תביעה קטנה בגין ליקויי בניה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה קטנה (בבית משפט לתביעות קטנות) בגין ליקויי בניה:

1. תביעה לתשלום 15,000.- ש"ח שעניינה ליקויי בניה שונים בדירה אותה קנו התובעים מאת הנתבעת מס' 1.

2. מדובר למעשה ב"סיבוב שני" של הליכים משפטיים. הסיבוב הראשון התנהל בבית המשפט המחוזי והסתיים שם, בתאריך 20/04/97, בהסכם פשרה, שאושר כפסק דין, ובין יתר תנאיו קיבלה על עצמה הנתבעת מס' 1 לבצע, בתוך תקופה קצובה, תיקוני ליקויים אשר פורטו בחוות דעת מומחה מטעם בית המשפט, המהנדס מר יצחק ברמן.
עוד נקבע בפסק הפשרה כי בתום ביצוע עבודות התיקון תמסור נתבעת 1 לתובעים אישור המהנדס כי התיקונים בוצעו לשביעות רצונו. אם עדיין ישארו ליקויים כי אז תהא לתובעים זכות "לתבוע את הנתבעת בגין כל תיקון שלא בוצע כראוי ... ובכל מקרה לא תהא לנתבעת זכות לבקש פעם נוספת לבצע את התיקונים בעצמה".

3. על פי הנטען בכתב התביעה שבפני עתה תיקנה הנתבעת 1 רק חלק מהליקויים ואף לא מסרה לתובעים אישור המהנדס כי הליקויים תוקנו לשביעות רצונו.

התובעים העריכו אותם ליקויים אשר טרם תוקנו בסכום כולל של כ19,000.- ש"ח אך צמצמו את תביעתם על מנת להביאה במסגרת סמכותו של בית משפט זה.

4. בכתב ההגנה שהוגש ע"י הנתבעים טוענים הם כי תביעה זו כל כולה איננה אלא בבחינת "מעשה סחיטה"; יש לדחותה מחמת מעשה בית דין וחוסר סמכות עניינית (בשל פסק הדין שניתן, כמפורט לעיל, בבית המשפט המחוזי ו/או בהיות תביעה זו המשכה של התביעה אשר נדונה שם).

עוד טוענים הם כי בחוות דעת מומחה בית המשפט אשר הוגשה בשעתה נערכה הבחנה בין ליקויים שניתן, לבין אלו שלא ניתן, לתקנם והתחייבות התיקון על פי פסק הפשרה הנ"ל איננה יכולה לחול אלא על אותם ליקויים שניתן לתקנם.

הנתבעים מוסיפים ומפרטים שורה של טענות כנגד עצם חיובם בתיקון הליקויים, כגון שהתובעים רכשו את דירתם כאשר זו כבר מושלמת, ועל כן מנועים מהעלאת טענות בגין ליקויים שיכולים היו לגלותם באותה עת וכל כיוצ"ב טענות שאין לשמוע להן עוד שכן, תביעה זו שבפני היא בגין אי ביצוע חיובי הנתבעת 1 על פי אותו פסק פשרה, וכל אשר התרחש ונטען קודם לכן נבלע באותו פסק דין ובטל מן העולם.

5. בדיון הראשון אשר התקיים בפני ב08/11/98- אישר התובע כי אין עוד מקום לתבוע תיקון אותם ליקויים אשר נכללים ברשימת הליקויים שלא ניתן לתקנם על פי רשימתו דאז של המומחה ברמן.
בסופו של אותו דיון הוטל על המהנדס ברמן לבדוק האם תוקנו הליקויים המפורטים בחוות דעתו הראשונה כהלכה, אם לאו !

6. הכנת חוות הדעת התעכבה; לדיון שהתקיים ב10/01/99- לא התייצב איש מן הצדדים ועל כן נמחקה התביעה. בבקשת התובעים לביטול המחיקה הבהירו כי לא התייצבו בשל שסברו, בטעות, כי כל עוד לא הגיש המומחה את חוות דעתו אין להם צורך להתייצב.

אני מקבל הסברם זה כטעם לאי ההתייצבות ומבטל בזאת את פסק הדין אשר ניתן בהעדר הצדדים ב10/01/99-.

7. עתה מונח בפני דו"ח מפורט של המומחה מר ברמן, (נושא תאריך 31/01/99 אך הומצא לביהמ"ש רק ב10/11/99-); בדו"ח מפורטים הליקויים אשר לא תוקנו ובכלל אלו גם ליקויים הכלולים ברשימת הליקויים "שאינם ניתנים לתיקון" וכן אומדני ירידת ערך.

8. בדיון שהתקיים בפני ב21/11/99- טען הנתבע 2 כנגד הכללת אומדני ירידת ערך ועלות תיקון ליקויים אשר היו, בשעתו, ברשימת הבלתי ניתנים לתיקון. לפי חשבונו אם נחסיר את כל אלו מחוות דעת המהנדס לא ישארו עוד לפיצוי אלא כמה מאות ש"ח.

הנתבע 2 שב וביקש להעלות אותן טענות שעניינן במועדים הקודמים לפסק הפשרה בביהמ"ש המחוזי - וכאמור לעיל, אין מקום לשוב ולדון בהן.

9. הצדק עם הנתבעים בטענה כי אין לחייבם בפיצוי בגין ירידת ערך או עלות תיקון ליקויים אשר שוייכו בחוות הדעת הראשונה לקבוצת ה"בלתי ניתנים לתיקון";

10. מהשוואת הדו"חות (זה מ31/01/99- לעומת זה מ12/10/93-) עולה כי התובעים זכאים לפיצוי רק בעבור פריטים המצויינים בסעיפים 7 א, ב, ה, ו, ז(2) בדו"ח העדכני ובסה"כ 6,400.- ש"ח בצרוף 25% (קבלן מזדמן), נכון למחירי 31/01/99.

11. לא הוכחה כל עילה לחיוב הנתבע 2.

12. לפיכך: אני מחייב את הנתבעת 1 לשלם לתובעים סך 8,000.- ש"ח, וסכום זה יהא צמוד למדד תשומות הבניה מתאריך 31/01/99 ובתוספת הוצאות ההליך בסכום כולל 600.- ש"ח בנוסף על החזר התשלום אשר שולם ע"י התובעים למומחה.
התביעה נגד נתבע 2 נדחית והתובעים ישלמו הוצאותיו בסך 400.- ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויי בניה בלוד

 2. ליקויי בניה בעפולה

 3. ליקויי בניה יקנעם

 4. ליקויי בניה בנהריה

 5. ליקויי בניה רטיבות

 6. ליקויי בניה ביקנעם

 7. ליקויי בניה - ריצוף

 8. ליקויי בניה בשטחים

 9. ליקויי בניה - אוורור

 10. התיישנות ליקויי בניה

 11. ליקויי בניה בגן יבנה

 12. ליקויי בניה בקריית ים

 13. תקן לבדיקת ליקויי בניה

 14. ליקויי בניה - שנת בדק

 15. הרחבת בית - ליקויי בניה

 16. ליקויי בניה בכפר ורדים

 17. חדר ממ''ד - ליקויי בניה

 18. בוררות בנושא ליקויי בניה

 19. ליקויי בניה בקרית ביאליק

 20. ליקויי בניה ביחידת נופש

 21. מי אחראי על ליקויי בניה

 22. ליקויי בניה דירה באשדוד

 23. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 24. ליקויי בניה ביסודות הבית

 25. ליקויי בניה דירה במודיעין

 26. ליקויי בניה בדירה באשדוד

 27. ליקויי בניה בחיפוי פסיפס

 28. ליקויי בניה במעלה אדומים

 29. ליקויי בניה בדירות חפציבה

 30. סמכות עניינית ליקויי בניה

 31. ליקויי בניה בבית בהוד השרון

 32. תביעה קטנה בגין ליקויי בניה

 33. הסתכנות מרצון - ליקויי בניה

 34. ליקויי בניה רטיבות במרתפים

 35. ליקויי בניה בעסקת קומבינציה

 36. שיפוצים בדירה עם ליקויי בניה

 37. ליקויי בניה בדירה חדשה מקבלן

 38. ליקויי בניה בבית קרקע באשקלון

 39. התרוממות ריצוף בחדר בבית מגורים

 40. אי הודעה במועד על ליקויי בניה

 41. תביעה בגין ליקויי בניה בקוטג'ים

 42. רשלנות תורמת בתביעת ליקויי בניה

 43. ליקויי בניה בבניין מלפני 15 שנה

 44. סירוב לתת לקבלן לתקן ליקויי בניה

 45. ליקויי בניה בדירות לציבור החרדי

 46. ליקויי בניה בדירה במזרח ירושלים

 47. זכות מוכר הבית לתקן ליקויי בניה

 48. תביעה נגד עמותה בגין ליקויי בניה

 49. ליקויי בניה בשכונת רמות בירושלים

 50. ערעור על פיצויים בגין ליקויי בניה

 51. הוצאות משפטיות בתביעת ליקויי בניה

 52. ליקויי בניה בקוטג' - תביעה נגד קבלן

 53. הסדר דיוני בתביעה בגין ליקויי בניה

 54. תביעה בגין ליקויי בנייה במדרגות דירה

 55. חובת גילוי מוכר דירה של ליקויי בניה

 56. טענה לירידת ערך דירה בגלל ליקויי בניה

 57. תביעה נגד חברה זרה בגין ליקויי בניה

 58. ליקויי בניה בפרויקט דירות לתושבי חוץ

 59. חובת המוכר לגלות מידע על ליקויי בניה

 60. תביעה בסדר דין מהיר בנוגע לליקויי בנייה

 61. ביטול קניית דירה מקבלן עקב ליקויי בניה

 62. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה ועוגמת נפש

 63. תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה

 64. תביעה בגין אספקת בית באיחור וליקויי בנייה

 65. ליקויי בניה בשכונת תלפיות מזרח בירושלים

 66. מינוי מומחה מוסכם בתביעה בגין ליקויי בניה

 67. מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת ליקויי בניה

 68. הגשת תביעה בגין ליקויי בנייה 7 שנים לאחר המסירה

 69. בוררות על ליקויי בניה לפי הסכם לרכישת בית מגורים

 70. נטען כי הקבלן רצה לתקן ליקויי בניה אבל לא נתנו לו

 71. הזכות לתקן ליקויי בניה אל מול הזכות לקבל פיצוי כספי

 72. תביעה כספית נגד המתכנן בגין ליקויי בניה אשר התגלו בדירה

 73. תביעה לפיצוי בגין הפרת הסכם וכן פיצוי בגין ליקויי בנייה

 74. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה שנתגלו בבניין לאחר עבודות שיפוץ

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון