תאונת דרכים בכפר מאג'ר

תא 2501/01 תאונת דרכים בכפר מאג'ר
 
1. התובע הגיש תביעה לפי חוק הפלת"ד.
לטענתו נפגע בתאונת דרכים עת נהג טרקטור בכפר מאג'ר ביום 21.12.00.
 
2. הנתבעות הן מבטחות הטרקטור הנ"ל ביטוח נזקי גוף.
 
3. בענין אחריותם לפיצוי התובע טענו הנתבעות:נ
 
"כי בזמן ארוע התאונה הנטענת שפרטיה מוכחשים לא היה ברשות התובע רשיון נהיגה ו/או רשיון נהיגה בר תוקף, שכן התאונה הנטענת ארעה, מבלי להודות בה, לאחר שהתובע עבר מבחן נהיגה, אך בטרם קיבל את רשיון הנהיגה ו/או בטרם שילם את אגרת הרשיון"
 
4. בקדם המשפט הגיעו הצדדים להסכמה חלקית על העובדות ולפיה התאונה אכן ארעה בתאריך הנ"ל וכן כי תעודת הביטוח הוחתמה בסניף הדואר בכפר מג'אר בו גר התובע בשעה 17.02 בתאריך הנ"ל.
 
5. הוחלט לדון תחילה בשאלת החבות לרבות בשאלה באיזו שעה ארעה התאונה במועד הנ"ל.
6. בישיבת ההוכחות שנקבעה ליום 20.10.02 נשמעו עדויותיהם של התובע ושל חוקר מטעם הנתבעת.
 
עדות התובע
 
7. לפי עדות התובע בבוקר יום התאונה הוא נסע למשרד הרישוי בכפר סחנין משם הביא את הרשיונות. בשעת צהרים כבר היה חזרה בביתו. בשעה 17.00 ניגש לסניף הדואר בכפרו המצוי מערבית לבית הוריו במרחק של כ-300 מטר מביתו. בסניף הדואר הוא שילם את אגרת הרשיון. משם חזר לביתו לקח את הטרקטור ונסע מרחק של כ-200 מטר מזרחה ושם ארעה התאונה. לדבריו חלפו מס' דקות בין שעת תשלום ושעת התאונה אך הוא לא ידע להעריך כמה בדיוק.
 
8. התובע נחקר ארוכות חקירה נגדית הן לגבי הארועים באותו יום שקדמו להחתמת הרשיון והן לגבי אירועים מאוחרים לתאונה.
 
אין בדעתי לסקור את כל תשובותיו של התובע, החשוב הוא שהתרשמותי מדבריו על דוכן העדים היתה כי תשובותיו כנות וגירסתו מהימנה.
 
עדות חוקר הנתבעות
 
9. החוקר הנ"ל העיד כי מדד את המרחק מבית התובע לדואר בשני נתיבים אפשריים. לטענתו עפ"י המדידה שביצע המרחק באחד הנתיבים הוא 1,200 מטר ובנתיב אחר 1,500 מטר.
 
10. בחקירתו הנגדית התברר כי את מיקומו של בית הורי התובע קיבל מעוברי אורח ברחוב. העד אישר כי לא טרח לוודא שאכן מדובר בבית הורי התובע והסתמך על המידע שמסרו לו אותם עוברי אורח.
 
11. נמצא אם כן כי עדותו של החוקר ומדידותיו בוססו על מרכיב של עדות שמיעה שהוא עצמו לא טרח לוודא ולהפוך לעדות מידיעה אישית.
 
12. בסתירה שנוצרה בין עדות החוקר לבין עדות התובע בנוגע למרחק מבית התובע לסניף הדואר אני מעדיף על כן את עדותו של התובע.
 
13. לסיכום, אני קובע כי אכן במועד התאונה ארעה התאונה כפי שתיאר התובע בגירסתו היינו תחילה שילם את אגרת הרישיון בסניף הדואר משם חזר רגלית לביתו המצוי במרחק של 300 מטר שאינו מצריך יותר ממספר דקות הליכה, עלה על הטרקטור ונסע כ-200 מטר, אז ארעה התאונה.
 
14. במהלך הדיון נטען ע"י ב"כ הנתבעות כי בשני מסמכים שבידיו האחד, טופס הודעה למשטרה והשני, טופס הודעה על תאונה שמילא סוכן הביטוח, נרשם כי התאונה ארעה בשעה 17.05, והפרש זמן כה קצר אינו סביר בין מועד ההחתמה ומועד התאונה.
 
15. התובע נחקר אודות המסמכים הנ"ל ומעדותו התברר כי המסמכים והאמור בהם לא נרשמו על ידו או מפיו שכן בעדותו הבהיר כי לכל מי ששאל אותו השיב שהתאונה ארעה מספר דקות לאחר החתמת הרשיון ולא נקב שעה מדוייקת.
 
עדותו מתיישבת עם השכל הישר שכן לא ניתן לצפות מנפגע בתאונת דרכים שבדיוק בעת פגיעתו ובמצבו כשהוא פגוע יטרח לרשום או לזכור את שעת התאונה המדוייקת.
 
16. טענה חלופית נוספת בפי ב"כ הנתבעות לפיה עדותו של התובע היא "עדות יחידה" במשפט אזרחי שאין לה סיוע, ועל כן לא עמד התובע בנטל ההוכחה.
 
דין הטענה להידחות משני טעמים.
ראשית, עדות התובע לא היתה ראיה יחידה במשפט שכן נשמע עד נוסף, מטעם הנתבעת, וכמו כן הוגש מסמך שהינו תרשים מיקום בית התובע ביחס לסניף הדואר בכפרו.
 
יתר על כן, מקום בו מוצא בית המשפט את עדות התובע מהימנה וכנה כפי שנעשה לעיל בפס"ד זה די בכך כדי לצאת חובת ידי ההנמקה הנדרשת בסעיף 54 לפקודת הראיות.
 
17. סוף דבר, אני קובע כי התובע הוכיח שהתאונה ארעה מספר דקות לאחר החתמת רשיון הנהיגה ודוחה את הטענה כי נהג בשעת התאונה ללא רשיון בתוקף.
 
אין צו להוצאות.
 
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים בלילה

 2. תאונת דרכים בשטחים

 3. תאונת דרכים בשכם

 4. תאונת דרכים בנצרת

 5. תאונות דרכים בבית משפט ברמלה

 6. תאונות דרכים בבית משפט בעכו

 7. תאונות דרכים בבית משפט בחיפה

 8. תאונת דרכים בכוונה

 9. תאונות דרכים בבית משפט באילת

 10. תאונת דרכים בעזה - פיצויים

 11. תאונת דרכים בשטח c

 12. תאונת דרכים בעפולה

 13. תאונת דרכים בתלפיות

 14. תאונת דרכים בהרצליה

 15. תאונות דרכים בבית משפט בטבריה

 16. תאונת דרכים בכביש 4

 17. תאונת דרכים ברחובות

 18. תאונת דרכים במתכוון

 19. תאונת דרכים בכפר ג'ת

 20. תאונת דרכים בזמן פקק

 21. תאונת דרכים בבני ברק

 22. תאונת דרכים בכביש 40

 23. תאונת דרכים בתחנת דלק

 24. תאונות דרכים בבית משפט בהרצליה

 25. תאונת דרכים במהלך טסט

 26. תאונות דרכים בבית משפט בבאר שבע

 27. תאונת דרכים ליד רמאללה

 28. תאונת דרכים ליד נהריה

 29. תאונת דרכים ברחוב קק"ל

 30. תאונות דרכים בבית משפט בתל אביב

 31. תאונת דרכים בכפר מאג'ר

 32. תאונות דרכים בבית משפט בכפר סבא

 33. תאונות דרכים בבית משפט בבית שמש

 34. תאונת דרכים בכביש עטרות

 35. תאונת דרכים במפרץ חיפה

 36. תאונת דרכים בכפר דרוזי

 37. תאונת דרכים בכביש החוף

 38. תאונת דרכים במבשרת ציון

 39. תאונת דרכים בקריית חיים

 40. תאונת דרכים בנתיבי איילון

 41. תאונת דרכים בצומת ירקון

 42. תאונת דרכים בפניה שמאלה

 43. תאונת דרכים בצומת אשדוד

 44. תאונת דרכים ברחוב המסגר

 45. תאונת דרכים בקרית מוצקין

 46. תאונת דרכים באזור תעשייה

 47. תאונת דרכים בנסיעה אחורה

 48. תאונת דרכים בגשר בית מעריב

 49. תאונת דרכים בדרך לבית ספר

 50. תאונת דרכים בכניסה לקניון

 51. תאונת דרכים בכביש חד סטרי

 52. תאונת דרכים בזמן ערפל כבד

 53. תאונת דרכים בצומת בירושלים

 54. תאונת דרכים ליד רח' דב הוז

 55. תאונת דרכים בדרך לירושלים

 56. תאונת דרכים בצומת אלוף שדה

 57. תאונת דרכים בכניסה לירושלים

 58. תאונת דרכים ליד צומת גולני

 59. תאונת דרכים בכביש עכו חיפה

 60. תאונת דרכים בכביש עכו קריות

 61. תאונת דרכים בזמן המתנה ברכב

 62. תאונת דרכים במסגרת "יום כיף"

 63. תביעה בגין תאונת דרכים באשדוד

 64. תאונת דרכים בעצירה לפני רמזור

 65. תאונת דרכים במהלך המתנה לחילוץ

 66. תאונת דרכים בדרך חזרה מהבסיס

 67. תאונת דרכים ברחוב הרצל בנתניה

 68. תאונת דרכים במהלך מרדף משטרתי

 69. תאונת דרכים בגלל פנצ'ר בגלגל

 70. תאונת דרכים בכביש עכו כרמיאל

 71. תאונת דרכים באשמת שני הנהגים

 72. תאונת דרכים בתחנת דלק - מי אשם

 73. תאונת דרכים בגלל רכב שחסם נתיב

 74. תאונת דרכים בגלל חול על הכביש

 75. תאונת דרכים בדרך מהמרפאה לעבודה

 76. תאונת דרכים בצומת בקריית ביאליק

 77. תאונת דרכים: בצקת סביב עין ימין

 78. תאונת דרכים בשטח הרשות הפלסטינית

 79. תאונת דרכים: שברים בכפות הרגליים

 80. תאונת דרכים במתחם "ביג" בבאר שבע

 81. תאונת דרכים ליד צומת בילו ברחובות

 82. תאונת דרכים ליד בית חולים וולפסון

 83. תאונת דרכים ביציאה משביל עפר לכביש

 84. תאונת דרכים ברחוב קיבוץ גלויות בחיפה

 85. תאונת דרכים בכביש אשדוד לכיוון ירושלים

 86. תאונת דרכים בזמן סידורים הקשורים לעבודה

 87. תאונת דרכים: שבר פתוח בבוהן כף רגל שמאל

 88. תאונת דרכים: בשל פגיעה מאחור או התדרדרות לאחור ?

 89. תאונת דרכים בדרך לעבודה או נסיעה בעניינים פרטיים

 90. תאונת דרכים בין שני רכבים בחניון גרמה לפגיעה ברכב חונה

 91. תאונת דרכים בעליה בחניון תת קרקעי עם רכב שירד לתוך החניון

 92. תאונת דרכים בחולון בין רכב מאזדה לנטיס GLX 323 למסחרי יונדאי

 93. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון