ערעור על החלטת הלשכה לסיוע משפטי

סעיף 4 לחוק הסיוע המשפטי, תשל"ב1972- קובע כי ראש הלשכה רשאי לדחות בקשה לסיוע משפטי "אם היה סבור שענינו של המבקש אינו אלא טרדני או קנטרני, או שאין לו על מה לסמוך, או שאין לו בסיס סביר מבחינת הדין, העובדות או הראיות".

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על החלטת הלשכה לסיוע משפטי:

1. המערער הגיש ערעור על החלטת הלשכה לסיוע משפטי (להלן - המשיבה) אשר סרבה, לטענתו, להעניק לו סיוע משפטי בתביעה לפינוי מושכר שהוא משכיר מזה שנים רבות (תיק 943/98). כמו כן הוא מבקש סיוע משפטי בתיק 942/98 המתנהל בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים, ועניינו סכסוך בין המערער לאם ילדו.
המערער טוען כי אם לא יזכה לסיוע יישאר ללא קורת גג, מאיימים עליו בצווי פינוי והוא צפוי למצוקה כלכלית קשה. המערער מבקש מהסיוע המשפטי לעזור לו לשקם את חייו מחדש על מנת שיוכל להחזיר את חובותיו ולחזור להיות אמן יוצר ופורה כפי שהיה בעבר.
2. לאחר שעיינתי במסמכים ושקלתי את טיעוני הצדדים, הגעתי למסקנה כי החלטת הלשכה לסיוע משפטי בדין יסודה וכי דין הערעור להידחות.
א. תיק 943/98 עניינו תביעה שהוגשה על-ידי החברה לפיתוח ירושלים נגד המערער לפינויו מדירת סטודיו ב"חוצות היוצר" בירושלים. בתיק זה קיבל המערער סיוע משפטי מהמשיבה ועורך הדין שייצג אותו פעל עבורו בעניין זה במישורים שונים. עורך הדין שמונה מטעם המשיבה פנה ללשכת ההוצאה לפועל והתנגד לפינוי המערער מהמושכר בטענת "פרעתי". בנוסף הוגשה בשם המערער תביעה לבית משפט השלום בירושלים למתן פסק דין הצהרתי. בפסק דין שניתן על ידי בית משפט השלום בירושלים ביום 2.3.97 נדחתה התביעה (ה"פ 794/96). המשיבה המשיכה לסייע למערער והגישה ערעור לבית המשפט המחוזי על פסק דינו של בית משפט השלום. ביום 26.5.97 דחה בית המשפט המחוזי את הערעור שהגיש המערער. יצויין כי בבקשתו של המערער לעיכוב ביצוע החליט בית המשפט להתנות את העיכוב בהפקדת ערבון בסכום של 75,000 ש"ח (החלטת כב' השופט פיינברג מיום 6.4.97). גם על החלטה זו הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי שהחליט לדחות את הערעור.
ב. המערער פנה פעם נוספת למשיבה וביקש לייצג אותו בלשכת ההוצאה לפועל בטענת "פרעתי" ולהגיש בג"צ נגד החברה לפיתוח ירושלים וכן להגיש תביעה אזרחית נגד החברה לפיתוח ירושלים להשבת השקעותיו במושכר. המשיבה דחתה את שתי בקשותיו הראשונות בנימוק של העדר סיכוי משפטי. אשר לבקשה להגיש תביעה נגד החברה לפיתוח ירושלים - המשיבה הודיעה למערער כי במידה וימציא ראיות לביסוס טיעוניו תשקל בקשתו לגופה.
ג. סעיף 4 לחוק הסיוע המשפטי, תשל"ב1972- קובע כי ראש הלשכה רשאי לדחות בקשה לסיוע משפטי "אם היה סבור שענינו של המבקש אינו אלא טרדני או קנטרני, או שאין לו על מה לסמוך, או שאין לו בסיס סביר מבחינת הדין, העובדות או הראיות". החלטת המשיבה שלא להעניק למערער סיוע משפטי בטענת "פרעתי" לאור פסק הדין הסופי של בית משפט בעניין תביעת הפינוי וכן החלטתה שלא להגיש עתירה לבג"צ נגד החברה לפיתוח ירושלים מבוססת כראוי ולא מצאתי כל טעם המצדיק התערבות בהחלטה זו.
אשר לתיק 942/98 - כפי שעולה מהמסמכים, בתיק זה אושר למערער סיוע משפטי ועו"ד שרון בר חיים מונה לייצגו, כך שהמערער מקבל את הסיוע הנדרש לו בתיק זה (מכתב המשיבה למערער מיום 10.2.98).

לאור כל האמור לעיל החלטתי לדחות את הערעור.
המערער ישא בהוצאות המשיבה בערעור זה בסכום של 500 ש"ח בערכם היום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון