תאונת דרכים בתלפיות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים בתלפיות:

1. תביעה לפיצוי נזקים בגין התנגשות שארעה בתאריך 96/11/03 באזור התעשיה של תלפיות (המיקום המדוייק שנוי במחלוקת), בין רכבם של התובעים שהיה נהוג, אותה עת, ע"י התובעת לבין רכבו של נתבע 2 (בכתב התביעה המתוקן !) שהשימוש בו היה מבוטח ע"י נתבעת 1.

2. גירסת התובעת (אשר התבררה לי לאשורה רק במהלך הדיונים - שכן כתב התביעה המקורי איננו מאפשר הבנת הגירסה):ב
התובעת נהגה בדרך בית לחם, כשהיא יורדת לכיוון קניון האחים ישראל. בהגיעה לצומת, בסמוך למקומו של משרד הרישוי "החדש" עצרה, כמצוות תמרור "תן זכות קדימה" המוצב במקום, לאחר שחלפו מספר מכוניות החלה בנסיעה, או אז פגעה בה לפתע מכוניתו של הנתבע אשר ביקש לבצע עקיפה בסמוך לצומת אך מצא דרכו חסומה ע"י כלי רכב חונים, סטה בחוזקה ימינה וכך פגע צידה של מכוניתו בפינתה השמאלית קדמית של מכונית התובעת; כתוצאה ממכה זו נדחפה מכוניתה ימינה ופגעה במכונית אחרת אשר ניצבה בימין הכביש - ונגרם נזק נוסף בימין מכוניתה.

3. גירסת הנתבע שונה מעיקרה; הוא כלל לא ניסה לעקוף את רכבה של התובעת אלא נסע בדרכו ישר לפנים, ולאחר שחלף על פני הצומת הסמוכה לקניון האחים ישראל פגע רכבה של התובעת ברכבו בחלק אחורי ימני. לטענתו, ארעה התאונה בשל כך שהתובעת לא צייתה לתמרור "תן זכות קדימה". הנתבע שולל מכל וכל את הטענה כי רכבה של התובעת נהדף ימינה ופגע במכוניות או במכונית החונה שם.

4. התובעים פנו תחילה לסוכן הביטוח שלהם אך הטיפול בתביעתם הסתבך בשל שורה של אי הבנות (כפי שאף באו לידי ביטוי בכתב התביעה המקורי שהגישו); מסתבר כי שני כלי הרכב - של התובעים ושל הנתבע, מבוטחים ע"י אותה מבטחת - היא הנתבעת 1; משהגישו התובעים תביעתם למבטחת נבדק רכבם, כמקובל, ע"י שמאי מטעם המבטחת. השמאי קבע כי הרכב פגוע במקומות שונים, ולדעתו אין ליחס את כל הפגיעות הללו לאותה תאונה.

הנתבעת התיחסה לתביעת התובעים כאל תביעה חוזית של מבוטח עפ"י חוזה הביטוח (להבדיל מתביעה נזקית כנגד נתבע 2 כמי שאחראי לפגיעה בשל רשלנותו). לפיכך, ומשקבע השמאי כאמור, כי מדובר במספר פגיעות שונות, ניכתה הנתבעת מדמי התיקון של כל אחת מהפגיעות הללו השתתפות עצמית עפ"י הוראות חוזה הביטוח.
התוצאה היתה, שבעבור הוצאות תיקון כל הנזקים שהסתכמו בלמעלה מ3,000.- ש"ח הציעה הנתבעת לתובעים סך 200.- ש"ח בלבד. התובעים דחו הצעה זו ברוגז רב - והגישו תביעתם, שבפני.

5. מכתב התביעה המקורי (שהוגש כנגד סוכנות הביטוח שלהם וסוכנות הביטוח של נתבע 2, אך לא נגד המבטחת) עולה טרונייתם הקשה של התובעים על שנתבעת 1 התיחסה לתביעתם כאל תביעה חוזית ולא כאל תביעה נזקית כנגד הנהג הפוגע ברכבם. [אלא, משהגישו תביעתם לסוכנות הביטוח שלהם (שאיננה סוכנות הביטוח של הנתבע 2) ספק אם היה יסוד לטרוניתם זו].

בין כך ובין אחרת, בסיומו של הדיון הראשון שהתקיים בתאריך 97/06/30 תוקן כתב התביעה, ע"י מחיקת סוכנויות הביטוח והחלפתן במבטחת - היא הנתבעת מס' 1. הוגש כתב תביעה מתוקן והדיון נמשך בתאריך 97/09/21, כאשר הפעם הנתבעים הם הנהג המעורב בתאונה והמבטחת. התובעים הבהירו כי אין כוונתם לתביעת חוזית אלא לתביעת נזיקין על בסיס טענת הרשלנות של נתבע 2.

6. כאמור לעיל, חלוקים הצדדים הן באשר לאופן ארוע התאונה והן באשר לתוצאותיה. השמאי אשר בדק את מכונית התובעים יום לאחר התאונה מצא מספר "פגיעות" (בלשונו "מוקדים"):ו
א. מגן קדמי וכנף קדמית שמאלית
ב. תא מטען אחורי
ג. דלת אחורית ימנית, כנף אחורית ימנית
ד. כנף אחורית שמאלית

עינינו הרואות, הפגיעות הן מכל "ארבע רוחות" המכונית.

התביעה המקורית הוגשה על סך 7,017.- ש"ח, כשסכום זה מורכב מהוצאות תיקון כל המוקדים הנ"ל בסך 3,017.- ש"ח והיתרה - עגמת נפש והוצאות נלוות.
בכתב התביעה המתוקן אמנם צימצמו התובעים תביעתם ל4,000.- ש"ח כשהם שוב כוללים את הוצאות תיקון כל הליקויים הללו.

7. ברור בעליל, כי לא ייתכן שכל מוקדי הפגיעה הללו נגרמו בתאונה נשוא הדיון - אפילו אקבל את גירסת התובעת, באשר לאופן הארוע, במלואה.
בעדותה בפני הודתה התובעת שהנזק בחלק האחורי של הרכב איננו תוצאת התאונה, ואולם עומדת היא על דעתה כי הנזקים משני צידי המכונית תוצאות התאונה הן והסברה לפגיעה בשני הצדדים - כמפורט לעיל, דחיקתה לעבר המכוניות החונות בצד ימין כתוצאה מהפגיעה בשמאלה.

דע עקא, בהודעה אשר הוגש למבטחת מיד לאחר הארוע, אין מילה וחצי מילה על סטיה ימינה ופגיעה במכוניות חונות בצד ימין (ההודעה ניתנה, אמנם, ע"י בעלה של התובעת אשר לא היה נוכח כלל בתאונה ואולם התובעים "נתפסים" על הודעה זו ויש להניח כי הדברים משקפים את מה שמסרה התובעת לבעלה מיד לאחר התאונה); יתר על כן באותה הודעה אף מתואר הנזק למכונית התובעים בזו הלשון:נ "טמבון קדמי כנף שמאלי - צבע וכו' (?)" הא ותו לא !
בצילומי מכונית התובעים (לפני ובשעת התיקון) נראות בצד ימין מספר פגיעות נפרדות (שאין קו מחבר ביניהן) בדלתות ימניות ובכנף אחורית - אלו אינן מתאימות לתאור התובעת לפיה פגעה דלת ימנית של מכוניתה בפינה שמאלית קדמית של רכב חונה מימינה.
עוד עולה מהתצלומים כי המכונית תוקנה מכל עבריה, כולל הגג! וברור בעיני כי מרבית התיקונים הללו אינם שייכים כלל לתאונה.

8. הוצג בפני תצלום מכוניתו של הנתבע, ובו נראה בבירור מקום הפגיעה במכונית זו בחלקה האחורי ימני - עובדה אשר איננה תואמת מכל וכל את טענת התובעת כי מכוניתו של הנתבע פגעה בה בחלק ימני קדמי.

9. לאחר ששקלתי את כל הראיות, לרבות דברי הנהגים המעורבים, דו"ח השמאי והצילומים שהוצגו, מקבל אני את גירסת הנתבעים כי המפגש בין כלי הרכב היה בפינה ימנית אחורית של מכונית הנתבע ופינה שמאלית קדמית של מכונית התובעים באופן ששני הפגושים נתפסו זה בזה ונתלשו ממקומם. קביעה זו שוללת את טענת התובעים אודות הפגיעה בשני צידי מכוניתם כתוצאה מדחיפתה ימינה כמו אף את טענתם בדבר נזקים שנגרמו למכונית בחלקה השמאלי האחורי - ואולם, קביעה זו תומכת בגירסת התובעת כי התאונה ארעה בעת שהנתבע ניסה לעקוף את מכוניתה ותוך כך סטה מעט ימינה, וכך נתפסו הפגושים זה בזה ונעקרו ממקומם.

10. התוצאה היא שאני מקבל את התביעה בחלקה - רק בכל הקשור למוקד השמאלי קדמי - ומחייב את הנתבעים הדדית לשלם לתובעים סך 947.61 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מתאריך 97/01/01.
מאחר שהוכח כי המכונית הוכנסה למוסך לצורך תיקונים רבים שכך אחד מהם קשור לתאונה, אין מקום לחיוב בגין ביטול זמן והשבתת הרכב.

בנסיבות הענין ונוכח הנסיון הפסול של התובעים לתלות בתאונה זו נזקים אחרים שאינם שייכים לתאונה איני מוצא לנכון לפסוק להם הוצאות (חככתי בדעתי אם לא לחייבם בתשלום הוצאות לנתבעים - ורק מתוך התחשבות בחוסר נסיונם ונוכח טענות התובעת אודות התנהגותו הלא ראויה של נתבע 2 כלפיה, מיד לאחר התאונה - לא עשיתי כן).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים בלילה

 2. תאונת דרכים בשטחים

 3. תאונת דרכים בשכם

 4. תאונת דרכים בנצרת

 5. תאונות דרכים בבית משפט ברמלה

 6. תאונות דרכים בבית משפט בעכו

 7. תאונות דרכים בבית משפט בחיפה

 8. תאונת דרכים בכוונה

 9. תאונות דרכים בבית משפט באילת

 10. תאונת דרכים בעזה - פיצויים

 11. תאונת דרכים בשטח c

 12. תאונת דרכים בעפולה

 13. תאונת דרכים בתלפיות

 14. תאונת דרכים בהרצליה

 15. תאונות דרכים בבית משפט בטבריה

 16. תאונת דרכים בכביש 4

 17. תאונת דרכים ברחובות

 18. תאונת דרכים במתכוון

 19. תאונת דרכים בכפר ג'ת

 20. תאונת דרכים בזמן פקק

 21. תאונת דרכים בבני ברק

 22. תאונת דרכים בכביש 40

 23. תאונת דרכים בתחנת דלק

 24. תאונות דרכים בבית משפט בהרצליה

 25. תאונת דרכים במהלך טסט

 26. תאונות דרכים בבית משפט בבאר שבע

 27. תאונת דרכים ליד רמאללה

 28. תאונת דרכים ליד נהריה

 29. תאונת דרכים ברחוב קק"ל

 30. תאונות דרכים בבית משפט בתל אביב

 31. תאונת דרכים בכפר מאג'ר

 32. תאונות דרכים בבית משפט בכפר סבא

 33. תאונות דרכים בבית משפט בבית שמש

 34. תאונת דרכים בכביש עטרות

 35. תאונת דרכים במפרץ חיפה

 36. תאונת דרכים בכפר דרוזי

 37. תאונת דרכים בכביש החוף

 38. תאונת דרכים במבשרת ציון

 39. תאונת דרכים בקריית חיים

 40. תאונת דרכים בנתיבי איילון

 41. תאונת דרכים בצומת ירקון

 42. תאונת דרכים בפניה שמאלה

 43. תאונת דרכים בצומת אשדוד

 44. תאונת דרכים ברחוב המסגר

 45. תאונת דרכים בקרית מוצקין

 46. תאונת דרכים באזור תעשייה

 47. תאונת דרכים בנסיעה אחורה

 48. תאונת דרכים בגשר בית מעריב

 49. תאונת דרכים בדרך לבית ספר

 50. תאונת דרכים בכניסה לקניון

 51. תאונת דרכים בכביש חד סטרי

 52. תאונת דרכים בזמן ערפל כבד

 53. תאונת דרכים בצומת בירושלים

 54. תאונת דרכים ליד רח' דב הוז

 55. תאונת דרכים בדרך לירושלים

 56. תאונת דרכים בצומת אלוף שדה

 57. תאונת דרכים בכניסה לירושלים

 58. תאונת דרכים ליד צומת גולני

 59. תאונת דרכים בכביש עכו חיפה

 60. תאונת דרכים בכביש עכו קריות

 61. תאונת דרכים בזמן המתנה ברכב

 62. תאונת דרכים במסגרת "יום כיף"

 63. תביעה בגין תאונת דרכים באשדוד

 64. תאונת דרכים בעצירה לפני רמזור

 65. תאונת דרכים במהלך המתנה לחילוץ

 66. תאונת דרכים בדרך חזרה מהבסיס

 67. תאונת דרכים ברחוב הרצל בנתניה

 68. תאונת דרכים במהלך מרדף משטרתי

 69. תאונת דרכים בגלל פנצ'ר בגלגל

 70. תאונת דרכים בכביש עכו כרמיאל

 71. תאונת דרכים באשמת שני הנהגים

 72. תאונת דרכים בתחנת דלק - מי אשם

 73. תאונת דרכים בגלל רכב שחסם נתיב

 74. תאונת דרכים בגלל חול על הכביש

 75. תאונת דרכים בדרך מהמרפאה לעבודה

 76. תאונת דרכים בצומת בקריית ביאליק

 77. תאונת דרכים: בצקת סביב עין ימין

 78. תאונת דרכים בשטח הרשות הפלסטינית

 79. תאונת דרכים: שברים בכפות הרגליים

 80. תאונת דרכים במתחם "ביג" בבאר שבע

 81. תאונת דרכים ליד צומת בילו ברחובות

 82. תאונת דרכים ליד בית חולים וולפסון

 83. תאונת דרכים ביציאה משביל עפר לכביש

 84. תאונת דרכים ברחוב קיבוץ גלויות בחיפה

 85. תאונת דרכים בכביש אשדוד לכיוון ירושלים

 86. תאונת דרכים בזמן סידורים הקשורים לעבודה

 87. תאונת דרכים: שבר פתוח בבוהן כף רגל שמאל

 88. תאונת דרכים: בשל פגיעה מאחור או התדרדרות לאחור ?

 89. תאונת דרכים בדרך לעבודה או נסיעה בעניינים פרטיים

 90. תאונת דרכים בין שני רכבים בחניון גרמה לפגיעה ברכב חונה

 91. תאונת דרכים בעליה בחניון תת קרקעי עם רכב שירד לתוך החניון

 92. תאונת דרכים בחולון בין רכב מאזדה לנטיס GLX 323 למסחרי יונדאי

 93. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון