תאונת דרכים בכניסה לירושלים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים בכניסה לירושלים:

1. עפ"י הנטען ע"י התובע נפגעה בתאריך 20/08/98 מכוניתו עת נסע בכביש הכניסה לירושלים לא הרחק מגינות סחרוב ע"י מכוניתה של הנתבעת 2; זו פגעה בו מאחור כאשר מכוניתו שלו נמצאה במצב עצירה בשל פקק תנועה אשר נוצר במקום; לפיכך, לפי טענת התובע, אחראית נתבעת 2 ועמה גם נתבעת 1 כמבטחת השימוש ברכב הנתבעת, לכל נזקיו שנגרמו כתוצאה מאותה תאונה.

2. נתבעת 2 לא התגוננה מפני התביעה. באישור המסירה אשר הוחזר לביהמ"ש בשעתו צויין כי היא "נמצאת בחו"ל"; על כן ביקש התובע למסור את כתב התביעה לידי הנתבעת 2 באמצעות המבטחת נתבעת 1. אין צורך להרחיב את הדיבור כי מסירה זו לאו מסירה היא, שהרי אין כתובתה של המבטחת מען ראוי למסירת כתבי בי-דין המיועדים למבוטחת.

יחד עם זאת, הגיב בעלה של הנתבעת 2 במכתב מפורט לביהמ"ש, ממכתב זה עולה כי כתב התביעה וההזמנה למשפט נמסרו לידיו. הוא אף ידע מפי אשתו על קרות התאונה ואף הציע לטפל בתיקון הרכב. הוא מציין כי הוא עצמו פנה בשם אשתו אל חברת הביטוח "כי היא לא דוברת עברית טוב מאוד ולא מבינה בחוק הביטוח". בסוף מכתבו מציין הבעל כי "אני יצאתי מעניין התאונה ולא מתערב יותר בעניינים של תאונות ואחרים לאשתי כי אנחנו פרודים ... ואני מבקש לא לפנות אלי ... בכל נושא השייך לאשתי ... "

בנסיבות אלו משאין מחלוקת שכתבי בי-דין נמסרו במענה של הנתבעת 2 בעת שהיתה (ואף כיום עדיין) נשואה לבעלה ובעת שעדיין גרה עמו (ואף מסרה לו פרטי האירוע) - יש לראות במסירה לידיו המצאה כדין.

3. משלא התגוננה הנתבעת 2 יש לקבל את גירסת התובע ובהתאם לכך לחייב את הנתבעת בכל הנזקים אשר נגרמו לו כתוצאה מתאונה זו.

4. נתבעת 1, היא מבטחת הרכב שבו נהגה נתבעת 2, מבקשת לדחות את התביעה כנגדה מן הטעם שהנתבעת 2 לא שיתפה ואיננה משתפת עמה פעולה. בטעונה זה מתבססת נתבעת 1 על הוראות סעיפים 23, 24 של חוק חוזה הביטוח תשמ"א1981-.

משלא נסתרה טענת הנתבעת 1 יש לקבל טענתה והתביעה כנגדה נדחית.

5. הקושי העיקרי בתביעה זו הוא סוגיית שיעור הנזק.

כפי שעולה מהחומר שבפני נמנע התובע מלהיזקק לביטוח שלו (אף שהוא מבוטח בביטוח מקיף); בהיותו משוכנע כי האשמה לתאונה מוטלת כל כולה על נתבעת 2 העדיף להגיש תביעתו כנגד זו בלא להיזקק לביטוחו שלו, אל נכון על מנת להימנע מחיוב בהשתתפות עצמית, הפסד הנחת העדר תביעות וכיוצ"ב. עם זאת קיבל התובע מהמבטחת או מסוכנות הביטוח שלו הלוואה למימון תיקון הרכב "עד שעניינו יתברר בבית המשפט". סוכנת הביטוח של התובע מציינת כי התובע "יחזיר לנו את הכסף עם קבלת הפיצוי".

ספק בעיני אם זהו ניצול נאות של חוזה הביטוח. בהיות הנתבעת 2 בחו"ל, כמתואר לעיל, ספק הוא בעיני אם יצליח התובע לגבות ממנה דבר. את ההלוואה חייב הוא, אל נכון, להחזיר, שזו טיבה של הלוואה (אלא אם כן אין המסמך שנמסר ע"י סוכנות הביטוח מדוייק ולמעשה הכוונה היא לתשלום מלא שהתובע לא יחוייב להשיבו אם לא יצליח לגבות את הכסף מהנתבעת 2 - ואם זוהי כוונת הצדדים כי אז כלל אין לתובע מעמד בתביעה זו) מאידך גיסא, אם לא תוחזר ההלוואה ולאחר מכן בכל זאת יצליח לגבות את חובו מאת הנתבעת 2 הרי שזכה לתשלום כפול.
אלא שהצדדים לא טענו כל זאת בפני ודברי אלו נשארים בגדר ספקות והרהורים שאינם צריכים להכרעה במקרה זה.

6. פירוט הנזק כפי שנעשה ע"י התובע בכתב תביעתו, מוזר ובחלקו חסר כל יסוד;

לא ברור מה עניינה של "תרומה לילדים חולי סרטן" שבעבורם תובע הוא 5,000.- ש"ח. רצונו של התובע לתרום לילדים אומללים אלו, מכובד וראוי להערכה, אך ראוי שיעשה זאת על חשבונו שלו. באיזו עילה מבקש הוא "לגלגל" תרומה זו על כתפי הנתבעים - סתם ולא פירש.

סכום נוסף של 1,500.- ש"ח, הנתבע בעבור "עגמת נפש, ריבית והצמדה" איננו מבוסס אף הוא, הגם בימ"ש זה איננו פוסק פיצויים בראש נזק של "עגמת נפש" בגין נזקי רכוש בתאונות דרכים.נ

הנזק היחיד שהוכח כדבעי הינו, לפיכך, הוצאות התיקון בסך 5,746.- ש"ח.

7. לפיכך, אני מחייב את הנתבעת 2 לשלם לתובע סך 5,746.- ש"ח בצירוף ריבית כדין והפרשי הצמדה מתאריך 13/10/98, בצירוף אגרת תביעה בסך 144.- ש"ח ובעבור ביטול זמנו של התובע בהליך זה סך 300.- ש"ח.

התביעה נגד נתבעת 1 - נדחית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים בלילה

 2. תאונת דרכים בשטחים

 3. תאונת דרכים בשכם

 4. תאונת דרכים בנצרת

 5. תאונות דרכים בבית משפט ברמלה

 6. תאונות דרכים בבית משפט בעכו

 7. תאונות דרכים בבית משפט בחיפה

 8. תאונת דרכים בכוונה

 9. תאונות דרכים בבית משפט באילת

 10. תאונת דרכים בעזה - פיצויים

 11. תאונת דרכים בשטח c

 12. תאונת דרכים בעפולה

 13. תאונת דרכים בתלפיות

 14. תאונת דרכים בהרצליה

 15. תאונות דרכים בבית משפט בטבריה

 16. תאונת דרכים בכביש 4

 17. תאונת דרכים ברחובות

 18. תאונת דרכים במתכוון

 19. תאונת דרכים בכפר ג'ת

 20. תאונת דרכים בזמן פקק

 21. תאונת דרכים בבני ברק

 22. תאונת דרכים בכביש 40

 23. תאונת דרכים בתחנת דלק

 24. תאונות דרכים בבית משפט בהרצליה

 25. תאונת דרכים במהלך טסט

 26. תאונות דרכים בבית משפט בבאר שבע

 27. תאונת דרכים ליד רמאללה

 28. תאונת דרכים ליד נהריה

 29. תאונת דרכים ברחוב קק"ל

 30. תאונות דרכים בבית משפט בתל אביב

 31. תאונת דרכים בכפר מאג'ר

 32. תאונות דרכים בבית משפט בכפר סבא

 33. תאונות דרכים בבית משפט בבית שמש

 34. תאונת דרכים בכביש עטרות

 35. תאונת דרכים במפרץ חיפה

 36. תאונת דרכים בכפר דרוזי

 37. תאונת דרכים בכביש החוף

 38. תאונת דרכים במבשרת ציון

 39. תאונת דרכים בקריית חיים

 40. תאונת דרכים בנתיבי איילון

 41. תאונת דרכים בצומת ירקון

 42. תאונת דרכים בפניה שמאלה

 43. תאונת דרכים בצומת אשדוד

 44. תאונת דרכים ברחוב המסגר

 45. תאונת דרכים בקרית מוצקין

 46. תאונת דרכים באזור תעשייה

 47. תאונת דרכים בנסיעה אחורה

 48. תאונת דרכים בגשר בית מעריב

 49. תאונת דרכים בדרך לבית ספר

 50. תאונת דרכים בכניסה לקניון

 51. תאונת דרכים בכביש חד סטרי

 52. תאונת דרכים בזמן ערפל כבד

 53. תאונת דרכים בצומת בירושלים

 54. תאונת דרכים ליד רח' דב הוז

 55. תאונת דרכים בדרך לירושלים

 56. תאונת דרכים בצומת אלוף שדה

 57. תאונת דרכים בכניסה לירושלים

 58. תאונת דרכים ליד צומת גולני

 59. תאונת דרכים בכביש עכו חיפה

 60. תאונת דרכים בכביש עכו קריות

 61. תאונת דרכים בזמן המתנה ברכב

 62. תאונת דרכים במסגרת "יום כיף"

 63. תביעה בגין תאונת דרכים באשדוד

 64. תאונת דרכים בעצירה לפני רמזור

 65. תאונת דרכים במהלך המתנה לחילוץ

 66. תאונת דרכים בדרך חזרה מהבסיס

 67. תאונת דרכים ברחוב הרצל בנתניה

 68. תאונת דרכים במהלך מרדף משטרתי

 69. תאונת דרכים בגלל פנצ'ר בגלגל

 70. תאונת דרכים בכביש עכו כרמיאל

 71. תאונת דרכים באשמת שני הנהגים

 72. תאונת דרכים בתחנת דלק - מי אשם

 73. תאונת דרכים בגלל רכב שחסם נתיב

 74. תאונת דרכים בגלל חול על הכביש

 75. תאונת דרכים בדרך מהמרפאה לעבודה

 76. תאונת דרכים בצומת בקריית ביאליק

 77. תאונת דרכים: בצקת סביב עין ימין

 78. תאונת דרכים בשטח הרשות הפלסטינית

 79. תאונת דרכים: שברים בכפות הרגליים

 80. תאונת דרכים במתחם "ביג" בבאר שבע

 81. תאונת דרכים ליד צומת בילו ברחובות

 82. תאונת דרכים ליד בית חולים וולפסון

 83. תאונת דרכים ביציאה משביל עפר לכביש

 84. תאונת דרכים ברחוב קיבוץ גלויות בחיפה

 85. תאונת דרכים בכביש אשדוד לכיוון ירושלים

 86. תאונת דרכים בזמן סידורים הקשורים לעבודה

 87. תאונת דרכים: שבר פתוח בבוהן כף רגל שמאל

 88. תאונת דרכים: בשל פגיעה מאחור או התדרדרות לאחור ?

 89. תאונת דרכים בדרך לעבודה או נסיעה בעניינים פרטיים

 90. תאונת דרכים בין שני רכבים בחניון גרמה לפגיעה ברכב חונה

 91. תאונת דרכים בעליה בחניון תת קרקעי עם רכב שירד לתוך החניון

 92. תאונת דרכים בחולון בין רכב מאזדה לנטיס GLX 323 למסחרי יונדאי

 93. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון