רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשת רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ:

המערערת הגישה ללשכת ההוצל"פ בקשה לביצוע שיק והמשיבה הגישה התנגדות והדיון הועבר לבית-המשפט המחוזי בתל-אביב.

בשלב הזה ניתנה למשיבה הרשות להתגונן ומערערת ביקשה, כנראה על סמך טענות המשיבה, רשות לצרף צד נוסף.

לאחר דיון בבקשה, דחה רשם בית-משפט זה את הבקשה וקבע כי מדובר בצד נוסף אשר המערערת טוענת כי קיימת כנגדו עילה נוספת, להבדיל מהעילה השטרית ואין צירוף הצד הנוסף תואמת את סדרי הדין שמקורם בביצוע שיק בהוצל"פ והמערערת תמצא את תרופתה על-ידי כך שתגיש תביעה נפרדת נגד הצד האחר ותוכל לעתור לאחר מכן לאחד את הדיון, בתביעה החדשה יחד עם ההתנגדות.

על כך בא הערעור בפני.
ראשית דבר, פותחת ההחלטה נשוא הערעור במילים כדלקמן:ו-
"דנה אנכי בבקשה לתיקון הליך על פי ס' 81א(א) לחוק ההוצל"פ, תשכ"ז-1967
לאחר העברת הענין לבית-המשפט ומתן רשות להתגונן".

לדעת ביהמ"ש זה טמונה בסעיף הפתיחה של ההחלטה טעותו של כב' הרשם, אין לכב' רשם ביהמ"ש זה טמונה בסעיף הפתיחה של ההחלטה טעותו של כב' הרשם, אין לכב' רשם ביהמ"ש המחוזי כל סמכות בחוק לתקן הליכים על-פי חוק ההוצל"פ, תיקון הליכים על-פי חוק ההוצל"פ מסור בלעדית בידי ראש ההוצל"פ ובדרגת ערעור, בידי שופט של ביהמ"ש המחוזי, כך שעל-פי סדרי הדין לעולם אין תיקון הליך בהוצל"פ נכנס בגדר סמכותו של רשם ביהמ"ש המחוזי.

המדובר בבקשה לפי תקנה 24לתקנות סדר הדין האזרחי, תקנה הדנה במחיקת בעלי דין והוספתם.
אמנם, מלכתחילה, החל ההליך על-ידי הגשת בקשת ביצוע להוצל"פ, אולם מרגע הגשת ההתנגדות, חייב ראש ההוצל"פ "להעביר את הענין לביהמ"ש" כמצוותו של סעיף 81א(ג) לחוק ההוצל"פ [4] ומן השלב הזה ואילך "רואים את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונן בדיון מקוצר לפי תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963", בהתאם לסעיף זה.

מכאן, שההתנגדות, מרגע עזיבתה את לשכת ההוצל"פ, נהפכת לבקשת רשות להתגונן, בעוד שבקשת הביצוע בהוצל"פ עוברת גם היא טרנספורמציה, דהיינו נהפכת לכתב תביעה בסד"מ, וחוק הוצל"פ, על תקנותיו, לא יחול עוד, כל עוד לא תם הדיון בביהמ"ש המוסמך. (ראה את פס"ד של כב' השופט לנדוי, המ' 797/81 אורי קלעי נ' סור ג'ון [1] בעמ' 572, וכן ע"א 835/75 אלי ברוך נ' גולדפיס [2] בעמ' 606, דברי כב' השופט עציוני מול האות ד').

אין מחלוקת בין ב"כ הצדדים, וכב' הרשם גם מסכים לכך, כי במידה והמערערת היתה מגישה תביעתה מלכתחילה בסד"מ, הרי לאחר מתן הרשות להתגונן פתוחה הדרך להגשת בקשה על פי תק' 24לתקנות סד"א.
באשר לטענה של עילה חדשה, הקיימת כנראה כנגד צד ג', להבדיל מהמשיבה, הרי אין כל מניעה בתקנות סד"א לצרף נתבע נוסף בגין עילה חדשה והכל בתנאי שהראיות הצריכות לענין זהות (ראה בר"ע 282/80 "המגדר" נ' מדינת ישראל).

לאור כל האמור לעיל, הרי נראה לביהמ"ש כי יש מקום לצרף את המשיבה 2בבקשה המקורית, משיבה אשר משום מה לא צורפה לערעור שבפני וזאת בניגוד לתקנה 424לתקנות סד"א [5], כנתבעת נוספת לתביעה.

המערערת רשאית להגיש כתב תביעה מתוקן תוך 15יום מהיום, והמשיבות רשאיות5להגיש כתב הגנה תוך 30יום מיום קבלת כתב התביעה המתוקן.

הוצאות לחובת המשיבה בסך 1000ש"ח + מע"מ, צמוד להיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון