עונש קל לבעל מכה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על עונש קל לבעל מכה:


1. בפנינו ערעור על קולת העונש שהוטל על המשיב בגזר דינו של בית משפט השלום בעכו (כב' השופט ג'. נסאר, ת.פ. 97/4591, מיום 12.5.98).

המשיב הורשע על פי הודייתו בעבירה של תקיפה בנסיבות מחמירות - לפי סעיף 382(ג) לחוק העונשין התשל"ז1977-, עבירה של תקיפה לפי סעיף 379 לחוק האמור, ועבירה של איומים - לפי סעיף 192 לחוק.

ההרשעה נסבה על כך שביום 25.9.97 בשעה 02:ו 30 תקף המשיב את אשתו באגרופים מכות וסטירות בכל חלקי גופה, תפס בשערותיה וחבט את ראשה בקיר וכן דחף את אצבעותיו לעיניה. הוא תפס בצווארה וחנק אותה, הצמיד לצווארה אולר ואיים עליה במילים כגון:נ "היום אני גומר אותך, אם את לא שותקת אני ישחוט לך את הגרון עם סכין".

לאשתו של המשיב נגרמו שריטות וחבלות בחלקי גופה השונים. בהמשך לאותו ארוע, איים המשיב על בתו יפית באמצעות האולר הוא גם נתן לה סטירה והפיל אותה על הרצפה.

הכל מפורט בכתב האישום שהוגש לבית משפט השלום בעכו, בתיק הנ"ל.

2. לאחר ההודייה בעובדות, הוגש לבית המשפט קמא גליון הרשעותיו הקודמות של המשיב (ת/1). גליון זה כולל מספר רב של הרשעות קודמות, ובהן שימוש ברכב בלי רשות, פריצה לבתי עסק, קטטה, איומים ועבירות על פקודת הסמים.

הרשעותיו הקודמות של המשיב כללו שני מאסרים מותנים ברי הפעלה, שנגזרו עליו בבית משפט השלום בעכו. בת"פ 96/3449 הואשם המשיב בכך שתקף אדם אחר ופצע אותו באמצעות סכין שהחזיק בו. לאחר שהורשע גזר עליו כב' ס. הנשיא השופט ר.ש. צמח ביום 17.6.97 בגין עבירה של פציעה בנסיבות מחמירות מאסר מותנה לתקופה של 6 חודשים למשך 3 שנים שלא יעבור בתקופה זאת עבירה של תקיפה חבלנית ויורשע עליה. בת"פ 97/3059 הוטל על המשיב ביום 22.7.97 על ידי כב' השופט מגן, מאסר מותנה של חודשיים למשך שנתיים שלא יעבור עבירה על סעיף 380 לחוק העונשין, לאחר שביום 23.5.97 תקף את אשתו במכות בכל חלקי גופה משך בשערותיה, בעט בה וגרם לה חבלות של ממש.

בעת שניתן גזר הדין בבית המשפט קמא היה המשיב מצוי במאסר של 10 חודשים בגלל תיק אחר, וקודם לכן שהה 9 חודשים במעצר בית מלא. השופט קמא שמע את טענות הצדדים באשר לעונש, וכן את דברי אשתו של המשיב אשר ביקשה להקל בעונשו וציינה בפני השופט:ב "אני סולחת לבעלי. כאשר בעלי היה במעצר בית היה תקופה טובה. אבקש להתחשב במצבו של בעלי. המצב שלו מאוד קשה".

השופט קמא התחשב בהודיית המשיב, בעברו ובנסיבות המקרה. הוא החליט, "מבלי להתעלם מחומרת העבירה", להפעיל את שני המאסרים המותנים וציין בגזר דינו כי "תקופת המאסר בפועל בגין הפעלת שני תנאים אלה למשך 8 חודשים, ירצה אותם הנאשם בחופף למאסר בפועל אותו (הוא) מרצה היום בגין תיק אחר. כמו כן אני מטיל על הנאשם מאסר על תנאי של 6 חודשים למשך 3 שנים מהיום, והתנאי הוא שלא יעבור עבירה של אלימות".

3. המערערת טוענת שהעונש שהוטל על המשיב קל יתר על המידה, במידה המצדיקה את התערבותנו. עו"ד גב' שטיין הפנתה אותנו לחומרת המקרה המפורט בכתב האישום, להרשעות הקודמות, לשימוש באולר ולכך שהמאסרים המותנים לא הביאו למיתון התנהגותו של המשיב אשר חזר לפגוע באשתו אף לאחר שהורשע בגין עבירה דומה בת"פ 97/3059 הנ"ל. כמו כן טוענת המערערת, שבית המשפט קמא טעה בכך שלא הטיל על המשיב מאסר בפועל בגין העבירות בהן הורשע, ופעל בניגוד לאמור בסעיף 54 לחוק העונשין.

המשיב פירט בפנינו את מצבו האישי הקשה, הוא סובל ממחלה קשה, צהבת נגיפית, הוא כבר סבא, היה במעצר בית ממושך, ובעת שהותו בבית ובחופשות התנהג בסדר ולא פגע באשתו. הוא ביקש על כן את התחשבות בית המשפט.

אשתו של המשיב גם היא ביקשה כי לא נחמיר בעונשו של המשיב. היא ציינה כי "כבר שנה הוא בסדר", בעת מעצר הבית הוא "הוכיח את עצמו", היא "סולחת לו" ו"מקווה שהכל יסתדר". היא ביקשה על כן להתחשב במצבו הבריאותי ובמחלתו.

4. לאחר ששקלנו את טענות הצדדים הגענו למסקנה כי הערעור בדין יסודו, ויש לקבלו.

לא אחת פסקנו כי יש להחמיר בעונשם של אלה המתעללים בנשותיהם, פוגעים בהן ומכים אותן. כך למשל, בע"פ 97/835 ססונוב אליעזר נ' מדינת ישראל, מיום 26.2.98 דחינו ערעור על מאסר בן 18 חודשים שהוטל בערכאה הראשונה על בעל שתקף את אשתו. ציינו כי "הדבר נראה מוצדק. העבירות של אלימות כלפי נשים מוכות, הפכו נפוצות ובית המשפט חייב להגיב על כך בחומרה... גם אנו לא ניתן יד לסיכון כזה של האישה ואין ברירה אלא לשלוח את המערער לבית הסוהר לתקופה מתאימה כדי שילמד את לקחו, יירגע, ולא יחזור, כך יש לקוות, לסכן את אשתו".

זו כמובן גם המדיניות של בית המשפט העליון:ו ראה ע"פ 92/2157 שלמה פדידה נ' מדינת ישראל, תקדין עליון 93(1), עמ' 1270, שם ציין כב' המשנה לנשיא מ. אלון, לגבי 4 שנות מאסר בפועל שהוטלו על התוקף של אשתו וגורם לה חבלות של ממש כי "המחוקק ביטא לאחרונה, בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א - 1991, את החומרה היתרה שבמעשי המערער; פרטי החבלה שחבל באשתו, והשיקול של הרתעת המערער והרתעתם של עבריינים בכוח מלהתעלל בנשותיהם ומלבצע מעשים נפשעים כגון אלו שביצע המערער - כל אלה מובילים למסקנה שהעונש שהושת על המערער אין בו משום חומרה כל עיקר, ואין הצדקה להתערבותה של ערכאת הערעור בעונש שהושת על המערער".

כמו כן בחן שם כב' השופט אלון את הבעיתיות שבפניית קורבן העבירה, האישה, אל בית המשפט בבקשה להקל בעונשו של המתעלל בה, ומפסק דינו עולה כי אין מקום להתחשב בפניה כזאת אלא בנסיבות מיוחדות, שעה שמדובר ב"בנסיבות שבהן יש תקוה לעתיד לשינוי דפוסי האלימות במשפחה". אנו מסופקים אם במקרה דנן יש סיכוי לשינוי כזה.

5. לאור האמור, אנו סבורים שבית המשפט קמא חרג באופן מופרז לקולא, בכך שלא הטיל על המשיב מאסר ובכך שהפעיל את המאסרים המותנים באופן חופף למאסר אותו מרצה המשיב כיום, בגין תיקים אחרים. למעשה לא הוענש המשיב כלל בגין העבירות בהן הורשע, ועם כך אין להשלים.

יחד עם זה, הכלל הוא שערכאת הערעור אינה ממצה את הדין לחומרה בגזירת העונש בערעורים על קולת העונש. כמו כן יש לקחת בחשבון, במקרה דנן, את מצבו הבריאותי המיוחד של המשיב הלוקה בצהבת נגיפית.

אנו מחליטים על כן לקבל את הערעור, לבטל את גזר דינו של בית המשפט קמא, ואנו גוזרים על המשיב מאסר של 6 חודשים ומפעילים במצטבר את שני המאסרים המותנים של 6 חודשים ו2- חודשים באופן שעל המשיב יהא לרצות מאסר בפועל של 14 חודשים, במצטבר למאסר אותו הוא מרצה כיום בגין תיקים אחרים.

כמו כן אנו מטילים על המשיב מאסר על תנאי של 12 חודשים למשך 3 שנים מהיום שלא יעבור עבירה של אלימות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כפל עונש

 2. עונש לבעל מכה

 3. צבירת עונשים

 4. עונש קל לבעל מכה

 5. חפיפת עונשי מאסר

 6. העונש על החזקת נשק

 7. הפעלת עונש על תנאי

 8. העונש על סחר בחשיש

 9. ערעור על עונש בצבא

 10. עונש על סחר בהרואין

 11. עונש להורים מתעללים

 12. עונש על תקיפת קשיש

 13. העונש על עבירות נשק

 14. הקלה בעונש לחולי נפש

 15. עונש על תקיפת בת זוג

 16. עונש על החזקת הרואין

 17. ערעור על חומרת העונש

 18. עונש על עבירות תקיפה

 19. עונש על גניבת מכונית

 20. מה העונש על עדות שקר

 21. העונש על גניבה ממעסיק

 22. עונש על התקהלות אסורה

 23. עונש השעייה לעורך דין

 24. עונש על תקיפה בבית קפה

 25. מה העונש על הונאת ביטוח

 26. העונש על שבירת חלון רכב

 27. הפחתת עונש על מעשה סדו

 28. העונש על התקהלות אסורה

 29. עונש קל על נהיגה בשכרות

 30. הקלה בעונש נהיגה בשכרות

 31. עונש פיטורים לעובד מדינה

 32. עונש על מגע עם סוכן חוץ

 33. עונש על ביצוע עסקאות נשק

 34. עונש על מעשה מגונה בכוח

 35. עבירת פציעה - מה העונש ?

 36. עונש על גניבה בידי עובד

 37. עונש לקטין על מעשה מגונה

 38. עדות בשלב הטיעונים לעונש

 39. עונש על הפעלת רדיו פיראטי

 40. מה העונש על נהיגה בשלילה

 41. העונש על תלונת שווא במשטרה

 42. הקלה בעונש על גניבת תיקים

 43. העונש על מעשה מגונה בפומבי

 44. עונש על מכירת דיסקים צרובים

 45. העונש על יריות באזור מגורים

 46. החמרה בעונש בעבירות תעבורה

 47. עונש על אי קיום צו בית משפט

 48. הקלה בעונש בגלל הליך שיקום ?

 49. חזרה מהודאה בשל חומרת העונש

 50. בקשת הפרקליטות להחמרה בעונש

 51. מה העונש על פגיעה בהולך רגל

 52. עיכוב עונש השעיה של עורך דין

 53. בעל מכה את אשתו - מה העונש ?

 54. מה העונש על החזקת רימון הלם ?

 55. הקלה בעונש עקב מצב כלכלי קשה

 56. העונש על זריקת אבן על מכונית

 57. ערעור על עונש בעבירות ביטחון

 58. עונש מינימלי על נהיגה בשכרות

 59. עונש על קשירת קשר לביצוע פשע

 60. העונש על ניסיון לגנוב מכונית

 61. הקלה בעונש בגלל בעיות בריאות

 62. החמרה בעונש לאב שהתעלל בילדיו

 63. עונש על עבירה אתית של עורך דין

 64. עונש על זריקת אבנים על שוטרים

 65. בקשה להקלה בעונש על תקיפת שוטר

 66. ערעור על קולת העונש החזקת חשיש

 67. הבדלים בעונש מבצע עיקרי ומסייע

 68. הקלה בעונש על נהיגה בזמן פסילה

 69. העונש על מעשה מגונה בכוח בקטינה

 70. הקלה בעונש על עבירות ביטחוניות

 71. כפל עונש - כפל אישום - סעיף 186

 72. עונש על גניבה של חפצים לא יקרים

 73. העונש על עבירת חטיפה ומעשה מגונה

 74. עונש על סחר בבני אדם לעיסוק בזנות

 75. עונש על עבירות משמעת של עורכי דין

 76. מה העונש על עבירות על חוק העתיקות ?

 77. החמרת העונש שנפסק בבית הדין למשמעת

 78. עונש על פגיעה בהולך רגל במעבר חציה

 79. עונש על בניית קומות נוספות ללא היתר

 80. מה העונש על עבירת מסירת מידע לאויב ?

 81. ערעור על עונש חמור על עבירות תעבורה

 82. ערעור כנגד חומרת העונש - דיני תעבורה

 83. ערעור על חומרת העונש בתאונת פגע וברח

 84. מה העונש על עבירת החזקה בתנאי עבדות ?

 85. ערעור על קולת העונש בעבירת נהיגה בשכרות

 86. מה העונש על הסעת מחבל מתאבד לבצע פיגוע ?

 87. עונש על מעשה מגונה בקטינה ע''י קרוב משפחה

 88. מה העונש על הברחת פלסטינים מהשטחים לארץ ?

 89. עונש על התעללות בילדים - עונשים חינוכיים

 90. חבלה בכוונה מחמירה - ערעור על חומרת העונש

 91. הסכמת הפרקליטות להקל בעונש לאחר הגשת ערעור

 92. מה העונש על סטיה מנתיב וגרימת תאונת דרכים ?

 93. עונש לפלסטיני בעבירת כניסה לישראל שלא כדין

 94. מה העונש על השארת חפצים על ברחוב על המדרכה ?

 95. מה העונש על הסעת שב"חים למי שאין לו עבר פלילי ?

 96. מה העונש על השתתפות במחנה אימונים של ארגון טרור ?

 97. הגנת טעות במצב דברים על פי סעיף 34 י"ח לחוק העונשין

 98. עבירת שנאה מהווה נסיבה מחמירה: סעיף 144ו לחוק העונשין

 99. עבירה של פציעה כשהעבריין מזויין לפי סעיף 334 + 335(א)(1) של חוק העונשין

 100. עבירת פציעה בנסיבות מחמירות - סעיף 334 בנסיבות סעיף 335(א)(2) לחוק העונשין

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון