ערעור על דוח מהירות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על דוח מהירות:

עובדות המקרה הן שהמערער קיבל הודעת תשלום קנס (להלן:ב דו"ח תנועה) ביום 16/10/96, ובו פורטו עובדות עבירת התנועה אותה ביצע, שהן:ו נהיגה ברכב במהירות של 125 קמ"ש, שהיא מעל המהירות המותרת באזור בו נהג (100 קמ"ש). לא נטען בפניי כי עותק מהדו"ח לא נמסר לידי המערער או שהחתימה המתנוססת על הדו"ח איננה של המערער.

על פי הפרטים שבסעיף (ב) לדו"ח, ניתנו למערער אופציות שונות של תשלום, רצון להישפט ועוד.

כמקובל, הוכן כתב אישום על סמך הנתונים שבדו"ח התנועה, אשר עותק ממנו נשלח למערער.
דא עקא, עותק כתב האישום אשר נשלח למערער, המקום שיש לרשום בו את מהירות נסיעתו נותר ריק - כאשר כל יתר הפרטים מצויים בו. בעותק האחר של כתב האישום אשר הוגש לבית המשפט - מהירות הנסיעה של המערער נרשמה בכתב יד.

המערער לא שילם את סכום הקנס הרשום בדו"ח התנועה ולא הופיע למשפט. במצב זה, נתן בית משפט קמא פסק דין בהעדרו של הנאשם, וגזר עליו קנס בסך 350 ש"ח.

טענתו המרכזית של המערער כי יש לפרש את כתב האישום כהודאה בכך שהוא נסע במהירות של קמ"ש אחד בלבד, ובכך הוא לא ביצע כל עבירה ולכן יש לבטל את פסק הדין.

בטיעוניו בעל פה, הוא הוסיף טענה נוספת של "מלאכת רמייה" של התביעה אשר לטענתו הוסיפה את המספר "125" בכתב יד, על העותק שברשותה, ולא ברור לו אם רמייה זו נעשית כלפי בית משפט קמא או בית משפט זה.

מה שמערער מבקש הוא ליהנות מטעות או השמטה שהיתה בעותק כתב האישום אשר נשלח אליו, ולבטל על סמך זה את פסק הדין ואת הקנס אשר הוטל עליו.

יש להצטער על כך שהתביעה לא דקדקה ובדקה את עותק כתב האישום אשר נשלח למערער, והיה עליה לעשות זאת. מצד שני, פסק הדין ניתן על סמך העובדות המלאות שהיו בכתב האישום שהיה בפניו. ב"כ המערער איננו מסכים שהתיק יוחזר לערכאה קמא, ולו על מנת לבדוק את טענת הרמייה שהעלה בפני.

אי לכך, לא מצאתי מקום להתערב בפסק הדין על שני חלקיו. היות וב"כ המערער ביקש שאם בית המשפט ימצא לנכון להחזיר את התיק לערכאה הראשונה - הוא חוזר בו מהערעור, אין לי אלא לדחות את הערעור.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור על משמורת

 2. ערעור על מהירות

 3. ערעור על סעיף 79א

 4. ערעור על צריכת מים

 5. ערעור על גובה הנזק

 6. ערעור על דוח מהירות

 7. ערעור על טענת פרעתי

 8. ערעור על פסילת רשימה

 9. ערעור על הערכת שמאי

 10. ערעור על לוח הזכויות

 11. ערעור על עבירת חניה

 12. ערעור על הסדר דיוני

 13. ערעור על חקירת יכולת

 14. ערעור על עבירות בנייה

 15. ערעור על סכום הפיצוי

 16. ערעור על פסילת ספרים

 17. ערעור על גובה ההוצאות

 18. ערעור על הפעלת תקנה 15

 19. ערעור על פסילת פנקסים

 20. ערעור על עקיפה מסוכנת

 21. ערעור על מינוי אורטופד

 22. ערעור על חלוקת מקרקעין

 23. ערעור על צ'קים ללא כיסוי

 24. ערעור על קבלת טענת פרעתי

 25. ערעור על אי פסיקת הוצאות

 26. ערעור על אי תשלום הוצאות

 27. ערעור על דחיית טענת פרעתי

 28. ערעור על ממצאים עובדתיים

 29. ערעור על הפחתת פיצויי הלנה

 30. ערעור על החלטת שמאי מכריע

 31. ערעור על קביעות בית המשפט

 32. ערעור על מינוי שמאי מכריע

 33. ערעור על הארכת אשפוז כפוי

 34. ערעור על שלילה בגלל מהירות

 35. ערעור על החלטה בתביעת חוב

 36. ערעור על החלטת רופא מוסמך

 37. ערעור על עבירת סחר בהרואין

 38. ערעור על פריסת חוב בהוצל''פ

 39. ערעור על החלטת המנהל המיוחד

 40. ערעור על פסילת בחינת בגרות

 41. ערעור על החלטת לשכת התעסוקה

 42. ערעור על ביטול זכיה בהתמחרות

 43. ערעור על הרשעה - החזקת סכין

 44. ערעור על מכירה פומבית של בית

 45. ערעור על בית הדין הרבני הגדול

 46. ערעור על הפעלת עסק ללא רישיון

 47. ערעור על ביטול הסדר בין הצדדים

 48. ערעור על חיוב אישי בחובות החברה

 49. ערעור על החלטת מפרק בתביעת חוב

 50. ערעור על החלטת רשם בטענת פרעתי

 51. ערעור על גובה הקנס בעבירות בניה

 52. ערעור על החלטת בית הדין למשמורת

 53. ערעור על החלטה לדחות מועד דיון

 54. ערעור על חיוב לעשות בדיקת אבהות

 55. ערעור על בית הדין השרעי לערעורים

 56. ערעור על החלטת המפקח על המקרקעין

 57. ערעור על החזרת ילדים לפי אמנת האג

 58. ערעור על החלטה למחוק תביעה על הסף

 59. ערעור על החלטה להגביל את חופש העיסוק

 60. ערעור על החלטה לא להפעיל את תקנה 15

 61. ערעור על החלטה לנתק זרם מים לקאנטרי

 62. ערעור על החלטת רשם בית המשפט העליון

 63. ערעור על החלטות בית הדין הארצי לעבודה

 64. ערעור על הרשעה בחבלה בנסיבות מחמירות

 65. ערעור על החלטה שניתנה לאחר מתן פסק דין

 66. ערעור על פסיקת הוצאות בבית דין לעבודה

 67. ערעור על זיכוי הנאשם - נסיעה באור אדום

 68. ערעור על הרשעה בביצוע מעשה מגונה בקטין

 69. ערעור על החלטת הממונה על חוק עבודת נשים

 70. ערעור על החלטת בית הדין להגבלים עסקיים

 71. ערעור על גובה הפיצויים בבית הדין לעבודה

 72. ערעור על החלטות ביהמ''ש לעניינים מקומיים

 73. ערעור על פסיקת פיצויים בגין אי רישום דירה

 74. ערעור על החלטת רשם בית דין לעבודה בדיון מהיר

 75. ערעור על החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים יוגש למחוזי

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון