פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק

דמ (חי') 1496/00 פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק

1. התובע עבד בחברת פר – גול הנדסה, בניה והשקעות בע"מ (להלן: "הנתבעת" או "חברת פר-גול") ופוטר. בתביעותיו לפנינו הוא תובע שכר עבודה, פדיון חופשה, דמי הבראה ופיצויי פיטורים.נ
 
2. את עבודתו בחברת פר-גול החל התובע במרץ 1995. התובע הציג הסכם מיום 9.12.97 בין חברת פר-גול לבין ההסתדרות ולבין העובדים. התובע העיד כי הסכם זה חל עליו. וכך נאמר בהסכם:
"הסכם בין חברת פרגול בע"מ לבין העובדים המצורפים לפי רשימה.ב
לעובדים שהחברה חייבת משכורת חודש 10/97 ופיצויי פיטורין לחלק מהאנשים שמגיע להם לפי החוק יקבלו חלק מהתשלום עד סוף (דצמבר 97 עד 50%) והשאר עד-20.1.98 יסולקו כל החובות בגין משכורות 10/97 + פיצויי פיטורין לאותם העובדים שזכאים על פי החוק.ו
עם סלוק כל החובות תיהיה אפשרות לעובדים לקבל מכתב פיטורין ולעבור לחברה אחרת כעובדים חדשים בחברה חדשה לפי רצונם."
 
3. התובע קיבל מחברת פר-גול מכתב פיטורים נושא תאריך 15.12.97 ובו נאמר: "הרינו להודיעך כי לאור הערכות מחודשת בעסקנו אנו נאלצים להודיעך על הפסקת עבודתך מתאריך 1.1.98."
 
4. לדיון שהתקיים בבית הדין ביום 2.1.2001 התייצב בשם חברת פר-גול אחד מבעלי מניותיה, מר ארקדי פריימק. הדיון נדחה למועד נוסף, במעמד הצדדים, ליום 26.2.2001, ברם ביום זה מר ארקדי פריימק לא התייצב ועל כן לא היתה התייצבות מטעם הנתבעת ביום זה הגם שהוזמנה, כאמור, כדין. בישיבת זו (ביום 26.2.2001) ביקש התובע לתקן את תביעותיו ובית הדין התיר לו ועל כן תביעותיו לאחר התיקון הינן:
(‏א) שכר עבודה בגין חודש דצמבר 1997 בסך 4,007 ₪.נ
(‏ב) פדיון חופשה בגין 10 ימים בסך 1,500 ₪.ב
(‏ג) דמי הבראה בגין שלושה ימים לפי 245 ₪ ליום ובסך הכל 735 ₪.ו
(‏ד) פיצויי פיטורים בסך 10,342 ₪, בגין תקופת עבודה של שנתיים ועשרה חודשים לפי שכר חודשי בסך 3,650 ₪ X 34 חודשים.נ
 
5.מר ארקדי פריימק העיד בפנינו, ביום 2.1.2001, כי חברת פר-גול הוקמה על ידי שלושה בעלי מניות, והחברה עסקה בשלושה תחומי עיסוק: עבודות בניה, עבודת אינסטלציה ומסחר וכל בעל מניות ניהל תחום אחר בחברה. חברת פר-גול נכנסה לקשיים והפסיקה את פעילותה בסוף שנת 1997. בתחום האינסטלציה הפסיקה החברה לעבוד עוד בחודש אוקטובר 1997. אחד מבעלי המניות, מר איגור גולדברג, עזב את החברה והקים חברה חדשה בשם א. גולדברג הנדסה (1997) בע"מ (להלן: "חברת גולדברג") שעסקה באינסטלציה. לטענת מר פריימק כל עובדי האינסטלציה בחברת פר-גול, ובכללם התובע, עברו לעבוד בחברת גולדברג. לפני כן התובע עבד בתחום הבניה ולטענת מר פריימק הוא יכול היה להמשיך לעבוד בחברת פר-גול בבניה, אבל התובע כמו כל העובדים של עבודת האינסטלציה, החליטו לעבור לעבוד בחברה אחרת והתובע לא התייעץ אתו. בחודש פברואר היזם סילק את החברה משלושה פרוייקטים ואז החברה הפסיקה לפעול. מר פריימק העיד שהגם שקבוצת עובדים עברה בתחילת נובמבר לעבוד בחברת גולדברג, חברת פר-גול שילמה לעובדים אלה את משכורת חודש נובמבר 1997 וזאת משום שההסתדרות לחצה. בחודש דצמבר חברת פר-גול לא שילמה משכורות לאף אחד מהעובדים ובכלל זה לעובדי האינסטלציה. ההסתדרות ביקשה מחברת פר-גול להוציא מכתבי פיטורים לעובדים על מנת שיוכלו לקבל דמי אבטלה וזו הסיבה, לטענתו, שחברת פר-גול הוציאה את מכתבי הפיטורים לעובדים כחודשיים לאחר שהעובדים עברו לעבוד בחברת גולדברג.ב
 
6. התובע המציא תלושים מחברת פר-גול ומחברת גולדברג. התלוש האחרון מחברת פר-גול הוא לחודש אוקטובר 1997 והתלוש הראשון מחברת גולדברג הוא לחודש ינואר 1998 ובו רשום כי תחילת עבודת התובע בחברת גולדברג היא מחודש ינואר 1998.ו
 
7. עדותו של מר פריימק אינה מתיישבת עם האמור בהסכם בין העובדים להסתדרות מיום 9.12.1997 וכן אינה מתיישבת עם האמור בתלושי השכר של התובע מחברת גולדברג. ועל כן אנו קובעים כי התובע זכאי לכך שחברת פר-גול תשלם לו פיצויי פיטורים ושכר בגין חודש דצמבר 1997. אשר לזכאות התובע לפדיון חופשה ולדמי הבראה וכן לשיעור הסכומים הנתבעים, מר פריימק נציג הנתבעת, לא הביא ראיות ולא התייחס כלל בעדותו לעניין זה.נ
 
8. התובע הגיש תביעה נגד חברת גולדברג בתיק עב /98-3247. תיק זה הסתיים בפשרה ביום 2.1.2000 לפיה סוכם כי חברת גולדברג תשלם לתובע סך 6,000 ₪. במסגרת הפשרה הבהיר התובע, כי בהסכם הפשרה עם חברת גולדברג, אין משום וויתור על תביעותיו נגד חברת פר –גול בע"מ בגין תקופת עבודתו אצלה ממרץ 1995 ועד 31.12.97, ומיד לאחר מתן פסק הדין הגיש התובע ביום 10.1.2000 את התביעות מושא דיוננו.ב
 
9. לפי תלושי המשכורת שהמציא התובע מחברת פר-גול שכרו הממוצע של התובע בחודשים האחרונים הוא בסך 3,474 ₪ על כן התובע זכאי לתשלומים הבאים:
(‏א) שכר עבודה בגין חודש דצמבר בסך 3,474 ₪ + 420 ₪ נסיעות ובסך הכל 3,894 ₪.ו
(‏ב) פדיון חופשה בגין 10 ימים, לפי 139 ₪ ליום, ובסך הכל 1,390 ₪.נ
(‏ג) דמי הבראה בגין שלושה ימים לפי 245 ₪ ליום ובסך הכל 735 ₪.ב
(‏ד) פיצויי פיטורים לתקופה מ - 3.1995 עד דצמבר 1997 - שנתיים ועשרה חודשים (34 חודשים) 3,474 X 34 חודשים = 9,843 ₪.
 
10. אשר על כן אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובע את התשלומים הבאים:
(‏א) שכר עבודה בגין חודש דצמבר 1997 בסך 3,894 ₪.
 
(‏ב) דיון חופשה בסך 1,390 ₪.
 
(‏ג) דמי הבראה בסך 735 ₪.ו
 
(‏ד) פיצויי פיטורים בסך 9,843 ₪.
 
11. כל הסכומים ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.1.98 ועד ליום התשלום בפועל.נ
 
12. הנתבעת תשלם לתובע הוצאות בסך 750 ₪. הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.
 
13. הצדדים רשאים לפנות בבקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 15יום מקבלת פסק דין זה.
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורי מנכ''ל

 2. פיטורי צמצום

 3. פיטורי זבנית

 4. פגמים בפיטורים

 5. פיטורים של רוקח

 6. פיטורים פדגוגיים

 7. פיטורי אימאם

 8. פיטורים בגלל גיל

 9. פיטורי עובד נמל

 10. פיטורים מחמת גיל

 11. פיטורי עובד ארעי

 12. פיטורי עובד בזק

 13. פיטורים של מטפלת

 14. פיטורי עוזרת בית

 15. פגם בפיטורי צמצום

 16. פיטורי עובד מועצה

 17. פיטורים לא חוקיים

 18. פיטורי רופא ילדים

 19. עורך דין פיצויי פיטורין

 20. פיטורים בזמן חירום

 21. פיטורים לפני תאונה

 22. פיטורי עובד פלסטיני

 23. פיטורים לפני קביעות

 24. פיטורי עובדת בטלפון

 25. ביטול הודעת פיטורים

 26. תביעה לביטול פיטורים

 27. בקשה להשהיית פיטורים

 28. פיטורי מזכירה מבוגרת

 29. פיטורים בהסכמה הדדית

 30. פיטורי עובדת בפעוטון

 31. דחיית פיטורים בחודש

 32. פיטורים של עובד זמני

 33. פיטורים בתקופת מחלה

 34. פיטורים פיטורי צמצום

 35. תוקף של מכתב פיטורים

 36. פיטורים עקב היעדרויות

 37. פיטורי עובדת סוציאלית

 38. פיטורי עובדת בגלל גיל

 39. התבטאויות על כוונה לפטר

 40. פיטורים אחרי חצי שנה

 41. פיטורים טכנאית מעבדה

 42. פיטורים ממועצה מקומית

 43. פיטורי צמצום בעירייה

 44. פיטורי עובדים רפא''ל

 45. ביטול פיטורים מהעירייה

 46. צו זמני לאיסור פיטורים

 47. פיטורי רופא קופת חולים

 48. פיטורים בגלל משבר אמון

 49. ביטול פיטורים מחמת גיל

 50. פיטורים של ספרית שכירה

 51. פיטורים עקב הבראת חברה

 52. פיטורים לא חד משמעיים

 53. פיטורים בגלל גניבת דלק

 54. פיטורים של עובד מהבורסה

 55. פיטורים בגלל חשד לגניבה

 56. ביטול פיטורים מטעמי גיל

 57. פיטורי עובד חברה קדישא

 58. פיטורי מנהלת פיתוח עסקי

 59. פיטורי עובדת מההסתדרות

 60. ביטול פיטורים שרירותיים

 61. פיטורי עובד אחרי 30 שנה

 62. פיטורים בגלל הפרת הוראות

 63. פיטורי התייעלות בעירייה

 64. הקפאת פיטורים של נהג אגד

 65. פגיעה נפשית בגלל פיטורים

 66. פיטורי סוהר עקב היעדרות

 67. ביטול פיטורי עובד עירייה

 68. פיטורים מסיבות בריאותיות

 69. פיטורים בתעשייה האווירית

 70. פיטורי עובדים - רה ארגון

 71. פיטורי עובד במושב אמירים

 72. פיטורי עובד שקילל את הבוס

 73. פיטורים במסגרת הסכם הבראה

 74. פיטורים אחרי תקופת ניסיון

 75. פיטורים מחברת פיתוח תוכנה

 76. פיטורים בגלל עבירות משמעת

 77. פיטורים ללא אישור המועצה

 78. עיכוב תשלום פיצויי פיטורין

 79. פיטורים של נהג אוטובוס אגד

 80. פיטורי עובדת בטיפולי הפריה

 81. ביטול פיטורי מנהל בית ספר

 82. החזרה לעבודה לאחר פיטורין

 83. פיצויי פיטורין אחרי 3 שנים

 84. צו זמני למניעת פיטורי עובד

 85. פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 86. תוקף משפטי של מכתב פיטורים

 87. פיטורים ממשרד העבודה והרווחה

 88. האם אפשר לבטל פיטורי צמצום ?

 89. פיטורי מזכירה במועצה מקומית

 90. רציפות בעבודה פיצויי פיטורין

 91. פיטורי עובד בשל מעילה בכספים

 92. פיטורים עקב התנכלות פוליטית

 93. פיטורי ראש צוות פיתוח תוכנה

 94. פיטורי עובד לאחר חזרה מחופשה

 95. פיטורים בגלל תלונה על המנכ''ל

 96. פיטורים משיקולים לא ענייניים

 97. טענת פיטורים בשל חשיפת שחיתות

 98. פיטורי עובדת בת 65 בגלל גיל ?

 99. פיטורים לאחר תלונות עם הממונה

 100. פיטורים בתדיראן בגין צמצומים

 101. פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

 102. פיטורים בגלל יחסי אנוש גרועים

 103. פיטורים מיידיים עקב חשד לגניבה

 104. פיטורים של עובדת זמנית בעירייה

 105. סירוב לקבל עבודה לאחר פיטורים

 106. פיטורים מהמשטרה בגלל אי התאמה

 107. פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק

 108. פיטורים בגלל סירוב לעשות עבודה

 109. פיטורים בגלל שאין למעסיק עבודה

 110. מניעת פיטורים עד להכרעה בתביעה

 111. פיטורים של עובד שנתפס גונב אוכל

 112. פיטורים בגלל גניבה בלי פיצויים

 113. עיכוב פיטורים עד להכרעה בערעור

 114. פיטורי עובד עקב סירוב לבצע מטלות

 115. ביטול פיטורים בגלל טיפולי פוריות

 116. בקשה למתן צו זמני לביטול פיטורים

 117. פיטורי עובד עקב גרימת נזק למכונה

 118. פיטורי עובד עקב אי ציות להוראות

 119. פיטורים כתוצאה מהגשת תלונה נגד המעביד

 120. פיטורים בגלל סירוב לחתום על מכתב

 121. היתר פיטורים עובדת בטיפולי פוריות

 122. פיטורים בגלל בקשה לעבוד בחצי משרה

 123. פיטורי עובד בשל גרימת נזק במתכוון

 124. פיטורי עובד עירייה לפי חוזה מיוחד

 125. פיטורים בגלל הגשת תביעה נגד המעביד

 126. פיטורי חבר מועצה עקב חובות למועצה

 127. ביטול פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 128. פיטורי מנכ''ל לאחר מספר חודשים בלבד

 129. נדחתה בקשה למתן צו ארעי למניעת פיטורים

 130. פיטורי עובד הוראה באמצע שנת הלימודים

 131. פיטורי עובד בן 65 בטענת "הפרת נהלים"

 132. פיטורים עקב היעדרות מהעבודה בשל אזכרה

 133. ערעור מצד המעביד על פיטורים שלא כדין

 134. טענת פגמים בהליך פיטורי קלדנית בית משפט

 135. חזרה לעבודה אחרי פיטורים בגלל צמצומים

 136. תביעה לביטול פיטורים בחברת נמל אשדוד בע"מ

 137. התייעצות עם נציגות העובדים לפני פיטורים

 138. ערעור על פיטורי עובד במסגרת תוכנית הבראה

 139. פיטורי עובד סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה

 140. לשיחה לפני הפיטורים זומן המשיב בעל פה ולא בכתב

 141. ערעור על פיטורי עובד שחשף התנהלות בלתי תקינה

 142. טען כי פיטוריו אינם כדין שכן נעשו על רקע פוליטי

 143. פיטורים בגלל אי קבלת סמכות של הממונים על העובד

 144. חובת המעביד לשקול העברה למחלקה אחרת לפני פיטורים

 145. האם האמרה "תלך ואל תחזור לפה יותר" מהווה פיטורים ?

 146. האם יש לראות בהגשת בקשה לפטור על פי פקודת הפיטורין כ"השגה" ?

 147. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון