תאונה בכביש מודיעין

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונה בכביש מודיעין:

1. תביעה לפיצוי בגין נזקים אשר נגרמו לתובע עת נפגעה מכוניתו (מסוג טויוטא שנת ייצור 1999 - להלן: "מכונית התובע") בתאונה שארעה בתאריך 18/02/99 בכביש מודיעין - בן שמן לא הרחק ממתקן "אדם".

2. אין מחלוקת בין הצדדים כי מדובר ב"תאונת שרשרת"; מכונית התובע היתה השלישית מבין ארבעה כלי רכב שהיו מעורבים בתאונה ואילו מכוניתו של הנתבע היתה הרביעית במספר. אין מחלוקת גם שמכוניתו של הנתבע פגעה, במהלך התאונה, באחורי מכוניתו של התובע והדפה אותה אל עבר המכונית שלפניה, ואולם, סלע המחלוקת הוא האם אירעה פגיעה זו לאחר שמכונית התובע כבר פגעה במכונית שלפניה.

3. על פי גירסת התובע, אירעה התאונה לאחר שהמכונית הראשונה מבין הארבע (מסוג סוזוקי) החלה להחליק ולהסתחרר על הכביש, מכונית שהיתה אחריה (השניה בטור המכוניות) מסוג מזדה, חמקה אל שולי הכביש, התובע בלם את מכוניתו תוך שהוא מתקרב אל מכונית הסוזוקי המסתחררת ועלה בידיו לבלום בלא לפגוע בזו אלא שאז, ולאחר שמכוניתו כבר היתה במצב עצירה, נפגעה ע"י מכונית הנתבע ונהדפה לעבר המכונית הראשונה - וכך נגרם הנזק בשני צידי מכוניתו.

4. לא כך היא גירסת הנתבע, לפחות כפי שהעיד עליה בעת הדיון בפני; לדבריו הבחין במכונית התובע כשהיא נתקלת במכונית הסוזוקי המסתחררת (הראשונה) ורק לאחר ההתנגשות בין שתי המכוניות הללו פגע הוא באחורי מכוניתו של התובע פגיעה קלה בלבד.

5. פרט לשני בעלי הדין לא העידו בפני עדים נוספים לתאונה.

6. מעדיף אני את גירסת התובע על פני גירסת הנתבע, מכמה טעמים:

עדות התובע היתה ברורה ועקבית בעוד הנתבע שינה גירסתו במהלך העדות במספר נקודות (בעיקר בכל הקשור במיקומה של המכונית השלישית בטור המכוניות - המזדה ומעורבותה של זו בתאונה) ובסופה של עדותו נותר הרושם שאין פרטי האירוע זכורים לו במדוייק.

יתרה מכך, הנתבע הגיש תחילה כתב הגנה שהוכן על ידיו בכתב ידו וחזקה שפירט שם את גירסתו הנכונה כפי שזכר אותה באותה עת - וזו שונה בתכלית מהגירסה שהושמעה בפני; אין שם מילה וחצי מילה על כך שמכונית התובע פגעה תחילה במכונית הסוזוקי ורק לאחר מכן נפגעה על ידי מכונית הנתבע. הנתבע מעלה שם גירסה שעליה לא חזר כלל בעת הדיון בפני כאילו מכונית התובע עברה עובר לתאונה מנתיבה לנתיב נסיעתו ועל כן לא עלה בידי הנתבע לבלום את רכבו שלו בעוד מועד.

הגירסה אשר נטענה בפני בעת הדיון הועלתה לראשונה רק בכתב הגנה שני שהוגש מטעם שני הנתבעים ע"י הנתבעת 2. הטיעון מבוסס, כך אני מניח (אף שלא שמעתי על כך כל טיעון או ראיה) על השוואת נזקי חזית מכונית התובע לנזקים בחלקה האחורי, ואכן אין ספק כי עיקר הנזק במכונית התובע הוא בחלקה הקדמי (הנזק בחלק האחורי הוא כ6,000.- ש"ח בלבד מתוך נזק כולל של כ43,000.- ש"ח). אולם, אין אני מוכן לסמוך על עובדה זו כשלעצמה כגוברת על העדויות, כמפורט לעיל. מנסיון דיון בתביעות רבות מאוד מסוג זה למדתי כי לא תמיד ניתן ללמוד מהנזק אשר נגרם בצד זה או אחר של כלי הרכב על אופן אירוע התאונה ומכל מקום אילו חפצו הנתבעים להיבנות מנתון זה היה עליהם להעיד בעניין זה מומחה אשר יבסס את הטיעון.נ

7. העולה מן האמור: אני מקבל את גירסת התובע באשר לאופן האירוע וקובע כי הנזקים למכוניתו נגרמו באשמת הנתבע מס' 1 אשר לא שמר על מרחק מספיק מהרכב שלפניו ולא עלה בידיו לבלום את רכבו בעוד מועד וכתוצאה מכך פגע במכונית התובע והטיחה במכונית שלפניה.

8. אשר לשעור הנזקים: לא היתה מחלוקת לגבי מרבית סעיפי הנזק הנתבעים לבד מסך 1,000.- ש"ח בשל "עגמת נפש והפסד ימי עבודה". מסתבר כי הפסד ימי עבודה ומן הסתם גם עגמת הנפש, נגרמו לתובע עקב פציעתו באותה תאונה אשר חייבה העדרות מעבודה למשך מספר ימים. נזק זה אין עניינו לדיון שבפני ומקומו בתביעה כנגד מבטחת מכונית התובע בתביעה על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

אני קובע איפוא כי נזקי התובע אשר נגרמו בתאונה מסתכמים בסך 5,528.- ש"ח (נכון ל03/05/99).ב

9. בשולי הדברים ובבואי לפסוק את הוצאות המשפט לא אוכל שלא להקדיש מספר מילים לאופן טיפולה של הנתבעת 2 בתביעה זו. מונח בפני מכתבה אל סוכן הביטוח של התובע מתאריך 18/05/99 ועל פיו נדחית התביעה כולה בנימוק: "האחריות לתאונה אינה מוטלת על מבוטחנו, מוחזר בזאת אליכם חומר התביעה". סבורני כי בכל מקרה, ואפילו על פי גירסת הנתבעים, לא היה מקום לדחיה זו. אין כל ספק כי מכונית הנתבע פגעה במכונית התובע מאחור וגרמה לזו לפגוע במכונית שלפניה; גם אם קדמה לאירוע זה פגיעה בלתי תלויה בפגיעת הנתבע ודאי הוא שחלק מנזקי התאונה חלים, גם על פי גירסה זו, על הנתבעים. היה איפוא מקום לבוא בדברים לנהל מו"מ ולנסות ליישב את התביעה מחוץ לכתלי בית המשפט ולא לדחותה נחרצות על הסף. הדברים נאמרים נוכח נוהגם השכיח של מבטחים למהר ולדחות את התביעות המוגשות להם, במקום לפחות לנסות להסדיר את התביעה בדרך מו"מ מחוץ לכתלי בית המשפט. אחד מתוצאות נוהג זה הוא ריבוי התדיינויות וגרימת עומס נוסף, מיותר לחלוטין, על המערכת המשפטית העמוסה לעייפה. סבור אני כי יש לתת ביטוי למורת הרוח מדרך זו - בפסיקת ההוצאות.

10. סוף דבר: אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובע סך 5,528.- ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מתאריך 03/05/99. בנוסף על הוצאות המשפט בסכום כולל (ובהתחשב בנאמר לעיל) בסך 1,000.- ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת צלילה

 2. תאונה בצהרון

 3. תאונה בפעוטון

 4. תאונה בחמת גדר

 5. תאונה בשטח צבאי

 6. תאונה באתר בניה

 7. תאונה עם קלנועית

 8. תאונה בחדר כושר

 9. תביעה לדמי תאונה

 10. נזקי תאונה קודמת

 11. תאונה במעבר נתיב

 12. תאונה בגלל במפרים

 13. תאונה במסוף אלנבי

 14. תאונת מצנח רחיפה

 15. תאונה עם רובה ציד

 16. תאונה בפניית פרסה

 17. אשמה בתאונת שרשרת

 18. תאונה בחדר מדרגות

 19. תאונה במסיבת בריכה

 20. תאונה בכביש מודיעין

 21. השבתת רכב אחרי תאונה

 22. תאונה בצומת בתל אביב

 23. פיצוי על תאונת שרשרת

 24. תאונה בכיכר - מי אשם

 25. הכחשת מעורבות בתאונה

 26. תאונה בגלל בליטה בכביש

 27. תאונה של שחקנית תיאטרון

 28. תאונה ביום כיף לעובדים

 29. תאונה בגלל נעילת גלגלים

 30. תאונה בכביש עם 3 נתיבים

 31. תאונה במהלך עבודות ריתוך

 32. קניית רכב שעבר תאונה קשה

 33. תאונה לאחר יציאה מהמשאית

 34. תאונת שרשרת את מי תובעים

 35. תאונה עם רכב שהושאר במוסך

 36. תאונה בליגה למקומות עבודה

 37. תאונה בכיכר עם שני נתיבים

 38. תאונה בקורס להכשרה מקצועית

 39. תאונת פגע וברח עם רכב חונה

 40. איחור בהגשת בקשה לדמי תאונה

 41. תאונת מכבש דרכים ללא רישיון

 42. תאונה עם ג'יפ שעלה על המדרכה

 43. תאונה בבית לפני היציאה לעבודה

 44. תאונה בקייטנה - תביעת פיצויים

 45. תאונה במהלך טיפוס על שער סגור

 46. תאונה בזמן מילוי אוויר בצמיגים

 47. תאונה בגלל חציית קו הפרדה רצוף

 48. תאונה בטיול מאורגן מטעם העבודה

 49. תאונה במהלך ברית באולם אירועים

 50. תאונה מספר דקות לאחר שעות העבודה

 51. תאונה תוך כדי הליכה מהעבודה לבית

 52. תאונה בכיכר עקב סטיה מנתיב נסיעה

 53. תאונה במסגרת ''יום גיבוש'' לעובדים

 54. תביעה על הפרש ערך רכב בעקבות תאונה

 55. החמרה בפיברומיאלגיה בעקבות תאונה ?

 56. תאונה בגלל רכב שעבר נתיב בלי לאותת

 57. תאונה לא בדרך לעבודה - לצורכי עבודה

 58. תאונה בזמן ליווי עובד אחר לבית חולים

 59. תאונה תוך כדי ניצול הכוח המכני של גרר

 60. תאונה בגלל פיצוץ בגלגל הקדמי של הרכב

 61. תאונה במהלך צילומים של תוכנית טלוויזיה

 62. תאונה של הורה מלווה במהלך טיול בית ספר

 63. מסירת גרסאות סותרות לעניין נסיבות תאונה

 64. תאונה בזמן יציאה מהמכונית כדי לבדוק תקלה

 65. קניית רכב שעבר תאונה קשה ללא ידיעת הקונה

 66. האם פיברומיאלגיה יכולה להיגרם בגלל תאונה ?

 67. הפעלת תקנה 15 למרות העדר ירידה בהכנסות לאחר התאונה

 68. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון