קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

בל (י-ם) 1722/01 קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

1. זוהי תובענה כנגד החלטת פקיד התביעות אשר דחה את תביעתו של התובע להכיר במחלת הירוד (קטרקט) ממנה סובל כפגיעה בעבודה (מחלת מקצוע).
 
2. בהחלטה מקדמית קבע בית הדין את העובדות כדלהלן:

א. התובע יליד שנת 1945, רתך ומלחים במקצועו, עבד בעבודה זו משך כ- 35 שנה.
 
ב. בשנת 1964 בהיותו בן 19 התחיל לעבוד במפעל של רהיטי צורעה ICM) לשעבר). במסגרת עבודתו במפעל עבד משך שנים רבות כרתך בכל יום מהשעה 7.00 ועד לשעה 16.00 (ביום ו' משעה 7.00 עד 14.30). התובע עבד בכל שעות היום בריתוך והלחמה בלבד עד לשנת 1975 כאשר נפצע במסגרת העבודה בעין ימין.
 
ג. לאחר התאונה המשיך לעבוד במפעל, אולם מתוך התחשבות במצבו, הועבר לעסוק בעיקר בכבישה כאשר המשיך לעשות עבודות ריתוך מקצועיות יותר בהן דרושה רמת מיומנות גבוהה, או שלעיתים היה מחליף רתכים חולים או מסייע בריתוך כאשר היה עומס במחלקה. בתקופה זו שנמשכה עד שנת 1984, עסק בריתוך בממוצע 3 עד 4 שעות בשבוע.נ
 
ד. בשנת 1984 עבר התובע למסגרת ארגונית חדשה - חברת נש"יב בע"מ. עד אז העסיק הקיבוץ את התובע כעובד שכיר, ומאז, כתוצאה מהחלטה של הקיבוץ שלא להעסיק עובדים, הוחלט להעביר את התובע למסגרת של קבלן משנה. למעשה המשיך התובע בדיוק באותה העבודה, כאשר המשיך התובע לבצע עבור רהיטי צורעה את כל העבודה, אולם כתוצאה משינוי המבנה נאלץ התובע לצמצם מעט את כח האדם, ועשה את אותה עבודה על ידי צוות קטן יותר.
 
ה. כתוצאה מהשינוי האמור נאלץ לעבוד בהלחמה וריתוך יותר שעות בשבוע ובמקביל אף התחיל לעסוק בניהול החברה. ניהול החברה היה פשוט יחסית והצריך זמן מועט. כיוון שהיה צוות עובדים קטן מאוד כל ענייני החשבונות נוהלו על ידי מנהל החשבונות ורואה החשבון והיה לחברה לקוח אחד בלבד - רהיטי צורעה.ב
 
ו. בנש"יב עבד התובע עד לשנת 1997, מועד בו נאלץ לסגור את החברה עקב הפסדים. ומשנת 1998 ועד אפריל 1999 עבד בחברת זולו עיצוב מוצרים 1998 בע"מ - שם עבד כרתך בלבד משך כל שעות היום (7.00 עד 16.00).ו
 
ז. התובע סובל מירידה בחדות הראיה מזה שנים רבות (למעלה מעשר שנים) והמצב הולך ומתדרדר משך השנים. כיוון שהתובע מתקשה לראות בחדות, ולעיתים עבודת הריתוך דורשת ראיית פרטים, לעיתים קרובות הוא נמנע מלהרכיב את משקפי המגן במהלך עבודת הריתוך (בעבודה בהלחמה בכלל אין הוא נוהג להרכיב משקפי מגן).נ
 
3. בית הדין מינה את ד"ר מ. סילנפרוינד כמומחה יועץ רפואי מטעם בית הדין והפנה אליו שאלות שנועדו לבחון את הקשר בין עבודתו של התובע לבין הופעת מחלת הירוד. לאחר מכן השיב המומחה לשאלות שהופנו אליו מטעם ב"כ התובע.ב
 
4. העולה מחוות דעתו של המומחה, כמכלול, הוא כי המומחה סובר כי אין כל קשר בין עבודה בריתוך לבין הופעת מחלת הירוד, וכי עבודה בריתוך איננו יכול לגרום להופעת מחלת הקטרקט. כאשר נשאל המומחה לפשר ההוראות בתוספת לתקנו המוסד לביטוח לאומי, השיב כי אין לו תשובה וכי יש להפנות את השאלה למוסד לביטוח לאומי.ו
 
5. הצדדים סיכמו בעל פה.נ
 
6. פרק השביעי לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח בפני פגיעה בעבודה) התשי"ד- 1954 (להלן -- התקנות) דנה במחלת מקצוע. קביעת מחלה כמחלת מקצוע נעשית בתקנות, ומהווה רשימה סגורה. סע' 46 לתקנות קובעת לאמור: --
 
46.מחלה מהמחלות המפורטות בטור 1 לתוספת השניה שחלה בה מבוטח שלגביו נקבעה אותה מחלה כמחלת-מקצוע, בהיותו מועבד בעבודה, במקצוע או בתהליך ייצור כמפורט לצדה בטור 2 בתוך שנה לאחר שחדל להיות מועבד כאמור היא בחזקת מחלה שבה חלה המבוטח עקב עבודתו, כל עוד לא הוכח ההיפך.ב
 
 
7. פריט 10 לפרק ב' לתוספת השנייה קובעת כמחלת מקצוע "ירוד (קטרקט) מחשיפה לחו גבוה או לקרינה מייננת או בלתי מייננת) לגבי עבודות והליכי ייצור כדלהלן:
 
עבודה הכרוכה בחשיפה ישירה לקרינת חום במפעלים העוסקים בריתוך ...ו
 
8. כאמור לעיל, בתקנה 46, משעבד התובע בריתוך, ובחום גבוה, יצרה תקנה 46 חזקה כי התובע חלה במחלה עקב עבודתו, אלא שהמוסד לביטוח לאומי רשאי להוכיח ההיפך. מה זו ההוכחה להיפך? לדוגמא, כאשר המוסד לביטוח לאומי מוכיח כי במקרה הפרטני שמונח בפני בית הדין, הירוד נוצר לא כתוצאה מהחום אלא כתוצאה מפגיעות אחרות או ממצב אישי. אולם לא יוכל המוסד לביטוח לאומי להוכיח כי חום גבוה איננו מקור למחלת הירוד. התקנה קובעת שכן הדבר, ובמסגרת ההוכחה להיפך, אין המוסד לביטוח לאומי יכול להשמיט באופן כולל את הבסיס לתקנה. זה דבר למחוקק המשנה וכל עוד לא שונתה התקנה, יוצא בית הדין מההנחה כי מאחר והתובע עסק בריתוך, נוצר קשר סיבתי בין הריתוך לבין המחלה.
 
9. במילים אחרות, גם אם אין קשר רפואי, יצרה התקנה קשר משפטי בין החום בריתוך לבין הופעת הירוד, כך שבית הדין חייב לראות את הירוד כמחלה שהתובע חלה בה עקב עבודתו.נ
 
10. המומחה לא הביא כל נסיבות אישיות מהן רשאי בית הדין לקבוע כי המוסד לביטוח לאומי סתר את החזקה שנקבעה בתקנה 46.ב
 
11. לאור זאת, קובע בית הדין כי מחלת הירוד, ממנה סובל התובע, הינה מחלת מקצוע.ו
 
12. מאחר והתובע היה מיוצג באמצעות הסיוע המשפטי, אין צו להוצאות.נלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון