תאונת דרכים עם עגלה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים עם עגלה:

.1השאלה שהוחלט, בהסכמת ב"כ הצדדים, כי תוכרע תחילה היא:ו האם התאונה
הנידונה בתביעה שלפנינו, שאין חולק שהיתה תאונת עבודה, היתה גם תאונת דרכים.
.2ביום 18.3.93הגישו ב"כ הצדדים הודעה בדבר עובדות מוסכמות כדלקמן:נ
"א. ביום 22.10.89עמד התובע על עגלה, שהינה חלק ממערכת אוטומטית,
שייעודה הוא להעמיד שקי מלט על משאית.
ב. העגלה בנויה בגובה של כ- 4מטר מן הרצפה ונעה על פסים.
ג. באופן שגרתי מתעוררת בעיה המצריכה פעולה של שמון בקטע של העגלה. ד. ביום התאונה הפעיל התובע את המערכת בכדי להעמיס שקי מלט על גבי משאית.
ה. במהלך תהליך הטעינה התעורר הצורך לבצע פעולה של שמון ולשם ביצועה עלה התובע על העגלה.
ו. כתוצאה מיציאה של העגלה ממסלולה נפל התובע על הרצפה."
.3מעדות התובע ונציגי המפעל בו עבד, עולה, כי מדובר במתקן הטענה אוטומטי.
ההטענה נעשית על ידי פיקוד אלקטרוני באמצעותו מוטענים שקי מלט המיוצרים
במפעל הנתבעת, על גבי משאיות. המתקן נקרא פוליטייזר. הוא כולל שתי יחידות הקשורות פיסית בחיבור קשיח, שאחת מהן היא עגלה, ובהמשכו מגש המחליק את השקים אל תוך המשאית. במתקן מתקיימות שתי תנועות:ב אחת נסיעה מישורית של שתי היחידות הנ"ל, על פסים; השניה, עליה וירידה של המגש. היחידה הנעה על המישור קדימה ואחורה עושה כן לצורך מילוי אוטומטי של העגלה בשקי מלט המגיעים אל המתקן מפסי הייצור. הנסיעה על הפסים קדימה נעשית לצורך פריקת השקים על המשאית וסידורם בתוכה באמצעות מגש.
בתוך היחידה קיימות פעילויות משנה של סרטים מסתובבים המניעים את השקים מנקודה לנקודה ופעילות משנה נוספת בתוך המגש המסדר את השקים בצורת משטחים בתוך המשאית. כל זה נעשה כאמור באופן אוטומטי וכמקשה אחת.
התובע היה מופקד על הפעלת מתקן ההעמסה על ידי שליטה על מחשב פיקוד
האלקטרוני.
.4עובד לתאונה ביצע התובע פעולת שימון על העגלה שהיתה בתנועה ושעליה עמד.
באותה עת נעה העגלה מן המשאית והלאה לכיוון הטענתה היא ולא לכיוון המשאית. עוד התובע על העגלה, התהפכה זו וירדה בשניים מארבעת גלגליה מן הפסים, והתובע נפל ממנה, מגובה של כ- 4מטר.
.5מערכת העובדות הנ"ל מוליכה למסקנה שהמקרה ארע במהלך תהליך הטענת המשאית
ותוך כדי ביצוע ההטענה. אומנם, מתקן הטעינה היה נפרד מהמשאית ולא היה קשר פיסי בין השניים והם גם לא עמדו במפלס אחד,
אולם ברור שהמתקן כולו היה מיועד ופעל בפועל בעת הארוע, ככלי להטענת
המשאית.
.6על פי הגדרת "תאונת דרכים" במועד הרלוונטי לתאונה, היתה פריקה וטעינה
חלק מ"שימוש" בכלי הרכב עליו מטעינים או ממנו מפרקים.
אין חשיבות, לדעתי, לשאלה מה הם הכלים המשמשים לפריקה או לטעינה, כל עוד התאונה ארעה תוך כדי הטעינה ועקב הפעולות הדרושות לביצוע הטעינה, בקרבת זמן ומקום לרכב שעליו מטעינים. אין זה משנה בעיני אם השינוע של השקים היה לאורך מספר מטרים כל עוד הארוע ארע בהתערבות "מתקן ההטענה" תוך כדי פעולות ההטענה.
.7אין חולק שהמשאית עמדה במקומה כשהיא קולטת "טעינה" שנעשתה עליה על ידי הפוליטייזר שהתובע עמד על חלק ממנו. טענת ב"כ התובע שתאונה כזו יכולה לקרות כאשר אין משאית נמצאת במקום כדי לקלוט את השקים, איננה רלוונטית. היתה משאית ועליה הוטענו שקים והתאונה קרתה תוך כדי פעולה זו.
העובדה שהתובע נפל מן העגלה, איננה מנתקת את הקשר הסיבתי בין פעולת
ההטענה ובין נפילתו עקב ותוך ההטענה שעליה היה מופקד ושלמטרת ביצועה נמצא הוא אותה עת על העגלה.
.8אין ללמוד גזרה שווה מפסקי הדין שצוטטו על ידי ב"כ התובע, ביניהם, ת.א
727/81(חי) עז' המנוח ירון איתן ואח' נ' קרנית ואח' פס"ד תשמ"ג ב עמ' 206; ת.א 1313/75מחצבות כפר הגלעדי נ' הסנה צלטנר תוספת 17עמ' .215כל מקרה ונסיבותיו. פסק הדין הנראה קרוב ביותר לעניננו הוא ת.א (חי) 1450/87גם הוא איננו זהה לעניננו לא מבחינת העובדות ולא מבחינת המסקנות המשפטיות. שם, לא היה מדובר בפריקה אלא נעשה נסיון מלאכותי לייחס אופי של פריקה לעבודת צביעה שנעשתה באמצעות מכונה בעלת מנוע משלה, וזאת רק משום שבעת עבודת הצביעה, נמצאה המכונה על גבי ג'יפ שהביא אותה למקום העבודה ואמור היה להעבירה לשם. במצב דברים זה נקבע כי לא היתה זו פעולת פריקה, וכפועל יוצא, כי לא היתה זאת תאונת דרכים.
כאן, קרתה התאונה תוך פעולת טעינה מובהקת.
.9אשר לטעינה ופריקה בעזרת מתקנים, אומר המלומד אנגלרד בספרו "פיצויים לנפגעי תאונות דרכים" מהדורה שניה עמ' 37- ואני מצטרפת לעמדתו - כי:ו
"מתקני הפריקה והטעינה מהווים חלק של הרכב גם אם הם מצויים בפועל מחוץ לרכב." "מבחינת הרכב הנפרק או הנטען אין זה משנה שהפריקה או הטעינה מתבצעת בעזרת כלי שהוא עצמו בבחינת רכב מנועי, פעולות הטעינה והפריקה נשארות הליכים שהם שימוש ברכב המוביל את המטען."
בע.א 498/80מדינת ישראל נ' קדר בע"מ פס"ד לו(1) 492אומר בית המשפט:נ
"משאית היא כלי רכב המשמש לנשיאת משאות ותהליך הטעינה והפריקה הוא חלק אינטגרלי של הובלת המשא ממקום למקום."
ראה גם ע.א 358/83שולמן נ' ציון חברה לבטוח בע"מ פס"ד מב(2) 844,.859
.10לא היה ניתוק קשר סיבתי בין פעולת הטעינה לבין התאונה שכן, שינוע העגלה
יחד עם היחידה שהיתה מחוברת אליה נעשה לצורך ההטענה ואין זה משנה שהעגלה נעה בעת התאונה אחורה כדי להטעין את עצמה לצורך
נסיעה קדימה להטענת המשאית.
.11אשר על כן מחליטה אני שהתאונה היתה תאונת דרכים ולפיכך דוחה אני את
התביעה נגד הנתבעת - המעבידה - שעילת התביעה נגדה היתה בנזיקין, ומחייבת את התובע לשלם לנתבעת יציאות המשפט + 000, 4ש"ח שכר טרחת עורך דין + מע"מ, שישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ואילו היציאות, מיום, הוצאתן. רשמתי לפני שב"כ הנתבעת מסר לב"כ התובע את מספר המשאית ואת שם חברת הבטוח שביטחה את השימוש בה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי תאונת דרכים ?

 2. פגיעה בתאונת דרכים

 3. תביעת תאונת דרכים

 4. נפגעי תאונות דרכים

 5. תאונת דרכים פגע וברח

 6. תאונת דרכים מיניבוס

 7. תאונת דרכים עולה חדש

 8. תאונת דרכים - גרירה

 9. תאונת דרכים לפני גיוס

 10. תאונת דרכים אחרי חניה

 11. תביעה בגין תאונת דרכים

 12. תאונת דרכים עוזר חשמלאי

 13. תאונת דרכים פגיעה במוח

 14. תאונת דרכים תאונת עבודה

 15. תאונת דרכים - כריתת טחול

 16. תאונת דרכים ג'יפ

 17. תאונת דרכים קרע במיניסקוס

 18. סוגי תאונות דרכים

 19. תאונת דרכים פיזיותרפיסטית

 20. תאונת דרכים עם עגלה

 21. תאונת עבודה רתך - תאונת דרכים

 22. פגיעה מכסה מנוע - תאונת דרכים

 23. תביעת מיטיבים – תאונת דרכים

 24. הסעה בשכר תאונת דרכים

 25. תאונת דרכים עובד תעשייה אווירית

 26. טריקת דלת תאונת דרכים

 27. תיק אפס - תאונת דרכים

 28. דיכאון עקב תאונת דרכים

 29. מכות יבשות תאונת דרכים

 30. תאונת דרכים של תושב זר

 31. מכות יבשות בתאונת דרכים

 32. תאונת דרכים של טרמפיסט

 33. תאונת דרכים פגיעה בכתף

 34. תאונת דרכים קשישה בת 82

 35. תאונת דרכים פגיעה באצבע

 36. תאונת דרכים של בעל ואישה

 37. תאונה בדרך לעבודה של הבעל

 38. תאונה בדרך מהעבודה לרופא

 39. תאונת דרכים של בחור ישיבה

 40. שאלת עצם קרות תאונת דרכים

 41. תאונת דרכים אדם בן שבעים

 42. תאונת דרכים עם ג'יפ מסחרי

 43. סיוטים העקבות תאונת דרכים

 44. תאונה עם מנוף תאונת דרכים

 45. גורם זר מתערב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים קטלנית ברוורס

 47. תאונת דרכים קשה נער בן 16

 48. תאונת דרכים צומת רמת אפעל

 49. פיצוץ מיכל דלק תאונת דרכים

 50. התחשמלות מהווה תאונת דרכים

 51. חבלה גולגולתית בתאונת דרכים

 52. תאונת דרכים במהלך חיפוש חניה

 53. תאונת עבודה משאבת בטון – תאונת דרכים

 54. לידה מוקדמת עקב תאונת דרכים

 55. צניחת עפעף עקב תאונת דרכים

 56. תאונת דרכים אישה פנסיונרית

 57. ניסיון התאבדות בתאונת דרכים

 58. גרסאות סותרות לתאונת דרכים

 59. כוויות בעור עקב תאונת דרכים

 60. פגיעת ראש חמורה בתאונת דרכים

 61. דלדול שרירים עקב תאונת דרכים

 62. פגיעה של אב ובנו בתאונת דרכים

 63. תאונה בעצירה לפני הכניסה לצומת

 64. תאונת דרכים נהג שרשיונו נפסל

 65. ערעור על פסק דין תאונת דרכים

 66. אשפוז בהרצפלד לאחר תאונת דרכים

 67. שינוי התנהגות לאחר תאונת דרכים

 68. תאונת דרכים מתנדב במשמר האזרחי

 69. נקע חוזר בכתף עקב תאונת דרכים

 70. חובת הגשת עזרה לאחר תאונת דרכים

 71. תאונת דרכים קטלנית התנגשות בעץ

 72. דימום תת דוראלי עקב תאונת דרכים

 73. ענישה מחמירה למניעת תאונת דרכים

 74. טריקת דלת על אצבע - תאונת דרכים

 75. סטיה מהדרך לעבודה - תאונת דרכים

 76. קרעים בגידי הכתף עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים עקב חניה אסורה בכיכר

 78. אובדן כושר עבודה עקב תאונת דרכים

 79. תאונת דרכים 12 טיפולי פיזיותרפיה

 80. תאונה בדרך מהעבודה לבית של ההורים

 81. קשר בין אפילפסיה לבין תאונת דרכים

 82. הפניה לפיזיותרפיה לאחר תאונת דרכים

 83. תאונת דרכים - תשלומים בגין הוצאות חד פעמיות

 84. הודעה כוזבת על תאונת דרכים במשטרה

 85. טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת דרכים

 86. כניסה לצומת באור צהוב - תאונת דרכים

 87. מימון טיפול רפואי לנפגע תאונת דרכים

 88. שרירים מתוחים בעורף לאחר תאונת דרכים

 89. פניה לחדר מיון שבוע לאחר תאונת דרכים

 90. פגיעה קשה בתאונת דרכים של אישה מבוגרת

 91. ? הגדרת תאונת דרכים – מה ההגדרה של תאונת דרכים

 92. תאונת דרכים נגרר / פסקי דין גורר נגרר

 93. תאונה בדרך לעבודה - סטיה מהדרך המקובלת

 94. תשלום על מצבה - כיסוי הוצאות מצבה - תאונת דרכים

 95. האם פגיעה בזמן תדלוק מהווה תאונת דרכים

 96. כמה מקבלים על שברים בצלעות בתאונת דרכים

 97. תאונת דרכים בעת בעצירה לפני הכניסה לצומת

 98. תלונות פסיכוסומאטיות בעקבות תאונת דרכים

 99. תאונת דרכים – הפרעה בתנועות לסת הפרעה בתחושה בלסת

 100. שני נתיבים שהופכים לנתיב אחד - תאונת דרכים

 101. האם פריקת מטען מלט מיכלית מהווה תאונת דרכים

 102. עובד שלא מסוגל לחזור לעבודה לאחר תאונת דרכים

 103. שבר בעצם האף ושפשופים במותניים עקב תאונת דרכים

 104. תאונת דרכים: האם הנתבע פנה בדרך נמהרת ורשלנית ימינה

 105. תאונת הדרכים נגרמה כתוצאה מפתיחתו הפתאומית של מכסה מנוע

 106. תאונת דרכים: אי התאחות עצם הזרוע עם התהוות מפרק נד מדומה

 107. תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה הכניסה ללוד, בסמוך לכיכר

 108. מחלוקת על תיאור השניות הבודדות שלפני קרות ההתנגשות בתאונת דרכים

 109. תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה בכיוון יציאה משער נמל תל אביב

 110. בעקבות תאונת דרכים אובחן כסובל מחבלות במצח משמאל והתלונן על חבלת ראש

 111. תאונת דרכים: הפרעת דחק בתר חבלתית בדרגת חומרה בינונית תסמינים דיכאוניים משניים

 112. תאונת דרכים: מטטרסלגיה עם חוסר חיבור של שברים במטטרסים 2-4 והשטחה של הקשת הרחבית

 113. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון