ריחות מהמטבח של השכנים

שכניה של התובעת שדירתם נמצאת במפלס נמוך מדירת התובעת, בבית משותף שדירותיו מדורגות - פתחו פתח אוורור ("וונטה") בקיר מטבחם, באופן שריחות המטבח עלו ובאו אל דירת התובעת.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ריחות מהמטבח של השכנים:

1. צר לי על שהתובעת הוליכה עצמה בנתיב ארוך של אכזבות וממשיכה לצעוד בו גם בהליך זה.

כעולה מכתבי הטענות וצרופותיהם נקלעה התובעת למבוך של טעויות מנהליות ומשפטיות (שלה עצמה) ודומני - כפי שאף הבעתי דעתי בעת הדיון - כי יכולה היתה לחסוך את כל אלו אילו נזקקה בעוד מועד ליעוץ משפטי מהימן או, טוב מכך, לייצוג בפועל. התובעת העדיפה לפעול, לבדה, בתחום שאיננו מקצועה ואין היא בקיאה בו - ומעדיפה להטיל על אחרים את האשמה להוצאות ונזקים אותם ספגה בשל כך.

2. ציר הפרשה כולה - מחלוקת שכנים פשוטה מהסוג השכיח בבתים משותפים;
שכניה של התובעת שדירתם נמצאת במפלס נמוך מדירת התובעת, בבית משותף שדירותיו מדורגות - פתחו פתח אוורור ("וונטה") בקיר מטבחם, באופן שריחות המטבח עלו ובאו אל דירת התובעת.
התובעת מחתה באזני שכניה ומשלא מצאה אוזן קשבת פנתה לעירית ירושלים בתלונה שהשכנים פתחו את הפתח בלא היתר כדין.

פקח העיריה בא, בדק ומצא כי התלונה צודקת ואף שלח התראה לשכנים אך בסופו של דבר לא ננקטה פעולה משפטית כנגד אותם שכנים.
לטענת התובעת נמנעה העיריה מפעולה כזו משהתברר כי השכנה היא עובדת עיריה - ובשל אפליה ויחס העדפה אותם נקטה העיריה.
לטענת העיריה אכן לא נקטה בהליכים משפטים עפ"י מדיניותה ובהתאם לסמכות המוענקת לה עפ"י חוק להחליט באילו עניינים ינקטו הליכי משפט, משאין היא רואה עניין לציבור להעסיק את ערכאות המשפט בעבירות קלות מסוג זה ובשל הצורך לקבוע סדרי עדיפויות נאותים להליכים הננקטים בבית המשפט.

עמדה זו הוסברה לתובעת במכתבו של עו"ד ליבמן עוזר היועץ המשפטי של עירית ירושלים (מ14/12/97-) שבו אף כיוון את התובעת והמליץ בפניה לפנות לדרך הליכים אזרחיים בפני המפקח על רישום המקרקעין.
אלא שהתובעת לא שעתה להמלצה זו והעדיפה להתדפק על דלתות מוסדות העיריה בתלונות טרוניות ודרישות. לאחר זמן אף קיבלו אותם שכנים היתר אשר הכשיר את התקנת הוונטה - בהיבט רישוי הבניה (שאין, כידוע, בינו לבין שאלת הזכויות הקנייניות בקיר הבית המשותף ולא כלום) ועובדה זו אף הגבירה תחושת התסכול ורוגזה של התובעת בהיותה משוכנעת שהיתר זה ניתן אך ורק בשל קשריה הטובים של השכנה במשרדי העיריה.

3. בשלב מסוים עשתה התובעת דין לעצמה וסגרה במו ידיה את הפתח אותו פתחו השכנים. ומעשה זה הוא, למעשה, עילת הדיון בהליך שבפני - שכן התובעת טוענת כי עשתה זאת על פי עצה אותה קיבלה מ"עובדי העיריה המוסכמים" - כלשון כתב התביעה.

פעולתה זו של התובעת גררה הגשת תביעה משפטית, ע"י השכנים, לבית המשפט לתביעות קטנות - ובהליך זה חוייבה התובעת בפיצוי השכנים בסך 1,000.- ש"ח.

4. עתה עותרת התובעת לחייב את העיריה לפצותה בסך 1,200.- ש"ח בשל שחוייבה, כאמור, משפעלה על פי עצה שקיבלה מאנשי העיריה ובשל שהעיריה נסוגה מטיפולה בפתח האוורור אשר הותקן ע"י שכניה.

5. בעת הדיון בפני גילתה התובעת כי "נותן העצה" על פיה פעלה היה עו"ד דני ליבמן הנ"ל. על כן הוזמן עו"ד ליבמן לעדות.
בעדותו שלל טענות התובעת. לדבריו, אין הוא מכיר "פיזית" את פרטי אותה "וונטה". הוא איננו נוהג לייעץ לפונים אלא, כשמוצא מקום לכך, מפנה אותם להליכים אזרחיים - כפי שנהג אף במקרה זה, לאחר שהחליט, עפ"י סמכותו, שלא לנקוט בהליכים משפטים כנגד השכנים.
בעדותו בפני הסביר עו"ד ליבמן את מדיניות העיריה שלא לנקוט בהליכים משפטים בגין פגיעות מסוג זה. הוא אישר כי שוחח מספר פעמים עם התובעת - טלפונית ובעל פה במשרדו. הוא אישר אף כי לאחר שהתובעת סיפרה לו שהשכנים קדחו את הפתח בקיר מטבחה שלה הגיב ואמר לה שאילו היה קורה לו עצמו כדבר הזה - היה חוזר בערב הביתה ומוצא חור בקיר מטבחו - היה ממהר לסתום חור זה במו ידיו, ולו למען לא יוצף מטבחו בגשם.

6. אינני מוצא עילה לתביעה זו:

ככל שמדובר באי נקיטת הליכים משפטים כנגד השכן - זו הכרעה אשר היא בתחום סמכותה של העיריה ושיקוליה כפי שפורטו בפני סבירים ונכונים; מכל מקום לא ערכאה זו היא הכתובת לתלונות בגין פעולות מסוג זה.

אשר ל"ייעוץ" הנטען - שוכנעתי כי הדברים התרחשו כפי שהעיד עו"ד ליבמן.נ

גם בפני חזרה התובעת וטענה כי פתח האוורור נפתח ע"י השכנים "בקיר שלי" - אף שברור הדבר שאין הכוונה לפתח אשר נפרץ אל תוך חלל דירתה.

זאת ועוד - אנשי העיריה - לרבות משפטניה, אינם יועצים משפטיים של הפונים אליהם ואין זה מתפקידם ומסמכותם לייעץ בסכסוכי שכנים.

כפי שכבר ציינתי בראשית הדברים טוב היתה עושה התובעת בשעתו, אילו נועצה במשפטן - פתרון בעייתה אכן אמור היה לבוא מהליך תביעה אזרחית נגד שכניה.

7. תביעה זו נדחית. התובעת תשלם לנתבעת הוצאותיה בסכום כולל 400.- ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קללות בין שכנים

 2. שיפוצים אצל השכנים

 3. ריחות מהמטבח של השכנים

 4. תביעה נגד שכן על קללות

 5. תביעה נגד שכנים השתתפות בתשלום

 6. התגרות מצד שכן הגשת תלונות שקריות

 7. תביעה בגין סכסוך שכנים במשך שנים רבות

 8. התנגדות שכנים לפתיחת גן ילדים בבית פרטי

 9. התנגדות שכנים לאיטום חלון בשל חסימת אור השמש

 10. תביעה בין שכנים שחתמו על הסכם שיתוף ביניהם

 11. תביעת נזקי גוף בגין הנובעת מסכסוך בין שכנים בבית משותף

 12. תביעה ותביעה שכנגד אודות סכסוך בין שני שכנים המתגוררים במגרש משותף

 13. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון