עבודה בחקלאות אצל האבא – דמי אבטלה

בל (נצ') 2003/01 עבודה בחקלאות אצל האבא – דמי אבטלה
 
1. תביעת התובע לקבלת דמי אבטלה נדחתה בנימוק שלא התקיימו יחסי עובד ומעביד בין התובע לאביו, לפיכך הוגשה התביעה.
 
2. בכתב ההגנה נטען שהתובע צבר 153 ימים מתוך 180 ימים הנדרשים בחוק.

כן נטען שבין התובע לאביו לא התקיימו יחסי עובד ומעביד בחודשים 4/00 ו-5/00.נ
 
3. להלן העובדות הנוגעות לענין:-
א. אביו של התובע הינו חקלאי ובעלים של מטע בשטח של 37 דונם, מאז 1972.ב
 
ב. בעבר העסיק האב עובדים אך כ-4-5 שנים לפני מועד מתן ההודעה לחוקר (נתנה
ביום 29/3/01), הוא אינו מעסיק עובדים.ו
 
ג. כשנתיים לפני מועד מסירת ההודעה לחוקר החל האב לחדש את הנטיעות והתובע עזר לו בחידוש המטעים, מועד זה תואם גם את מועד גירושיו של התובע מרעיתו.נ
 
ד. עבודתו של התובע במטע לא השתנתה ולא היתה רצופה מדי יום ביומו, אלא כאשר התובע היה פנוי ובהתאם לדרישות המטע (ראה נ/3 קטע 1).ב
 
ה. התובע לא קיבל משכורת, לגירסת האב בהודעה לחוקר, הוא האב, שילם עבור הבן הוצאות דלק ומחיה בסכום של 1,500 ₪-2,000 ₪ לחודש.ו
 
ו. לגירסת האב והבן, אילו הבן לא היה מועסק במטע הרי היה צורך להעסיק עובד אחר.נ
 
ז. במקביל לעבודת התובע במטע, הוא עבד גם אצל אחרים.ב
בחודשים 5/00-4/00 עבד התובע אצל משה פרי-גן, חקלאי מיסוד המעלה, בהרכבת מערכות מים ועבודות חקלאות.ו
התמורה עבור העבודות שולמה באמצעות חשבונית שהוצאה ע"י האב בסכום של 5,442 ₪ (ראה ת/8), זאת בהתאם לסיכום בין מזמין העבודה לתובע.
לפי גירסת מזמין העבודה, העבודה נמשכה כ-19 ימים. (ראה נ/2).נ
 
ב-28/5/00 עבד התובע בחברת י.מ הובלות וסחר בע"מ עד לסיום עונת הקטיף ביום 22/11/00.ב
 
ח. בחודשים 2/00-5/00 הוצאו ע"י האב תלושי משכורת לבן, בסכומים כדלהלן:
2/00 – 3,278 ₪.ו
3/00 – 3,278 ₪.נ
4/00 – 4,120 ₪.ב
5/00 – 3,500 ₪.ו
 
ט. האב עבר התקף לב ואירוע מוחי וכן עבר צנתור בשנת 1999, לגירסת האב, במהלך תקופה זאת היו עבודות הכרחיות שהבן עשה (ראה עמוד 3 בחקירה הנגדית).נ
 
 
4. א. בהתאם להלכה הפסוקה, יחסי עובד ומעביד במסגרת המשפחה טעונים בחינה
זהירה (ראה לג/59-0 בטי מרקו נ. המל"ל פד"ע ה' 134, אוזכר בדיון 20105/96 אורלי יהלום נ. המל"ל).ב
 
ב. גם אם נקבל גירסת התובע ואביו לגבי חיוניות עבודת התובע במטע, הרי לגירסת האב, עבודה זאת או עזרה זאת לא השתנתה במהלך אותם שנתיים מאז גירושיו של התובע.ו
אם אכן כך היו הדברים היינו מוצאים עקבות לקשר המשפטי בין הצדדים במהלך אותם שנתיים, כגון; דיווח לביטוח לאומי שאכן האב מעסיק את בנו כעובד ולא מספר ימים כל חודש, אך בראיות שהוצגו לפנינו, ישנו דיווח כאמור רק לחודשים 5/00-4/00, דיווח זה אינו מתיישב עם גירסת התובע ואביו.נ
 
ג. העובדה שהוצאו לתובע תלושי משכורת רק לחודשים 2/00-5/00 פועלת נגד התובע, בהתחשב בכך שבמהלך אותם שנתיים, פעילות התובע אצל אביו לא השתנתה.ב
 
ד. באמור לעיל איננו מתייחסים לעבודת התובע אצל פרי-גן משה, עבודה זאת בוצעה ומקובלת עלינו, לרבות מערכת היחסים שנרקמה בין הצדדים, לפיה, העבודה תבוצע ע"י הבן כאשר החשבונית תוצא ע"י האב.ו
אך גם אם נתייחס לרקמת יחסים זאת, היא מתייחסת לכל היותר ל-19 ימי עבודה ותו לא.נ
נוסיף שבעדותו ציין פרי גן כי עבודת התובע היתה כקבלן ולא כעובד.ב
 
ה. תלושי המשכורת צריכים לשקף את מערכת היחסים האמיתית כפי שהוצהרה בפנינו.ו
כפי שעולה מגרסת התובע ואביו, עבודת התובע לא היתה רצופה, דהיינו מידי יום ביומו, לפיכך, תמורה עבור עבודה חודשית כפי שהדבר מצויין בתלוש המשכורת, אינה מתיישבת עם הגירסה כפי שהוצגה בפנינו.נ
 
ו. לגרסת האב בפני חוקר המוסד, לתובע לא שולמה משכורת אלא "הוצאות דלק והוצאות מחיה... וזה הסתכם ב-1,500 ₪ עד 2,000 ₪ בחודש".ב
תמורה כנ"ל אינה מאפיינת יחסי עובד ומעביד, אם כי היא תתכן במסגרת משפחתית, אך גם אם נקבל גרסה זאת, עדין התובע לא קיבל מלוא המגיע לו לפי תלושי המשכורת, ואין כל הסבר להיכן נעלם ההפרש.ו
 
ז. אם ניישם הלכת גרוסקופף לענייננו, הן לענין הסדר העבודה בין הצדדים והן לגבי שכר העבודה, לא ניתן להגיע למסקנה כי התקיימו בין הצדדים יחסי עובד ומעביד.נ
 
ח. לענין הסדר העבודה – היה צורך למצוא ביטוי להסדר העבודה במהלך השנתיים, ולא רק במהלך 4 החודשים בהם הוצגו תלושי המשכורת.ב
 
ט. לענין שכר העבודה – התמורה שניתנה לגירסת האב אינה משקפת שכר עבודה, אלא תמורה בגין עזרה משפחתית.ו
 
5. בהתייחס לאמור לעיל דין התביעה להידחות.נ
 
6. ניתן היום כ"ה בניסן תשס"ג, 27 אפריל 2003 בהעדר, לשלוח העתק מפסק דין זה לב"כ הצדדים בדואר.ב
אין צו להוצאות.ו לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזר דמי אבטלה

 2. דמי אבטלה למפונים

 3. דמי אבטלה עולה חדש

 4. דמי אבטלה חברת יחיד

 5. עובד עונתי דמי אבטלה

 6. חוק זכאות לדמי אבטלה

 7. ימי אכשרה לדמי אבטלה

 8. עזרה משפחתית דמי אבטלה

 9. סירוב עבודה דמי אבטלה

 10. דמי אבטלה לפני גיל 20

 11. דמי אבטלה ועבודה נוספת

 12. דמי אבטלה התפטרות מרצון

 13. תביעה לתשלום דמי אבטלה

 14. דמי אבטלה מתחת לגיל 20

 15. מחיקת תביעה לדמי אבטלה

 16. התפטרות מוצדקת דמי אבטלה

 17. דמי אבטלה התפטרות מוצדקת

 18. תביעה להפרשים בדמי אבטלה

 19. שכיר או עצמאי - דמי אבטלה

 20. דמי אבטלה לעובד יחיד בחברה

 21. דמי אבטלה למי שעבד אצל אחיו

 22. דמי אבטלה לראש רשות מקומית

 23. קיזוז דמי מזונות מדמי אבטלה

 24. זכאות לדמי אבטלה תקופת אכשרה

 25. חישוב דמי אבטלה בעבודה חלקית

 26. דמי אבטלה לעובד אצל מעסיק זר

 27. דמי אבטלה עקב צמצום היקף משרה

 28. חישוב תקופת אכשרה לדמי אבטלה

 29. צבירת תקופת אכשרה לדמי אבטלה

 30. תקופת אכשרה לזכאות לדמי אבטלה

 31. הפסקת עבודה מרצון - דמי אבטלה

 32. ניכוי דמי אבטלה מקצבת פנסיונר

 33. עבודה פיקטיבית לצורך דמי אבטלה

 34. זכאות דירקטור בחברה לדמי אבטלה

 35. דמי אבטלה למי שעובד אצל אבא שלו

 36. דמי אבטלה למי שעובד בעסק משפחתי

 37. דמי אבטלה לאישה שעובדת אצל בעלה

 38. אישה שעובדת אצל בעלה - דמי אבטלה

 39. עבודה לחודש אחד בלבד - דמי אבטלה

 40. שלילת דמי אבטלה למרות הסכמה לעבוד

 41. ביטול דמי אבטלה בגלל סירוב עבודה

 42. עבודה בחקלאות אצל האבא – דמי אבטלה

 43. התפטרות לצורך לימודים - דמי אבטלה

 44. דמי אבטלה לאחר עבודה אצל קרוב משפחה

 45. דמי אבטלה לאחר עבודה בעסק של ההורים

 46. סירוב לקבל עבודה - שלילת דמי אבטלה

 47. התפטרות לצורך טיפול בילד דמי אבטלה

 48. דמי אבטלה לעובד משק חקלאי של ההורים

 49. דחיית דמי אבטלה בטענה כי העובד עצמאי

 50. עבודה במשכורת יותר נמוכה מדמי אבטלה

 51. המשך עבודה לאחר פיטורין - דמי אבטלה

 52. דמי אבטלה - עבודה במקומות עבודה שונים

 53. מכתב פיטורים פיקטיבי לקבלת דמי אבטלה

 54. זכאות אישה שעובדת אצל בעלה לדמי אבטלה

 55. עבודה של חודש – תקופת אכשרה לדמי אבטלה

 56. בעלים של חברה שהוא גם שכיר - דמי אבטלה

 57. תביעה לתשלום דמי אבטלה בבית הדין לעבודה

 58. פיטורים מעבודה אצל האב – זכאות לדמי אבטלה

 59. מכתב פיטורים לעובד שהתפטר לצורכי דמי אבטלה

 60. תקופת אכשרה לדמי אבטלה - קורס הכשרה מקצועית

 61. ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בנושא דמי אבטלה

 62. העסקת קרוב משפחה לצורך דמי אבטלה בביטוח לאומי

 63. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון