שבר בעצם הנביקולר

תא (ראשל"צ) 4859/01 שבר בעצם הנביקולר

1. זוהי תביעה כספית – תביעת נזקי גוף – עפ"י חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
 
בתאריך 3/1/94 נפגע התובע בתאונת דרכים.
 
התובע היה הולך רגל ונפגע מרכב נהוג ע"י הנתבע 1 אשר היה מבוטח אצל הנתבעת 2.
 
אין מחלוקת על אירוע התאונה.
 
אין מחלוקת על הכיסוי הביטוחי.
 
המחלוקת היא בשאלת הנזק.
  
2. המצב הרפואי
 
בגין התאונה נגרמו לתובע שברים בצלעות 7-6-5 מימין עם פנומוטורקס מימין. כמו כן אובחן כסובל משבר בעצם הנביקולר בפרק יד ימין.
 
מונה מומחה רפואי מטעם ביהמ"ש - ד"ר ברוך עמרמי.
 
בחוות דעתו כותב המומחה כי כתוצאה מתאונת הדרכים מיום 3/1/94 לא נגרמה לתובע כל נכות צמיתה בתחום האורטופדי.

3. כאב וסבל
 
כאמור, לתובע נגרמו שברים בצלעות ובפרק יד ימין.
 
התובע היה מאושפז בבית חולים מיום 8/1/94 ועד ליום 19/1/94.
 
אמנם לא נותרה לתובע נכות צמיתה, אולם התובע היה בתקופת אי-כושר ממושכת.
 
בנסיבות אלו סבור אני, כי ראוי לפסוק לתובע פיצוי כספי בגין כאב וסבל, כפי הסמכות הנתונה לביהמ"ש עפ"י תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו ממון), תשל"ו – 1976.
 
סבור אני כי פיצוי כספי בסך 12,000 ש"ח, יהיה הולם את הנסיבות.
 
 
4. הפסד השתכרות
 
התובע נהג משאית.
 
בשנת 1993 היתה לתובע תאונה בנמל. כך העיד התובע.
 
במרץ 93' עזב התובע את עבודתו בחב' "ש.ע.ב צובר בע"מ" (להלן:נ "צובר").
 
מאז ועד התאונה נשוא הדיון, לא עבד כלל.
 
בעדותו בביהמ"ש אומר התובע:ב
 
"17 שנים עבדתי בצובר עד שהיתה לי תאונה בנמל ולקחתי חופש. זה היה בשנת 93'. היה לי חופש בערך 6-5 חודשים. חיפשתי עבודה אחרת קלה יותר ופחות פיזית. לא הסתדרתי. רציתי לחזור לעבודה שלי כי זה המקצוע שלי.
...
בתאונה מיום 4/1/94 הייתי בחופש. באותו יום הייתי במשרד. הלכתי למשרד בצובר ורציתי לחזור כדי לדבר איתם כדי לחזור לעבוד בשותפות. הם לא הסכימו כי אני לא יכול לעבוד כמו שיכולתי לעבוד קוודם. נסעתי הביתה ואז ארעה התאונה".
  
עינינו הרואות, מאז התאונה הקודמת ועד לתאונה הנוכחית, חלפו 10 חודשים בהם לא עבד התובע, עקב מגבלות רפואיות.
 
גם ביום התאונה ניסה התובע לחזור ולקבל עבודה בחב' "צובר", אך לא הצליח.
 
התאונה ארעה בדרכו חזרה ממשרד "צובר".
 
המומחה הרפואי ד"ר ברוך עמרמי, התבקש להעריך את תקופת אי-הכושר של התובע תוצאת התאונה.
 
בתשובה לשאלת הבהרה מס' 7 אומר המומחה:ו
 
"במקרה כזה אני יכול לקבל תקופת אי כושר מלאה 100% לששה חדשים, ושלושה חודשים אי כושר של 50%.
אם הנבדק עסק כנהג משאית יש מקום לאי כושר 100% גם לשנה שלמה".

בפועל חזר התובע לעבודה בחודש מאי 94', עת מצא עבודה חדשה ושב לעבוד כנהג משאית בחב' "מ. המרכב (שירותי רכב) 1990 בע"מ" (להלן:נ "המרכב").
 
החל משנת 1995, התחיל התובע לעבוד בחב' תעבורה, שם הוא עובד כנהג ומדריך נהגים.
מאז מרץ 95', כפי שעולה מדו"חות המס, ממשיך התובע לעבוד בחב' זו.
 
מכאן, שהדיון יתמקד בתקופה שמינואר 94' ועד מאי 94'.
 
ב"כ התובע מבקש לפסוק לתובע פיצוי בגין הפסד השתכרות עבור כל תקופת אי-הכושר.
 
ב"כ הנתבעות סבור כי בנסיבות אלו, אין לפסוק לתובע פיצוי כלשהו עבור התקופה שמינואר 94' ועד מאי 94'. לחילופין, מציע ב"כ הנתבעות לפסוק לתובע פיצוי גלובלי כלשהו עבור תקופה זו.
 
כאמור, עובר לתאונה לא עבד התובע.
 
התובע לא עבד לאורך תקופה של 10 חודשים, לפני התאונה, בגין מצב רפואי קודם.
 
מהראיות שהובאו בפני למדתי, כי בתקופת אירוע התאונה, עשה התובע מאמצים למצוא עבודה.
 
הא-ראיה, שהתאונה הנדונה ארעה עת שב התובע ממשרד "צובר" בנסיון למצוא עבודה.
 
הא-ראיה, שלמרות תקופת אי-הכושר למשך שנה שהוכרה לתובע ע"י המומחה הרפואי – ד"ר עמרמי – שב התובע לעבודה כבר בחודש מאי 94'.
 

בנסיבות אלו, אכן סבור אני כי ראוי לפסוק לתובע פיצוי גלובלי כלשהו, אשר יבטא את האפשרות שהתובע היה מוצא עבודה עוד קודם לחודש מאי 94', אילמלא התאונה שפגעה בכושר העבודה שלו וגדעה, לתקופת מה, אפשרות זו. על אחת כמה וכמה, כאשר מדובר בתקופה הסמוכה לאירוע התאונה, כאשר מצבו הרפואי עדיין היה כזה שהקשה עליו ללכת ולחפש מקום עבודה אחר.
 
סבור אני כי פיצוי כספי גלובלי בסך של 10,000 ש"ח, יהיה הולם את הנסיבות ויהווה את האיזון המתאים בין אי עבודת התובע במשך תקופה של 10 חודשים עובר לתאונה, ובין האפשרות שיכול היה למצוא עבודה אחרת והתאונה גדעה אפשרות זו, לפחות לתקופת מה.
 
בטיעוניו מבקש ב"כ התובע לפסוק לתובע פיצוי כספי נוסף המתייחס להפסד השתכרות מאז ספטמבר 94', עת הפסיק התובע לעבוד בחב' "המרכב" ועד למרץ 95', עת חזר לעבוד בחב' "תעבורה".
 
את טיעוניו אלו סומך ב"כ התובע על הערכתו של המומחה, אשר העריך את תקופת אי-הכושר של התובע למשך שנה.
 
אני דוחה דרישה זו.
 
כאמור, בפועל התובע חזר לעבודה בחודש מאי 94' ועבד ברציפות עד חודש ספטמבר 94'.
 
לאמור, בעוד שחוות הדעת של המומחה מתבססת על הערכה בלבד, המציאות הוכיחה כי כבר בחודש מאי 94' היה התובע כשיר לעבודה.
 
בחודש ספטמבר 94' ארעה לתובע תאונה נוספת.
 
בעדותו אומר התובע:ב
 
היה לי פנצ'ר ורציתי להתכופף על מנת לתקן אותו ונתפס לי הגב. היה לי גם קודם כאבי גב. מאז לא עבדתי עד ששיקמתי את עצמי מחדש. בשנת 95' התחלתי לעבוד בחברת התעבורה. שם אני עובד כנהג ומדריך נהגים. ואני עובד שם עד היום. בגלל שלא רציתי לשבת בבית, למרות שיכולתי להוציא תעודות אי כושר, לא עשיתי זאת. אני אדם מסודר שרוצה לעבוד ולפרנס את המשפחה שלי. גם בחופשת המחלה שלי ניסיתי לעבוד אבל לא הצלחתי".
 
עינינו הרואות, אין כל קשר בין תקופת אי-הכושר של התובע מחודש ספטמבר 94' ועד מרץ 95', ובין התאונה הנדונה.
 
תקופת אי-כושר זו קשורה לתאונה אחרת שעבר התובע.
 
כפועל יוצא, אין לפסוק לתובע פיצוי כלשהו בגין תקופה זו.
 
 5. סוף דבר
 
אני מחייב את הנתבעות לשלם לתובע את הסכומים הבאים:ו
 
סך של 12,000 ש"ח (כאב וסבל)
 
סך של 10,000 ש"ח (הפסד השתכרות)
 
סה"כ 22,000 ש"ח.
 
סכום זה, ישא הצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן וריבית חוקית מהיום ועד התשלום בפועל.
 
כמו כן ובנוסף, תשלמנה הנתבעות לתובע שכ"ט עו"ד בשעור של 13% מהסכום הכולל לתשלום ביום התשלום בפועל, בתוספת מע"מ כחוק ואגרת בימ"ש.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שבר בשכמה

 2. שבר בפוביס

 3. שבר בקרקפת

 4. תאונת דרכים שבר בכתף

 5. שבר בסקפולה

 6. שבר אולקרנון

 7. שבר פתוח בכתף

 8. תאונת דרכים פריקת ברך

 9. שבר בגולגולת

 10. שבר בעצם העקב

 11. שבר בעצם השכם

 12. שבר ללא תזוזה

 13. שבר באצבע - תאונת דרכים

 14. שבר בזיז חוליה

 15. שבר תלישה באצבע

 16. שבר בבסיס האגודל

 17. שבירת פיקה בברך

 18. שבר בעצם הטיביה

 19. שברים בעצם העקב

 20. שבר בראש הפיבולה

 21. שבר תלישה באגודל

 22. שבר ברדיוס כף יד

 23. שבר בעצם הנביקולר

 24. שבר מרוסק בכף היד

 25. פיצוי בגין שבר באף

 26. חשד לשבר בעצם הזנב

 27. שברים באצבעות היד

 28. שבר ביד במהלך הלידה

 29. תאונת דרכים שבר של עצם הבריח

 30. שבר מרוסק בעצם העקב

 31. שבר ביד - פיצויים בתאונות דרכים

 32. שבר ללא תזוזה בחוליה

 33. שבר מרוסק בחוליה בגב

 34. שבר ברצפת ארובת העין

 35. שבר קילה - תאונת עבודה

 36. שבר בסטרנום (עצם החזה)

 37. תאונת עבודה שבר במרפק

 38. שבר עצם נביקולרי קרפלי

 39. שבר ביד לילד בבית הספר

 40. תאונת עבודה פגיעה בברך

 41. תאונת דרכים שברים בצלעות

 42. שבר ביד שמאל תאונת עבודה

 43. שבר בראש הרדיוס ללא תזוזה

 44. שבר בחוליה D11 בתאונת דרכים

 45. שבר פיצוץ ושבר דחיסה בחוליות

 46. שבר בזיז רוחבי בחוליה צווארית

 47. שבר בחוליה d12 - תאונת דרכים

 48. שברים בשוקיים עקב תאונת דרכים

 49. שבר במרפק עם שינוי זווית נישאה

 50. שבר בחוליה במסגרת אימונים בצבא

 51. פיצויים על שבר ביד במשחק כדורסל

 52. שבר בעצם הסירה ביד - תאונות דרכים

 53. שבר בחוליה בגב בגלל הרמת משקל כבד

 54. שברים מרוסקים בשוק עקב תאונת עבודה

 55. ? כמה אפשר להוציא מהביטוח על שבר בתאונת דרכים

 56. שבר כתוצאה מהידוק פתאומי של חגורת הבטיחות

 57. תאונת דרכים ללא שברים - 6 טיפולי פיזיותרפיה

 58. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון