נזקי רכוש בתאונת דרכים אי שמירת מרחק

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נזקי רכוש בתאונת דרכים אי שמירת מרחק:

1. התובעת הגישה תביעתה על סך 2,685.- ש"ח, נזקים אשר, לטענתה, נגרמו לה בגין פגיעת מכונית נהוגה בידי הנתבע ומכוניתה שלה. התאונה ארעה בסמוך לפני צומת פת בתאריך 97/06/22;

לטענת התובעת, ארעה התאונה כתוצאה מרשלנות הנתבע אשר נהג אחריה בלא ששמר מרחק מתאים וכאשר נאלצה התובעת לבלום מכוניתה בשל רכב אחר שנעצר לפניה, לא הספיק לבלום את רכבו שלו ופגע באחורי רכבה של התובעת.

בכתב ההגנה כופר הנתבע באחריותו לתאונה וטוען כי התובעת היא האשמה בארוע התאונה, שכן עברה באופן פתאומי מהנתיב הימני לנתיב האמצעי, שבו נסע הנתבע, על כן, משבלמה התובעת מכוניתה לא היה סיפק בידיו לעצור ופגע - אכן, את זאת אין הוא מכחיש - באחורי מכוניתה של התובעת.

2. בעת הדיון בפני, היום, לא חלק עוד הנתבע (אשר יוצג ע"י נציג המבטחת שלו) על אחריותו לתאונה.
זאת ועוד, הוצג בפני מכתב של המבטחת מתאריך הקודם להגשת כתב הגנה שבו מודיעה המבטחת לתובעת על נכונותה לפצותה על הנזק אשר נגרם לרכבה מתאונת הדרכים הנדונה.

הדיון בפני התנהל איפוא רק בשאלת שיעור הנזק.

3. התובעת טרם תיקנה את הנזק במכוניתה; היא צירפה לתביעתה הערכת מחיר לתיקון הרכב ועל פיה הוצאות התיקון מסתכמות בסך 1,100.- ש"ח, בנוסף על כך תובעת היא 585.- ש"ח בעבור שכ"ט עו"ד ששלח התראה לנתבע ועוד 1,000.- ש"ח בשל "טרדות ובזבוז זמן וכן עגמת נפש רבה".

4. אומר מיד ששני ראשי הנזק האחרונים לא הוכחו, נראים שניהם מופרזים ובלתי סבירים; (התובעת אף לא הציגה קבלה לפיה שילמה בעבור ההתראה סך 585.- ש"ח; ידוע כי בערכאת התביעות הקטנות אין הצדדים מיוצגים ע"י עורכי דין ועל כן אין פוסקים שכ"ט עו"ד ובכל מקרה, גביית 585.- עבור מכתב התראה כאשר החוב - עפ"י הצעת המחיר, הוא כ1,000- ש"ח, איננה, בכל הכבוד, סבירה). הקושי העיקרי הינו הסכום שיש לפסוק עבור התיקון;

כאמור, התובעת טרם תיקנה את מכוניתה והיא מתבססת על הצעת מחיר; במהלך הדיון בפני נמסרה לי בעל פה "חוות דעת" של מר עמיאל אשר מייצג את המבטחת באשר הוא אף עפ"י מקצועו שמאי מוסמך - להערכתו ההוצאה הדרושה לתיקון המכונית נופלת מהסכום עפ"י הערכת המחיר שהוגשה ע"י התובעת כדי מחצית.

נציגו של הנתבע, מר נסים, הוסיף עוד וטען בפני כי לא ניתן לפסוק לתובעת את נזקי התיקון כל עוד לא ביצעה את התיקון בפועל.
אין אני מסכים עם טענה זו - הנזק הוא נזק גם אם טרם תוקן - ואולם אין לי צורך להרחיב את הדיבור ולנמק קביעתי זו נוכח התוצאה אליה הגעתי, כמפורט להלן;

אין אני סבור כי יהיה זה צודק להכריע את הדין, בתביעה זו, עפ"י המסמכים שבפני; מחד גיסא הצעת המחיר איננה סופית ואיננה נתמכת בחוו"ד שמאי לכן לא יהיה זה צודק לחייב את הנתבע על פיה ומאידך גיסא, קביעתו של המשאי (שאיננה מצוייה בפני בכתב ואף ניתנה לאחר בדיקה חטופה של המכונית, תוך כדי הדיון - בשעת ערב חשוכה) אף היא לא יכולה לשמש בסיס איתן וצודק לפסיקה.

לפיכך אני נותן לתובעת ארכה של 30 יום לתקן את הנזק ולהגיש לביהמ"ש קבלות המעידות כי אכן הסכום הנתבע (או סכום אחר) הוצא בפועל לצורך תיקון הרכב. בקבלות יש לפרט במדוייק מה העבודה שבוצעה ואיזה חלקים הוחלפו.

התובעת תוכל לצרף גם תצהיר שלה, שבו תפרט את המועדים בו נמצא הרכב במוסך לצורך התיקון וכן הוצאות שנגרמו לה, אם נגרמו, ולצרף קבלות.

לאחר קבלת הקבלות ינתן פסק דין משלים שבו אתיחס גם לנושא ההוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נזקים לרכוש פרטי

 2. עורכי דין נזקי רכוש

 3. נזקי רכוש לרכב סובארו

 4. הכחשת תאונה נזקי רכוש

 5. נזקי רכוש לרכב מרצדס

 6. נזקי רכוש במשרד בשכירות

 7. נזק רכוש אישי בבית הספר

 8. גובה הנזקים בתביעת רכוש

 9. נזקי רכוש עקב עבודות חפירה

 10. התדרדרות רכב חונה – נזקי רכוש

 11. נזקי רכוש לרכב התנגשות במחסום

 12. נזקי רכוש לרכב עקב עבודות בכביש

 13. פיצוי על נזקי רכוש ברשות הפלסטינית

 14. נזקי רכוש לרכב - תביעה נגד הפניקס

 15. נזקי רכוש לרכב בגלל אבנים על הכביש

 16. נזקי רכוש - הובלת תכולת בית מחו''ל

 17. תביעה בגין נזקי רכוש בגין תאונת שרשרת

 18. נזקי רכוש בתאונת דרכים אי שמירת מרחק

 19. אחריות נהגים לנזקי רכוש בתאונת דרכים

 20. תאונה עם רכב לימוד נהיגה - נזקי רכוש

 21. נזקי רכוש בתאונת דרכים - דוגמא לתביעה

 22. רכיב המע"מ בתביעה כספית על נזקי רכוש לרכב

 23. נזקי רכוש לבתים עקב נסיעת כלי רכב כבדים ברחוב

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון