שני נתיבים שהופכים לנתיב אחד - תאונת דרכים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שני נתיבים שהופכים לנתיב אחד - תאונת דרכים:

המערער משיג על הרשעתו בדין, בעבירות של נהיגה בלתי זהירה לפי תקנה 21(ג) וסטייה מנתיב שלא בביטחון לפי תקנה 41 לתקנות התעבורה; עבירות שגרמו לתאונת דרכים שבה נגרמו חבלות גוף ונזקי רכוש. לחילופין הוא משיג על חומרת עונשו.

אין חולק על כך שהמערער נהג מכונית פרטית, ביום 27.2.96, בצוהרי היום, ברחוב קפלן בת"א, ממערב למזרח ובהגיעו סמוך לפני צומת הרחובות קפלן-דוד אלעזר התרחשה תאונה שבה התנגש רכבו במשאית, המערער נחבל ושני כלי הרכב ניזוקו.נ

אף על זה אין חולק שעובר לתאונה נהג המערער בנתיב השמאלי מבין שני נתיבי הדרך בכיוון נסיעתו וכי סמוך לפני הצומת משתלבים שני הנתיבים לאחד. אותה שעה נסעה משאית בנתיב הימני של הדרך האמורה. סמוך לפני הצומת היה על המערער להשתלב בנתיב היחיד של הדרך. אגב כך התרחשה התאונה, שכן שני כלי הרכב המעורבים נמצאו לפתע בנתיב אחד.ב

בית המשפט לתעבורה שמע את עדויות הנהגים המעורבים וכן את עדותו (מטעם התביעה) של חייל שצפה בהתרחשות ממקום עמידתו על הכביש. הוא קיבל חלקית את עדות נהג המשאית, למרות ש "לפי עדותו לפני ולאחר רענון זכרונו לא ידע פרטים מהותיים וסתר עצמו עם קטעים נבחרים מהודעתו". חלק העדות של נהג המשאית שנאמן בעיני בית המשפט נוגע ל"נקודת המפגש עם רכב הנאשם כפי שתיאר אותה בחקירה הנגדית"; היינו ש" המפגש היה בחלק הקדמי שלי לבין ימני אמצעי שלו בערך". עדות המערער כי התאונה התרחשה על ידי פגיעת המשאית ברכבו מאחור לאחר שכבר התייצב במצב עמידה בנתיב המאוחד, נדחתה על ידי בית המשפט. גם עדות החייל, שדווקא תמכה בעדות המערער, נדחתה על ידי בית המשפט משום שהוא "הבחין באירוע ממבט של שניה".

עיקר ממצאי העובדה נקבעו על בסיס עדותו של בוחן תאונות משטרתי אשר קבע בחוות דעתו כי:ב "על פי הנזקים בשני כלי הרכב כפי שצוינו בסעיף 5 בדו"ח זה, ניתן להסיק כי שני כלי הרכב התנגשו כאשר שניהם בתנועה, אולם המשאית היתה בהתחלת הנסיעה ורכב פרטי בנסיעה תוך כדי סטייה ימינה".

מתוך זה קבע בית המשפט כי עובר לתאונה נעה המשאית מימנו של המערער. המערער החל לסטות לימין כדי להשתלב בנתיב המאוחד ולא שת לבו לעובדה כי המשאית מצויה לימינו. לכן התרחשה ההתנגשות. המערער אחראי לתאונה משום שזכות הקדימה לשימוש בנתיב הימני (ובנתיב המאוחד) נתונה, בנסיבות הנדונות, לנהג המשאית.

כשלעצמי, ספק רב בעיני, אם על פי מסכת העדויות הנזכרת היה מקום לדחות את גירסת המערער לעניין נסיבות התרחשות התאונה. אמנם - לפי תאור הנזקים בדו"ח הבוחן ועל פי צילום נזקי המכונית הפרטית - מתברר בלי ספק שהתאונה לא התרחשה על יד פגיעה של המשאית במכונית הפרטית מאחור, היינו בגב הפרטית. אולם אינני רואה מדוע נפסלת האפשרות שהמערער סטה, או החל להשתלב בנתיב המאוחד והמשאית שהגיחה מאחור, "נדחקה" לימינו וכך אירעה ההתנגשות [אגב, בא כוח המערער טען כי הוכח בברור כי רכבו של המערער נפגע מאחור מפני שהמערער ספג חבטה המכונה "צליפת שוט" (whiplash) וכי הספרות המקצועית (הוצג קטע מסיכום מחקר של מומחה מן האקדמיה לרפואה בווסטפליה, גרמניה) מראה שפגיעה כזאת יכולה להיגרם מהתנגשות של חזית רכב אחד באחורי רכב אחר. אלא שהמחקר עסק בשאלה האם אפשר שהנזק האמור ייגרם בנסיעה במהירות נמוכה של כלי הרכב המתנגשים. לא נשאלה בו ולא נשללה בו האפשרות שפגיעה של גלגל קדמי של רכב אחד בדופן אחורית של רכב אחר תגרום גם היא לנזק האמור. גם לא הוצגה בפני בית המשפט חוות דעת מומחה לגבי העניין הקונקרטי.

יתר על כן, מסקנותי אינן משתנות גם על פי ההנחה שבעת ההתנגשות היתה המשאית מאורי הרכב הפרטי).ו

אלא שאני סבור שהמערער אחראי לתאונה, גם על פי גירסתו. הוא אישר, כי לשם השתלבות בנתיב המתאחד "באיזשהו שלב קרוב לודאי סטיתי ימינה כדי לנסוע ישר… כאשר אני עשיתי את אותה תפנית קלה ימינה לא היה מימיני שום רכב". אכן עד שהמערער הציל מפיו את המילים הללו עשה מאמץ גדול להכחיש כל סטייה ימינה. אולם אין ספק שבלי סטייה ימינה, היינו בנסיעה היישר לפנים, היה רכבו של המערער עולה על אי התנועה המשורטט בכביש ואי אפשר היה לו להשתלב בנתיב המאוחד. מתוך הסטייה הזאת, אכן חלה על המערער חובת מתן זכו קדימה לרכב שנע בנתיב הימני. זכות קדימה פרושה שעליו לאפשר מעבר על פניו גם לרכב שמצוי בנתיב הימני מאחור, ולא רק לרכב המצוי לימינו ומקביל לו. פיו של המערער ענה בו כי עובר לתאונה לא הבחין במשאית כל עיקר. מכאן שלא נתן את הדעת לנעשה בדרך, לצד מכוניתו או לאחור, ולא בחן את התוצאות האפשריות של סטייתו לימין. בכך טמונה התרשלותו.

אין גם ספק שהמשאית לא הגיעה כמעין טיל ירוי, ממרחק רב אל נקודת ההתנגשות. לכל היותר, בעת שהמערער החל לבצע את הסטייה ימינה היתה המשאית בתנועה אל הצומת סמוך לפניה. אי ההבחנה בה ואי נקיטת צעדים למניעת התנגשות אפשרית הם בגדר הנהיגה הרשלנית שללא ספק גרמה לתאונה.נ

על כן מוצדק היה בית משפט קמא בהרשיעו את המערער. הערעור כנגד ההרשעה נדחה.

גם בעונש לא מצאתי חומרה מיוחדת. בתאונה נגרם נזק רכושי וגופני. המערער ביצע את העבירה בעת שעונש של פסילה מותנית תלוי ועמד נגדו. הארכת תקופת התנאי והוספת עונש של פסילה על תנאי לצד קנס בסך 1000 ש"ח, אינם בגדר עונש חמור כלל.

על כן אני דוחה גם את הערעור על חומרת העונש.בלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי תאונת דרכים ?

 2. פגיעה בתאונת דרכים

 3. תביעת תאונת דרכים

 4. נפגעי תאונות דרכים

 5. תאונת דרכים פגע וברח

 6. תאונת דרכים מיניבוס

 7. תאונת דרכים עולה חדש

 8. תאונת דרכים - גרירה

 9. תאונת דרכים לפני גיוס

 10. תאונת דרכים אחרי חניה

 11. תביעה בגין תאונת דרכים

 12. תאונת דרכים עוזר חשמלאי

 13. תאונת דרכים פגיעה במוח

 14. תאונת דרכים תאונת עבודה

 15. תאונת דרכים - כריתת טחול

 16. תאונת דרכים ג'יפ

 17. תאונת דרכים קרע במיניסקוס

 18. סוגי תאונות דרכים

 19. תאונת דרכים פיזיותרפיסטית

 20. תאונת דרכים עם עגלה

 21. תאונת עבודה רתך - תאונת דרכים

 22. פגיעה מכסה מנוע - תאונת דרכים

 23. תביעת מיטיבים – תאונת דרכים

 24. הסעה בשכר תאונת דרכים

 25. תאונת דרכים עובד תעשייה אווירית

 26. טריקת דלת תאונת דרכים

 27. תיק אפס - תאונת דרכים

 28. דיכאון עקב תאונת דרכים

 29. מכות יבשות תאונת דרכים

 30. תאונת דרכים של תושב זר

 31. מכות יבשות בתאונת דרכים

 32. תאונת דרכים של טרמפיסט

 33. תאונת דרכים פגיעה בכתף

 34. תאונת דרכים קשישה בת 82

 35. תאונת דרכים פגיעה באצבע

 36. תאונת דרכים של בעל ואישה

 37. תאונה בדרך לעבודה של הבעל

 38. תאונה בדרך מהעבודה לרופא

 39. תאונת דרכים של בחור ישיבה

 40. שאלת עצם קרות תאונת דרכים

 41. תאונת דרכים אדם בן שבעים

 42. תאונת דרכים עם ג'יפ מסחרי

 43. סיוטים העקבות תאונת דרכים

 44. תאונה עם מנוף תאונת דרכים

 45. גורם זר מתערב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים קטלנית ברוורס

 47. תאונת דרכים קשה נער בן 16

 48. תאונת דרכים צומת רמת אפעל

 49. פיצוץ מיכל דלק תאונת דרכים

 50. התחשמלות מהווה תאונת דרכים

 51. חבלה גולגולתית בתאונת דרכים

 52. תאונת דרכים במהלך חיפוש חניה

 53. תאונת עבודה משאבת בטון – תאונת דרכים

 54. לידה מוקדמת עקב תאונת דרכים

 55. צניחת עפעף עקב תאונת דרכים

 56. תאונת דרכים אישה פנסיונרית

 57. ניסיון התאבדות בתאונת דרכים

 58. גרסאות סותרות לתאונת דרכים

 59. כוויות בעור עקב תאונת דרכים

 60. פגיעת ראש חמורה בתאונת דרכים

 61. דלדול שרירים עקב תאונת דרכים

 62. פגיעה של אב ובנו בתאונת דרכים

 63. תאונה בעצירה לפני הכניסה לצומת

 64. תאונת דרכים נהג שרשיונו נפסל

 65. ערעור על פסק דין תאונת דרכים

 66. אשפוז בהרצפלד לאחר תאונת דרכים

 67. שינוי התנהגות לאחר תאונת דרכים

 68. תאונת דרכים מתנדב במשמר האזרחי

 69. נקע חוזר בכתף עקב תאונת דרכים

 70. חובת הגשת עזרה לאחר תאונת דרכים

 71. תאונת דרכים קטלנית התנגשות בעץ

 72. דימום תת דוראלי עקב תאונת דרכים

 73. ענישה מחמירה למניעת תאונת דרכים

 74. טריקת דלת על אצבע - תאונת דרכים

 75. סטיה מהדרך לעבודה - תאונת דרכים

 76. קרעים בגידי הכתף עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים עקב חניה אסורה בכיכר

 78. אובדן כושר עבודה עקב תאונת דרכים

 79. תאונת דרכים 12 טיפולי פיזיותרפיה

 80. תאונה בדרך מהעבודה לבית של ההורים

 81. קשר בין אפילפסיה לבין תאונת דרכים

 82. הפניה לפיזיותרפיה לאחר תאונת דרכים

 83. תאונת דרכים - תשלומים בגין הוצאות חד פעמיות

 84. הודעה כוזבת על תאונת דרכים במשטרה

 85. טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת דרכים

 86. כניסה לצומת באור צהוב - תאונת דרכים

 87. מימון טיפול רפואי לנפגע תאונת דרכים

 88. שרירים מתוחים בעורף לאחר תאונת דרכים

 89. פניה לחדר מיון שבוע לאחר תאונת דרכים

 90. פגיעה קשה בתאונת דרכים של אישה מבוגרת

 91. ? הגדרת תאונת דרכים – מה ההגדרה של תאונת דרכים

 92. תאונת דרכים נגרר / פסקי דין גורר נגרר

 93. תאונה בדרך לעבודה - סטיה מהדרך המקובלת

 94. תשלום על מצבה - כיסוי הוצאות מצבה - תאונת דרכים

 95. האם פגיעה בזמן תדלוק מהווה תאונת דרכים

 96. כמה מקבלים על שברים בצלעות בתאונת דרכים

 97. תאונת דרכים בעת בעצירה לפני הכניסה לצומת

 98. תלונות פסיכוסומאטיות בעקבות תאונת דרכים

 99. תאונת דרכים – הפרעה בתנועות לסת הפרעה בתחושה בלסת

 100. שני נתיבים שהופכים לנתיב אחד - תאונת דרכים

 101. האם פריקת מטען מלט מיכלית מהווה תאונת דרכים

 102. עובד שלא מסוגל לחזור לעבודה לאחר תאונת דרכים

 103. שבר בעצם האף ושפשופים במותניים עקב תאונת דרכים

 104. תאונת דרכים: האם הנתבע פנה בדרך נמהרת ורשלנית ימינה

 105. תאונת הדרכים נגרמה כתוצאה מפתיחתו הפתאומית של מכסה מנוע

 106. תאונת דרכים: אי התאחות עצם הזרוע עם התהוות מפרק נד מדומה

 107. תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה הכניסה ללוד, בסמוך לכיכר

 108. מחלוקת על תיאור השניות הבודדות שלפני קרות ההתנגשות בתאונת דרכים

 109. תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה בכיוון יציאה משער נמל תל אביב

 110. בעקבות תאונת דרכים אובחן כסובל מחבלות במצח משמאל והתלונן על חבלת ראש

 111. תאונת דרכים: הפרעת דחק בתר חבלתית בדרגת חומרה בינונית תסמינים דיכאוניים משניים

 112. תאונת דרכים: מטטרסלגיה עם חוסר חיבור של שברים במטטרסים 2-4 והשטחה של הקשת הרחבית

 113. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון