תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה:המערערים משיגים על פסק דינו של בית משפט השלום בנתניה שנעתר אך באופן חלקי לתביעה הכספית שהגישו נגד המשיבים. השגותיהם של המערערים מתמקדות בשלושה עניינים:
דחיית תביעתה של המערערת 7, היא נציגות הבית המשותף.
דחיית תביעתם של המערערים 1- 6 בגין ליקויים ברכוש המשותף.
הדחייה החלקית של תביעת המערערים 1 ו- 2 והמערערים 5- 6 לעניין ליקויים מסוימים בדירותיהם.
בית משפט קמא קבע, כי נציגות של בית משותף אינה רשאית לתבוע בגין ליקויים ברכוש המשותף, בהקשר להפרה של חוזי רכישה של דירות וכי בכל מקרה, לא הוכחו עובדות המראות שהנציגות היתה רשאית לתבוע במקרה הספציפי.


אין צורך להכריע בשאלה האם בשום מקרה אין נציגות של בית משותף רשאית להגיש תביעה כספית בשל ליקויים ברכוש המשותף, אשר יש בהם משום הפרה של החוזים שנעשו בין רוכשי הדירות לבין היזם או הקבלן. ספק אם זכות כאמור נתונה לנציגות (ע"א 98/80 נציגות הבית המשותף רח' רבי עקיבא 77 לוד נ' קדמת לוד בע"מ, פ"ד לו(2) 21; ע"א 646/88 קבלני ירושלים בע"מ נ' בודנר [לא פורסם; ניתן 27.4.92]). מכל מקום, אף אם מן הבחינה העקרונית רשאית הנציגות לתבוע תביעה כאמור בשמה היא, בלא צירופם של כל הדיירים כבעלי דין, הרי יש להוכיח נתונים שונים, ולמצער, זהותם של כל הדיירים וחוזי הרכישה של כל הדיירים. אם הדבר לא נעשה, כיצד ניתן לדעת שאמנם היתה הפרה של חוזי הרכישה?! ראוי לזכור שבמקרה הרגיל הנציגות אינה קיימת בשלב בו נחתמים חוזי הרכישה והיא אינה צד ישיר להם. על כן, יש צורך בהוכחה של העניינים הנזכרים, ומשלא הובאה הוכחה צדקה הערכאה הדיונית משדחתה את תביעתה של הנציגות.רוכשי הדירות שהיו בעלי דין קובלים על כך שבית משפט קמא לא פסק לזכותם את מלוא הנזק לעניין ליקויים ברכוש המשותף ולחילופין את הנזק היחסי, על פי חלקיהם ברכוש המשותף. הלכה פסוקה היא שרוכש דירה התובע פיצוי כספי בגין ליקויים ברכוש המשותף זכאי אך ורק לפיצוי התואם את חלקו ברכוש המשותף: ע"א 559/87 חשאי נ' רונן, פ"ד מו(1) 229. על כן, המירב שכל אחד מן הרוכשים זכאי לו הוא פיצוי יחסי. על מנת לזכות בפיצוי יחסי היה על המערערים 1- 6 להוכיח מה חלקם ברכוש המשותף. משלא הובאה הוכחה כאמור, לא היה מנוס אלא לדחות את תביעתם בעניין זה.


הערכאה הדיונית נעתרה לתביעתם של המערערים 1- 2 ו- 5- 6 לגבי ליקויים שונים בדירותיהם באופן חלקי. מערערים אלה טוענים כי היה מקום לחייב את המשיבים לגבי כל אחד מן הליקויים, כפי שפורטו בחוות הדעת של המומחה מטעמם. עיינו בחומר הרלבנטי ונחה דעתנו שאף בנקודות אלה לא נפלה שגגה מתחת ידיו של בית משפט קמא.
אשר על כן, הננו מחליטים לדחות את הערעור. המערערים יישאו בהוצאות המשיבים בסכום של 6,000 ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויי בניה בלוד

 2. ליקויי בניה בעפולה

 3. ליקויי בניה יקנעם

 4. ליקויי בניה בנהריה

 5. ליקויי בניה רטיבות

 6. ליקויי בניה ביקנעם

 7. ליקויי בניה - ריצוף

 8. ליקויי בניה בשטחים

 9. ליקויי בניה - אוורור

 10. התיישנות ליקויי בניה

 11. ליקויי בניה בגן יבנה

 12. ליקויי בניה בקריית ים

 13. תקן לבדיקת ליקויי בניה

 14. ליקויי בניה - שנת בדק

 15. הרחבת בית - ליקויי בניה

 16. ליקויי בניה בכפר ורדים

 17. חדר ממ''ד - ליקויי בניה

 18. בוררות בנושא ליקויי בניה

 19. ליקויי בניה בקרית ביאליק

 20. ליקויי בניה ביחידת נופש

 21. מי אחראי על ליקויי בניה

 22. ליקויי בניה דירה באשדוד

 23. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 24. ליקויי בניה ביסודות הבית

 25. ליקויי בניה דירה במודיעין

 26. ליקויי בניה בדירה באשדוד

 27. ליקויי בניה בחיפוי פסיפס

 28. ליקויי בניה במעלה אדומים

 29. ליקויי בניה בדירות חפציבה

 30. סמכות עניינית ליקויי בניה

 31. ליקויי בניה בבית בהוד השרון

 32. תביעה קטנה בגין ליקויי בניה

 33. הסתכנות מרצון - ליקויי בניה

 34. ליקויי בניה רטיבות במרתפים

 35. ליקויי בניה בעסקת קומבינציה

 36. שיפוצים בדירה עם ליקויי בניה

 37. ליקויי בניה בדירה חדשה מקבלן

 38. ליקויי בניה בבית קרקע באשקלון

 39. התרוממות ריצוף בחדר בבית מגורים

 40. אי הודעה במועד על ליקויי בניה

 41. תביעה בגין ליקויי בניה בקוטג'ים

 42. רשלנות תורמת בתביעת ליקויי בניה

 43. ליקויי בניה בבניין מלפני 15 שנה

 44. סירוב לתת לקבלן לתקן ליקויי בניה

 45. ליקויי בניה בדירות לציבור החרדי

 46. ליקויי בניה בדירה במזרח ירושלים

 47. זכות מוכר הבית לתקן ליקויי בניה

 48. תביעה נגד עמותה בגין ליקויי בניה

 49. ליקויי בניה בשכונת רמות בירושלים

 50. ערעור על פיצויים בגין ליקויי בניה

 51. הוצאות משפטיות בתביעת ליקויי בניה

 52. ליקויי בניה בקוטג' - תביעה נגד קבלן

 53. הסדר דיוני בתביעה בגין ליקויי בניה

 54. תביעה בגין ליקויי בנייה במדרגות דירה

 55. חובת גילוי מוכר דירה של ליקויי בניה

 56. טענה לירידת ערך דירה בגלל ליקויי בניה

 57. תביעה נגד חברה זרה בגין ליקויי בניה

 58. ליקויי בניה בפרויקט דירות לתושבי חוץ

 59. חובת המוכר לגלות מידע על ליקויי בניה

 60. תביעה בסדר דין מהיר בנוגע לליקויי בנייה

 61. ביטול קניית דירה מקבלן עקב ליקויי בניה

 62. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה ועוגמת נפש

 63. תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה

 64. תביעה בגין אספקת בית באיחור וליקויי בנייה

 65. ליקויי בניה בשכונת תלפיות מזרח בירושלים

 66. מינוי מומחה מוסכם בתביעה בגין ליקויי בניה

 67. מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת ליקויי בניה

 68. הגשת תביעה בגין ליקויי בנייה 7 שנים לאחר המסירה

 69. בוררות על ליקויי בניה לפי הסכם לרכישת בית מגורים

 70. נטען כי הקבלן רצה לתקן ליקויי בניה אבל לא נתנו לו

 71. הזכות לתקן ליקויי בניה אל מול הזכות לקבל פיצוי כספי

 72. תביעה כספית נגד המתכנן בגין ליקויי בניה אשר התגלו בדירה

 73. תביעה לפיצוי בגין הפרת הסכם וכן פיצוי בגין ליקויי בנייה

 74. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה שנתגלו בבניין לאחר עבודות שיפוץ

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון