מאסר על תנאי בעבירת אלימות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מאסר על תנאי בעבירת אלימות:

1. לא ראינו לנכון לקבל את תגובת המדינה.

2. המערער הורשע בבית המשפט קמא שביום 17.10.96, בביתו בירושלים - תקף את X שלא כדין ובלא הסכמתה, בכך שבעת שX הייתה משוחחת בטלפון - ניסה המערער להוציא מידה את שפופרת הטלפון, תוך שימוש בכוח והיכה אותה באגרופיו.

3. בית המשפט קמא שמע את עדות המתלוננת ועדות חברתה ששוחחה איתה באותה עת בטלפון, ואת עדות אמה, וכן שמע את עדות המערער ואת עדות אחותה של המתלוננת, וקבע כי איננו מאמין למערער ולבתו שהעידה לטובתו, והוא מאמין לעדי התביעה.

4. המערער עצמו הודה שאמר למתלוננת "אני אשבור לך את הצוואר", ואישר:נ
"אם היא קיבלה מכה, אז זה אולי מהמשיכה של השפופרת".

5. די בהודאתו זו של המערער כדי למצאו אשם בעבירה, מה גם שעדי התביעה רק חיזקו את ביצוע העבירה על-ידי המערער.

6. המדינה ביקשה מבית המשפט לגזור על המערער אך ורק מאסר על תנאי ולא מאסר בפועל, ובית המשפט קמא קיבל בקשה זו וגזר על המערער 4 חודשי מאסר על תנאי שלא יעבור עבירת אלימות כלפי גופו של אדם במשך 3 שנים, וכן הטיל עליו קנס של 1,000 ש"ח ב4- תשלומים, והתחייבות על סך 3,000 ש"ח, שלא יעבור במשך 3 שנים עבירות אלימות נגד הגוף.

7. המערער מערער על פסק הדין, ובעיקר על הכרעת הדין.
בתחילת ערעורו היום הוא חזר בו מן הערעור על גזר הדין.

8. הכרעת הדין מנומקת היטב, ומבוססת על אמון שנתן בית המשפט קמא לעדי התביעה, וחוסר האמון בדברי המערער.
בית משפט של ערעור איננו מתערב בקביעות עובדתיות ובקביעת מהימנות, ולא ראינו עילה להתערב במקרה הנוכחי.

9. גם העונש שנגזר על המערער הוא קל במיוחד, ויש להניח כי נגזר עונש כה קל אך ורק מן הטעם שאין למערער הרשעות קודמות.

10. הערעור נדחה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תוקף צו מאסר

 2. מאסר במקום קנס

 3. עונש מאסר מצטבר

 4. בקשה לעיכוב מאסר

 5. הגדלת תקופת מאסר

 6. פיטורים לפני מאסר

 7. הפעלת מאסר מותנה

 8. שחרור מוקדם ממאסר

 9. עונש מאסר לבעל מכה

 10. הארכת מאסר על תנאי

 11. הפעלת מאסר על תנאי

 12. שחרור על תנאי ממאסר

 13. קציבת עונש מאסר עולם

 14. עבירות מס מאסר בפועל

 15. פיצוי בגין מאסר שווא

 16. מאסר בפועל בעבירות מס

 17. עיכוב ביצוע עונש מאסר

 18. ערעור על 10 שנות מאסר

 19. מאסר לצורך גמילה מסמים

 20. עונשי מאסר על עבירות מס

 21. שחרור על תנאי מאסר עולם

 22. עונש מאסר על נענוע תינוק

 23. מאסר על ביזיון בית המשפט

 24. ביטול שחרור על תנאי ממאסר

 25. מאסר על תנאי בעבירת אלימות

 26. מאסר בפועל על תאונת דרכים

 27. ערעור על הפעלת מאסר על תנאי

 28. עיכוב ביצוע מאסר עד לערעור

 29. דיור ציבורי לאחר שחרור ממאסר

 30. הארכת מאסר על תנאי חב הפעלה

 31. עונש מאסר על הטרדות טלפוניות

 32. מאסר בגין הגשת דוחות כוזבים

 33. בקשה לעיכוב ביצוע עונש מאסר

 34. נימוקים לעונש 10 חודשי מאסר

 35. מאסר בפועל בגין תקיפת בת זוג

 36. עונש 3 שנים מאסר על עבירות מס

 37. מאסר על תנאי אי קיום צו הריסה

 38. מאסר בפועל במקום עבודות שירות

 39. שחרור לחלופת מעצר במסגרת מאסר

 40. ערעור המדינה להחמיר בתקופת המאסר

 41. עיכוב מירוץ תקופת מאסר על תנאי

 42. הפחתת תקופת מאסר בערעור לעליון

 43. צו מאסר בהעדר דיון במעמד הצדדים

 44. סעיף 25 לחוק שחרור על תנאי ממאסר

 45. עבירות תעבורה 30 חודשי מאסר בפועל

 46. עבודות שירות במקום מאסר בעבירות מס

 47. שחרור מוקדם אחרי ריצוי שני שליש מאסר

 48. עיכוב ביצוע מאסר עקב נסיבות אישיות קשות

 49. מאסר בפועל בגין גרימת מוות בתאונת דרכים

 50. הפעלת מאסר על תנאי לאחר סיום תקופת התנאי

 51. תשלום פיצויים בגזר דין כתנאי לשחרור ממאסר

 52. ערעור על החלטה לא להאריך מאסר על תנאי שהיה בר הפעלה

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון