תאונת דרכים בכפר ג'ת

תא 2612/01 תאונת דרכים בכפר ג'ת

1. עובדות המקרה:נ
בפניי תביעת שיבוב של התובעת, אשר שילמה למבוטחה (להלן:ב רמזי) פיצוי בגין נזקי רכוש שנגרמו לרכב מסוג אופל אשר בבעלותו (להלן:ו הרכב), עקב תאונת דרכים שנגרמה לטענתה באחריותו של הנתבע אשר נהג בטנדר מ.ר. 9798502 אשר בבעלותו (להלן:נ הטנדר).
הנתבע דחה את טענות התובעת לגבי אחריותו לתאונת הדרכים המוסכמת לכשעצמה.
 
הצדדים הסכימו כי הנהגים ימסרו גירסאותיהם בישיבת קדם המשפט, וכי ביהמ"ש יתן פסק דין מנומק על סמך גירסאותיהם.
 
2. האחריות לתאונה:ב
א. רמזי העיד כי נהג ברכב בכפר ג'ת, וכאשר נסע בירידה לאחר סיבוב, היה באמצע צומת ועצר עצירה מוחלטת. הנתבע נסע במהירות בעליה והתנגש בו. לדבריו נהג הנתבע למרות שרשיונו נפסל ולא היה לו ביטוח. לאחר מכן תיקן רמזי את גירסתו ואמר שבמקום בו עמד לא יכלה לעבור מכונית נוספת. משנשאל לרוחב הכביש במקום התאונה השיב תחילה כי רוחבו היה כ- 10-12 מ', ולאחר מכן כי הרוחב היה כ- 5 מ', אך מכל מקום לא יכלה לעבור במקום מכונית נוספת.
לדבריו ראה את הנתבע במרחק של כ- 100 מ' ממנו, עצר וחיכה שהוא יעבור, אך הנתבע נהג שהוא מסתכל שמאלה. הוא לא ידע להסביר מדוע מסר לחברת הביטוח הודעה לפיה נסע במהירות של כ- 10 קמ"ש, ולא דיווח כי היה בעצירה מוחלטת.
הוגשו תמונות בהן ניתן לראות כי התאונה היתה חזיתית.

רכבו של התובע היה חדש בעת התאונה, נגרם לו נזק מעבר לפיצוי שקיבל ועוגמת נפש רבים.
 
ב. הנתבע דחה את גרסת התובע כי בעת התאונה נהג בפסילה, וכן את הטענה כי רכבו לא היה מבוטח, ומסר כי הרכב היה מבוטח בביטוח צד שלישי.
לדבריו נסע בעליה בכפר ג'ת, במקום המוכר לו היטב, ולאחר הצומת פנה ימינה ונסע לאט בעליה חדה. רמזי התנגש בטנדר, מאחר שנסע מהר ביחס לתנאי הדרך. הנתבע מסר כי התאונה אירעה במקום בו הכביש רחב, ושלוש מכוניות יכולות לעבור. לא נגרם לו נזק רציני כתוצאה מהתאונה, והפגיעה היתה בפנס השמאלי שלו ובכנף.
בחקירה הנגדית חזר בו ומסר כי הכביש בו נסעו רמזי והוא נעשה צר לאחר הסיבוב, ויכולים לנסוע בו שני רכבים אך לא שלושה. לאחר מכן חזר ומסר כי התאונה אירעה בקטע בו הכביש מתרחב, ורוחבו עולה על 10 מ'. לדבריו נסע בצד ימין, והתאונה אירעה במסלול שלו. הוא ראה את רמזי מייד לאחר שיצא מהסיבוב, במרחק של כ - 70 מ', וכנראה שרמזי לא השתלט על ההגה, לכן אירעה התאונה.
הנתבע טען כי לא נגרם לו נזק ולכן לא הודיע לחברת הביטוח שלו על התביעה שהוגשה נגדו, על אף שמדובר בתביעה על סך העולה על 36,000 ₪. התביעה הוגשה ארבע שנים לאחר התאונה והוא לא ידע מי חברת הביטוח שלו. לדבריו לא החליף פרטים עם רמזי, מאחר שהם אמרו שכל אחד יתקן את הרכב על חשבונו.
 
ג. לאחר ששמעתי את שני הנהגים אני רואה להעדיף את גירסתו של רמזי על פני גירסתו של הנתבע.
רמזי הותיר רושם מהימן על בית המשפט, וזאת על אף הבילבול בעדותו בבית המשפט.
התרשמתי כי הוא אינו מודע למשמעות של מתן עדות בבית המשפט ולצורך בדייקנות בפרטים. רמזי מסר כי זו פעם ראשונה שהוא מעיד בבית המשפט, וניכר היה כי הוא מבקש רק לסיים את עדותו ולעזוב את המקום.
 
למעשה אין מחלוקת אמיתית בדבר התאונה, והשאלה הנשאלת היא מי היה הגורם לה.
לכן, על אף שרמזי התבלבל לעניין רוחב הכביש בו ארעה התאונה, ואמר בהזדמנות אחת כי הכביש צר, ובשניה כי רוחבו הוא כ- 10 -12 מ', אינני רואה לייחס לכך משמעות, מאחר שגם הנתבע לא היה חד משמעי בעניין זה והעיד כי הכביש צר במקום מסויים ומתרחב לאחר הסיבוב.
הנתבע ביקש שלא להסתמך על גירסתו של רמזי, מאחר שבבית המשפט העיד כי היה בעצירה מוחלטת, ואילו לתובעת הודיע כי נסע במהירות של כ- 10 קמ"ש. אכן מדובר בשינוי גירסה, ואולם גם נסיעה של 10 קמ"ש היא נסיעה איטית ביותר, ונראה כי רמזי לא ייחס חשיבות רבה לצורך בדייקנות באימרתו.
 
אני רואה לקחת בחשבון כי לרמזי לא היה אינטרס בתוצאות הדיון, כי לא היה לו סיכסוך עם הנתבע, וכי לא היה לו מניע שלא לומר את האמת בבית המשפט. גם הנתבע אישר כי לאחר התאונה לא רבו הנהגים ביניהם, לא דיברו על האשם בתאונה, ולא החליפו פרטים.
 
ד. אינני רואה לקבל את גירסתו של הנתבע ולבסס אמצעים עובדתיים על פיה. הנתבע מסר כי התובע נסע במהירות בסיבוב וסטה לכיוון המסלול שלו, ואולם, אני רואה להעדיף את גירסתו של רמזי לפיה במקום התאונה הכביש היה צר והיה קושי לשני כלי רכב לעבור. רמזי העיד כי הנתבע הסתכל שמאלה ולא שם לב לכך שהתובע חיכה שהוא יעבור.
 
הנתבע הסתבך בתשובתו לעניין הביטוח, וגירסתו כי רכבו היה מבוטח בביטוח צד ג', אינה משכנעת. לא סביר כי אדם המבוטח בביטוח צד ג', לא יודיע לסוכן הביטוח שלו על קיום תביעה נגדו בסכום של 36,861 ₪, לא יבקש ייצוג משפטי ולא יבקש כיסוי ביטוחי. עניין זה משמעותי לגבי מהימנותו של הנתבע.
אינני מקבלת את גירסת הנתבע כי הצדדים לא יחליפו פרטים מאחר שאמרו שכל אחד יתקן את רכבו על חשבונו. מעיון שטחי בתמונות שהוגשו ע"י רמזי עולה כי רכבו נפגע פגיעה רצינית, ולא סביר כי הוא ויתר על פרטיו של הנתבע. יתר על כן, רמזי מסר כי הלך לביתו של אבי הנתבע, וסביר להניח כי היה מעוניין לקבל את פרטי הביטוח של הנתבע, אשר לא נמסרו לו.
לפיכך אני קובעת כי הנתבע נהג בחוסר זהירות בכך שהתנגש במכוניתו של רמזי, והתאונה נגרמה באחריותו.

5. הנזק שנגרם לתובעת:ו
אין מחלוקת בדבר הנזקים הישירים שנגרמו לרכב ואשר לגביהם ניתנה חוות דעת של השמאי שלומי מלכה. התובעת שילמה למבוטח סך 32,338 ₪, ולשמאי שילמה 753 ₪.
 
6. אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעת סך של 33,091 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 14.12.98 ועד ליום התשלום בפועל.

לעניין ההוצאות, אני רואה להתחשב בכך שהתביעה הוגשה במקורה בתל אביב והועברה לחדרה, כי כתב התביעה תוקן בהסכמה פעמיים, וכי התיק הסתיים בישיבת קדם משפט הראשונה.
הנתבע ישא בהוצאות התובע וכן בשכ"ט עו"ד בסך של 750 ₪ בצירוף מע"מ כחוק אשר ישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים בלילה

 2. תאונת דרכים בשטחים

 3. תאונת דרכים בשכם

 4. תאונת דרכים בנצרת

 5. תאונות דרכים בבית משפט ברמלה

 6. תאונות דרכים בבית משפט בעכו

 7. תאונות דרכים בבית משפט בחיפה

 8. תאונת דרכים בכוונה

 9. תאונות דרכים בבית משפט באילת

 10. תאונת דרכים בעזה - פיצויים

 11. תאונת דרכים בשטח c

 12. תאונת דרכים בעפולה

 13. תאונת דרכים בתלפיות

 14. תאונת דרכים בהרצליה

 15. תאונות דרכים בבית משפט בטבריה

 16. תאונת דרכים בכביש 4

 17. תאונת דרכים ברחובות

 18. תאונת דרכים במתכוון

 19. תאונת דרכים בכפר ג'ת

 20. תאונת דרכים בזמן פקק

 21. תאונת דרכים בבני ברק

 22. תאונת דרכים בכביש 40

 23. תאונת דרכים בתחנת דלק

 24. תאונות דרכים בבית משפט בהרצליה

 25. תאונת דרכים במהלך טסט

 26. תאונות דרכים בבית משפט בבאר שבע

 27. תאונת דרכים ליד רמאללה

 28. תאונת דרכים ליד נהריה

 29. תאונת דרכים ברחוב קק"ל

 30. תאונות דרכים בבית משפט בתל אביב

 31. תאונת דרכים בכפר מאג'ר

 32. תאונות דרכים בבית משפט בכפר סבא

 33. תאונות דרכים בבית משפט בבית שמש

 34. תאונת דרכים בכביש עטרות

 35. תאונת דרכים במפרץ חיפה

 36. תאונת דרכים בכפר דרוזי

 37. תאונת דרכים בכביש החוף

 38. תאונת דרכים במבשרת ציון

 39. תאונת דרכים בקריית חיים

 40. תאונת דרכים בנתיבי איילון

 41. תאונת דרכים בצומת ירקון

 42. תאונת דרכים בפניה שמאלה

 43. תאונת דרכים בצומת אשדוד

 44. תאונת דרכים ברחוב המסגר

 45. תאונת דרכים בקרית מוצקין

 46. תאונת דרכים באזור תעשייה

 47. תאונת דרכים בנסיעה אחורה

 48. תאונת דרכים בגשר בית מעריב

 49. תאונת דרכים בדרך לבית ספר

 50. תאונת דרכים בכניסה לקניון

 51. תאונת דרכים בכביש חד סטרי

 52. תאונת דרכים בזמן ערפל כבד

 53. תאונת דרכים בצומת בירושלים

 54. תאונת דרכים ליד רח' דב הוז

 55. תאונת דרכים בדרך לירושלים

 56. תאונת דרכים בצומת אלוף שדה

 57. תאונת דרכים בכניסה לירושלים

 58. תאונת דרכים ליד צומת גולני

 59. תאונת דרכים בכביש עכו חיפה

 60. תאונת דרכים בכביש עכו קריות

 61. תאונת דרכים בזמן המתנה ברכב

 62. תאונת דרכים במסגרת "יום כיף"

 63. תביעה בגין תאונת דרכים באשדוד

 64. תאונת דרכים בעצירה לפני רמזור

 65. תאונת דרכים במהלך המתנה לחילוץ

 66. תאונת דרכים בדרך חזרה מהבסיס

 67. תאונת דרכים ברחוב הרצל בנתניה

 68. תאונת דרכים במהלך מרדף משטרתי

 69. תאונת דרכים בגלל פנצ'ר בגלגל

 70. תאונת דרכים בכביש עכו כרמיאל

 71. תאונת דרכים באשמת שני הנהגים

 72. תאונת דרכים בתחנת דלק - מי אשם

 73. תאונת דרכים בגלל רכב שחסם נתיב

 74. תאונת דרכים בגלל חול על הכביש

 75. תאונת דרכים בדרך מהמרפאה לעבודה

 76. תאונת דרכים בצומת בקריית ביאליק

 77. תאונת דרכים: בצקת סביב עין ימין

 78. תאונת דרכים בשטח הרשות הפלסטינית

 79. תאונת דרכים: שברים בכפות הרגליים

 80. תאונת דרכים במתחם "ביג" בבאר שבע

 81. תאונת דרכים ליד צומת בילו ברחובות

 82. תאונת דרכים ליד בית חולים וולפסון

 83. תאונת דרכים ביציאה משביל עפר לכביש

 84. תאונת דרכים ברחוב קיבוץ גלויות בחיפה

 85. תאונת דרכים בכביש אשדוד לכיוון ירושלים

 86. תאונת דרכים בזמן סידורים הקשורים לעבודה

 87. תאונת דרכים: שבר פתוח בבוהן כף רגל שמאל

 88. תאונת דרכים: בשל פגיעה מאחור או התדרדרות לאחור ?

 89. תאונת דרכים בדרך לעבודה או נסיעה בעניינים פרטיים

 90. תאונת דרכים בין שני רכבים בחניון גרמה לפגיעה ברכב חונה

 91. תאונת דרכים בעליה בחניון תת קרקעי עם רכב שירד לתוך החניון

 92. תאונת דרכים בחולון בין רכב מאזדה לנטיס GLX 323 למסחרי יונדאי

 93. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון