תביעה להחלפת מנוע רכב

תק 1379/02 תביעה להחלפת מנוע רכב

1. עניינה של התביעה החלפת מנוע רכב על ידי הנתבעת לפי בדיקה שנערכה על ידה ולבקשת התובע.
 
2. לטענת התובע , בתאריך 10.9.01, הכניס את רכבו למוסך הנתבעת. בבדיקה שנערכה על ידי הנתבעת התברר כי יש צורך להחליף את מנוע הרכב.
 
בתאריך 17.9.01 יצא לטענת התובע הרכב מהמוסך לאחר שהמנוע הישן הוחלף במנוע משומש.
 
3. למנוע המשומש אשר הורכב ברכב התובע נתנה אחריות לתקופה של שלושה חודשים אשר מופיעה על גבי הקבלה המצורפת לכתב התביעה.
 
4. לאחר כחודש, חזר לטענתו התובע למוסך הנתבעת עקב תקלה חוזרת במנוע. הרכב עבר תיקון ויצא מהמוסך לאחר כשבוע.
 
5. ביום 26.1.02 חזר התובע לטענתו פעם נוספת למוסך הנתבעת, לאחר שביקר במוסך הנתבעת גם בחודש דצמבר והתלונן על תקלות במנוע. למרות טענות הנתבעת בפני התובע כי אינה אחראית עוד למנוע, הוחלפו חלקים מסוימים על ידה בביקור זה.
 
6. לטענת התובע חזר פעם נוספת אל הנתבעת ביום שלמחרת כאשר הרכב מובל באמצעות גרר, הנתבעת סרבה להכיר באחריותה לתקלה.
 
7. הנתבעת בכתב הגנתה אינה כופרת בעובדה כי אכן בוצעה על ידה בדיקה לרכב ביום 10.9.01 וכי נמצא כי יש להחליף את המנוע וכי ביום 17.9.01 הפיקה הנתבעת חשבונית עבור התיקון ובה מצויינת אחריות למשך 3 חודשים למנוע המשומש שהורכב.
 
8. הנתבעת אף אינה כופרת בעובדה כי בתקופת האחריות היתה תקלה במנוע והנתבעת בצעה את התיקון המבוקש ללא תשלום.
במועד מאוחר יותר בוצעו לטענת הנתבעת טיפולים אחרים ברכב בלא קשר למנוע.
 
9. לטענת הנתבעת ביום 24.1.02 הכניס התובע את הרכב למוסך בעקבות רעש שנשמע בזמן התנעת הרכב ונמצא בבדיקה שבוצעה ע"י הנתבעת כי הבעיה אינה במנוע והבעיה תוקנה ע"י הנתבעת בתשלום.
 
10. ביום 31.1.02 הכניס שוב התובע לטענת הנתבעת את רכבו למוסך הנתבעת ונמצאה תקלה במנוע. הנתבעת תקנה את התקלה לאחר שהודיעה לתובע כי יש בכך קושי.
 
11. עוד טוענת הנתבעת כי שלושה שיקים אשר מסר התובע לנתבעת עבור ביצוע העבודות המפורטות לעיל בסכום כולל של 2714 ₪ בוטלו על ידי התובע ובוצעו על ידי הנתבעת בלשכת ההוצאה לפועל וטרם נגבו במלואם. לטענת הנתבעת תביעה זו הוגשה על ידי התובע במטרה להתחמק מתשלום חובו לנתבעת ותוך נסיון להתעשר שלא כדין.
 
12. בישיבת יום 20.8.02 נשמעו עדויות הצדדים. התובע חזר בעדותו על גרסתו בכתב התביעה. נציגת הנתבעת חזרה בעדותה על גרסת הנתבעת בכתב ההגנה.
 
13. התובע לא צרף לכתב התביעה כל חוות דעת מומחה לעניין אי תקינות התיקונים אשר בוצעו ברכבו.
במעמד הדיון ביקש התובע ארכה להגשת חוות דעת מומחה להוכחת רשלנות המוסך בתיקון המנוע והנזקים שנגרמו לו עקב כך.
 
14. עפ"י החלטתי ביום 20.8.02 במעמד הצדדים רשאי היה התובע להגיש חוות דעת מומחה להוכחת טענותיו וזאת תוך 21 יום. כן נקבע כי אם לא תוגש חוות דעת ולא הודעת מי מהצדדים בדבר רצונם לסיים המחלוקת בהסכמה יינתן פסק דין על פי הראיות הקיימות בתיק.
 
15. לא הוגשה חוות דעת ולא הודעת מי מהצדדים בדבר רצונם לסיים את המחלוקת בהסכמה ולפיכך ניתן פסק הדין.
 
16. נטל הראייה כמו גם נטל השכנוע הסופי בתביעה אזרחית והוכחת כל יסודות התביעה מוטלים על התובע.
 
17. לאחר ששמעתי את העדויות ועיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם ראיתי לנכון לקבוע כי נטל זה לא הורם על ידי התובע.
 
18. התובע לא עמד בנטל המוטל עליו להוכיח כי הנזקים הנטענים על ידו נגרמו במסגרת אחריות הנתבעת או עקב התרשלותה בביצוע מי מן התיקונים לרכב התובע.
 
19. עפ"י חשבונית מס' 19659 אשר הוגשה על ידו כנספח לכתב התביעה תמה תקופת האחריות של הנתבעת על החלקים אשר הורכבו ברכב התובע ועל העבודה שבוצעה לשם כך ולא הוגשה כל ראייה להוכחת אחריות הנתבעת לחלקים שהורכבו והעבודה שבוצעה על ידה ואשר בגינם נתבעים הנזקים נשוא כתב התביעה, מעבר לתקופה הנקובה בחשבונית.
 
20. אשר על כן, התביעה נדחית.
בנסיבות העניין לא מצאתי לנכון לפסוק צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקנת השוק רכב

 2. מכירת רכב ממושכן

 3. הצתת רכב של השכן

 4. פגיעה ברכב ברוורס

 5. סדק בראש מנוע רכב

 6. עורך דין קניית רכב

 7. השלכת בדל סיגריה מרכב

 8. פסילת ספרים מכונאי רכב

 9. רכב מנועי - הגדרת "רכב מנועי"

 10. התנגשות בין שני כלי רכב

 11. משמעות רישום הבעלות ברכב

 12. זיהוי רכב לפי מספר רישוי

 13. תביעה בגין תיקון רכב פורד

 14. זכאות לקבלת רכב עם מעלון

 15. קניית רכב עם פגיעה בשלדה

 16. פגיעה ברכב חונה במהלך טסט

 17. האם קלנועית היא רכב מנועי

 18. בקשת מפרק זמני למסירת רכבים

 19. העברת בעלות פיקטיבית על רכב

 20. האם עגורן נייד הינו רכב מנועי

 21. נזק לרכב בחניה בזמן שהייה בחו"ל

 22. מסירת החזקה ברכב לפני קבלת הכסף

 23. פגיעה ברכב חונה בלי להשאיר פרטים

 24. התחלת נסיעה לפני כניסת נוסע לרכב

 25. טעות בזיהוי רכב שביצע עבירת תנועה

 26. האם רישום הרכב ע"ש האימא הוא פיקטיבי

 27. פיצוי על קילומטראז שגוי בעסקת קניית רכב

 28. ביטול קניית רכב משומש בגלל בעיות במנוע

 29. תקלות חוזרות ונשנות ברכב לימוד נהיגה חדש

 30. טענת טיפולים ותיקונים ברכב בחוסר מקצועיות

 31. תביעה בגין פתיחת דלת רכב חונה לכיון הכביש

 32. תובענה שעניינה פיצוי כספי בשל התנגשות כלי רכב

 33. כתוצאה מן התאונה נפגע הגלגל הקדמי שמאלי של הרכב

 34. זכאות לבטל עסקה לרכישת רכב בגין שינוי את מד האוץ

 35. רק לאחר קניית הרכב הסתבר כי הרכב עבר תאונות והוחלפו בו חלקים רבים

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון