תוחלת חיים של נכה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הערכת תוחלת החיים של אדם נכה ע"י בית המשפט:

בת"א (חיפה) 1152/05 עסק בית המשפט בהרחבה בשאלת תוחלת החיים. המומחית שמינה בתחום השיקום לא התייחסה בחוות דעתה לשאלת קיצור תוחלת החיים ועשתה כן לראשונה בעת חקירתה הנגדית. בתחילת עדותה העריכה המומחית את טווח תוחלת החיים על בסיס ההנחה שלתובעת יכולת תנועה מסויימת ושהיא אוכלת באופן עצמאי, כפי שהיה בעת שנבדקה על ידה. לאחר שנמסרו לה נתונים מעודכנים בעניינים אלה, המעידים על שינויים מהותיים שחלו באורח חייה של התובעת מאז נבדקה, שינתה את הערכתה. כמו כן, הוצגה למומחית ספרות מקצועית העוסקת בנושא. בית המשפט קבע, כי קיצור תוחלת החיים בעניינה של התובעת נע בין 9 ל-17 שנים. לפיכך, "נוכח הקושי בקביעת תוחלת חיי התובעת בשל הטווח הרחב עליו היא נפרשת על פי הספרות הרפואית העדכנית, ולהשפעתה המהותית באשר לשיעור הפיצוי שעשויה לגרום קביעת תוחלת חיים ביחס לכל אחד מהצדדים – זהו המקרה לחלק את הפיצוי לשניים" (בפסקה 19). שני הצדדים ערערו על פסק הדין לבית המשפט העליון (ע"א 7986/10 כהן נ' ברוקס) והגיעו (בשלב קדם הערעור) לפשרה שניתן לה תוקף של פסק דין ביום 18.5.10, לפיה יתוסף לפיצוי סך של 250,000₪ (ולפיצוי העיתי סך של 3,000₪ בחודש). זאת, על יסוד הצעת בית המשפט, בנושא אליו נשוב בהמשך, לפיה לא היה מקום לסטות מן ההלכה שנקבעה בע"א 3375/99 אקסלרד נ' צור שמיר חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נד(4) 450 (2000) (להלן: הלכת אקסלרד) ולפסוק לתובעת פיצוי בגין עזרת צד ג' בסכום של 12,000₪ בחודש בלבד.

בע"א 8629/07 בן ארי נ' קליידרמן, בסוגיית קיצור תוחלת החיים אמר בית המשפט העליון: "קביעה זו כי לא ניתן לקבוע ממצא ברור בשאלת תוחלת החיים מקובלת עלי והיא מתבקשת לאור הזהירות הנדרשת בכגון דא, במיוחד במקום שבו המומחים עצמם מסוייגים ומדברים במונחים של 'ספקולציות', וקיימים פערים משמעותיים בהערכותיהם. טענות הצדדים לפנינו בהקשר זה לא שיכנעונו כי יש לסטות מן הבחירה של בית-המשפט שלא לקבוע מסמרות בענין קיצור תוחלת החיים. אדרבא, מטענות הצדדים עולה הקושי לגזור מסקנות מבוססות מהתשתית שהובאה. בית-המשפט קמא בחר אפוא בפתרון מאוזן שנועד למנוע קיפוח של מי מהצדדים, לאמור: לפצל את מנגנון התשלום באופן שייקבע תשלום חד-פעמי עד לגיל 45, ולאחר מכן תשלום עיתי כל זמן שהמשיב בחיים (תשלום אחת לשנה – מראש). בבחירה זו המצויה בגדרי שיקול הדעת של הערכאה המבררת לא ראיתי עילה מספקת להתערב. יוער בהקשר זה כי ההכרעה בנושא קיצור תוחלת החיים היא תמיד פועל יוצא של הנסיבות המיוחדות של המקרה ושל התשתית הראייתית שהובאה בתיק הנדון; אין ללמוד בעניין זה גזירה שווה מממצאים שנקבעו לגבי חולים אחרים בתיקים אחרים" (בפסקה 2, מפי המשנה לנשיאה, כב' השופט א' ריבלין).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכה קודם

 2. הגדרת "נכה" בחוק

 3. עורך דין נכים

 4. נכה נצרך עובד

 5. הכרה כנכה נזקק

 6. נכה נזקק עצמאי

 7. תכנון דירה לנכה

 8. נכה שמסרב לעבוד

 9. זכויות נכי צד''ל

 10. נכה שאינו בר השמה

 11. דוח חניה לרכב נכה

 12. תוחלת חיים של נכה

 13. התפטרות עובד נכה

 14. דמי מחייה לילד נכה

 15. נכה נזקק תקנה 18‏א

 16. האם חובה להציג תו נכה

 17. תקנון קג''מ הגדרת נכה

 18. ילדה נכה - ביטוח לאומי

 19. תביעת פיצויים - גישה לנכים

 20. תביעה להכרה כנכה נזקק

 21. חוק שוויון זכויות נכים

 22. תינוק נכה - ביטוח לאומי

 23. הוצאות נסיעה לעובד נכה

 24. אשרת עבודה מטפלת בנכים

 25. תלות ילד נכה בעזרת הזולת

 26. מימון מתקן הרמה לרכב נכה

 27. תביעה להכיר בתובע כנכה נזקק

 28. ניכוי מענק לרכישת רכב נכה

 29. חניית נכים בחניון ציבורי

 30. אי הכרה כנכה בביטוח לאומי

 31. שיפוע גישה לנכה בכיסא גלגלים

 32. הנחה מארנונה מנהל נכה בחברה

 33. אי קבלת נכה ללימודים במכללה

 34. גמלת תינוק נכה מביטוח לאומי

 35. זכויות נכה שגר בשטחים ביריחו

 36. נהיגה ללא עזרים מיוחדים לנכים

 37. תוספת שירות מלא בתחנת דלק לנכים

 38. האם מותר לנכה לחנות במקום אסור

 39. הכנסה מיגיעה אישית נכה 100 אחוז

 40. בדיקת אחות ביטוח לאומי ילד נכה

 41. גמלה לסידורים מיוחדים לילד נכה

 42. זכויות נכה מעבודה להנחה בארנונה

 43. מימון תואר שני לנכה בביטוח לאומי

 44. נכה ''תלוי לחלוטין'' בעזרת הזולת

 45. נישואי נכים - זכויות בביטוח לאומי

 46. פיצויים לאדם נכה שנפגע בתאונת דרכים

 47. תביעה להכרה כנכה נזקק לפי תקנה 18 א

 48. מימון טיפול רפואי לילד נכה ע''י ביטוח לאומי

 49. הפחתת תוספת ילדים מקצבת נכות והעברה לגרושת הנכה

 50. שירותים מיוחדים לילד נכה - חישוב השתכרות ההורים

 51. שיפור הנגישות לנכים על חשבון אי נוחות לשכנים ושיקולים ארכיטקטוניים

 52. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון