קשר בין עבודה בחום לבין מוות מבתקף לב

בל (חי') 1801/99 קשר בין עבודה בחום לבין מוות מבתקף לב

1. ביום 6/7/2003 ניתנה החלטתנו ולפיה המנוח נחשף ביום 31/8/98 לאירוע חריג במהלך עבדתו. ומינינו את ד"ר ידעאל הר זהב כמומחה רפואי.

2. העובדות שנקבעו הן: -

"א. המנוח ז"ל, עסק בהרכבות אלומיניום.

ב. ביום 31.8.98, התבקש להרכיב תריס אלומיניום גדול, שמשקלו 80-100 ק"ג, בחזית חנות, ברח' הרצל 39 בחיפה.

ג. המנוח עבד לבדו, פרט לעזרה בהרמת התריס שניתנה לו על ידי העובדים בחנות, והתבקש לסיים את העבודה עוד באותו היום.

ד. לאחר מספר שעות עבודה, נסע המנוח, בשעות הצהריים להביא מס' חלקים שהיו חסרים, ושב לחנות רק כעבור 2-3 שעות. הנסיעה האמורה היתה ברכב שאינו ממוזג.נ

ה. כששב לחנות לאחר ההפסקה, התנהג המנוח בצורה "מבולבלת", כפי שהוגדר על ידי הנוכחים במקום. בהמשך, במהלך עבודתו, חש המנוח ברע וביקש לנוח.

ו. לאחר שהחל לחוש בכאבים בחזהו, הועבר לשכב בחנות סמוכה ממוזגת, ממנה פונה לבית החולים, שם מצא את מותו.ב

ז. מעלות החום באותו היום נעו בין 25 מעלות צלסיוס ל- 31 מעלות, ואילו עומס החום בסמוך לאירוע הוערך ב- 26.5 – 27.5 יחידות, המוערכות כעומס חום בינוני."

3. השאלות עליהן התבקש המומחה להשיב היו: -

"א. מה המחלה שאובחנה אצל המנוח?

ב. האם יש קשר בין עבודתו של המנוח לבין בוא האוטם, במועד בו בא, דהיינו –האם האירוע בעבודת המנוח באותו יום גרם או תרם או החיש את בוא האוטם במועד שבא, שאלמלא כן, ייתכן שבואו היה נדחה למועד מאוחר יותר כל שהוא, או אף לא היה בא בכלל?

ג. מה מידת השפעת העבודה ביום האירוע על בוא האוטם, במועד בו בא, מול גורמים אחרים שהיו קיימים במנוח?

ד. האם העובדה שהמנוח הפסיק לשעתים שלוש את העבודה המאומצת, ונסע להביא ציוד, יש בה כדי להשפיע על המסקנות בענין השפעת העבודה?"

4. ביום 14/7/2003 נשלחה החוות דעתו של ד"ר הר-זהב ומסקנותיו הם: -

"3. אמנם המנוח סבל מסכרת ומרמת שונים גבוהה בדמו, ויש להניח כי היתה לו מחלה טרשתית בכלי הדם הכליליים, אך אלמלא הארוע בעבודתו יתכן ולא היה לוקה באוטם במועד זה ויתכן אף שכלל לא היה לוקה בו. שכן, אוטם שריר הלב הוא תוצאה של שרשרת ארועים שתחילתה בהפיכת רובד טרשתי בעורק הכלילי ל"רובד מסובך", עליו נוצר קריש דם הגורם לחסימת העורק ובכך מונע אספקת דם לשריר הלב הניזון מעורק זה. הסיבה להפיכת הרוב הטרשתי לרוב מסובך קשורה במצבי דחק קיצוניים, ואלמלא מצב דחק זה, יתכן והאוטם לא היה קורה במועד שארע, אם בכלל.ו
4. כפי שתואר, אוטם שריר הלב הינו תוצאה של שרשרת תהליכים, ופרק זמן של מספר שעות הוא פרק זמן סביר ביותר להתהווותם. לכן, העובדה כי המנוח הפסיק את עבודתו למשך שעתיים-שלוש, אינה שוללת את הקשר הסיבתי בין עבודתו והאוטם".נ

5. יצויין כי למרות שד"ר הר-זהב סבר משום מה כי לא קבענו בהחלטה שהמדובר באירוע חריג, הרי שמסקנתו כי "הרכבת תריס אלומיניום במשקל 100 -80 ק"ג ע"י אדם בודד ועוד בתנאי עומס חום בינוני, כמתואר, יכולה להחשב בארוע קיצוני וחריג" - הולמת הן את ממצאינו והן את הארוע החריג כפי שהוגדר על ידינו, הגם שהמלים "ארוע חריג" לא נכללו בהחלטה על מינויו, ורק בהחלטה הקודמת לה - בה נקבעו העובדות.ב

6. המומחה קבע כי לבד מהתנאי של "ארוע חריג", מתקיימת גם סמיכות זמנים בין העבודה לארוע.ו

7. יתר על כן, תשומת ליבו של המומחה הרפואי הופנתה על ידינו לעובדה שבמהלך העבודה חלה הפסקה של 3-2 שעות, אולם כאמור לטעמי ההפסקה "אינה שוללת את הקשר הסיבתי בין עבודתו והאוטם".נ

8. ב"כ הצדדים לא בקשו להפנות למומחה שאלות הבהרה וסיכמו טענותיהם בכתב.ב
9. ב"כ התובע עותר לקבלת מסקנותיו של המומחה שכן לדבריו "קבע ד"ר הר-זהב ממצאים חד משמעיים בדבר התקיימות הקשר הסיבתי רפואי בין האירוע החריג בעבודה של המנוח, לבין דום הלב ממנו סבל".ו

10. הנתבע מצידו - אינו חולק על חוות הדעת של המומחה הרפואי, אלא על העובדות שנקבעו על ידינו כבסיס להחלטה על מינוי המומחה, לטעמו "לא היתה עבודה מאומצת או ארוע חריג" ולא היה מקום מלכתחילה להחליט על מינוי המומחה.נ

11. אלא שבענין זה כבר החלטנו, והמומחה כאמור חיווה את דעתו באופן חד משמעי ולפיה קיים קשר סיבתי בין הארוע לאוטם.ב

12. באשר לטענה שבסע' 3 בסיכומי הנתבע ולפיה המומחה חרג מסמכותו שעה שהגדיר את הארוע כחריג - הרי שכאמור, בהחלטה על קיום הארוע - נקבע על ידינו בסע' 14 במפורש כי "העבודה הפיזית הקשה שבוצעה ללא עוזר מקצועי, תחת לחץ זמן ועומס החום שעשוי להיות בעל השפעה, די בו, כדי להניח תשתית לכך שבפנינו אירוע חריג..." מכאן, שלמרות העובדה שהמלים "ארוע חריג" נשמטו מההחלטה על המינוי שניתנה בעקבות החלטה זו, ברור שהמומחה לא קבע מיוזמתו שמדובר בארוע חריג - אלא - מתוך העובדות שהונחו בפניו, הגיע למסקנה כי מדובר בארוע חריג.ו

13. סוף דבר - התביעה מתקבלת.נ

14. משיוצגה התובעת באמצעות הלשכה לסיוע משפטי - אין צו להוצאות.בלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מוות בתאונת עבודה

 2. מוות נערה בתאונת דרכים

 3. מוות צעירה תאונת דרכים

 4. חקירת סיבת המוות

 5. מוות מעקיצת דבורה

 6. גרימת מוות בכוונה

 7. התחשמלות למוות בעבודה

 8. חקירת נסיבות מוות - חוק

 9. מוות כתוצאה מהזרקת ווליום

 10. פתיחת תיק חקירת סיבת מוות

 11. מוות אדם צעיר בתאונת דרכים

 12. פיצויים בעקבות מוות לאחר תאונת דרכים

 13. מוות מנפילת שער חשמלי על עובד

 14. הרעלת גז – תביעת פיצויים בגין מוות

 15. תביעה נגד חברת ביטוח - מוות תאונת דרכים

 16. עתירה לבג''ץ לחקור נסיבות מוות

 17. עבודה בשחור (מס הכנסה) - מוות תאונת דרכים

 18. מוות בזמן העבודה מסיבה לא ידועה

 19. מוות בתאונת דרכים בתחרות מכוניות

 20. מוות בתאונת עבודה של עובד לא חוקי

 21. התנגדות המשפחה לבדיקת סיבת המוות

 22. בקשה של המשטרה לחקור את סיבת המוות

 23. קשר בין עבודה בחום לבין מוות מבתקף לב

 24. ערעור על גובה הפיצוי - מוות בתאונת דרכים

 25. ? מוות תאונת דרכים תביעת מיטיב - מהי תביעת מיטיבים

 26. הפסד עזרת אב / בעל בעבודות הבית - מוות תאונת דרכים

 27. מוות מהתפוצצות מוקש - תביעה נגד מדינת ישראל

 28. מוות בתאונת דרכים קיבוץ - פיצויים משפחה גרה בקיבוץ

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון