שריפה בבית בגלל התקנת אנטנות

תא (פ"ת) 6771/00 שריפה בבית בגלל התקנת אנטנות

1. התובעת הגישה תביעה כספית על סך של כ-160,000 ₪ כנגד הנתבעים וזאת כתביעת שיבוב בגין (כספים) אשר שילמה התובעת למבוטחת בעקבות שריפה שפרצה ב-5.1.00 בבית.

לטענת התובעת, השריפה פרצה בעקבות התקנת אנטנות ע"י הנתבעים, ללא הגנה כדין בכל הקשור להארקות יסוד.

2. הנתבעים הגישו כתב הגנה ובמקביל שלחו הודעה לצדדים שלישיים, לרבות כנגד הצד השלישי 2 (להלן: "הצד השלישי").
בכל הקשור לצד השלישי נטען, כי הוא החשמלאי אשר ביצע את העבודות בבית וכי עליו מוטלת היתה האחריות להתקנת הנדרש.
הצד השלישי טען, בין השאר, כי דין ההודעה להדחות ו/או להמחק על הסף, לרבות מחוסר יריבות, כלשונו, ובהעדר עילת תביעה.
כן נטען ע"י הצד השלישי, כי ביצע הנדרש בהתאם לאשר בוצע בזמנו, דהיינו, הכנה לטלויזיה בכבלים וכי רק לאחר סיום עבודתו ומבלי שידע כי יש כוונה לכך, הוחלט להזמין התקנת האנטנה לשידורי לוויין.
במקביל, הגיש הצד השלישי בקשה לדחיית ו/או מחיקת ההודעה כנגדו על הסף וזאת בבש"א 3090/01.

3. ואכן, במהלך קדם המשפט הסתבר, שגרסתו של הצד השלישי, לכאורה, נכונה היא, וכך אישר גם בעל הזכויות בבית.
בעקבות האמור, הורה ביהמ"ש כי ב"כ הנתבעים יודיע עמדתו בכל הקשור לנושא ההודעה, לרבות התייחסות הצדדים לנושא ההוצאות.

4. הנתבעים בבש"א 1207/02 עתרו למחיקת ההודעה לצד שלישי וכשבנושא ההוצאות מסבירים הם, כי נושא ההארקה עניין לחשמלאים לענות בו, ובהעדר ידיעה בדבר הנסיבות, הוגשה ההודעה כפי שהוגשה.

הצד השלישי בתגובתו טוען, כי עוד טרם הגשת כתב ההגנה, ניסה להביא למחיקת ההודעה, אולם בלא הועיל וכשביחס להוצאות, עותר הוא להשבת הוצאותיו ובהתאם להסכם שכ"ט ואשר שילם.
עוד טוען הוא, כי יש להורות על דחיית ההודעה וכי אם ביהמ"ש יורה על מחיקתה, אזי, יש להתנות על הגשת תביעה כנגד הצד השלישי, בתשלום הוצאות.

הנתבעים סוברים כי טרם ברור התביעה לגופה, לרבות ההודעה לצד שלישי, אין מקום לדחיית התביעה וכן טוענים, כי גובה שכ"ט אינו סביר.

5. בנסיבות דנן, אין מקום להורות על דחיית ההודעה מהסיבות כדלקמן:

א. אין באשר צויין על ידי מי מהצדדים במסגרת ישיבת קדם המשפט משום קביעה עובדתית, שאכן אין יריבות בין הצדדים מלכתחילה.

ב. לכאורה, לאור האמור בהודעה, קיימת יריבות.

ג. אין להתעלם מאשר ציין הצד השלישי, כי ביקש לשכנע את הצד שכנגד למחוק את ההודעה טרם הגשת כתב הגנה.

ד. עיקר הטענה הינה למעשה, העדר עילה לאור עמדת הצד השלישי וגרסתו כמפורט לעיל.

ה. מסקנת האמור, כי לכאורה, לא היה מקום לדחייה על הסף של ההודעה ועל אחת כמה וכמה שאין מקום לדחותה וכמעשה בית דין, טרם דיון לגופה של ההודעה.

ו. למעשה, נותרה בקשת הצד השלישי למחיקה ובנוסף בקשת הנתבעים למחיקה.

6. בכל הקשור לנושא ההוצאות, נוכח הנטען ע"י הצד השלישי, לא נראה כי הסכומים ששילם הצד השלישי בגין הגשת כתב הגנה והזקקות לבקשות לדחייה או למחיקת ההודעה על הסף, אינם סבירים ובמיוחד לאור אשר נטען בדבר פניה מוקדמת לנתבעים טרם הגשת האמור.

יחד עם זאת, אין להתעלם מהשלב בו עתרו הנתבעים למחיקת ההודעה וכן אשר טענו בדבר אשר ידעו או לא ידעו בעת הגשתה.

7. בהתחשב באמור ובתוצאה, לא מצאתי מקום להתנות הגשת תביעה חדשה בתשלום הוצאות נוספות.

8. אשר על כן, ההודעה כנגד הצד השלישי 2 נמחקת.


אני מחייב את הנתבעים לשלם לצד השלישי הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 7,500₪ בתוספת מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית, מהיום ועד התשלום בפועל ככל שהאמור לא ישולם עד ליום 15.5.02.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שריפה במסעדה

 2. ביטוח שריפת רכב

 3. ביטוח שריפה במפעל

 4. שריפה ביער – תביעת פיצויים

 5. שריפת גופה בישראל

 6. שריפה בחנות רהיטים

 7. ביטוח שריפה במועדון

 8. שריפה בגלל הדלקת מנגל

 9. אחריות על שריפת עצים

 10. אחריות לשריפה בית בשכירות

 11. שיקום מבנה לאחר שריפה

 12. אחריות על שריפה בפרדס

 13. ביטוח שריפה לאחר שיפוץ

 14. פיצויים בגין נזקי שריפה

 15. אחריות טכנאי גז לשריפה

 16. אחריות על שריפה שהתפשטה

 17. תביעה בנושא מקור השריפה

 18. ביטוח ועד בית בגין שריפה

 19. נטישת דייר מוגן עקב שריפה

 20. אחריות על שריפה בארון חשמל

 21. ביטוח רכב יוקרה מפני שריפה

 22. תביעה בגין שריפה בארון חשמל

 23. שריפת רכוש במהלך הובלת דירה

 24. שריפה בבית בגלל התקנת אנטנות

 25. חובת הגילוי בביטוח נזקי שריפה

 26. פיצוי על שריפה שפרצה מרכב אחר

 27. ביטול פוליסת ביטוח לפני שריפה

 28. נזקים למכוניות עקב שריפה במוסך

 29. גרימת שריפה ברשלנות בדירה בשכירות

 30. ערעור על נזקי שריפה ליקויים במושכר

 31. שריפה בגלל דליפת גז - תאונת דרכים

 32. נזקים כתוצאה משריפה בדירה של השכנים

 33. שריפה ברכב חונה - נזק לרכב צד שלישי

 34. שריפה בגלל התקנת מערכת חשמל - תביעת פיצויים

 35. פיצוי עפ''י פוליסת ביטוח בגין שריפה בעסק

 36. תביעה נגד חברת ביטוח לקבלת פיצויים על שריפה

 37. תביעת פיצויים בגין נזק לרכב עקב שריפה במוסך עקב הצתה

 38. חוק עזר עירוני: הריסת מבנים מסוכנים אחרי שריפה

 39. תביעה לפיצוי על נזקים שנגרמו למבנה כתוצאה משריפה

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון