עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל:

.1בתיק מ"א 2636/84 הוצעה פשרה ע"י בית-המשפט והצדדים הסכימו לה ולכן ניתן לפשרה זו תוקף של פס"ד ביום 15.11.84(להלן - פסה"ד).
לא עברו ימים מרובים והמערער לא היה שבע רצון מפסה"ד והגיש בקשה בתיק המרצה 5071/84וביקש לתקן טעות חשבונית שנפלה בפסה"ד. ביהמ"ש החליט כי "אין מדובר בטעות קולמוס או בהשמטה מקרית או בטעות חשבונית וכדומה, מדובר בתוצאה בלתי-רצוייה של פסה"ד, שנתקבל בהסכמה למבקש..." והבקשה נדחתה תוך חיובו של המערער בהוצאות.
.2המערער לא שקט והגיש תביעה חדשה בתיק מ"א 930/85 וביקש לתקן את פסה"ד שניתן בהסכמה. ביהמ"ש, בהחלטה ארוכה ומפורטת, קבע כי הצעת ביהמ"ש נתקבלה על דעת הצדדים וניתן לה תוקף של פס"ד, וזאת לאחר שהמערער ביקש מפורשות להכניס להצעת ביהמ"ש שינוים מספר, שינוים שנתקבלו ואושרו בפסה"ד, ודווקא שינוים אלו אינם נוחים כיום למערער, מבקש בתביעתו החדשה לנסח הסכם חדש במקום ההסכם הנוכחי - שניתן לו תוקף של פס"ד. אמנם המערער פנה לראש ההוצל"פ ע"מ שיבהיר ויפרש את פסה"ד ברוח פרשנותו של המערער - אולם ראש ההוצל"פ דחה בקשתו זו ולכן "חיפשו ומצאו, המערער ובא-כוחו, דרך לתקוף את ההסכם או את הרשום בטענה של טעות". ביהמ"ש קבע כי במידה וראש ההוצל"פ דחה את פרשנותו של המערער לגבי פסה"ד שניתן הרי -
"תרופתו היתה בהגשת ערעור על החלטתו דלעיל של ראש ההוצל"פ ולא בתירוצים של טעות ושל הצעת תוספות להסכם שמעולם לא היו חלק מההצעה שהועלתה...
...אין כאן טעות... אני נעתר לבקשה ומוחק את התביעה ככל שהיא מתיחסת לטענת הטעות לגבי ההצמדה של סכום המזונות ואופן חישובה של ההצמדה ומועד התשלום...".
.3החלטה זו ניתנה ביום 30.10.85והמערער קיבל את "עצתו" של ביהמ"ש והגיש ערעור לבימ"ש זה על החלטת ראש ההוצל"פ מיום 8.2.85אשר קיבל את אופן חישוב הפרשי ההצמדה של תשלומי המזונות של ב"כ המשיב.
.4אולם בטרם הוגש הערעור שבפני, טרח ב"כ המערער והגיש ביום 10.11.85בקשה לראש ההוצל"פ וטען כי הזוכה-המשיבה "מבצעת את פסה"ד שלא כמוסכם"!!! ראש ההוצל"פ נתבקש לעיין מחדש בהחלטתו מיום 8.2.85ולחילופין לפנות לביהמ"ש לקבלת הבהרה "ולחילופי חילופין - לאור התוצאה של החלטת ביהמ"ש, מן הראוי ליתן לחייב ארכה להגשת בקשת רשות ערעור, על החלטתו מיום 8.2.85כי בעקבות החלטתו פנה החייב ביום 12.3.85אל ביהמ"ש בתביעה לביטול ההסכם והחלטתו ניתנה כאמור ביום 31.10.85והודעה ביום 3.11.85".

ראש ההוצל"פ החליט ביום 12.11.85כדלקמן:נ

"(1) לדחות הבקשה.
(2) הנני נותן רשות ערעור על החלטה מיום 8.2.85".
.5יאמר מפורשות, כי המערער מנצל לרעה את הליכי המשפט ואין הוא מוכן לקבל את הכלל של "סופיות הדיון". פסה"ד שניתן, ניתן בהסכמה ובמידה ואין התוצאה נוחה כיום למערער, הרי אין מי שיושיענו. המדובר בתוצאה חשבונית של תשלומי-מזונות קטינים המוצמדים למדד עפ"י המוסכם. לאור האמור ליל נדחה הערעור.
.6יאמר מפורשות, כי החלטת ראש ההוצל"פ מיום 8.2.85הפכה להיות חלוטה - באשר לא ניתנה למערער רשות ערעור בגוף ההחלטה כאמור בתקנה 119(א) לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם- 1979[1] (להלן - התקנות).
למערער היתה תקופה של 7ימים לבקש רשות ערעור מבית-משפט זה, כאמור בתקנה 119(ד) ו-(ה) לתקנות [1]. המערער בחר, משום מה, להגיש תביעה חדשה לביהמ"ש המחוזי וכאשר נמחקה תביעתו זו, חזר ופנה לראש ההוצל"פ בבקשה לעין שנית בהחלטתו.
אין בחוק ההוצל"פ ובתקנות כל הליך שענינו "עיון מחדש", אולם אפילו היה "מעין" הליך כזה - הרי לא קיבל המערער רשות ערעור על ההחלטה מיום 12.11.85אלא ראש ההוצל"פ העניק למערער ביום 12.11.85רשות ערעור לגבי החלטתו מיום 8.2.85! אין לראש ההוצל"פ הסמכות לעשות כן, משלא ניתנה הרשות לערער בגוף ההחלטה ביום 8.2.85שוב אין לראש ההוצל"פ הסמכות להעניק רשות ערעור - מאחר וסמכות זו נתיחדה לביתהמשפט המחוזי בלבד (ראה זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה רביעית) הער 132בעמ' 615[2]:ב "רשות ערעור שניתנה לאחר שימוע החלטתו כמוה כלא ניתנה. הרשות לא ניתנה תכוף לשימוע ההחלטה וערעור שהוגש על-פיה, נדחה").
תקנה 119(א) קובעת מפורשות, כי במידה ולא ניתנה ע"י ראש ההוצל"פ הרשות לערער בגוף ההחלטה - הרי "רואים אותו שהוא סירב לתת הרשות האמורה". לא ניתנה כל סמכות לראש ההוצל"פ לחזור ולדון בשאלת הרשות לערער - באשר תקנה 119(ד) [1] יחדה סמכות זו לביהמ"ש המחוזי. מכאן שמתן הרשות לערער אחרי למעלה מ- 9חודשים הינה בניגוד לתקנות - ובטלה! (ראה:ו זוסמן, סדר הדין האזרחי, (מהדורה רביעית) סעיף 2- 621בעמ' 614 5[2]).
.7בנוסף לכל האמור לעיל, התעלם ב"כ המערער ממצוותה של תקנה 120(ג) לתקנות - נמנע מלהגיש תצהיר לאימות העובדות הנטענות, וגם מחדל יכול להוות עילה טובה לדחית הערעור.
הוחלט לדחות הערעור ולחייב המערער בהוצאות בסך 000, 1ש"ח + מע"מ צמוד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון