עונשי מאסר על עבירות מס

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עונשי מאסר על עבירות מס:

ככלל, דינם של עברייני מס שנמצאו אשמים בדין למאסר ממש. זהו הכלל, וכמו כל כלל אחר יש גם לו יוצאים מן הכלל. ואולם, על מנת שבית משפט הבא לגזור את ענשו של משיב דוגמת זה שבפנינו יסטה מן הכלל בענינו, המעט שעליו לעשות הוא לפרט ולבאר שיקולים וטעמים מיוחדים שכאלה אשר יצדיקו את הסטיה.

לא מצאנו כי כך נהג בית משפט קמא בענינו של המשיב וכפי שהסתבר גם לנו, ככל הנראה, פשר הדבר נעוץ בעובדה שלא קיימים במציאות טעמים מספיקים לאי הטלת עונש מאסר גם במקרה זה.

הצורך לתקוף את התופעה מחייב מלחמת חרמה בה מצד כל הרשויות המופקדות על קיום החוק (ע.פ. 857/84 פ"ד לט(1) 550). אם כי, גם אנו מודעים לכך (והשווה:ב ע.פ. 624/80, פ"ד לה(3) 218) כי בהטילנו עונש מאסר אין בכוחנו לעקור את כל הרע הזה מקרבנו. ברם, אין בעינינו ספק כי בענישה שכזו ניתן לצמצם מאד את היקפו. עד כאן דעת הרוב.

מיעוטנו (השופטת מ. שידלובסקי-אור) בדעה כי אין מקום להתערב בעונש מן הטעם הבא:ו
המאשימה (בדיון המקורי) היתה מוכנה שלא לתבוע הטלת מאסר אם היה המשיב מסדיר את חובו. למרבה הצער, הוא לא עשה כן, מפני שהסתבך כלכלית. שופט בית משפט השלום המלומד הקל עמו מסיבה זו וגם אנו, לדעתה, איננו צריכים לנהוג אחרת.

לפיכך הוחלט, ברוב דעות, לקבל את הערעור ולגזור על המשיב מס' 3 - בנוסף על העונש שנגזר עליו בבית משפט קמא, עוד ארבעה חודשי מאסר ולקבוע כי מתוך תשעת חודשי המאסר שנגזרו, בסך הכל, יהיו רק שלושה חודשים לריצוי בפועל וששת האחרונים על תנאי כפי שקבע בית משפט קמא.

עונש המאסר בפועל ירוצה בעבודות שרות אם ימצא הממונה כי המשיב מתאים לכך ויקבע את טיב העבודות הללו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תוקף צו מאסר

 2. מאסר במקום קנס

 3. עונש מאסר מצטבר

 4. בקשה לעיכוב מאסר

 5. הגדלת תקופת מאסר

 6. פיטורים לפני מאסר

 7. הפעלת מאסר מותנה

 8. שחרור מוקדם ממאסר

 9. עונש מאסר לבעל מכה

 10. הארכת מאסר על תנאי

 11. הפעלת מאסר על תנאי

 12. שחרור על תנאי ממאסר

 13. קציבת עונש מאסר עולם

 14. עבירות מס מאסר בפועל

 15. פיצוי בגין מאסר שווא

 16. מאסר בפועל בעבירות מס

 17. עיכוב ביצוע עונש מאסר

 18. ערעור על 10 שנות מאסר

 19. מאסר לצורך גמילה מסמים

 20. עונשי מאסר על עבירות מס

 21. שחרור על תנאי מאסר עולם

 22. עונש מאסר על נענוע תינוק

 23. מאסר על ביזיון בית המשפט

 24. ביטול שחרור על תנאי ממאסר

 25. מאסר על תנאי בעבירת אלימות

 26. מאסר בפועל על תאונת דרכים

 27. ערעור על הפעלת מאסר על תנאי

 28. עיכוב ביצוע מאסר עד לערעור

 29. דיור ציבורי לאחר שחרור ממאסר

 30. הארכת מאסר על תנאי חב הפעלה

 31. עונש מאסר על הטרדות טלפוניות

 32. מאסר בגין הגשת דוחות כוזבים

 33. בקשה לעיכוב ביצוע עונש מאסר

 34. נימוקים לעונש 10 חודשי מאסר

 35. מאסר בפועל בגין תקיפת בת זוג

 36. עונש 3 שנים מאסר על עבירות מס

 37. מאסר על תנאי אי קיום צו הריסה

 38. מאסר בפועל במקום עבודות שירות

 39. שחרור לחלופת מעצר במסגרת מאסר

 40. ערעור המדינה להחמיר בתקופת המאסר

 41. עיכוב מירוץ תקופת מאסר על תנאי

 42. הפחתת תקופת מאסר בערעור לעליון

 43. צו מאסר בהעדר דיון במעמד הצדדים

 44. סעיף 25 לחוק שחרור על תנאי ממאסר

 45. עבירות תעבורה 30 חודשי מאסר בפועל

 46. עבודות שירות במקום מאסר בעבירות מס

 47. שחרור מוקדם אחרי ריצוי שני שליש מאסר

 48. עיכוב ביצוע מאסר עקב נסיבות אישיות קשות

 49. מאסר בפועל בגין גרימת מוות בתאונת דרכים

 50. הפעלת מאסר על תנאי לאחר סיום תקופת התנאי

 51. תשלום פיצויים בגזר דין כתנאי לשחרור ממאסר

 52. ערעור על החלטה לא להאריך מאסר על תנאי שהיה בר הפעלה

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון