תאונת דרכים עם ג'יפ מסחרי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים עם ג'יפ מסחרי:

1. תביעה לפיצוי בגין נזקים אשר נגרמו לתובע, עת נפגע רכבו (ג'יפ מסחרי המשמש אותו לעבודתו) בתאונה אשר אירעה ב11/10/98- בהיותו בחניית מלון הילטון, ע"י משאית שפגעה בו.

2. הנתבעות הן מבטחות המשאית הפוגעת.

הנתבעות לא עמדו על צירוף נהג המשאית הפוגעת כנתבע נוסף ולא חלקו על אחריותן לפיצוי התובע. המחלוקת, נסבה כולה, סביב שיעור הנזק.

3. הפגיעה היתה בעיקרה בחלקו האחורי שמאלי של רכב התובע, במהלכה נפגעו בצורה ניכרת (ר' תצלומי הנזק) מגן אחורי (פנימי וחיצוני), פנס וכנף אחורית שמאלית.
הערכת עלות התיקון עפ"י דו"ח שמאי אשר צורף ע"י התובע עמדה על 4,867.- ש"ח ואין חולקים על שהתובע נשא בהוצאה זו (כמאושר בקבלה).

התובע צירף אף "דו"ח ירידת ערך" לפיו גרמה הפגיעה ל"ירידת ערך" רכבו בשיעור 0.5% - היינו, לפי חישוביו 550.- ש"ח.

עוד תובע הוא 500.- ש"ח בגין ביטול זמן והפסד הכנסה בהיות הרכב בתיקון. לדבריו מנהל הוא מכבסה והרכב משמש אותו להסעת הכביסה אל ומלקוחותיו (במסגרת זו אף חנה, בעת התאונה, בחניית המלון שהוא אחד מלקוחותיו).

4. הנתבעות אינן מכחישות, כאמור, אחריותן לנזקי התובע, תוצאת התאונה ואף הציעו לו (קודם הגשת התביעה) לפצותו בסך 2,245.- ש"ח.

וכל כך למה ? שמצאו כי בצידו הימני של המגן שהוחלף נמצא עוד קודם לתאונה סדק צר ומשהוחלף המגן כולו בחדש שופר מצב התובע לעומת מצבו קודם התאונה ואין הן חייבות, לדעתן, בהוצאת שיפור זה, שהרי חובת המזיק אך "להחזיר המצב לקדמותו".

5. הנתבעות כופרות גם בגרימת "ירידת ערך" כתוצאה מן הפגיעה כמו גם בהפסד הכנסה שנגרם לתובע בעת תיקון הרכב.

כתב הגנתן - המנוסח בניסוח סטנדרטי כולל שורה של טענות שאינן כלל ממין העניין ואינן שייכות למחלוקת.

6. התובע לא כיחד כי אכן קיים היה, עוד קודם לתאונה, סדק צר בימין המגן האחורי. לדבריו היה זה סדק בלתי נראה כמעט (אין הוא יודע כיצד נגרם - שכן הרכב בידיו מאז שנרכש והוא כמעט חדש). אלא, לדבריו - הנתמכים היטב בתצלומי הנזק - כתוצאה מהמכה אותה ספג המגן בתאונה התרחב סדק זה במאוד.

7. הנתבעות לא הביאו כל ראיה ולא תמכו טענותיהן בחוות דעת מומחה או בכל ראיה אחרת. הניכוי אותו ניכו בגין הסדק קודם, עפ"י הצעת הפיצוי כנ"ל נראה שרירותי ולא הוסבר כלל.
הנתבעות לא טענו (ובודאי לא הוכיחו) כי ניתן היה למצוא מגן אחורי משומש (עם סדק כפי שהיה בו קודם התאונה) להחלפה תחת המגן הפגוע.

8. עקרון היסוד בפיצוי הנזיקין הוא, אכן, חובת "החזרת המצב לקדמותו", אך הלכה (שיושמה בעיקר בתביעות מסוג זה) היא אף כי אם לא ניתן להחזיר את המצב לקדמותו בלא לשפר מצב הנפגע אין לחייבו בשל השיפור.

הנתבעות לא הביאו כל ראיה בכמה הפחית הסדק הקודם ערכו של המגן ואין לי כל סיבה לפקפק בדברי התובע שעם אותו סדק (כאמור כמעט בלתי נראה) יכול היה להמשיך ולהשתמש ברכב עת רבה בלא כל צורך להחליפו.

עם כל זאת מוכן אני לקבל כי בשל קיומו של אותו סדק יש להפחית משהו מן הפיצוי המוענק. אני אומד הפחתה זו, בשים לב לנזק הקשה תוצאת התאונה, כפי שנראה בעליל מן התצלומים, ב300.- ש"ח.
הפיצוי הנפסק בעבור הוצאות התיקון יעמוד, איפוא, על 4,567.- ש"ח.

9. משלא הובאה ראיה לסתור קביעת השמאי שחוות דעתו הוגשה ע"י התובע, איני רואה כל סיבה שלא לפסוק את הפיצוי בגין ירידת הערך, כנתבע, עפ"י חוות דעת שמאי התובע - 550.- ש"ח.

10. כאמור העיד התובע כי הרכב משמש אותו לעבודתו. לצורך התיקון שהה הרכב במוסך במשך יום אחד. אין להניח כי התובע עצמו שבת ממלאכתו באותו יום אך אין ספק כי עבודתו הוגבלה. באותו יום. אני פוסק את הפיצוי בגין כך, לפי שיקול דעתי בסך 200.- ש"ח.

11. השורה התחתונה: אני מחייב את הנתבעות לשלם לתובע 5,317.- ש"ח (4,567 + 550 + 200). סכום זה ישא ריבית והפרשי הצמדה כדין מ02/12/98-.
בנוסף על כך אני מחייבן בתשלום אגרת התביעה בסך 81.- ש"ח וכן בעבור ביטול זמנו של התובע בהליך זה 500.- ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי תאונת דרכים ?

 2. פגיעה בתאונת דרכים

 3. תביעת תאונת דרכים

 4. נפגעי תאונות דרכים

 5. תאונת דרכים פגע וברח

 6. תאונת דרכים מיניבוס

 7. תאונת דרכים עולה חדש

 8. תאונת דרכים - גרירה

 9. תאונת דרכים לפני גיוס

 10. תאונת דרכים אחרי חניה

 11. תביעה בגין תאונת דרכים

 12. תאונת דרכים עוזר חשמלאי

 13. תאונת דרכים פגיעה במוח

 14. תאונת דרכים תאונת עבודה

 15. תאונת דרכים - כריתת טחול

 16. תאונת דרכים ג'יפ

 17. תאונת דרכים קרע במיניסקוס

 18. סוגי תאונות דרכים

 19. תאונת דרכים פיזיותרפיסטית

 20. תאונת דרכים עם עגלה

 21. תאונת עבודה רתך - תאונת דרכים

 22. פגיעה מכסה מנוע - תאונת דרכים

 23. תביעת מיטיבים – תאונת דרכים

 24. הסעה בשכר תאונת דרכים

 25. תאונת דרכים עובד תעשייה אווירית

 26. טריקת דלת תאונת דרכים

 27. תיק אפס - תאונת דרכים

 28. דיכאון עקב תאונת דרכים

 29. מכות יבשות תאונת דרכים

 30. תאונת דרכים של תושב זר

 31. מכות יבשות בתאונת דרכים

 32. תאונת דרכים של טרמפיסט

 33. תאונת דרכים פגיעה בכתף

 34. תאונת דרכים קשישה בת 82

 35. תאונת דרכים פגיעה באצבע

 36. תאונת דרכים של בעל ואישה

 37. תאונה בדרך לעבודה של הבעל

 38. תאונה בדרך מהעבודה לרופא

 39. תאונת דרכים של בחור ישיבה

 40. שאלת עצם קרות תאונת דרכים

 41. תאונת דרכים אדם בן שבעים

 42. תאונת דרכים עם ג'יפ מסחרי

 43. סיוטים העקבות תאונת דרכים

 44. תאונה עם מנוף תאונת דרכים

 45. גורם זר מתערב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים קטלנית ברוורס

 47. תאונת דרכים קשה נער בן 16

 48. תאונת דרכים צומת רמת אפעל

 49. פיצוץ מיכל דלק תאונת דרכים

 50. התחשמלות מהווה תאונת דרכים

 51. חבלה גולגולתית בתאונת דרכים

 52. תאונת דרכים במהלך חיפוש חניה

 53. תאונת עבודה משאבת בטון – תאונת דרכים

 54. לידה מוקדמת עקב תאונת דרכים

 55. צניחת עפעף עקב תאונת דרכים

 56. תאונת דרכים אישה פנסיונרית

 57. ניסיון התאבדות בתאונת דרכים

 58. גרסאות סותרות לתאונת דרכים

 59. כוויות בעור עקב תאונת דרכים

 60. פגיעת ראש חמורה בתאונת דרכים

 61. דלדול שרירים עקב תאונת דרכים

 62. פגיעה של אב ובנו בתאונת דרכים

 63. תאונה בעצירה לפני הכניסה לצומת

 64. תאונת דרכים נהג שרשיונו נפסל

 65. ערעור על פסק דין תאונת דרכים

 66. אשפוז בהרצפלד לאחר תאונת דרכים

 67. שינוי התנהגות לאחר תאונת דרכים

 68. תאונת דרכים מתנדב במשמר האזרחי

 69. נקע חוזר בכתף עקב תאונת דרכים

 70. חובת הגשת עזרה לאחר תאונת דרכים

 71. תאונת דרכים קטלנית התנגשות בעץ

 72. דימום תת דוראלי עקב תאונת דרכים

 73. ענישה מחמירה למניעת תאונת דרכים

 74. טריקת דלת על אצבע - תאונת דרכים

 75. סטיה מהדרך לעבודה - תאונת דרכים

 76. קרעים בגידי הכתף עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים עקב חניה אסורה בכיכר

 78. אובדן כושר עבודה עקב תאונת דרכים

 79. תאונת דרכים 12 טיפולי פיזיותרפיה

 80. תאונה בדרך מהעבודה לבית של ההורים

 81. קשר בין אפילפסיה לבין תאונת דרכים

 82. הפניה לפיזיותרפיה לאחר תאונת דרכים

 83. תאונת דרכים - תשלומים בגין הוצאות חד פעמיות

 84. הודעה כוזבת על תאונת דרכים במשטרה

 85. טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת דרכים

 86. כניסה לצומת באור צהוב - תאונת דרכים

 87. מימון טיפול רפואי לנפגע תאונת דרכים

 88. שרירים מתוחים בעורף לאחר תאונת דרכים

 89. פניה לחדר מיון שבוע לאחר תאונת דרכים

 90. פגיעה קשה בתאונת דרכים של אישה מבוגרת

 91. ? הגדרת תאונת דרכים – מה ההגדרה של תאונת דרכים

 92. תאונת דרכים נגרר / פסקי דין גורר נגרר

 93. תאונה בדרך לעבודה - סטיה מהדרך המקובלת

 94. תשלום על מצבה - כיסוי הוצאות מצבה - תאונת דרכים

 95. האם פגיעה בזמן תדלוק מהווה תאונת דרכים

 96. כמה מקבלים על שברים בצלעות בתאונת דרכים

 97. תאונת דרכים בעת בעצירה לפני הכניסה לצומת

 98. תלונות פסיכוסומאטיות בעקבות תאונת דרכים

 99. תאונת דרכים – הפרעה בתנועות לסת הפרעה בתחושה בלסת

 100. שני נתיבים שהופכים לנתיב אחד - תאונת דרכים

 101. האם פריקת מטען מלט מיכלית מהווה תאונת דרכים

 102. עובד שלא מסוגל לחזור לעבודה לאחר תאונת דרכים

 103. שבר בעצם האף ושפשופים במותניים עקב תאונת דרכים

 104. תאונת דרכים: האם הנתבע פנה בדרך נמהרת ורשלנית ימינה

 105. תאונת הדרכים נגרמה כתוצאה מפתיחתו הפתאומית של מכסה מנוע

 106. תאונת דרכים: אי התאחות עצם הזרוע עם התהוות מפרק נד מדומה

 107. תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה הכניסה ללוד, בסמוך לכיכר

 108. מחלוקת על תיאור השניות הבודדות שלפני קרות ההתנגשות בתאונת דרכים

 109. תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה בכיוון יציאה משער נמל תל אביב

 110. בעקבות תאונת דרכים אובחן כסובל מחבלות במצח משמאל והתלונן על חבלת ראש

 111. תאונת דרכים: הפרעת דחק בתר חבלתית בדרגת חומרה בינונית תסמינים דיכאוניים משניים

 112. תאונת דרכים: מטטרסלגיה עם חוסר חיבור של שברים במטטרסים 2-4 והשטחה של הקשת הרחבית

 113. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון