סירוב להפניה לעבודה מהלשכה

עב (נצ') 1482/02 סירוב להפניה לעבודה מהלשכה

 1. בפנינו ערעור על החלטת ועדת הערר שליד לשכת שירות התעסוקה בעפולה , אשר החליטה ביום 08/07/01 , לדחות את עררה של המערערת כנגד ההחלטה לרשום לה "סירוב" עקב אי הסכמתה לעבוד בעבודה אליה הופנתה , בחב' שרותי מזון בעפולה.נ 
 
2. לטענת המערערת, הוצעה לה עבודה בעפולה, ונאמר לה ע"י פקיד ההשמה של המשיב, שעליה להתייצב במקום העבודה בשעה 05:00 בבוקר.ב
המערערת טוענת , שמאחר והיא תושבת הכפר איכסאל , המרוחק כ – 10 ק"מ מעפולה , ומאחר ואין בשעות שכאלה כל תחבורה ציבורית היוצאת מהכפר , הודיעה כי לא תוכל להתייצב במקום העבודה בשעה הנדרשת , ועל כן נרשם לה ה"סירוב" , וזאת שלא בצדק.ו
 
 
3. המשיב מבקש לדחות את הערעור , וזאת מהטעמים העיקריים הבאים:
א) החלטת ועדת הערר נשוא הערעור הנה מיום 08/07/01 , ואילו הערעור הוגש לבית הדין ביום 09/05/02.נ
המערערת אמנם טוענת כי קבלה עותק מההחלטה האמורה רק בחודש 05/02, אולם טענה זו אינה סבירה , ובכל מקרה יש לראותה כמי ששקטה על שמריה פרק זמן שכזה , בגינו יש לראותה כמי שהגישה הערעור לבית הדין בשהוי כזה, המצדיק , הוא כשלעצמו , דחיית הערעור.ב
ב) על פי רישומי המחשב של המשיב , המערערת נדרשה להתייצב בעבודה רק בשעה 06:00 בבוקר , ולא בשעה 05:00 כטענתה.ו
ג) יש לראות במערערת כמדורשת עבודה שאינה מעונינת לעבוד , ועל כך תעיד העובדה שביום 17/05/01 הופנתה לעבודה נוספת , בעיר עפולה , בשעות אחר הצהרים , וגם שם סירבה לעבוד , ונרשם לה סירוב נוסף , עליו לא הגישה ערר.נ
עובדה זו מלמדת , שלא שעות העבודה המוקדמות היו הסיבה האמיתית לסירובה להצעת העבודה נשוא הדיון.ב
 
 
4. המערערת מצידה , הגיבה לטיעוני המשיב שפורטו לעיל בטענות העיקריות שדלקמן:
א) יש לדחות על הסף את טענת השהוי של המשיב , שראוי היה שלא תטען בהתחשב בעובדה שמדובר במוסד סוציאלי.ו
ב) כעולה מלוח זמנים של "אגד" , שהוגש ע"י המערערת , האוטובוס הראשון שחולף דרך כפרה של המערערת מגיע בשעה 07:25 מדי בוקר , מה שלא מאפשר לה להתייצב במועד אף לעבודה שמתחילה בשעה 07:00 בבוקר.נ
ג) ה"סירוב" הנוסף שנרשם למערערת אינו רלבנטי לעניינו , ובכל מקרה , המערערת לא הגישה ערר בגינו רק בגין טעות טכנית .ב
 
 
5. אשר לטענת השהוי שנטענה מצד המשיב – אכן , מדובר בערעור שהוגש בשהוי בלתי מבוטל , בחלוף כ – 10 חודשים ממועד ההחלטה בגינו הוגש , והדבר בהחלט מעורר תמיהה באשר לשאלה באיזו מידה הייתה המערערת תלויה או זקוקה לקיצבת הבטחת ההכנסה אשר נשללה ממנה בגין אותו "סירוב"שנרשם לה , שאם לא כן הייתה מתכבדת ומבררת מה עלה בגורל הערר שהגישה , ופועלת למימוש זכויותיה.ו
 
יחד עם זאת , ומאחר ולא נקצבה בדין תקופה בתוכה יש להגיש ערר על החלטה דוגמת זו בה עסקינן, איננו סבורים שיש מקום , בנסיבות העניין , לדחות את הערר בשל השהוי האמור כשלעצמו.נ
 
 
6. אשר לסירוב הנוסף שנרשם למערערת – גם בעניין זה , מתעוררת תמיהה מדוע סירבה המערערת להצעת העבודה האמורה , אשר התייחסה לשעות אחר הצהריים , והכיצד לא הגישה ערר על הסירוב שנרשם לה , ככל שלא היה , לדעתה מוצדק , שהרי על הסירוב נשוא ערעור זה , שקדם לסירוב האמור, ידעה והשכילה להגיש ערר.ב
יחד עם זאת, והגם שאין אנו מקבלים טענת ב"כ המערערת , לפיה לעולם אין להקיש מ"סירוב"אחד למשנהו, לא הוצגו בפנינו די נתונים מצד המשיב , בנוגע ל"סירוב הנוסף", כדי שניתן יהא לייחס לו משקל נכבד ביחס לנסיבות המקרה נשוא הדיון.ו
 
 
7. לגופו של עניין – מצד המערערת הוצג לוח זמנים של "אגד" , ממנו עולה כי אין תחבורה ציבורית סדירה מכפרה של המערערת לעיר עפולה , שבה היה מקום העבודה המיועד , לפני השעה 07:25.נ
אין חולק שלעבודה המוצעת היה עליה להתייצב בשעה 06:00 לפחות.ב
מצד המשיב לא הוצגו בפנינו כל נתונים נגדיים , מהם ניתן יהא ללמוד על אלטרנטיבה כלשהי , ולו דחוקה , שהייתה מאפשרת למערערת להתייצב במקום העבודה הנדרש , בשעה הנדרשת או בסמוך לה.ו
בהקשר זה איננו יכולים גם להתעלם מהעובדה שמדובר בדורשת עבודה אשר משתייכת לקהילה שאינה רואה בעין יפה שימוש ב"טרמפים" ע"י נשים .נ
 
אשר על כן , איננו סבורים שמוצדק היה לראות במערערת כמי שאינה מעונינת לעבוד בעבודה שהוצעה לה , משום כך בלבד שציינה בפני פקיד ההשמה שלא תוכל להתייצב לעבודה בעפולה , אשר תחילתה בשעה 06:00.ב
 
בהתחשב באמור לעיל , במצטבר , מוצאים אנו שדינו של הסירוב נשוא הערעור – להתבטל.ו
 
במכלול נסיבות העניין, ובהתחשב בשהוי שננקט מצד המערערת, איננו מוצאים לנכון לחייב את המשיב בהוצאות המשפט שלה.נ
 
 
 
8. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיננו זה , עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סירוב לקבל עבודה

 2. סירוב לרשום עמותה

 3. סירוב לצאת לעבודה

 4. סירוב עבודה בלשכה

 5. סירוב בלשכת האבטלה

 6. סירוב כניסה לישראל

 7. סירוב לגילוי מסמכים

 8. סירוב בלשכת התעסוקה

 9. סירוב נהג לבדיקת שתן

 10. סירוב לקיים הסכם מכר

 11. סירוב לבדיקת נשיפון

 12. סירוב לעבודה בשמירה

 13. סירוב להכניס למועדון

 14. סירוב לבדיקת אלכוהול

 15. סירוב לקבל כתב תביעה

 16. סירוב לתת טביעת אצבע

 17. סירוב למתן בדיקת שתן

 18. מחיקת ימי סירוב עבודה

 19. סירוב עבודה דמי אבטלה

 20. סירוב לעבודה לא מתאימה

 21. סירוב קורס לשכת האבטלה

 22. סירוב הלשכה לרשום מתמחה

 23. סירוב לחתום על הסכם פשרה

 24. סירוב לקבל עבודה בגיל 35

 25. סירוב לפרסם מודעה בעיתון

 26. סירוב להעיד במשפט פלילי

 27. סירוב שופט לפסול את עצמו

 28. סירוב עובד לבדיקת פוליגרף

 29. סירוב להפניה לעבודה מהלשכה

 30. סירוב לעבודה בלשכת התעסוקה

 31. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 32. סירוב לעבודה דרך לשכת האבטלה

 33. סירוב לתת רישיון יועץ השקעות

 34. סירוב לשלם שכר טרחת עורך דין

 35. סירוב צ'ק מחמת אי כיסוי מספיק

 36. סירוב לעבור ניתוח אחרי תאונה

 37. סירוב עובד לעבור בדיקה רפואית

 38. סירוב הורים לטיפול רפואי בקטין

 39. סירוב רואה חשבון להחזיר מסמכים

 40. סירוב לבדיקת ינשוף בגלל אסטמה

 41. סירוב עורך דין להשתחרר מייצוג

 42. סירוב לעבוד בעבודה ברמה נמוכה

 43. סירוב להצעת עבודה בלשכת התעסוקה

 44. סירוב לקבלת עבודה בלשכת התעסוקה

 45. סירוב ועדה לדון בבקשה לתוספת בניה

 46. סירוב לתת לקבלן לתקן ליקויי בניה

 47. סירוב לחתום על בקשה לרישום פטנט

 48. סירוב לאשר תכנית - עתירה מנהלית

 49. סירוב לאשר תכנית בינוי למרכז מסחרי

 50. סירוב לרישום בפנקס הבתים המשותפים

 51. סירוב להתפנות בפרויקט פינוי בינוי

 52. סירוב לרשום שם של חברה ברשם החברות

 53. סירוב לפרסם התנצלות בתביעת לשון הרע

 54. סירוב לקבל עבודה - שלילת דמי אבטלה

 55. סירוב לצאת לעבודה מטעם לשכת התעסוקה

 56. סירוב חברת הביטוח לשלם מחיר מחירון

 57. סירוב לעבודה לא מתאימה בלשכת האבטלה

 58. סירוב להחזיר צ'קים לאחר תשלום במזומן

 59. סירוב עדים בבית המשפט לענות על שאלה

 60. סירוב ביטוח לאומי להכרה בליקוי שמיעה

 61. סירוב חברת הביטוח לפצות על גניבת רכב

 62. סירוב חברת הביטוח לשלם על ניתוח בחו''ל

 63. סירוב לעבודה בלשכה בגלל בעיות רפואיות

 64. סירוב לבקשה לפתיחת גן ילדים עקב מטרדי רעש

 65. סירוב דיירים לשלם על שיפוץ גג בבית משותף

 66. סירוב לקבל עבודה המחייבת שינוי מקום מגורים

 67. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 68. סירוב בלשכת התעסוקה: "לא יכולה לעבוד בגלל הילד"

 69. סירוב להיבדק ע''י מומחה רפואי מטעם בית המשפט

 70. סירוב שופט להציג שאלות לעד כעילה לפסילת שופט

 71. סירוב עבודה בלשכה מחשש להשאיר את הילדים לבד בבית

 72. סירוב שר הפנים, לבקשה לאיחוד משפחות בשל מניעה פלילית

 73. סירוב משרד הפנים לתת מעמד בישראל בשל סיבות ביטחוניות

 74. סירוב להנפיק רישיון רכב בגין רכב ביבוא אישי בשל איחור

 75. סירוב הורים לטיפול רפואי (כימותרפיה) לילד בהוראת הרב שלהם

 76. סירוב לשלם השתתפות עצמית לביקור טכנאי - תביעה בגין הסכם תחזוקת מזגן

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון