שימוש בלתי חוקי ברכב – ביטוח מקיף

תא (ת"א) 16323/00 שימוש בלתי חוקי ברכב – ביטוח מקיףהתובעת הגישה תביעה נגד הנתבעת ע"ס 40,030 ₪, שעניינה החזר תגמולי בטוח ששילמה התובעת בגין תאונת דרכים שאירעה למכונית מסוג "מזדה", אשר היתה בבעלות הנתבעת והיתה מבוטחת בבטוח מקיף אצל התובעת.


העובדותביום 24.5.90, מסר בעלה של הנתבעת [ע"ה מס' 1], את מכוניתה של הנתבעת לאדם בשם דני X, אותו הכיר קודם לכן ויחד עמו היה חבר נוסף בשם ליאור גבאי, אף אותו הכיר קודם לכן.
המכונית היתה מעורבת בתאונה עת היתה נהוגה בידי דני X, בעקבותיה נגרם נזק למכונית.
התובעת, לאחר בדיקת נסיבות התאונה, שילמה לנתבעת סך של 38,405 ₪ עבור הנזקים של המכונית.
בשלב מאוחר יותר, נתברר לתובעת כי התאונה אירעה לאחר מרדף פקח ממשרד החקלאות אחרי המכונית [ע"ת מס' 1], שכן היה חשד שבתוך המכונית הוברחו ביצים מהשטחים, ללא היתר.
תוך כדי מרדף, נהג X ברשלנות, לא ציית לאור אדום, חסם דרכן של מכונית מסחרית וגרם לתאונה.
X הועמד למשפט פלילי והורשע [ת/4] בגין נהיגה רשלנית אשר גרמה לתאונת דרכים.
מטעם התובעת, העיד פקח משרד החקלאות, מר מיכאל אביגדור, ולפי עדותו קיבל ביום התאונה מידע מודיעיני אודות רכב מזדה הנמצא בכפר ערבי, אשר עומד להבריח ביצים לגבולות הארץ, רכז צוות עובדים והגיע למחסום צה"ל.
העד זיהה את המזדה מגיעה מכיוון השטחים, אשר פרצה אל המחסום ולא עצרה ובמרדף אחריה אירעה התאונה.
העד אישר בעדותו כי המכונית לא היתה נהוגה על ידי בעלה של הנתבעת וכי בעלה לא נכח במקום, אלא הנהג היה דני X, אשר גרם לתאונה.
העיד בפני בעלה של הנתבעת והגיש תצהיר חקירה ראשית, אשר סומן נ/1.
לפי עדותו ותצהירו, אכן מסר הוא את מכוניתה של אשתו לדני X, אך לא ידע כלל כי X מתכוון להבריח במכונית ביצים מהשטחים ולא היה לו כל קשר לאותו ענין.
העידה בפני הנתבעת והגישה תצהיר בחקירה ראשית, אשר סומן נ/2.
לפי עדותה ותצהירה, נודע לה כי בעלה מסר את המכונית לחבריו ליאור גבאי ולדני X, אך אין לה כל קשר לתאונה ולשימוש שנעשה במכונית באם אכן נעשה שימוש להברחת ביצים, כטענת התובעת.


המצב המשפטיהתובעת מסתמכת על פרק ה לתנאי הפוליסה ועל הרשימה אשר צורפה לפוליסה, לפיהם מטרות השימוש אשר נקבעו הינן מטרות חברתיות ופרטיות וכן למטרת עסקו של המבוטח, ולטענתה, הואיל והשימוש אשר נעשה ע"י דני X [הברחת ביצים], לא נכלל במטרות השימוש – פטורה היא מתשלום עבור הנזקים אשר נגרמו למכונית, אשר שולמו בפועל.
אני מקבל ללא סייג את עדות הנתבעת, לפיה לא היה כל קשר לשימוש אשר נעשה במכונית ע"י X ולא היה לה כל יסוד או חשד לכך, מהנימוקים הבאים:
הנתבעת עשתה עלי רושם מהימן והתרשמתי מעדותה בחיוב;
לעדות הנתבעת מצאתי חיזוק בעדות בעלה, לפיה אף הוא לא ידע כי X וגבאי מתכוונים להבריח ביצים מהשטחים.
בנוסף, לא הוכיחה התובעת כי אכן נמצאו ברכב ביצים מוברחים או סחורה חקלאית אחרת, כך שלא הוכיחה כלל כי נעשה במכונית שימוש בלתי חוקי אשר אינו מתיישב עם השימוש למטרות חברתיות ופרטיות – בניגוד לתנאי הפוליסה.
מתוך עיון בעדות עד התביעה מיכאל אביגדור, לא מצאתי ממצא לכך כי אכן נמצאו במכונית ביצים או סחורה חקלאית אשר הועברה מהשטחים, וגם בתיק המשטרה אשר צורף [ת/2], לא מצאתי ראיה כזו.
מדובר בחשד בלבד, שלא הוכח.
אין לי ספק כי המדובר בתאונת דרכים שנגרמה מפאת רשלנותו החמורה של דני X, בגינה הועמד לדין פלילי והורשע, אך אין בעובדה זו כדי לשחרר את התובעת מחובתה לשלם לנתבעת את תגמולי הבטוח המתחייבים מהוראות הפוליסה, והיא נהגה כדין כאשר שילמה את נזקי המכונית לאחר התאונה.
לחילופין, לא הוכיחה התובעת כי קיים קשר של הנתבעת לשימוש הבלתי חוקי שנעשה במכונית, אם אכן נעשה שימוש כזה, בניגוד לתנאי הפוליסה.
אני דוחה את התביעה ומחייב את התובעת לשלם לנתבעת הוצאות כוללות בסך של 3000 ₪, סכום שישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד יום התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ביטוח רכב

 2. ביטוח רכב שנשרף

 3. ביטוח מקיף ללא טסט

 4. ביטוח רכב רטרואקטיבי

 5. נטל ההוכחה בביטוח רכב

 6. הקפאת ביטוח רכב חובה

 7. ביטוח רכב - גניבת פלאפון

 8. עורך דין לתביעות ביטוח רכב

 9. דחיית תביעת ביטוח רכב מקיף

 10. ביטוח רכב לא על שם בעל הרכב

 11. תביעה נגד מגדל - ביטוח מקיף

 12. ביטוח רכב שניזוק במרדף משטרתי

 13. תביעה להחזר פרמיית ביטוח רכב

 14. חוב לחברת ביטוח עבור ביטוח רכב

 15. הכחשת קיומה של פוליסת ביטוח רכב

 16. שימוש בלתי חוקי ברכב – ביטוח מקיף

 17. תאונה לאחר מכירת רכב - ביטוח מקיף

 18. תביעה ייצוגית נגד חברת ביטוח רכב

 19. ביטוח מקיף - נהיגה תחת השפעת סמים

 20. תביעה לתשלום השתתפות עצמית בביטוח רכב

 21. ביטוח רכב שכור בחו''ל - מעבר בין מדינות

 22. האם ביטול הוראת קבע מבטלת ביטוח רכב אוטומטית

 23. זכויות נכה צה"ל לקבלת החזר ביטוח רכב ואגרת רישוי לרכב

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון