תביעה בגין תיקון מזגן לרכב

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיצוי על תיקון מזגן לרכב / תביעה בגין תיקון מזגן לרכב:

א. רקע וטענות הצדדים:ב

1. תביעה לתשלום סך 986.- ש"ח, החזר תשלום ופיצוי בגין כשלון הנתבע בתיקון מזגן במכוניתו של התובע.

לטענת התובע, כמפורט בהרחבה בתביעתו, פסק המזגן שבמכוניתו מלפעול ובמקום אויר מקורר החדיר אל פנים הרכב אויר חם בלבד; היה זה בראשית חודש יוני 1997, כאשר ימי הקיץ החמים בפתח. התובע ורעייתו מרבים להשתמש ברכבם וחשוב שיהיה המזגן במכוניתם תקין.
לפיכך ביקש התובע להביא את המכונית למוסך המתמחה בתיקון מזגנים למען יהיה בטוח כי יד מומחה בלבד תעסוק במלאכה - וכך יבטיח כי התיקון ייעשה כהלכה.
לדבריו, פנה אל הנתבע משראה בכניסה למוסך שלט המעיד על התמחותו במתן שרות למזגנים לרכב.

המכונית התקבלה במוסך והובטח לתובע "שהכל יהיה בסדר". לאחר כשעה וחצי הוחזר הרכב לידיו כאשר המזגן אכן פועל ומקרר כהלכה ואולם למחרת, היה זה בימי חג השבועות, הבחינו התובע ורעייתו תוך כדי נסיעה כי עצמת הקור הולכת ונחלשת עד שבסוף היום חזר המצב לכשהיה קודם התיקון:ו המאוורר החדיר למכונית אויר חם בלבד.

מששב התובע אל הנתבע התבקש להשאיר את הרכב במקום, ומשחזר לקבלו נמסר לו כי מאחר שמדובר "במודל חדש" אין לאל ידי הנתבע לטפל בו ואף אין ברשותו כלים מתאימים לעשות כן. לפיכך הומלץ לתובע להביא מכוניתו למוסך פיג'ו - הוא המוסך המוסמך לטפל בכל הקשור ברכב זה, לרבות המזגן שבו (בהיותו מזגן מקורי של פיג'ו).

עוד מוסיף התובע בתביעתו כי פנה בתלונה למשרד התחבורה ובתשובה נמסר לו כי המוסך הנתבע כלל איננו מוסמך לעסוק במיזוג אויר לרכב.

לפיכך דורש התובע החזר הסכום אשר שולם לנתבע בסך 786.- ש"ח ועוד הוצאות נסיעות במוניות 200.- ש"ח ובסה"כ 986.- ש"ח.

2. בכתב ההגנה אין הנתבע מכחיש את "השורה התחתונה", היינו כי בסופו של דבר נאלץ לשלוח את התובע למוסך של חברת פיג'ו לתיקון המזגן;

אלא, כך טענת הנתבע, מערכת המיזוג ברכב מורכבת משתי מערכות עיקריות - מערכת חשמלית ומערכת הגאז; כאשר הגיע התובע נבדקה המכונית ונמצא כי "המניפה" איננה עובדת, משמע מערכת החשמל לוקה בעוד מערכת הגאז - תקינה. בטיפול במערכת החשמל אין לנתבע כל בעיה על כן קיבל על עצמו את הטיפול, וזו אכן תוקנה ושבה לפעול כפי שמעידה העובדה שכאשר יצא התובע את המוסך לאחר הטיפול פעלה מערכת המיזוג כהלכה.

כאשר הגיע התובע בפעם השניה, התברר, לטענת הנתבע, כי הפעם הליקוי הוא במערכת הגאז, ובמערכת זו אין הנתבע מסוגל לטפל הואיל ומדובר במערכת "אורגינלית" ואין בידי הנתבע חלפים מתאימים, אותם ניתן למצוא רק במוסך של החברה.

3. אשר להסמכתו לעסוק במיזוג לכלי רכב - הוצגו בפני תעודות ומסמכים המעידים כי X אכן מוסמך לעסוק בהתקנת ושרות למזגן אויר לרכב; יש להניח כי המידע השגוי אשר נמסר ממשרד התחבורה נבע מהשוני בשם.

ב. ההכרעה

4. סבור אני כי במערכת היחסים שבין בעל רכב, המתלונן על ליקוי ברכבו, לבין בעל המוסך אליו הוא פונה לצורך התיקון, בעל המוסך הינו בבחינת "המומחה" בעל הידע, בעוד בעל הרכב "בור" שאיננו מבין במהות הליקוי ודרך תיקונו.

בנסיבות אלו מוטל על בעל המוסך - המומחה - לצייד את לקוחו, במלוא המידע הרלבנטי על מנת שיוכל הלקוח לקבל את החלטותיו תוך שהוא שוקל את כל הדרוש והרלוונטי לכך.

בהיבט זה אין בעל המוסך שונה מכל מומחה אחר; כשם שחולה המביא תלונותיו לרופא המטפל בו איננו אומר לרופא מהי ה"דיאגנוזה" וכיצד יש לטפל, אלא שוטח בפניו תלונות ומצפה לקבל הסבר על מקור מכאוביו וטיפול באלו, כך גם בעל מוסך שלקוחו מצפה ממנו לציידו במידע החיוני ולעשות את הדרוש לתיקון הליקוי ברכב. משאין המומחה מביא את מלוא המידע לידיעת לקוחו - ובמקרה שבפני כולל המידע הרלוונטי את העובדה שאם יתברר שהליקוי הוא בתחום מערכת הגאז לא יוכל הנתבע לטפל בו - שולל הוא מהתובע את זכותו להחליט אצל מי וכיצד ברצונו לטפל בליקוי.

5. מכאן שהשאלה העובדתית המרכזית היא בעיני מה נאמר לתובע בעת שהביא את רכבו אל המוסך הנתבע; לטענתו, הובטח לו שבסופו של הטיפול תפעל מערכת הקירור במכוניתו כהלכה; הוא עצמו איננו מתמצא במכונאות ובנסתרי פעולת מזגנים; כל אשר ידע הוא שכאשר הוא מפעיל את המיזוג נכנס אל פנים מכוניתו אויר חם במקום אויר קר. איש לא הסביר לו כי קיימת הבחנה בין המערכות השונות וכי אם הליקוי הוא במערכת האחת יוכל הנתבע לטפל בה, ואילו אם יימצא כי הליקוי הוא במערכת האחרת - לא יוכל לעשות זאת;

לעומתו טען הנתבע (והעובד אשר טיפל בתובע כאשר הגיע למוסך) כי מלכתחילה נמסרה לתובע האינפורמציה האמורה - היינו החלוקה בין המערכות השונות.

דא עקא, בגירסתו של התובע תמך דווקא עד ההגנה מר אלון צרפתי, כאשר התבקש לתאר את השיחה אשר התקיימה בעת שהתובע הביא את מכוניתו למוסך (ובה נכח העד) לא אמר כי הוסבר לתובע שאם יתברר שהבעיה היא במערכת הגאז לא יוכל הנתבע לטפל בה. העד אישר שהתובע אמר "שיש לו בעיה במיזוג" ונאמר לו שראשית חכמה צריך לבדוק את בעיית האיוורור, היינו את המערכת החשמלית.

[יצויין, בהקשר זה, כי לטענת התובע דווקא פעלה המערכת האיורור (היינו אותה מניפה הגורמת למשב האויר) כהלכה - אלא שהאויר אותו הכניסה היה אויר חם ולא מקורר].

6. אני מקבל איפוא את גירסתו העובדתית של התובע, היינו כי כאשר הביא את הרכב אל הנתבע הציג את הבעיה כבעיה של "מיזוג" - ואיש לא הסביר לו דבר על הפרדה בין המערכות השונות ועל כי הנתבע יוכל לטפל בפגם במערכת החשמלית אך לא במערכת הגאז והקירור. בכך כאמור נשלל מהתובע מידע חיוני והזכות להחליט אם בכלל מעונין הוא בטיפולו של הנתבע.

7. אילו, מלכתחילה, היה הנתבע מבהיר לתובע את מלוא הפרטים הנ"ל מן הסתם היה התובע בוחר ללכת הישר אל המוסך "המקורי" אשר יוכל לטפל בתיקון הנזק, יהא אשר יהיה מקורו - ולו רק כדי לחסוך את זמן הטיפול הכפול. ייתכן - אינני שולל את האפשרות, שבמערכת המיזוג של מכונית התובע היה ליקוי כפול, גם במערכת החשמל וגם במערכת הקירור (אף שכאמור לעיל, התובע כפר בטענת אנשי הנתבע כי המניפה לא פעלה) - ואולם נוכח התוצאה הסופית - היינו שטיפולו של הנתבע לא הביא לתיקון הבעיה אשר בגללה הגיע התובע אל הנתבע, אין דרך לבדוק זאת - ויש לראות את הנתבע כמי שנכשל בביצוע המתלה אותה קיבל על עצמו והתוצאה היא שעליו להשיב את התשלום אשר גבה עבור התיקון.

8. התובע לא הוכיח את טענתו בדבר הוצאות מוניות - בכלל ובקשר לטיפול במוסך הנתבע בפרט.

9. התוצאה היא - שאני מקבל את התביעה חלקית ומחייב את הנתבע להשיב לתובע את הוצאות התיקון בסך 786.- ש"ח בצירוף ריבית כדין והפרשי הצמדה מתאריך 97/06/10 ובתוספת אגרת תביעה בסך 29.- ש"ח ובעבור ביטול זמנו של התובע בהליך זה סך 100.- ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקלות במזגן חדש

 2. תקלות בלפטופ חדש

 3. תקלות במקרר אמנה

 4. מזגן לא מקרר בבית

 5. תקלה במכונה למאפיה

 6. שריפה בגלל תנור חימום

 7. תביעה על התקנת מזגנים

 8. ביטול עסקת רכישת מזגן

 9. תביעה בגין רכישת מצלמה

 10. תביעה בגין תיקון מזגן לרכב

 11. תביעה על חוב בגין מוצרי חשמל

 12. שריפה בגלל קצר חשמלי במקרר

 13. תביעה בגין קניית מכונת כביסה

 14. תביעה בגין נזק בלתי הפיך למקרר

 15. תביעה בגין התקנת מזגן מיני מרכזי

 16. תקלה במכונת כביסה - תביעות קטנות

 17. פיצוי על קניית מקרר - תביעות קטנות

 18. האם יש אחריות על תקלות במסך טלוויזיה ?

 19. נזילות מים לתוך המגירות שבתחתית מקרר חדש

 20. הגיש תביעה בגלל שלא הצליח להתקין מדפסת שקנה

 21. תביעה בגין הסכם שירות לתיקון תקלות מוצרי חשמל

 22. תביעה בגין דלת מיקרוגל שלא נסגרת בצורה הרמטית

 23. תביעה בסדר דין מהיר לתשלום חוב בגין מוצרי חשמל

 24. מה דינו של מכשיר אשר נמסר לתיקון וניזוק בעת התיקון במעבדה

 25. תביעה קטנה בגין תקלות במכשיר רדיו-טלפון נייד מסוג "בלאקברי 9700"

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון