עבודה של חודש – תקופת אכשרה לדמי אבטלה

בל (חי') 718/03 עבודה של חודש – תקופת אכשרה לדמי אבטלה

ב"כ הצדדים:
 
השאלה שעומדת במחלוקת הינה האם תקופה של חודש ימים בהם עבדה התובעת לטענתה בבית האריזה השייך לחמה צריכה לבוא בחשבון לעניין צבירת תקופת אכשרה לצורך זכאות לדמי אבטלה.
לטענת הנתבע היא לא עבדה כלל בחודש האמור.

התובעת מעידה לאחר שהוזהרה כחוק:
 
חקירה ראשית:
אני מתגוררת כיום בשלומית, גרתי בעבר בנהריה, עבדתי בישקאר בע"מ מ-04.02.01 עד 30.06.01 (ב"כ התובעת - צברה 108 ימי עבודה). לאחר מכן, עבדתי במקום בשם מ.מ. קור מיזוג אויר בסביבות חודש וחצי (ב"כ התובעת - צברה בעבודה זו 32 ימים).
עבדתי אחר כך אצל חמי חודש ימים מ-01.09.01 עד 30.09.01 בתור עובדת יומית (ב"כ התובעת - צברה שם 22 ימים).
במהלך אוקטובר 2001 עבדתי בחברת תגבור כוח אדם שהפנתה אותי לעבודה בפוליקארט ושם עבדתי שישה ימים.
 
חקירה נגדית:
 
ש. כיצד נוצר הקשר בינך לבין חמך לעניין העבודה?
ת. הוא ידע שאני עומדת להיות מפוטרת כי העבודה במיזוג אויר ירדה והוא אמר לי שאני יכולה לבוא לעבוד אצלו והתחלתי לעבוד ב-01.09.01.
ש. במה עבדת אצלו?
ת. באריזה, מיון פירות - תפוחים, אגסים אפרסקים.
ש. למה רק חודש אחד?
ת. זה החודש שיש לחץ ועומס של תפוחים ואגסים בעיקר. חשוב לי לציין שב-01.09.01 כל העובדים חוזרים לעבוד, רוב העובדים שהיו שם צעירים, ב-01.09.01 מתחילים ללמוד אז היה חוסר בעובדים בחודש הזה. הוא היה צריך.
ש. כמה עובדים יש בבית האריזה שעושים את אותה עבודה שאת עושה, באותה תקופה?
ת. בסביבות ארבעה או חמישה רק במיון, יש כאלה שקוטפים, יום למחרת הם ממיינים.
ש. נחקרת על ידי חוקר המוסד, לא יכולת לציין שם של עובד אחד אפילו.
ת. נכון. לא התחברתי לאף אחד, עבדתי שם בסך הכל חודש ימים, הם היו מאוד צעירים זה נוער לפני צבא לפני לימודים, חופש גדול, לא מצאתי סיבה ליצור איתם קשר. באתי עשיתי את שלי והלכתי.
ש. את מכירה עובד בשם רואי אזולאי?
ת. השם לא מוכר, אם הייתי רואה את הפנים אולי הייתי מכירה. אני מזהה בפנים, אלה חברה מגורן.
ש. כל העובדים היו חברה מהמושב?
ת. לדעתי רובם, לא זוכרת.
ש. איך הגעת למקום העבודה?
ת. גם עם אוטובוס וגם עם הרכב הפרטי שלי.
ש. את יכולה להסביר לי איך לא ידעת לומר לחוקר לגבי האוטובוס שהגעת?
ת. באוטובוס לא נסעתי הרבה וכשנסעתי הייתי עולה עליו מהכביש הראשי.
ש. איך ידעת שהאוטובוס נוסע לשם ולא למקום אחר?
ת. הוא נוסע או לשלומי או לכל האזורים של כביש הצפון, המסלול הוא מסלול קבוע. בחקירה היה לי בלק אאוט של המספר של האוטובוס ואמרתי מאיפה אני עולה, ובסוף אני רוצה לציין שאמרתי את המספר, ומספר האוטובוס הוא 28. אני לא יודעת מה היא רשמה או לא רשמה.
 
חקירה חוזרת:
 
ש. אני מראה לך צילום, מה זה?
ת. הפקדה של הצ'ק שקיבלתי כמשכורת עבור עבודתי בבית האריזה.
החלטה: הוגש וסומן ת/1
ש. ומה הצילום הזה?
ת. זה תלוש משכורת משנת 1998 שעבדתי גם קודם בבית האריזה, זה גם באותה תקופה של השנה.
החלטה: הוגש וסומן ת/2
 
ב"כ התובעת מסכם:
 
לאור עדותה של התובעת אני מבקש שיכללו במנין הימים לצורך חישוב הזכאות לדמי אבטלה גם 22 הימים שהתובעת עבדה בבית האריזה של חמה כפי שהעידה בפנינו.
אני מבקש להאמין לעדותה, הנתמכת במסמכים שהגשנו.
 
ב"כ הנתבע:
 
מסכימה.
 

פסק דין
 
1. לאור הסכמת הצדדים נקבע בזה שבמניין הימים אותם יש לחשב לצורך בחינת זכאותה של התובעת לדמי אבטלה, לתקופה המתחילה ב-01.10.01 יבואו 22 ימי עבודתה בבית האריזה אשר שייך לחמיה.
 
2. לאחר בחינה האם יתר הימים כפי שפורט בעדותה אכן הוכרו כימי עבודה לצורך קביעת עמידתה בתקופת האכשרה, תקבע זכאותה לדמי אבטלה.

3. אין צו להוצאות (סיוע משפטי).נלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזר דמי אבטלה

 2. דמי אבטלה למפונים

 3. דמי אבטלה עולה חדש

 4. דמי אבטלה חברת יחיד

 5. עובד עונתי דמי אבטלה

 6. חוק זכאות לדמי אבטלה

 7. ימי אכשרה לדמי אבטלה

 8. עזרה משפחתית דמי אבטלה

 9. סירוב עבודה דמי אבטלה

 10. דמי אבטלה לפני גיל 20

 11. דמי אבטלה ועבודה נוספת

 12. דמי אבטלה התפטרות מרצון

 13. תביעה לתשלום דמי אבטלה

 14. דמי אבטלה מתחת לגיל 20

 15. מחיקת תביעה לדמי אבטלה

 16. התפטרות מוצדקת דמי אבטלה

 17. דמי אבטלה התפטרות מוצדקת

 18. תביעה להפרשים בדמי אבטלה

 19. שכיר או עצמאי - דמי אבטלה

 20. דמי אבטלה לעובד יחיד בחברה

 21. דמי אבטלה למי שעבד אצל אחיו

 22. דמי אבטלה לראש רשות מקומית

 23. קיזוז דמי מזונות מדמי אבטלה

 24. זכאות לדמי אבטלה תקופת אכשרה

 25. חישוב דמי אבטלה בעבודה חלקית

 26. דמי אבטלה לעובד אצל מעסיק זר

 27. דמי אבטלה עקב צמצום היקף משרה

 28. חישוב תקופת אכשרה לדמי אבטלה

 29. צבירת תקופת אכשרה לדמי אבטלה

 30. תקופת אכשרה לזכאות לדמי אבטלה

 31. הפסקת עבודה מרצון - דמי אבטלה

 32. ניכוי דמי אבטלה מקצבת פנסיונר

 33. עבודה פיקטיבית לצורך דמי אבטלה

 34. זכאות דירקטור בחברה לדמי אבטלה

 35. דמי אבטלה למי שעובד אצל אבא שלו

 36. דמי אבטלה למי שעובד בעסק משפחתי

 37. דמי אבטלה לאישה שעובדת אצל בעלה

 38. אישה שעובדת אצל בעלה - דמי אבטלה

 39. עבודה לחודש אחד בלבד - דמי אבטלה

 40. שלילת דמי אבטלה למרות הסכמה לעבוד

 41. ביטול דמי אבטלה בגלל סירוב עבודה

 42. עבודה בחקלאות אצל האבא – דמי אבטלה

 43. התפטרות לצורך לימודים - דמי אבטלה

 44. דמי אבטלה לאחר עבודה אצל קרוב משפחה

 45. דמי אבטלה לאחר עבודה בעסק של ההורים

 46. סירוב לקבל עבודה - שלילת דמי אבטלה

 47. התפטרות לצורך טיפול בילד דמי אבטלה

 48. דמי אבטלה לעובד משק חקלאי של ההורים

 49. דחיית דמי אבטלה בטענה כי העובד עצמאי

 50. עבודה במשכורת יותר נמוכה מדמי אבטלה

 51. המשך עבודה לאחר פיטורין - דמי אבטלה

 52. דמי אבטלה - עבודה במקומות עבודה שונים

 53. מכתב פיטורים פיקטיבי לקבלת דמי אבטלה

 54. זכאות אישה שעובדת אצל בעלה לדמי אבטלה

 55. עבודה של חודש – תקופת אכשרה לדמי אבטלה

 56. בעלים של חברה שהוא גם שכיר - דמי אבטלה

 57. תביעה לתשלום דמי אבטלה בבית הדין לעבודה

 58. פיטורים מעבודה אצל האב – זכאות לדמי אבטלה

 59. מכתב פיטורים לעובד שהתפטר לצורכי דמי אבטלה

 60. תקופת אכשרה לדמי אבטלה - קורס הכשרה מקצועית

 61. ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בנושא דמי אבטלה

 62. העסקת קרוב משפחה לצורך דמי אבטלה בביטוח לאומי

 63. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון