ערעור על מינוי אורטופד

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על מינוי אורטופד:

1. זוהי בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט קמא למנות למשיבה את ד"ר פלבסקי כמומחה רפואי בשטח האורטופדיה.
נוכח העובדה שעמדת שני הצדדים מצויה בפני, החלטתי לדון בבקשה כבערעור גופו.

2. המבקשת היא הנתבעת בתביעת נזיקין לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים שהגישה המשיבה - היא התובעת באותה תביעה.

3. המבקשת טוענת כי לא היה מקום למנות מומחה למשיבה בתחום האורטופדי שכן, מחד גיסא, לא נגרם למשיבה כל נזק אורטופדי לפי תעודת השחרור מבית החולים, ומאידך גיסא - סובלת המשיבה מילדות מעקמת בגבה.

4. המשיבה מודה ומאשרת כי היא סובלת מילדות מעקמת בגבה, אך טוענת כי התאונה גרמה לה ל"צליפת שוט", והיה בכך כדי לאלצה לעבור ניתוח לתיקון העקמת בגבה, ניתוח שהיה מיותר אלמלא התאונה.

5. לכאורה נראה כי אין כל קשר בין ניתוח העקמת בגב המשיבה, לבין תאונת הדרכים שעברה שלושה חודשים קודם לניתוח.

6. אולם, מאחר שמדובר בתביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים - אין למשיבה רשות להביא חוות דעת רפואית מטעמה להוכחת טענתה, והיא תוכל להוכיח זאת רק באמצעות מומחה מטעם בית המשפט.

7. על מנת שלא לחסום לחלוטין את דרכה של המשיבה, (מה גם שהיא קטינה) - אני דוחה את הערעור.

8. עם זאת, אני מורה כי הוצאות המומחה האורטופדי יחולו בשלב זה על התובעת.

9. עוד אני מורה כי השאלה הראשונה שתופנה למומחה תהיה:ב

"האם הנכות שיש לתובעת, אם קיימת, או כל חלק מאותה נכות - קשורים לתאונת הדרכים שהתובעת הייתה מעורבת בה ביום 16.10.97.
אם התשובה חיובית - איזה חלק מנכות התובעת יש לייחס לתאונת הדרכים האמורה, ואיזה חלק יש לייחס לעקמת ממנה סבלה קודם לתאונה".

10. הוצאות בקשה זו בסך 5,000 ש"ח + מע"מ יחולו על המשיבה - אם המומחה יקבע כי אין קשר בין תאונת הדרכים לבין נכות המשיבה; ותחול על המבקשת - אם המומחה יקבע כי יש קשר בין תאונת הדרכים לבין נכות המשיבה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור על משמורת

 2. ערעור על מהירות

 3. ערעור על סעיף 79א

 4. ערעור על צריכת מים

 5. ערעור על גובה הנזק

 6. ערעור על דוח מהירות

 7. ערעור על טענת פרעתי

 8. ערעור על פסילת רשימה

 9. ערעור על הערכת שמאי

 10. ערעור על לוח הזכויות

 11. ערעור על עבירת חניה

 12. ערעור על הסדר דיוני

 13. ערעור על חקירת יכולת

 14. ערעור על עבירות בנייה

 15. ערעור על סכום הפיצוי

 16. ערעור על פסילת ספרים

 17. ערעור על גובה ההוצאות

 18. ערעור על הפעלת תקנה 15

 19. ערעור על פסילת פנקסים

 20. ערעור על עקיפה מסוכנת

 21. ערעור על מינוי אורטופד

 22. ערעור על חלוקת מקרקעין

 23. ערעור על צ'קים ללא כיסוי

 24. ערעור על קבלת טענת פרעתי

 25. ערעור על אי פסיקת הוצאות

 26. ערעור על אי תשלום הוצאות

 27. ערעור על דחיית טענת פרעתי

 28. ערעור על ממצאים עובדתיים

 29. ערעור על הפחתת פיצויי הלנה

 30. ערעור על החלטת שמאי מכריע

 31. ערעור על קביעות בית המשפט

 32. ערעור על מינוי שמאי מכריע

 33. ערעור על הארכת אשפוז כפוי

 34. ערעור על שלילה בגלל מהירות

 35. ערעור על החלטה בתביעת חוב

 36. ערעור על החלטת רופא מוסמך

 37. ערעור על עבירת סחר בהרואין

 38. ערעור על פריסת חוב בהוצל''פ

 39. ערעור על החלטת המנהל המיוחד

 40. ערעור על פסילת בחינת בגרות

 41. ערעור על החלטת לשכת התעסוקה

 42. ערעור על ביטול זכיה בהתמחרות

 43. ערעור על הרשעה - החזקת סכין

 44. ערעור על מכירה פומבית של בית

 45. ערעור על בית הדין הרבני הגדול

 46. ערעור על הפעלת עסק ללא רישיון

 47. ערעור על ביטול הסדר בין הצדדים

 48. ערעור על חיוב אישי בחובות החברה

 49. ערעור על החלטת מפרק בתביעת חוב

 50. ערעור על החלטת רשם בטענת פרעתי

 51. ערעור על גובה הקנס בעבירות בניה

 52. ערעור על החלטת בית הדין למשמורת

 53. ערעור על החלטה לדחות מועד דיון

 54. ערעור על חיוב לעשות בדיקת אבהות

 55. ערעור על בית הדין השרעי לערעורים

 56. ערעור על החלטת המפקח על המקרקעין

 57. ערעור על החזרת ילדים לפי אמנת האג

 58. ערעור על החלטה למחוק תביעה על הסף

 59. ערעור על החלטה להגביל את חופש העיסוק

 60. ערעור על החלטה לא להפעיל את תקנה 15

 61. ערעור על החלטה לנתק זרם מים לקאנטרי

 62. ערעור על החלטת רשם בית המשפט העליון

 63. ערעור על החלטות בית הדין הארצי לעבודה

 64. ערעור על הרשעה בחבלה בנסיבות מחמירות

 65. ערעור על החלטה שניתנה לאחר מתן פסק דין

 66. ערעור על פסיקת הוצאות בבית דין לעבודה

 67. ערעור על זיכוי הנאשם - נסיעה באור אדום

 68. ערעור על הרשעה בביצוע מעשה מגונה בקטין

 69. ערעור על החלטת הממונה על חוק עבודת נשים

 70. ערעור על החלטת בית הדין להגבלים עסקיים

 71. ערעור על גובה הפיצויים בבית הדין לעבודה

 72. ערעור על החלטות ביהמ''ש לעניינים מקומיים

 73. ערעור על פסיקת פיצויים בגין אי רישום דירה

 74. ערעור על החלטת רשם בית דין לעבודה בדיון מהיר

 75. ערעור על החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים יוגש למחוזי

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון