סמכות בית משפט השלום לתת צו מניעה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סמכות בית משפט השלום לתת צו מניעה:

בקשה למתן רשות לערער על החלטת בית-משפט השלום בתל-אביב-יפו (כבוד השופט ד' בר-אופיר, סגן נשיא) מתאריך 24.11.86בתיק המרצה 13197 /86הקשור לתיק אזרחי 30227/86, לפיה ניתן במעמד צד אחד בלבד צו מניעה זמני כנגד המבקשים (הנתבעים דלמטה), על החלטת בית-משפט השלום בתל-אביב-יפו (כבוד השופט א' שלו, סגן נשיא) מיום 4.12.86, בתיק ההמרצה הנ"ל לפיה החליט בית-המשפט (בהעדר הצדדים) לדון בבקשת התובעת למתן סעד ביניים בהמרצה הנ"ל ביום .1.1.87בלבד.
בפני בר"ע, שנדונה כערעור עצמו, על החלטה של בית-משפט השלום שהעניק צו-מניעה זמני שנושאו איסור שיווקו של מוצר.
נראה לי, שערעור זה בדין יסודו. בית-משפט השלום איננו מוסמך להוציא צווי מניעה אלא באותם עניינים שהוגדרו בגבולות סמכותו בחוק בתי-המשפט ואין צורך לאמר שעניין זה אינו בגדר סמכותו של בית-משפט השלום. צירוף תביעה כספית שהיא בגדר סמכות בית-משפט השלום אין בו כשלעצמו להפוך את העניין כמצוי בסמכות בית-משפט השלום.

בשולי הדיון מבקש אני להעיר, כי אני שותף לעמדתו של עו"ד גינת לענין קביעת מועד לדיון לביטול צו מניעה זמני שניתן במעמד צד אחד. לא יעלה על הדעת לקיים דיון במעמד שני הצדדים מעבר לימים ספורים בלבד מיום מתן הצו במעמד צד אחד. בית-המשפט המעניק סעד במעמד צד אחד חייב לקחת בחשבון דיון מידי במעמד שני הצדדים, ואם אין זמנו פנוי לכך ישקול את הדבר בעת מתן הצו הזמני במעמד צד אחד בלבד.

לגופו של ענין, וכאמור, הגעתי למסקנה שהצו ניתן בהעדר סמכות. אני מקבל את הערעור ומבטל את הצו מיום .24.11.86
המשיבה תשלם למבקשים הוצאות לרבות שכ"ט עו"ד סך 600ש"ח כולל ריבית והפרשי הצמדה מהיום ועד לתשלום בפועל. הפקדון יוחזר למבקש.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צו למניעת פעולות

 2. צו מניעה רישום דירה

 3. צו מניעה נגד שביתה

 4. צו מניעה שלטי פרסום

 5. צו מניעה נגד עובד בנק

 6. עורך דין צו מניעה

 7. מכרז משטרה - צו מניעה

 8. צו מניעה בסכסוך עבודה

 9. צו מניעה האוסר להפריע

 10. צו מניעה האוסר להתחרות

 11. צו מניעה לא לאייש משרה

 12. צו מניעה הקצאת המגרשים

 13. צו מניעה להקצאת מתחמים

 14. צו מניעה כנגד יבוא מוצר

 15. צו מניעה נגד קולנוע בשבת

 16. צו מניעה הפרת זכות מטפחים

 17. צו מניעה נגד מספרה מתחרה

 18. צו מניעה נגד השמעת מוזיקה

 19. ביטול צו מניעה למכירת בית

 20. הפרת צו מניעה כנגד שביתה

 21. הפרת סימן מסחר - צו מניעה

 22. צו למניעת הפעלת קו אוטובוס

 23. בקשה לצו מניעה נגד עובדים

 24. צו מניעה נגד הפעלת רמקולים

 25. צו מניעה לא להשתמש במסמכים

 26. צו מניעה שימוש באריזות מוצר

 27. ביטול צו מניעה שביתת עובדים

 28. צו מניעה האוסר על בניה בכפר

 29. צו למניעת פעולות הכנה במגרש

 30. צו מניעה להפסקת הליך פיטורים

 31. צו מניעה נגד מכירת מוצר דומה

 32. צו מניעה כנגד פסק דין לפינוי

 33. צו מניעה להעברת זכויות בנכס

 34. צו מניעה להפסקת שידול לקוחות

 35. צו מניעה נגד פעילות בחוף הים

 36. בור מים בירושלים - צו מניעה

 37. צו מניעה קבוע האוסר על חניה

 38. צו מניעה להפסקת מימוש משכנתא

 39. צו מניעה נגד הוצאת ילד לטיול

 40. צו מניעה פרסום פגיעה בשם הטוב

 41. צו מניעה למימוש מכתב פיטורים

 42. השכרת וילה למסיבה - צו מניעה

 43. צו מניעה האוסר על הפעלת מסעדה

 44. מכירת פעילות עסקית - צו מניעה

 45. צו מניעה לביטול פיטורים מעבודה

 46. צו למניעת פתיחת תיבת הצעות במכרז

 47. צו מניעה נגד שביתה בלתי מוגנת

 48. צו מניעה ביצוע פעולות ללא חתימה

 49. צו מניעה לאסור למכור בגדי מעצבים

 50. צו מניעה נגד פיטורי עובד עירייה

 51. סמכות בית משפט השלום לתת צו מניעה

 52. תביעה למתן צו מניעה קבוע במקרקעין

 53. צו מניעה נגד עובד לעבוד אצל מתחרה

 54. תביעה לפירוק שיתוף בעקבות צו מניעה

 55. בקשה לצו מניעה נגד שביתה פוליטית

 56. ביטול צו מניעה בגין הפרת הסכם פשרה

 57. צו מניעה להגבלת עיסוק ומניעת תחרות

 58. צו מניעה זמני למניעת השלמת עסקת נדל"ן

 59. צו מניעה האוסר על שימוש בלתי חקלאי

 60. צו מניעה האוסר על פתיחת חנות בדירה

 61. צו מניעה האוסר על הפרעה לשימוש בחנות

 62. צו מניעה להפסקת בניית מחסן בבית משותף

 63. צו מניעה נגד מכרז לאספקת שירותי שמירה

 64. צו מניעה לעיכוב זכויות החתימה בחשבון

 65. צו מניעה נגד פתיחת מרפאה בבניין מגורים

 66. מחיקת בקשה לצו מניעה בהעדר תצהיר תמיכה

 67. צו מניעה בתביעה לפירוק שיתוף במקרקעין

 68. צו מניעה האוסר להציב סחורות מחוץ לחנות

 69. צו מניעה נגד פתיחת מספרה ליד מספרה אחרת

 70. צו מניעה כנגד שינוי לוח זכויות במקרקעין

 71. צו מניעה נגד שביתה בבתי חולים ממשלתיים

 72. מכירת כרטיסי טיסה במחיר מוזל - צו מניעה

 73. צו מניעה האוסר על התקשרות עם זוכה במכרז

 74. ערעור על צו מניעה בבית המשפט לענייני משפחה

 75. צו מניעה נגד הסכם העקרונות בין קק''ל למדינה

 76. צו מניעה נגד הבעל האוסר להיכנס לדירת המגורים

 77. צו מניעה כנגד עובדת לשעבר שלא תפנה ללקוחות המעסיק

 78. מה עושים במקרה של הפרת צו מניעה האוסר המשך בניה ?

 79. האם אפשר להוציא צו מניעה נגד זימון לועדה רפואית ?

 80. ביטול החלטה על דחיית בקשה לעיכוב ביצוע של צו מניעה

 81. צו מניעה קבוע במסגרתו ייאסר על התובע להגיע לבית הכנסת

 82. בקשה למתן צו מניעה זמני (במעמד צד אחד) טענות כנגד הרכב הוועדה

 83. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון