמ' 4).

4. לאחר שעיינתי בכל החומר שבפני, ולאחר ששקלתי את דברי התובע עצמו ואת הטיעונים המשלימים של ב"כ הצדדים, אני מחייב בזה את הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובע - בגין פרסום הכותרת הראשית "ד"ר למכות" לצד תמונתו של התובע בעמוד השער של העתון - פיצויים, אגרת משפט ושכ"ט עו"ד כלהלן:ב

א. פיצויים בסך 30,000 ש"ח (שלושים אלף ש"ח).
ב. אגרת משפט כשהיא מחושבת לפי סכום תביעה של 30,000 ש"ח (ויצויין, כי הצדדים הסכימו שינתן פסק דין בפשרה בטרם הוחל בשמיעת ההוכחות, שלא נשמעו בתיק זה, כך שקיים פטור מתשלום המחצית השניה של האגרה).
ג. שכ"ט עו"ד בסך 10,000 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק.

כל הסכומים הללו ישולמו בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, ישאו הפרשי הצמדה וריבית חוקית מירבית מהיום ואילך.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה נחשב לשון הרע ?

 2. פרסום לשון הרע

 3. לשון הרע מרומזת

 4. הגנת אמת הפרסום בלשון הרע

 5. הבעת דעה לשון הרע

 6. לשון הרע נגד מורה

 7. לשון הרע - הכוונה של המפרסם

 8. לשון הרע בכתב ההגנה

 9. לשון הרע נגד דוקטור

 10. לשון הרע משפט עברי

 11. לשון הרע מכתב התראה

 12. לשון הרע בפקס לעבודה

 13. לשון הרע נגד העירייה

 14. לשון הרע נגד עורך דין

 15. הסכמה או אי התנגדות לפרסום

 16. פרסום לשון הרע כנגד איש ציבור

 17. פסיקה בנושא לשון הרע

 18. לשון הרע נגד חבר מושב

 19. עניין ציבורי לשון הרע

 20. לשון הרע דואר אלקטרוני

 21. תביעת לשון הרע נגד גוגל

 22. לשון הרע ברשת ב' ברדיו

 23. האם קללה מהווה לשון הרע

 24. הגנה מפני תביעת לשון הרע

 25. לשון הרע במכתב מעורך דין

 26. פרסום ביקורת או לשון הרע

 27. סמכות בית המשפט לפסוק 50,000 ש"ח

 28. סדר דין בתביעות לשון הרע

 29. תביעת לשון הרע נגד ליברמן

 30. לשון הרע בתוכנית טלוויזיה

 31. לשון הרע במהלך עדות בוועדה

 32. גובה הפיצויים על לשון הרע

 33. לשון הרע במהלך דיון משפטי

 34. לשון הרע במסגרת הליך משפטי

 35. תלונה נגד עורך דין לשון הרע

 36. תביעת לשון הרע נגד הפרקליטות

 37. גובה הפיצויים בגין לשון הרע

 38. תביעת לשון הרע על מכתב משמיץ

 39. לפי מה קובעים אם יש לשון הרע

 40. הגנת "העניין הציבורי" בפרסום לשון הרע

 41. לשון הרע - דבר שפרסומו עלול להשפיל אדם

 42. תביעת לשון הרע נגד בנק לאומי

 43. סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע

 44. הקטנת פיצויים בתביעת לשון הרע

 45. לשון הרע נגד נושא משרה ציבורית

 46. לשון הרע - טור רכילות במקומון

 47. פיצויים מוגברים בגין לשון הרע

 48. פרסום לשון הרע בלי לציין שמות

 49. בדיקת האמת לפני פרסום לשון הרע

 50. לשון הרע כתבה בידיעות אחרונות

 51. האשמה בגניבה בעבודה - לשון הרע

 52. האשמה בשחיתות - תביעת לשון הרע

 53. תביעת לשון הרע נגד מאמן כדורסל

 54. דחיית תביעת לשון הרע בהעדר עילה

 55. הפצת שמועות על רומן - לשון הרע

 56. האם תלונה במשטרה מהווה לשון הרע

 57. מייל לרשימת תפוצה מהווה לשון הרע

 58. תביעת לשון הרע נגד נהג אוטובוס אגד

 59. פרסום אודות חקירת משטרה - לשון הרע

 60. סירוב לפרסם התנצלות בתביעת לשון הרע

 61. לשון הרע במכתב מחוץ לאולם בית המשפט

 62. תביעת מעביד נגד עובדים בגין לשון הרע

 63. תביעת לשון הרע בגין חשד לגניבה מחנות

 64. האם ''תגובה לביקורת'' מהווה לשון הרע

 65. תביעת לשון הרע בהתכתבות בין עורכי דין

 66. לשון הרע נגד עורך דין ע"י עורך דין אחר

 67. תביעת לשון הרע נגד עובד - סמכות עניינית

 68. האם חוות דעת שלילית על עובד מהווה לשון הרע

 69. בית המשפט בוחן אם קללות וגידופים מהווים לשון הרע

 70. תביעת לשון הרע על תלונה במשטרה שהוגשה מתוך טעות

 71. המשפט האנגלי - תביעת לשון הרע ע''י רשות שלטונית

 72. בתביעת לשון הרע חובה לפרט את המילים המדויקות בהן השתמשו

 73. לשון הרע: הבעת דעה יכולה לחול לא רק על נקיטת עמדה ערכית אלא גם על הסקת מסקנות

 74. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון