מהי הפליה אסורה

ההלכה הפסוקה התייחסה לא אחת לשאלה מהי הפלייה אסורה. בהקשר זה נפסק כי:

"הפליה פסולה משמעותה יחס שונה אל שווים, ויחס בלתי שווה ובלתי הוגן למי שראויים לאותו יחס (בג"צ 678/88 כפר ורדים נ' שר האוצר, פ"ד מג(2) 501, בע' 507). אולם לא כל הבחנה בין אדם לאדם או בין הסדר להסדר מהווה הפליה. לעיתים הבחנה בין השניים מוצדקת לאור השוני ביניהם (בג"צ 30/55 ועדה להגנה על אדמות נצרת נ' שר האוצר, פ"ד ט' 1261, 1265). עקרון השוויון מבוסס על תפיסת הרלוונטיות במובן זה שאין להבחין בין אנשים או עניינים מטעמים לא ענייניים, אך בה בעת ניתן לאבחן בין אדם לאדם או בין עניין לעניין מטעמים רלוונטיים (השופט חשין בבג"צ 6051/95 רקנט נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד נא (3) 289, 312 ודנג"צ 4191/97 רקנט נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד נד(5) 330). מושג השוויון אינו מחייב קיומה של זהות בסדרים. לעיתים, כדי להשיג שוויון, נדרש לפעול מתוך שונות" (בג"ץ 8186/03 קרן החינוך למען בתי ספר תל"י נ' משרד החינוך (לא פורסם, ניתן ביום 2.12.04).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי הפליה אסורה ?

 2. אפליה בין נאשמים

 3. אפליית עובד ערבי

 4. אפליית עורכות דין

 5. אפליה בתנאי חכירה

 6. אפליה מחמת מוגבלות

 7. שאלת קיומה של אפליה

 8. הפליה בתעריפי ארנונה

 9. שחרור עצור עקב הפליה

 10. הפליה על רקע מקום מגורים

 11. טענת אפליה בענישה פלילית

 12. אפליית עסק על ידי העירייה

 13. אפליית עובד בשליחות בחו''ל

 14. אפליית אתיופים בקבלה לעבודה

 15. אפליית עובדת בשל היותה אישה

 16. אפליה בתקצוב בתי ספר תיכונים

 17. אפליה של ערבים בכניסה למועדון

 18. אפליית אתיופים במקומות עבודה

 19. פיצוי על אפליה בכניסה למועדון

 20. פיצוי על אפליית נשים באוטובוס

 21. אפליה באכיפת עבירות תכנון ובניה

 22. אפליה בכניסה למועדון לאדם עם הזמנה

 23. אפליה בכניסה למועדון בגלל מראה מזרחי

 24. אפליה בכניסה למועדון בגלל מקום מגורים

 25. אפליה באי נפקדת תכנית על ידי הוועדה המקומית

 26. תביעה בגין הפליה במוצרים בבית הדין לעבודה

 27. התובע הופלה לטענתו בבקשו להכנס למועדון "הדיקנס בר"

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון