תאונת עבודה 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

בל (ב"ש) 1328/03 תאונת עבודה 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

1. פסק דין זה עניינו ערעור שהגיש המערער מכוח סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשנ"ה - 1995 (להלן: "החוק") על החלטת הועדה הרפואית לעררים מיום 28.2.02 (להלן: "הועדה" "ההחלטה" בהתאמה).
 
2. קודם שאדרש לטענות הצדדים יש להקדים ולפרט את העובדות הבאות:
 
א. המערער נפגע בתאונת עבודה ביום 3.12.98.נ
 
ב. ביום 26.10.00 הכירה ועדה רפואית לעררים, למערער בנכות צמיתה בעקבות התאונה בשיעור של 19%.ב
 
ג. ביום 24.12.00 נדרש המערער לניתוח (נוסף) בשל התאונה בעבודה (להלן: "הניתוח הנוסף").
 
ד. בעקבות הניתוח הנוסף, נעדר המערער מעבודתו בהתאם לתעודות רפואיות לאי כושר המתייחסות לתקופה שמיום 24.12.00 ועד ליום 1.3.01.ו
 
ה. ביום 2.9.01 הגיש המערער בקשה להחמרה. לבקשה צירף המערער את סיכום המחלה בעקבות האשפוז מיום 24.12.00.נ
 
ו. בעקבות הבקשה להחמרה קבעה ועדה רפואית מדרג ראשון כי: "לא ניתן לקבוע נכות זמנית עבור האשפוז מאחר והתביעה לאחר החמרת מצב לא הוגשה בזמן על פי התקנה".
 
עוד קבעה הועדה מדרג ראשון כי מהשוואת ממצאי בדיקתה את המערער, לממצאי הבדיקה של הועדה הקודמת מיום 26.10.00 – עולה כי לא חלה החמרה במצבו.
 
ז. ערר שהגיש המערער לועדה רפואית לעררים, נדחה בהחלטת הועדה נשוא הערעור, אשר קבעה כי היא "מקבלת ומאשרת את החלטה של דרג I".ב

3. כמצוין בכתב הערעור מוגבל הערעור להתייחסות הועדה הרפואית לעררים בשאלת הנכות הזמנית אשר יש להכיר למערער, בעקבות הניתוח הנוסף מדצמבר 00. ניתוח לו נצרך האחרון בשל התאונה בעבודה.ו
 
בקצירת האומר, טענת המערער היא כי הייתה הועדה הרפואית מוסמכת להכיר לו בנכות זמנית לתקופה שמדצמבר 00, ומכאן כי נפלה טעות משפטית בהחלטת הועדה.
 
4. אליבא המשיב דין הערעור להדחות, משלא הייתה מוסמכת הועדה להכיר למערער בנכות לתקופה שקדמה להגשת הבקשה להחמרה בהתאם להוראת תקנה 37 א' לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז – 1956 (להלן: "התקנות").
 
5. מקובלת עליי עמדת המשיב כי דין הערעור להדחות מהנימוקים הבאים:
 
א. סמכותה של הועדה הרפואית, ולענייננו הועדה הרפואית לעררים לקביעת דרגת נכות בעקבות בקשה להחמרת מצב נקבעה בתקנה 37 א' לתקנות ולפיה:
 
"לא תיקבע דרגת נכות מחדש לפי תקנות 36 ו- 37 בעד התקופה שלפני מועד הגשת הבקשה לקביעת דרגת נכות מחדש. ואולם אם קבעה הועדה כי הנפגע היה מאושפז בבית החולים כתוצאה מההחמרה או מפגימה חדשה שנתגלתה, תיקבע דרגת הנכות מחדש בעד התקופה שלפני מועד הגשת הבקשה החל ביום שאושפז בבית החולים, ובלבד שהבקשה הוגשה תוך 90 יום מיום ששוחרר מבית החולים (הדגשה שלי – ט.מ.)".נ
 
ב. לענייננו אין חולק כי הבקשה להחמרה הוגשה כתשעה חודשים לאחר ששוחרר המערער מבית החולים בעקבות הניתוח הנוסף מדצמבר 00.ב
 
ג. אין מקום לטענת המערער לפיה, הפרשנות התכליתית של הוראות תקנה 37 א' מחייבת להכיר בסמכות הוועדה הרפואית להכיר למערער בנכות החל מיום האשפוז, על אף שהוגשה הבקשה להחמרה לאחר שחלפו 90 יום מיום ששוחרר המערער מבית החולים.ו
 
לעניין זה טען המערער כי לאור הוראות תקנה 36 לתקנות ובשים לב לעובדה לפיה נקבעה דרגת נכותו בידי הועדה הרפואית לעררים באוקטובר 00- היה רשאי לפנות בבקשה להחמרה לא לפני חודש אפריל 01.נ
 
המערער המשיך וטען כי בנסיבות אלה ממילא לא יכל היה לפנות בבקשה להחמרה תוך 90 יום מיום ששוחרר מבית החולים (בשים לב לעובדה כי ששוחרר מבית החולים כבר בסוף חודש דצמבר 00 ) – ומכאן, שהפרשנות המוצעת בידי המשיב להוראות תקנה 37א, שוללת ממנו את זכויותיו לפיצויי מכוח החוק בעקבות הניתוח הנוסף לו נצרך בשל התאונה בעבודה.
 
ד. כמצוין לעיל, אין בידי לקבל טענה זו של המערער. זאת הן לאור לשון התקנה (תקנה 37 א'), המגביל את סמכותה של הועדה הרפואית להכיר למבוטח בנכות לתקופה שקודם לבקשה להחמרה; והן לאור האפשרות העומדת בפני מבוטח להגיש בקשה להחמרה אף בטרם שחלפו שישה חודשים מיום שנבדק לאחרונה בידי ועדה רפואית, דהיינו להגיש בקשה להחמרה בתוך 90 יום מיום ששוחרר מבית החולים אף אם טרם חלפו שישה חודשים מיום שנבדק לאחרונה בידי ועדה רפואית ובכך לממש את זכויותיו מכוח החוק, במלואם.
 
ה. אין מקום להחזרת עניינו של המערער לועדה, לצורך התייחסות מפורשת לשאלת הנכות הזמנית שיש להכיר למערער בעקבות האשפוז, משלא תצמח למערער כל תועלת מכך, משאין הוועדה רשאית להכיר למערער בנכות בגין תקופה זו.ב
 
5. סוף דבר – הערעור נדחה.
 
בנסיבות העניין אין צו להוצאות.ו
 
הערעור על פסק דין זה הוא ברשות, בקשת רשות ערעור יש להגיש לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין למבקש.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחוזי נכות - לסת

 2. אחוזי נכות - לשון

 3. אחוזי נכות - שיניים

 4. אחוזי נכות - אף

 5. צלעות - אחוזי נכות

 6. פציעת כתף - אחוזי נכות

 7. 69 אחוז נכות

 8. תאונת דרכים אחוזי נכות

 9. בעיות כלי דם - אחוזי נכות

 10. חישוב נכות משוקללת

 11. עיגול אחוזי נכות

 12. אחוזי נכות גאוט

 13. אחוזי נכות אסתטית

 14. אחוזי נכות הלם קרב

 15. אחוזי נכות שבר ישן

 16. אחוזי נכות קוצב לב

 17. גלאוקומה אחוזי נכות

 18. אחוזי נכות מיניסקוס

 19. אחוזי נכות על יבלות

 20. כריתת שד אחוזי נכות

 21. אחוזי נכות זעזוע מוח

 22. ערעור על 24 אחוז נכות

 23. ערעור על 30 אחוז נכות

 24. אחוזי נכות דום נשימה

 25. יריה בבטן - אחוזי נכות

 26. אחוזי נכות פגיעה באוזן

 27. אחוזי נכות רצועה צולבת

 28. שבר בכף הרגל אחוזי נכות

 29. שבר באף ללא אחוזי נכות

 30. ביטוח לאומי 1 אחוז נכות

 31. ביטוח לאומי 5 אחוז נכות

 32. תאונת דרכים 35 אחוז נכות

 33. תאונת דרכים 20 אחוז נכות

 34. 30 אחוז נכות תאונת עבודה

 35. תאונת דרכים 4 אחוז נכות

 36. תאונת דרכים 7 אחוז נכות

 37. תאונת דרכים 5 אחוז נכות

 38. תאונת עבודה 15 אחוז נכות

 39. תאונת דרכים 60 אחוז נכות

 40. כמה אחוזי נכות מקבלים פגיעת גולגולת

 41. ביטוח לאומי 19 אחוז נכות

 42. ביטוח לאומי 10 אחוז נכות

 43. כריתת מניסקוס אחוזי נכות

 44. תאונת עבודה 19 אחוז נכות

 45. תאונת דרכים 30 אחוז נכות

 46. תאונת דרכים 50 אחוז נכות

 47. תאונת דרכים 58 אחוז נכות

 48. קרע ברצועה בברך אחוזי נכות

 49. כמה אחוזי נכות מקבלים על פגיעת ברך ?

 50. שבר בחוליה C6 - אחוזי נכות

 51. אחוזי נכות בגין מחלת איידס

 52. אחוזי נכות בגין דליפת שתן

 53. אחוזי נכות ביטוח לאומי 74%

 54. הפרעה זיקפתית - אחוזי נכות

 55. ערעור על אחוזי נכות מעבודה

 56. קטיעת חלק ברגל - אחוזי נכות

 57. יתר לחץ דם - לחץ דם גבוה - אחוזי נכות

 58. הזעה עקב תאונה - אחוזי נכות

 59. קביעת אחוזי נכות ממחלת מקצוע

 60. שבר בפיקת הברך - אחוזי נכות

 61. תאונת דרכים מעל 90 אחוז נכות

 62. תאונת דרכים קטין 70 אחוז נכות

 63. סטיה של מחיצת האף - אחוזי נכות

 64. הורדת אחוזי נכות בביטוח לאומי

 65. תאונת דרכים 20 אחוז נכות לצמיתות

 66. ערעור על אחוז נכות 0 בביטוח לאומי

 67. תאונת דרכים 0 אחוז נכות אורטופדית

 68. כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה

 69. הורדת אחוזי נכות בגלל סירוב עבודה

 70. תאונת דרכים 57 אחוז נכות משוקללת

 71. אחוזי נכות בגין עור לפי סעיף 80 2

 72. קרע בשרוול המסובב בכתף אחוזי נכות

 73. ערעור על 5 אחוז נכות בביטוח לאומי

 74. ערעור של ביטוח לאומי על אחוזי נכות

 75. 30 אחוזי נכות בגין היצרות פי הטבעת

 76. ערעור על 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 77. סטייה מאחוזי הנכות בתקנות הביטוח הלאומי

 78. ערעור לבית דין לעבודה על אחוזי נכות

 79. ערעור על 19 אחוז נכות - תאונת עבודה

 80. פיברומיאלגיה אחוזי נכות ביטוח לאומי

 81. הגדלת אחוזי נכות מעבודה בביטוח לאומי

 82. תאונת עבודה 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 83. הורדת אחוזי נכות בגלל מצב רפואי קודם

 84. תאונת דרכים תאונת עבודה 100 אחוז נכות

 85. פיגור שכלי מולד אחוזי נכות ביטוח לאומי

 86. כמה אחוזי נכות מקבלים על "מרפק גולף" ?

 87. תאונת דרכים 30 אחוז נכות בביטוח לאומי

 88. תאונת דרכים בדרך לעבודה - 0 אחוז נכות

 89. פגיעה בכושר השתכרות - אחוזי נכות נמוכים

 90. האם קביעת אחוזי נכות היא "שאלה משפטית" ?

 91. בהלוקס ולגוס / הלוקס ריגידוס - אחוזי נכות

 92. כמה אחוזי נכות מקבלים על לימפומה בהפוגה ?

 93. האם ערעור על אחוזי נכות מהווה שאלה משפטית

 94. 20 אחוז נכות על סחרחורות בעקבות תאונת דרכים

 95. הגדרת ''השפעה על כושר התנועות'' - אחוזי נכות

 96. 10% נכות בגין אי התאמה סוציאלית כתוצאה מהתאונה

 97. אחוזי נכות על פגיעה בסעיף התחושתי של העצב הרדיאלי ?

 98. האם אפשר לקבל אחוזי נכות על הפרעה חרדתית לאחר תאונה ?

 99. העברת תביעה לבית משפט השלום לאחר קביעת אחוזי נכות נמוכים

 100. ערעור על החלטה לא לתת אחוזי נכות מלאים לפי סעיף ליקוי בתקנות

 101. הפחתת אחוזי נכות בגלל טווחים תקינים בתנועות הסיבוב והרמת ידיים

 102. אחוזי נכות: תגובה דיכאונית, ליקוי בראיה, פסוריאזיס, השמנת יתר, פיברומיאלגיה, סוכרת ואבנים בכליה

 103. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון