עיכוב ביצוע פסק דין כדי למנוע הריסת בית מגורים

תא (פ"ת) 6682/00 עיכוב ביצוע פסק דין כדי למנוע הריסת בית מגורים

1. בתאריך 1.7.02 ניתן פסק דין בתיק זה, ובו התיר בית המשפט לתובעים לקנות ולתפוס חזקה מיידית בשטח המוחזק ע"י הנתבעים 1-3 בחלקה 182 בגוש 6369.

2. עם מתן פסק הדין, ביקש ב"כ הנתבעים ליתן צו עיכוב ביצוע של פסק הדין, כשטענתו העיקרית היא שמדובר בבית מגורים של הנתבע 1 ומשפחתו, ואם הבית יהרס לא יהיה טעם לערעור.

3. ב"כ הנתבעים טען כי לדעתו יש לו סיכוי טוב לערעור, מן הסיבות שאת עיקרן הוא העלה בסיכומיו לפני מתן פסק הדין.

4. ב"כ הנתבעים ביקש לאפשר לנתבעים לממש את זכויותיהם המשפטיות, תוך שמירה על זכויותיהם הקנייניות, על פי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

5. ב"כ הנתבעים טען, כי לא הובאה הוכחה שהדרך נשוא פסק הדין עומדת להיסלל "מחר בבוקר", ולכן יש צורך לתפוס כבר היום חזקה כדי לסלול את הדרך. לדבריו, יש להעמיד כשיקול קובע את העובדה שמדובר באנשים שגרים במקום במשך 50 שנה ונודע להם על ההפקעה רק בסמוך להגשת התביעה דנן נגדם.

6. מנגד, טענה ב"כ התובעים, כי יש צורך חיוני להשלים את הפרוייקט במועד, ואי השלמתו תגרום נזקים כספיים ישירים לקופה הציבורית.

7. ב"כ התובעים הפנתה להחלטת ממשלה מס' כל/15 מיום 23.6.01, שבה נאמר כי יש להאיץ את עבודות ההקמה ולהסיר חסמים סטטוטוריים בכבישי הרוחב המיועדים התחבר לכביש חוצה ישראל, כשביניהם נמצא כביש 471 שהוא נשוא התביעה, כאשר תאריך היעד לסיום הפרוייקט הוא סוף שנת 2004 (נספח ו' לתצהיר ת/1).

8. ב"כ המדינה טענה, כי בשל סירוב הנתבעים למסור את החזקה בחצר שלהם, לא התאפשרה השלמת העתקת קו המים ע"י חברת מקורות. לדבריה, עיכוב העתקת הקו ע"י חברת מקורות אינה מאפשרת ביצוע שלב א' של הכביש, הקמת מנהרה, דבר המהווה צוואר בקבוק להמשך.

9. ב"כ המדינה טענה עוד, כי הנתבעים ידעו על ענין פינוי ההבית עוד משנת 98, ודבר הפינוי לא נודע להם מהיום למחר.

10. לחלופין ביקשה ב"כ המדינה כי אם ינתן צו עיכוב ביצוע, יינתן הצו לגבי בית המגורים בלבד, ולא לגבי המקרקעין עליו נמצא המחסן של הנתבע 1, מאחר ואותו מחסן אינו משמש כבית עסק פעיל שכן רוב התיקונים מבוצעים ע"י הנתבע 1 בבית הלקוחות והוא לא נדרש לקיים את העסק שלו במקרקעין אלה דווקא.

11. לאחר שבית המשפט עיין בטענות הצדדים ובפסיקה שנמסרה לו בענין זה ע"י ב"כ הנתבעים, נראה לבית המשפט כי יש מקום ליתן צו עיכוב ביצוע של פסק הדין על מנת לאפשר לנתבעים את מיצוי זכויותיהם על פי חוק לשם הגשת ערעור על פסק הדין.

12. הצורך שבית המשפט שנתן את פסק הדין יעריך אם יש סיכוי טוב לערעור על פסק הדין, הינו תמיד משימה קשה. אם בית המשפט קבע את אשר קבע בפסק דינו, והגיע לתוצאה אליה הגיע, משמע כי בית המשפט השתכנע כי זוהי התוצאה הנכונה על פי הנסיבות העובדתיות, הדין והפסיקה. יחד עם זאת, לעולם לא ניתן לומר כי אין סיכוי לערעור, אם כי אפשר אולי לומר שהסיכוי לכך אינו חזק להערכת בית המשפט שנתן את פסק הדין.

13. השיקול העיקרי הוא המאזן שיש לשקול בין הנזק שיגרם לנתבעים אם יבוצע פסק הדין, ואם מדובר בנזק בלתי הפיך שאינו ניתן לפיצוי כספי באופן סביר. מצד שני יש לשקול אם ייגרם לציבור הרחב נזק כבד שלא ניתן לפיצוי בכסף במידה ויעוכב פסק הדין.

14. בענין זה ראה בש"א 6479/94 בע"א 6477/99 אבי (אקרם) מועלם נ. הועדה המקומית לתכנון ובניה יפו (לא פורסם), שם קבע כב' השופט זמיר, כי הנזק הצפוי לציבור אם יעוכב הביצוע של פסק הדין עולה לאין שיעור על הנזק שעלול להיגרם למבקש אם לא יעוכב הביצוע, וכי הנזק שיגרם למבקש ניתן בעיקר לפיצוי בכסף. ואולם באותו מקרה היה מדובר בקיוסק שהיה על הקרקע שהופקעה, ולא בבית מגורים.

מנגד, ראה רע"א 8013/01 שיף נ. שר התחבורה ואח' (לא פורסם), שם קבע כב' השופט ריבלין, גם כן במקרה של תפיסת מקרקעין, לעכב את ביצוע פסק הדין בכפוף להפקדת ערבות בנקאית.

15. בעניננו, נראה לי כי יגרם נזק בלתי הפיך לנתבע 1 ולמשפחתו אם יהרס הבית שבו הם גרים מזה שנים רבות, במידה ולא ינתן עיכוב ביצוע של פסק הדין. כשמדובר בבית מגורים, אינני חושב שפיצוי כספי יש בו כדי לפצות על הריסת הבית. כל אשר יש בפיצוי כזה הוא מתן אפשרות לעבור לבית מגורים אחר, אולם פיצוי על המקום שנהרס, אין בו.

מצד שני, אין ספק שכל עיכוב בביצוע סלילת הכביש 471 והקמת מערכת המחלפים הגדולה המתוכננת, יש בה כדי לגרום לציבור נזק רחב מאד, לרבות נזקים כספיים גדולים כתוצאה מהעיכוב בביצוע. לענין זה, ראה החלטת הממשלה כל/15 המעידה על חשיבות התפיסה.

16. לאחר שיקלול כל האמור לעיל, אני מורה על עיכוב ביצוע פסק הדין לתקופה של 50 יום מהיום. במסגרת תקופה זו יוכלו הנתבעים להגיש ערעור על פסק הדין, אם יחליטו שיש מקום לעשות כן. במידה ויוגש ערעור כאמור, יוכלו הנתבעים לפנות לבית המשפט שלערעור בבקשה להאריך את תקופת עיכוב ביצוע פסק הדין, כמובן על פי שיקול הדעת של בית המשפט של הערעור. ימי הפגרה יכללו במניין התקופה האמורה, כדי למנוע נזק מעל הנדרש לאינטרס הציבורי.

יצויין, כי ממילא קבע פסק הדין, שעל הנתבעים לפנות את החלקה בתוך 45 יום מיום שהתובעים יפקידו לזכותם את הסכום שאינו שנוי במחלוקת על פי חוות דעת השמאי מטעם התובעים. שני המועדים יהיו חופפים ,איפוא, במרבית התקופה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו עיכוב ביצוע ?

 2. התניית עיכוב ביצוע

 3. התנאים לעיכוב ביצוע

 4. עיכוב ביצוע פסק דין

 5. עיכוב ביצוע צו הפסקה

 6. דחיית בקשה לעיכוב ביצוע

 7. עיכוב ביצוע פסק דין זר

 8. עיכוב ביצוע פסק דין חלוט

 9. בקשה לעיכוב ביצוע החלטה

 10. עיכוב ביצוע פסק דין כספי

 11. עיכוב ביצוע פסק דין בפשרה

 12. עיכוב ביצוע חלק מפסק דין

 13. בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין

 14. עיכוב ביצוע חלקי של פסק דין

 15. עיכוב ביצוע פסק דין לפינוי

 16. עיכוב ביצוע גזר דין ללא ערעור

 17. בקשה לעיכוב ביצוע - הרחקה מהבית

 18. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין כספי

 19. עיכוב ביצוע גזר דין במשפט העברי

 20. עיכוב ביצוע פסק הדין עד הערעור

 21. בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין תעבורה

 22. עיכוב ביצוע הליכי תביעה ייצוגית

 23. עיכוב ביצוע משכון ללא כל ערובות

 24. פסיקה בנושא עיכוב ביצוע פסק דין

 25. עיכוב ביצוע פסק דין פיצויים לעובד

 26. בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין שהתקבלה

 27. השלמת פשרה - עיכוב ביצוע פסק דין

 28. עיכוב ביצוע פסק דין בגלל מצב כלכלי

 29. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין בדיני עבודה

 30. עיכוב ביצוע גזר הדין בפרשת הולילנד

 31. עיכוב ביצוע פסק דין בענייני עבודה

 32. בר''ע על החלטת עיכוב ביצוע פסק דין

 33. עיכוב ביצוע החלטת בית הדין לעבודה

 34. בקשה לעיכוב ביצוע החלטה בתיק פש''ר

 35. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין דיני עבודה

 36. עיכוב ביצוע פסק דין לפני הגשת ערעור

 37. עיכוב ביצוע פסק דין נגד ביטוח לאומי

 38. עיכוב ביצוע פסק דין - נזק בלתי הפיך

 39. עיכוב ביצוע פסק דין בבית הדין לעבודה

 40. עיכוב ביצוע גזר דין של בית הדין למשמעת

 41. בקשת עיכוב ביצוע פסק דין שהתקבלה חלקית

 42. עיכוב ביצוע פסק דין חלקי פיצויי פיטורים

 43. פיצוי על עיכוב ביצוע עבודות עיצוב גרפי

 44. עיכוב ביצוע פסק דין מימון הוצאות רפואיות

 45. עיכוב ביצוע פסק דין והחזרת המצב לקדמותו

 46. עיכוב ביצוע פסק דין בנושא התמודדות במכרז

 47. עיכוב ביצוע עונש מאסר בעבירות צווארון לבן

 48. דוגמא לבקשה לעיכוב ביצוע פסק דין שהתקבלה

 49. עיכוב ביצוע פסק דין עקב פגיעה כלכלית קשה

 50. עיכוב ביצוע פסק דין בנושא הפרת סימני מסחר

 51. עיכוב ביצועו של פסק דין הוא בבחינת חריג לכלל

 52. עיכוב ביצוע מכירת נכס לצורך מימוש פסק דין

 53. עיכוב ביצוע פסק דין כספי בבית הדין לעבודה

 54. בקשה לעיכוב ביצוע כי זכאות למענק נפגעי עבודה

 55. עיכוב ביצוע פסק דין עקב סיכויים טובים בערעור

 56. עיכוב ביצוע פסק דין פיצויים לנפגע תאונת דרכים

 57. בקשה לעיכוב ביצוע צו פירוק בבית המשפט העליון

 58. עיכוב ביצוע פסק דין בית משפט לעניינים מנהליים

 59. עיכוב ביצוע פסק דין כדי למנוע הריסת בית מגורים

 60. הפקדת הסכום שנפסק בפסק הדין כתנאי לעיכוב ביצוע

 61. עיכוב ביצוע פסק דין המורה על החזרת עובד לעבודה

 62. הפרת הזכות לעבודה בישיבה - עיכוב ביצוע פסק דין

 63. בקשה לצו עיכוב ביצוע פסק דין של בית הדין לעבודה

 64. בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין עד להכרעה בהודעת הערעור

 65. בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין של בית הדין האזורי לעבודה

 66. עיכוב ביצוע פסק דין של בית המשפט לעניינים מנהליים

 67. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית הדין האזורי בנצרת

 68. עיכוב ביצוע פסק דין בשל הגשת ערעור לבית הדין הארצי לעבודה

 69. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל למימוש משכון על מקרקעין

 70. נטען כי הבקשה לעיכוב ביצוע גרמה נזק כספי גדול לקופת פשיטת הרגל

 71. טענות להפרות צפויות של פקודת פשיטת הרגל לא יכולות להוות עילה לעיכוב ביצועו של פסק הדין

 72. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון