סחיבת דברים כבדים בעבודה

בל (חי') 1021/99 סחיבת דברים כבדים בעבודה

זוהי תביעה להכיר בפגיעה בגב מיום 7/10/1994 כתאונת עבודה ו/או כפגיעה מסוג מיקרוטראומה.

להלן עובדות המקרה, כפי שהן עולות מחומר הראיות המהימן עלינו:
התובע, יליד 1949, עבד בחברת "גלמט"- מכון לשיפוץ ואיזון גלי הינע (דריישאפטים) לרכבים כבדים, החל מפברואר 1993 ועד יולי 1995 (להלן: החברה).נ
במסגרת עבודתו, נהג התובע להרכיב ולפרק חלקים המותקנים בגחונן של משאיות וכלים הנדסיים, פירוק לגורמים, תיקונם והתקנתם מחדש. משקל החלקים היה בין 60 - 70 ק"ג.ב
מקום העבודה התחלק לשניים: המוסך ובית המלאכה. בבית המלאכה קיים מנוף זויתן כדי להרים ולהזיז חלקים בין תחנות העבודה השונות בבית המלאכה. במוסך קיים "וינץ" מנוף שרשרת התלוי מתקרת המוסך, נע על מסילה ונועד להעביר את גלי ההינע מהמשאיות והכלים הכבדים לתוך המוסך ובית המלאכה לצורך פירוקם, טיפולם והרכבתם חזרה.ו
לא ניתן להיעזר ב"וינץ" בתוך המוסך עצמו, כיוון שמדובר בחלק אשר מותקן על גחון הרכבים, ולפיכך יש לשאתו בידיים ממקומו שמתחת למשאית אל מקום גלוי בו ניתן לרותמו לוינץ הנתלה מתקרת המוסך.נ
בתחילת חודש אוקטובר 1994, התקלקל אחד המנופים, ולמשך שבועיים ימים התובע נאלץ לסחוב את החלקים הכבדים, בעזרת פועל אחר.ב
בתאריך 7/10/1994 לקה התובע בכאב גב. כאב הגב נמשך זמן מה, אולם מעבידו סירב לשחררו לבדיקה רפואית, ואף איים לפטרו, ועל כן התובע המשיך בעבודתו ולא פנה לבדיקות רפואיות במיידית.ו
לאחר כחודש ימים, בתאריך 14/11/1994, פנה התובע לקבלת טיפול רפואי, בגין הכאבים בגבו.נ


התובע קיבל חופשת מחלה בין התאריכים 14/11/1994 ועד 26/11/1994 ונתגלה, כי בעמוד השדרה נגרמו לו פריצות דיסק ב- 2L – 1L ו- 1S – 5L.ב

בשלב מסוים הרופא התיר לתובע לחזור לעבודתו, אך ללא הרמת משאות כבדים.ו

התובע מייחס את פריצות הדיסק בגבו לתנאי עבודתו במשך השבועות בהם נאלץ לסחוב חלקים כבדים בידיו.

8. מטעם ביה"ד מונה כמומחה יועץ רפואי – ד"ר דוד אנג'ל. עפ"י חוות דעתו מיום 6/5/02
ותשובותיו לשאלות ההבהרה מיום 18/8/02 אזי בתאריך 7/10/94 סבל התובע מכאב-גב.
המומחה מציין, כי עפ"י צילומי רנטגן וכן מבדיקת C.T. שבוצעה לתובע ביולי 1996 נתגלה
אצל התובע בלט קל בדיסק L5-S1 ובליטה גרמית ללא לחץ בגובה L1-2, וכי התובע סבל משיניים כיוונים בעמוד השדרה המותני.

9. המומחה מדגיש, כי עפ"י הרישומים הרפואיים בתיק קופ"ח – אזי התובע טופל פעם
ראשונה ע"י רופא רק בתאריך 14/11/94 כ- 5 שבועות לאחר שלקה בכאב גב ביום 7/10/94. המומחה מציין, כי בתיק קופ"ח רשם הרופא המטפל כי הכאב החל שבוע קודם לכן ופירוש הדבר הוא, כי הכאבים החלו בתחילת נובמבר 1994 ולא בתחילת אוקטובר 1994.

10. לדעת המומחה אין קשר סיבתי בין האירוע מיום 7/10/94 לבין מחלת הגב ממנה סובל
התובע, כי מדובר כאן בשינויים ניוניים המתפתחים במהלך השנים, ולכן קדמו לאירוע. יתר על כן, לא סביר מבחינה רפואית שבלט הדיסק הקל שנתגלה אצל התובע ביולי 1996 ארע ביום 7/10/94, כי אירוע של בלט דיסק היה מחייב את התובע לפנות לקבלת טיפול רפואי מיד לאחר האירוע ולא כעבור קרוב לשנתיים, כי מדובר בכאבים חזקים מאוד.נ

11. ב"כ התובע מבקש לפסול את חוות דעת המומחה בנימוק, כי ביה"ד קבע, כי ביום
7/10/94 ארע לתובע אירוע תאונתי וכי ביה"ד קבע שכאב הגב התחיל בזמן העבודה וכי יש קביעה שהיתה פגיעה בעבודה.ב
אין כל סיבה משפטית לפסילת חוות הדעת המומחה הרפואי שמטעם מטעם ביה"ד. בהחלטת ביה"ד נשאל המומחה רק שאלות בגין מיקרוטראומה ולא בגין אירוע תאונתי ספציפי ביום 7/10/94. יחד עם זאת, ציין המומחה במפורש, כי אם ביה"ד היה קובע כי כאב הגב החל בזמן הרמת משא – היה מקום להכיר בתרומת העבודה לכאב הגב בגין החמרה זמנית.

12. התובע אכן טען בתצהירו כי הוא החל לסבול מכאבי-הגב בזמן הרמת חלק
מהדרייבשאפט אשר שקל יותר מ- 20 ק"ג. אני מאמינים לתובע, כי אכן החל לסבול
מכאבי-הגב לאחר הרמת חלקי חילוף כבדים של הרכב עליו עבד.

13. על כן, לאור חוות דעת המומחה הרפואי ד"ר דוד אנג'ל אנו קובעים, כי התובע סבל
משינויים ניווניים בעמוד השדרה עוד לפני האירוע ביום 7/10/94. לא מדובר כאן בתאונת עבודה עפ"י עקרון המיקרוטראומה, כי אין כאן פגיעות זעירות מצטברות ובלתי הפיכות.

יחד עם זאת, מדובר כאן בתאונת עבודה בגין אירוע תאונתי ספציפי שארע ביום 7/10/94
בעת הרמת חלק כבד של הדרייבשאפט ע"י התובע, לכן מדובר כאן בתאונת-עבודה
כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי, ועל כנתבע לשלם לתובע דמי פגיעה כחוק.

14. כן ישלם הנתבע לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 3,500 ₪ תוך 30 יום קבלת
פסה"ד.ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סרבן עבודה

 2. החסרת ימי עבודה

 3. הירדמות בעבודה

 4. הפחתת ימי עבודה

 5. מכה בפנים בעבודה

 6. עבודה כעוזר הוראה

 7. ויכוח חריג בעבודה

 8. יחסי עובד מעביד מבחנים

 9. זניחת מקום העבודה

 10. שאיפת אדים בעבודה

 11. הרעלת כספית בעבודה

 12. עלות עבודות מחפרון

 13. מחיר יום עבודה שופל

 14. פידיון ביגוד בעבודה

 15. פיקדון ביגוד בעבודה

 16. יחסי עבודה משולשים

 17. הרמת 30 קילו בעבודה

 18. עבודה בסביבה רועשת

 19. עבודה תמורת אופציות

 20. עבודה אצל שני שותפים

 21. גידופים במקום העבודה

 22. ניגוד עניינים בעבודה

 23. החלקה על שמן בעבודה

 24. צירוף נכויות מעבודה

 25. הידבקות בנגיף בעבודה

 26. עבודה עם חומרים כימיים

 27. התעלמות מצו הפסקת עבודה

 28. עבודה ליד קווי מתח גבוה

 29. עבודות מתח נמוך בפרויקט

 30. סעיף 82 לחוקת העבודה קובע:

 31. הרמת משאות כבדים בעבודה

 32. סחיבת דברים כבדים בעבודה

 33. סוס טרויאני במקום העבודה

 34. חדירת גוף זר לעין בעבודה

 35. מצלמות אבטחה במקום העבודה

 36. מחלוקת לגבי משך זמן העבודה

 37. יחידת המיקוח במקום העבודה

 38. תחושת חולשה כללית בעבודה

 39. עבודה לא רצופה באותו מקום

 40. חילופי בעלים במקום עבודה

 41. תביעה בגין עבודות עץ בדירה

 42. שינוי חד צדדי בסדרי עבודה

 43. אי ביצוע עבודות על פי מפרט

 44. תנועות חוזרות ונשנות בעבודה

 45. שחיקה במפרק הירך עקב עבודה

 46. שאיפת חומרים רעילים בעבודה

 47. התארגנות ראשונית במקום עבודה

 48. תביעה לתשלום על עבודות ריתוך

 49. המשך עבודה של אישה עד גיל 67

 50. הגבלה בינונית של כושר העבודה

 51. עקירת עצים עקב עבודות חפירה

 52. פגיעה בכלי דם עקב תנאי עבודה

 53. מותב בית הדין האזורי לעבודה

 54. הרמת משאות כבדים במהלך העבודה

 55. סיום עבודת מנכ''ל רשות השידור

 56. פגיעה בעבודה ברמנית בבית קפה

 57. טענה כי הזמנת העבודה לא מחייבת

 58. דימום תוך מוחי עקב מתח בעבודה

 59. סמיכות זמנים התקף פאניקה בעבודה

 60. מלתחה להחלפת בגדים במקום העבודה

 61. פדיקוריסטית - פגיעה בכף היד בעבודה

 62. מניעת רווח עקב השבתת כלי עבודה במוסך

 63. תביעה כספית בגין ביצוע עבודות גבס וצבע

 64. תביעה לתשלום זכויות שונות הנובעות מעבודה

 65. שיבושי עבודה פתאומיים ללא התראה מוקדמת

 66. תאונת דרכים במהלך העבודה של קטין בן 16

 67. הקלדה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד

 68. תביעה לתשלום שכר עבודה בגין שלושה ימי עבודה

 69. חולשה ברגל ימין עקב הרמת משקל כבד בעבודה

 70. פגיעה בעבודת נקבעות - הדפסה במכונת ניקוב

 71. תביעה נגד שיפוצניק בגין עבודות פיצול דירה

 72. נטען בכתב ההגנה כי כל העבודות שבוצעו היו לקויות

 73. פגיעת מחפרון בצינור מים אשר התפוצץ, במהלך עבודות

 74. באיזו עיר מגישים תביעה נגד מקום עבודה עם סניפים ?

 75. תביעה כספית לתשלום יתרת חוב נטענת בגין עבודות נגרות

 76. במחלוקת לגבי התמורה שסוכמה ביניהם בגין ביצוע העבודות

 77. תביעה כספית לתשלום יתרת התמורה בגין עבודות בפרויקטים

 78. טען כי פוטר לאחר ש"התלונן" על הפחתה בהיקף שעות עבודתו

 79. תביעה במסגרת יחסים עסקיים - אספקת ברזל ועבודות כיפוף ברזל

 80. פיצויים בגין תאונה (פגיעת רכב) שארעה במהלך עבודה בחניון קניון

 81. טען כי לא ניתנה לו בת 45 דקות ביום עבודה שעלה על 6 שעות עבודה

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון