שימוש בשיקים גנובים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא קניה באמצעות שיקים גנובים / שימוש בשיקים גנובים:

1. המערער הורשע בשני אישומים - אישום מס' 3 ואישום מס' 9, כאשר העבירה העיקרית היא באישום מס' 9.

2. באישום זה הואשמו נאשמים 1 ו3- בלבד (המערער שלפנינו הוא הנאשם מס' 3).

3. נגד נאשם מס' 1 הופסקו ההליכים מן הטעם שאיננו מסוגל לעמוד לדין מבחינה נפשית.

4. באישום מס' 9 הואשם המערער כי קשר קשר עם X ונאשם 1 לקבל במרמה עצים בעזרת רכישתם על-ידי שיקים גנובים ומזויפים.

5. על-פי כתב האישום, היה X היוזם והמארגן של הקשר לביצוע הונאות בכרטיסי אשראי גנובים ומזויפים, כאשר נאשם 1 היה עוזרו העיקרי ואילו המערער היה אמור להוציא לפועל את העסקאות במסגרת הקשר, דהיינו, לבצע את הוראותיהם של X ונאשם 1, לקבל מהם את השיקים המזויפים ולמסור אותם למחסן ולקחת את העצים תמורתם ולהעבירם למקום שXונאשם 1 .

6. המערער לא היה אמור לקבל טובת הנאה כלשהי מעסקה זו.
7. בפועל, המצב היום הוא שנגד X עדיין מתנהל תיק פלילי וטרם הסתיים, ועל כן אין בפנינו גזר דין של X על מנת להקיש ממנו לעניין עונשו של המערער שלפנינו.
כאמור, נגד נאשם 1 הופסקו ההליכים בשל מצבו הנפשי - ועל כן אין בפנינו גזר דינו על מנת להקיש ממנו לעניין עונשו של המערער שלפנינו.

8. המערער ונאשם 1 הובאו לדין ביחד עם נאשם נוסף (נאשם 2), אולם זה איננו מואשם באישומים 3 ו9- בהם הורשע המערער שלפנינו, ועל כן אין ללמוד מן העונש שנגזר על נאשם 2 (ששה חודשי מאסר בעבודות שרות) - על העונש שיש לגזור על המערער שלפנינו.

9. המעשים שבוצעו על-ידי X ונאשם 1, שהמערער שלפנינו השתתף בהם - חמורים מאוד והעונש הראוי להם הוא עונש של מאסר בפועל.

10. על המערער שלפנינו נגזר עונש של 18 חודשי מאסר בפועל ו- 18 חודשי מאסר על תנאי, ובנסיבות העניין - העונש איננו חורג לחומרא.

11. מאחר שמדובר בקשר, הרי המערער אחראי לפעולות שבוצעו במסגרת אותו קשר ועל כן אנו דוחים את הערעור הן על הכרעת-הדין והן על גזר-הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שיק שסורב

 2. פרשנות שיק

 3. שיק על תנאי

 4. ההגדרה של שיק

 5. השיק חזר אכ"מ

 6. פגם בסיחור שיק

 7. החזרת שיק אכ"מ

 8. שיק נגד מטלון

 9. תביעה על שיקים

 10. חתימה על גב השיק

 11. ביטול שיק שנוכה

 12. הודעת חילול שיק

 13. החלפת שיקים טובה

 14. כתיבת שיק ביטחון

 15. חריגה מהרשאה בשיק

 16. התנגדות לביצוע שיק

 17. שימוש בשיקים גנובים

 18. שיק עם הגבלת סחירות

 19. סיחור שיק שניתן לקבלן

 20. ערעור על הגבלת שיקים

 21. חובת הבנק לפרוע שיק

 22. שיק ביטחון בסופרמרקט

 23. מחזיק בשיקים בעל משכון

 24. תביעות שטריות בגין שיקים

 25. כיבוד שיק בטעות של הבנק

 26. חוקיות עסקת ניכיון שיקים

 27. ניכיון שיקים למוטב בלבד

 28. מתן שיק ללא כיסוי לקזינו

 29. ביטול מניין שיקים שסורבו

 30. דחיית התנגדות לביצוע שיק

 31. עסקת ניכיון שיקים עם הבנק

 32. התנגדות לביצוע שיק שנגנב

 33. סירוב שיקים ללא משלוח התראה

 34. העברת שיקים שבוטלו לניכיון

 35. הסבת השיק לצורך הברחת נכסים

 36. החזרת שיקים לאחר ביטול הזמנה

 37. תכליתו של חוק שיקים ללא כיסוי

 38. כיבוד שיק למרות חריגה בחשבון

 39. גריעת שיקים ממנין שיקים שסורבו

 40. רשלנות הבנק בבדיקת שם על השיק

 41. סעיף 10 א לחוק שיקים ללא כיסוי

 42. התנגדות לביצוע שיק בהעדר חתימה

 43. הפקדת שיק למוטב בלבד לחשבון אחר

 44. טענה כי אינו זכאי להיפרע על פי השיק

 45. תביעה שטרית מבלי להציג שיק לפרעון

 46. מסירת שיקים כנגד הלוואות למראית עין

 47. העברת שיקים לקרוב משפחה בחברה אחרת

 48. הגשת תביעה לביצוע שיקים לבית המשפט

 49. הבאת שיקים במניין השיקים המסורבים

 50. חיוב חשבון בגין ניכיון שיקים שחוללו

 51. הגשת שיקים - הפסקת מירוץ ההתיישנות

 52. סעיף 10 (א) (3) לחוק שיקים ללא כיסוי

 53. בקשה לבטל שיקים ממניין השיקים שסורבו

 54. ערעור לפי סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי

 55. טענה כי החתימה על גבי השיק אינה חתימה אמיתית

 56. טענה כי השיק אינו בכתב ידה ואינו חתום על ידה

 57. ערעור על פי סעיף 10 (א) לחוק שיקים ללא כיסוי

 58. הפקדת שיקים על שכירות בניגוד להסכמה לא להפקיד

 59. התחייבות לא לפנות להוצל''פ במקרה של ביטול שיק

 60. בקשה לגרוע הבאתם של שיקים במניין השיקים שסורבו

 61. החזר שיק בגין עסקת מקרקעין אשר לא יצאה אל הפועל

 62. טען כי השיק בגין שירותים רפואים הוצא ממנו בכפייה

 63. תביעה שיטרית נגד מי שאינו חתום על השיק כמושך או כמסב

 64. שיק נמסר כהלוואה "למוטב בלבד" אולם שורת המוטב נותרה ריקה

 65. המומחה קבע: כתב היד על השיק "קרוב לוודאי" כתב היד של הנתבע

 66. מצילום השיק, עולה שהשיק לא כובד על ידי הבנק בנימוק: "אין כיסוי מספיק"

 67. לטענת התובע השיק נמסר לו כבטוחה להבטחת תשלום חוב של בעלה של הנתבעת

 68. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון