תביעת אב להפחתת מזונות בנו

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעת אב להפחתת מזונות בנו:בפני תביעתו של אב המבקש להפחית את מזונותיו של בנו, אשר נקבעו בהסכמה ואושרו על ידי בית המשפט בהליך קודם. ביום הגשת התביעה להפחתת המזונות הגיע חיובו של התובע לסך של – 538 ש"ח לחודש, בתוספת שני חוגי העשרה, ביטוח רפואי בקופ"ח כולל הוצאות רפואיות חריגות. בהתאם להרצאת הפרטים של התובע אשר צורפה לתביעה, הרי היה התובע מובטל תקופה מסוימת שלאחריה השתכר כ: 1,000 ש"ח- 2,800 ש"ח לחודש נטו.
לגרסת התובע הרי הורע מצב בריאותו ובעקבות זאת גם מצבו הכלכלי והוא מבקש מבית המשפט "לאזן" את חיובו במזונותיו של בנו הקטין שהינו כיום בן 17 שנה, בינו לבין גרושתו.
בכתב ההגנה נטען כי לא חל כל שינוי נסיבות, מצב בריאותו של התובע ומצבו הכלכלי כלל לא השתנו, אלא מבקש הוא להשתחרר מתשלום המזונות. נהפוך הדבר, על פי האמור בכתב ההגנה, הרי משבגרה בתו והוא הופטר מחובת מזונותיה, הרי שופר מצבו הכלכלי של התובע באופן ניכר. לגרסת ההגנה הרי לא באה התביעה הזו, אלא על מנת "לקדם פני הרעה", באשר סכום המזונות דלעיל אין בו די כדי לספק את כל מחסורו של הנתבע, ועל כך הייתה כוונה לבקש להגדיל את מזונותיו והתביעה באה על מנת לסכל מחשבה זו על הסף.
אימו של הקטין אשר שמה הוכנס לתביעה ע"ת של נתבעת 2 – הכנסתה הס עובר להגשת התביעה בסך של כ- 1,400 ש"ח לחודש.
בתצהיר הנוסף שהוגש מטעם ההגנה נאמר כי התובע הינו מהנדס עצמאי העובד ומרוויח היטב אשר רכש דירה חדשה בסך של כ: 25,000$ בדיוק בתקופת היותו רשום בלשכת העבודה כמובטל (ראה נספח ד'1 לתביעה), דירה ששווייה מוערך כיום בסך של כ- 60,000$.
בישיבה הראשונה, כנראה על פי הצעת בית המשפט שישב בדין, נמחקה גרושתו של התובע מכתב התביעה.
עם שמיעת הראיות הוברר כי התובע כלל לא טרח לציית לצו בית המשפט (עמ' 2) לגבי השלמת פרטים והגשת מסמכים וכן בדבר הגשת טופס הרצאת פרטים מעודכן, וב"כ התובע מסר צרור- מסמכים. תלושי משכורת וטופס של לשכת הבריאות המחוזי בדבר נכות של 70% מיום 24.11.91! (ת/29). ב"כ הנתבעת התנגד לדרך הגשה זה של המסמכים, אולם בית המשפט התיר הגשתם וזאת לפנים משורת הדין, בהדגשה כי הדבר יתבטא בקביעת ההוצאות. לאור התנגדות נוספת של ב"כ הנתבעת לת/29 שאיננו חוו"ד רפואית, אלא עותק צילומי – הוחלט להתעלם מת/29 כליל (עמ' 9). ב"כ התובע אמנם התכוון להגיש את ת/29 במקור אולם הסתפק בצילום נוטריוני של מסמך זה אליו צירף מכתב מיום 19.3.92 המעיד כי המדובר "במסמך בדבר נכותו שלה תובע". צר לבית המשפט על כך עד מאד – לו טרח עוה"ד המלומד לעיין היטב בטופס שהוצא על ידי משרד הבריאות, הרי היה נוכח לראות כי המילה "נכות" – איננה נזכרת כלל. מדובר על ליקוי בריאותי כלשהוא שאין לדעת את פשרו וחוו"ד רפואית כמובן לא הוגשה לבית המשפט. המסמך איננו מסמך חדש אשר הגיע זה עתה לידיו של התובע ועל כן אין מנוסח מלקבוע כי עצם הגשת מסמך כזה על תקן של אישור לנכות של 70% אינו אלא בבחינת טענת שווא.
בחקירתו על תצהירו נאלץ התובע להודות כי בפועל הוא משכיר את דירתו ומקבל דמי השירות בסך – 415$ לחודש, דבר שהועלם כמובן על ידי התובע עד לשלב הזה. גם גרושתו של התובע, אמו של הקטין נחקרה גם היא על תצהירה.
אבן ארי -90/76
בסיכומיו של ב"כ התובע נצא דיון ארוך בשאלת שכה"ד אשר הועלם ע"י התובע ביחס לחוב המשכנתא לרובץ על דירה זו. כל הפרטים דלעיל אין להם זכר בהרצאת הפרטים לא בסעיף הרכוש, לא בסעיף החובות וכמובן לא בסעיף ההכנסות. אמנם נאמר בסכומי התובע כי הנימוק לכל ההשמטות דלעיל נובעת מן העובדה כי הדירה הושכרה לראשונה רק ביום 22.8.91, אולם נימוק זה לאו נימוק הוא, הרי עצם קיומה של הדירה והמשכנתא בודאי היו ידועים לתובע ביום הגשת התביעה (4.1.90) והרי בתצהירו הנוסף מיום 16.10.91 גם אין כל זכר לכל הפרטים דלעיל. אין זאת אלא מנסה התובע להעלים את המצב העובדתי האמיתי, כשם שעשה כבר בהליכים הקודמים (ראה החלטתו של כב' השופט גרוס, בתמ"א 2844/82 – נ/2).
הוא הדין גם ביחס למחלת הסכרת לא טוען התובע. הוא היה חולה במחלה עוד בהליכים הקודמים ואין לראות כיום כל שינוי של ממש בנושא זה.
התוצאה היא שאם משווים את מצבו הכלכלי והבריאותי של התובע למועד הדין אותו מבקשים לשנות כיום, הרי שלא חל כל שינוי כאז כן עתה טוען התובע כי הוא מחוסר עבודה מדי פעם, חולני ומשתכר כ- 500$ לחודש ומתפרנס מהלוואות. טיעון זה חוזר זה כיום אינו מעיד על שינוי נסיבות מכל סוג שהוא וגם העובדה כי אין התובע בבחינת קטני- קטנים – הייתה ידועה עוד בהליך הקודם. אין מנוס מלקבוע כי התובע בחקירתו הנגדית לא אמר האמת, ורק מחוסר ברירה נאלץ להודות על האמת כי יש לו הכנסה קבועה של כ- 415$ משכ"ד.


סוף דבר, לא הובאה בפני בית המשפט כל ראיה לפיה אכן השתנה מצבו של התובע לרעה מאז תאריך פסק הדין 12.5.87. פסק דין שניתן כידוע בהסכמה, ולכן משלא הרים התובע את נטל הראיה לשינוי הנסיבות – נדחית תביעתו.
הוצאות לחובת התובע בסך 3,000 ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מזונות לבעל

 2. מזונות בן מורד

 3. מזונות עונשיים

 4. דין קדימה מזונות

 5. גובה מזונות קטין

 6. מזונות מפושט רגל

 7. כריכת מזונות אישה

 8. מזונות אישה שבגדה

 9. הבטחת תשלום מזונות

 10. ניכוי תשלום מזונות

 11. הגדלת מזונות ילדים

 12. הפסקת תשלום מזונות

 13. שלילת מזונות ילדים

 14. תביעת אבהות ומזונות

 15. שינוי גובה המזונות

 16. תביעה להפחתת מזונות

 17. אי תשלום מזונות קטין

 18. עורך דין מזונות

 19. תביעה להקטנת מזונות

 20. ערעור על גובה מזונות

 21. מזונות נוצרים קתולים

 22. מזונות מהעזבון לגרושה

 23. מזונות ילדים עד גיל 15

 24. מתי מפסיקים לשלם מזונות

 25. תביעה על פי חוק המזונות

 26. תביעה למזונות מן העזבון

 27. מזונות ילד מחוץ לנישואין

 28. צאי מעשה ידיך במזונותיך

 29. ערעור על פסק דין מזונות

 30. התחייבות לא לתבוע מזונות

 31. הפחתת מזונות לגבר מובטל

 32. טענת פרעתי מזונות ילדים

 33. ערעור בנושא הפחתת מזונות

 34. בקשה לחייב במזונות זמניים

 35. תביעה להגדלת מזונות קטין

 36. הקטנת מזונות שינוי נסיבות

 37. תביעת מזונות על ידי הילד

 38. הפחתת מזונות מביטוח לאומי

 39. תביעת הבעל להפחתת מזונות

 40. מזונות לאישה מבוגרת בת 70

 41. הכנסות הגרוש לצורך מזונות

 42. מזונות אישה שעזבה את הבית

 43. הבטחת תשלום מזונות לגרושה

 44. קיזוז מזונות מביטוח לאומי

 45. תביעת אב להפחתת מזונות בנו

 46. ערעור על מזונות נמוכים מדי

 47. פריסת חוב מזונות בתשלומים

 48. תביעת מזונות לארבעה ילדים

 49. פסיקת מזונות זמניים בערעור

 50. מזונות בני זוג לא מאותה דת

 51. ערעור על גובה מזונות ילדים

 52. שינוי פסק דין לתשלום מזונות

 53. מזונות קטינים להורים מוסלמים

 54. מזונות לילד שהוריו לא נשואים

 55. ערעור על גובה מזונות זמניים

 56. פסק דין מזונות נגד תושב חוץ

 57. ערעור על גובה מזונות קטינים

 58. ערעור על פסיקת מזונות זמניים

 59. ערעור על מזונות זמניים נמוכים

 60. הפחתת מזונות עקב שינוי נסיבות

 61. מזונות אישה מכוח הסכם שלום בית

 62. הסכמה בהתנהגות לא לשלם מזונות

 63. הצמדה על מזונות מול שחיקת השכר

 64. מזונות ילדים לאישה ממשפחה עשירה

 65. מזונות לילד שנולד מחוץ לנישואין

 66. צו עיכוב יציאה מהארץ בתיק מזונות

 67. תשלום מזונות לילד מחוץ לנישואין

 68. מזונות ילדים שמסרבים לבקר את האב

 69. הוצאות ביטוח רפואי - מזונות ילדים

 70. פסק דין בהעדר הגנה בתביעת מזונות

 71. הבטחת תשלום מזונות בבית הדין השרעי

 72. הפחתת מזונות ילדים עקב ירידה בהכנסה

 73. כריכת מזונות ילדים בבית הדין הרבני

 74. שינוי סכום המזונות עקב שינוי נסיבות

 75. האם אישה יכולה לקבל מזונות זמניים ?

 76. פסיקת מזונות ילדים בלבד - לא לאישה

 77. מזונות מביטוח לאומי - מגורים בחו''ל

 78. תביעת מזונות של האישה והילדים נגד האב

 79. הגדלת מזונות בגלל פיטורי האישה מהעבודה

 80. תביעת מזונות נגד יהודי תושב ואזרח חוץ

 81. הסמכות הבין לאומית בתביעת מזונות ומדור

 82. כריכת תביעת מזונות קטין בתביעת גירושין

 83. הגשת תביעת גירושין במטרה למנוע תביעת מזונות

 84. הקפאת מזונות עקב סירוב הילדים להיפגש עם האב

 85. הגשת תביעת מזונות מוסלמים בבית המשפט המחוזי

 86. הפחתת מזונות זמניים עוד לפני שהצדדים התגרשו ?

 87. האם ילד שמסרב להיפגש עם האב יכול לקבל מזונות ?

 88. עיכוב דיון בתביעת מזונות עד סיום תביעת גירושין

 89. תביעה אישית נגד רו"ח שהגיש חוות דעת בעניין מזונות

 90. האם אפשר להגדיל מזונות לאחר פסק דין לפי הסכם בין הצדדים ?

 91. תביעת מזונות לבית המשפט בטרם הסתיים הדיון בבית הדין הרבני

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון