תיקון דלת - תביעות קטנות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תיקון דלת - תביעות קטנות:

התובע מכר לנתבע 2 דלתות. הנתבע עודנו חייב 2,000 ש"ח שהתחייב לשלם בגמר התקנת הדלתות.
לנתבע ולרעייתו טענות רבות מאד בכתב ההגנה.
אינני רואה לפרט הטענות והטענות שכנגד לשלב של כתבי הטענות, משום שבישיבה מיום 20.7.98 בפני כבוד השופט ר' שמיע, ניתן תוקף להסכמה שבין הצדדים כדלקמן:


"אנו מודיעים לביהמ"ש כי הגענו להסדר פשרה כדלקמן: התובע יבצע השלמת התיקון של הדלת. ביצוע השלמת התיקון יהיה ביום 27.7.98 בשעה - 09:00. התובע יהיה חייב לבוא ולהתייצב בביתו של הנתבע לפי הכתובת רח' מכסיקו 7 ולתקן את הדלת באופן שהחורים יסתמו באופן אסטתי ובאופן שהריתוכים במשקוף לא ייראו ולא תהיה חדירת רוחות דרך הדלת. אם יסתבר שיש בעיה של פלס לא ישר מתחת לדלת, באופן שהנושא אינו ניתן לפתרון ישובו הצדדים לביהמ"ש על מנת שביהמ"ש ימנה מישהו שיבדוק את הענין, אם ימצא צורך בכך. כמו כן על התובע לאטום בצורה אסטתית גם את לבני הזכוכית. העבודה תבוצע באופן שלא תיפגע בעבודה אחרת שבוצעה כבר בבית.

לאחר ביצוע העבודה, כאמור לעיל, ישלם הנתבע לתובע סך של 1,250.- ש"ח כסכום סופי ומוחלט לחיסול התביעה. הסך הנ"ל ישולם תוך 7 ימים מיום סיום העבודה.

אם יסתבר, שהתיקונים לטענת הנתבע אינם מספיקים יפקיד הנתבע את הסך הנ"ל בביהמ"ש וביהמ"ש יקבע אם התובע עמד בתיקוניו ויקבל את כספו או שהסך הנ"ל יעבור בחלקו לאיש מקצוע שיבצע את התיקונים מטעם ביהמ"ש והשאר יעבור אל התובע".

בינתיים התקיים דיון נוסף (ביום 31.8.98) בפני כבוד השופט שמיע. מר שלמה כהן שביצע את התיקונים, הצהיר על ביצוע התיקונים בשלימות "בהתאם להוראות בית המשפט", והוסיף ואמר כי הנתבע אמר לו באותה הזדמנות כי "חבל לי על הזמן והוא לא ישלם". הנתבע לא התייצב לאותו דיון, ובית המשפט הורה למר כהן לבצע עוד השלמה אחת, השחזה של המשקוף, מלאכה שלא הושלמה עד אז כיון שהנתבע לא איפשר למר כהן להשלימה.
חלפו חודשים ארוכים של חוסר-מעש על ידי שני הצדדים שנומק באי-הבנתם בניהול תביעה שכזו.

אשת הנתבע במכתב מפורט לבית המשפט, והנתבע בעצמו בע"פ בדיון שלפני, טענו כי אותו מר כהן שביצע את התיקונים בביתם ציין באוזניהם כי העבודה שנעשתה איננה מקצועית. התובעים טוענים להיפך, וכן גם מר כהן בהודעה שמסר לבית המשפט.

אינני רואה מקום לפקפק בהצהרה בכתב שמסר מר שלמה כהן לבית המשפט, כי בהיותו מתקין מומחה נתבקש על ידי התובע לבצע בקורת ותיקונים בבית הנתבע, לעשותם "בצורה מקצועית, כדי לרצות את הלקוחות".
אין זכר בדבריו לטענות לגבי טיב העבודה שביצע התובע; הוא מפרט את רשימת התיקונים (7 במספר) שביצע עד שהגיע להשחזת החלק התחתון של המשקוף, שאז אמר לו הנתבע "תעזוב, חבל לך להתאמץ, היות ואני לא מתכוון לשלם".

אינני מקל ראש בטענות הנתבע על אודות רוח פרצים שנושבת אל פנים הבית, ומן המצוקה שמצב שכזה גורם לבני המשפחה, כנטען. ואולם, התרשמתי כי התובע הכיר בחובתו ליתן שירות הולם ללקוחות ועשה לתיקון התקלות. גורם אובייקטיבי, מר שלמה כהן, מציין בפרטות את טיב התיקונים שבוצעו, בכלל זה איטומים למניעת אותה רוח פרצים. אני מבכר, איפוא, את גירסת התובע על פני זו של הנתבע. דומני כי גם אם היו תקלות, הרי שנעשה נסיון כן ואמיתי, נסיון שצלח, לתקנן, ודי ב"ניכוי" 750 ש"ח מסכום החוב, בקשר לכך. גם אינני רואה סיבה לסטות מהסדר דיוני שהצדדים הגיעו אליו בתיק זה.נ

אני פוסק, איפוא, כי התובע זכאי לקבל 1,250 ש"ח שהפקיד הנתבע בקופת בית המשפט.ב

רשמתי בפני את הצהרתו של התובע, כי בהתאם לנהוג ולמקובל עם כלל הלקוחות, רואה התובע את עצמו (כמו גם החברה שבה הוא עובד) מחוייב לתקן תקלות ופגמים בבתי הלקוחות. כך ראוי ככלל, וכך ראוי במקרה זה בפרט, אם תשוב רוח פרצים לחדור, או אם עודנה חודרת.

ומכל מקום, כאמור, סכום הכסף 1,250.- ש"ח - שהופקד בקופת בית המשפט, יימסר לתובע.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה תביעות קטנות ?

 2. תביעות קטנות מוסך

 3. תביעות קטנות נופש

 4. תביעה קטנה נגד מוסך

 5. תביעות קטנות הפרת חוזה

 6. תביעות קטנות הוצאת דיבה

 7. השתק פלוגתא תביעות קטנות

 8. תיקון דלת - תביעות קטנות

 9. נטל ההוכחה בתביעות קטנות

 10. קיזוז חוב - תביעות קטנות

 11. תביעות קטנות שכירות דירה

 12. תאונה מאחור - תביעות קטנות

 13. תביעות קטנות אולם אירועים

 14. תביעה קטנה נגד חברת ביטוח

 15. תביעה שכנגד בתביעות קטנות

 16. זכיה בחופשה - תביעות קטנות

 17. שיפוץ מקלחת - תביעות קטנות

 18. תביעה קטנה בבית הדין לעבודה

 19. תיקון דיסקמן - תביעות קטנות

 20. ייצוג עורך דין תביעות קטנות

 21. תיקון רכב במוסך תביעות קטנות

 22. הזמנת חלונות - תביעות קטנות

 23. תביעה נגד סלקום תביעות קטנות

 24. מרקיזות לחלון - תביעות קטנות

 25. התקנת גג רעפים - תביעות קטנות

 26. סמכות בית משפט לתביעות קטנות

 27. תיקון גיר לרכב - תביעות קטנות

 28. תביעה לדמי תיווך בתביעות קטנות

 29. הגשת תביעה קטנה על תאונת דרכים

 30. תביעה על תקיפה - תביעות קטנות

 31. נסיעה באור אדום - תביעות קטנות

 32. ראיות חדשות בערעור תביעות קטנות

 33. תקלות בטלוויזיה - תביעות קטנות

 34. נזק לרכב בתאונה - תביעות קטנות

 35. דמי שכירות נגריה - תביעות קטנות

 36. ערעור תביעות קטנות על נזילת מים

 37. שיפוץ חדר אמבטיה - תביעות קטנות

 38. צו להמצאת מסמכים - תביעות קטנות

 39. ביטול פסק דין פשרה תביעות קטנות

 40. איחור במסירת דירה - תביעות קטנות

 41. תביעה נגד עורך דין בתביעות קטנות

 42. תביעת רשלנות רפואית בתביעות קטנות

 43. תביעה של אינסטלטור - תביעות קטנות

 44. תביעה על חוב שכירות בתביעות קטנות

 45. חוב על עבודות חשמל - תביעות קטנות

 46. תביעה בתביעות קטנות - טיול לפולין

 47. תשלום על סדנת בישול – תביעות קטנות

 48. תביעה בין בעלי מניות בתביעות קטנות

 49. חוב על עבודות שיפוץ - תביעות קטנות

 50. תביעה נגד שלמה סיקסט בתביעות קטנות

 51. פגיעה ברכב שחנה בצד - תביעות קטנות

 52. נזקים לדירה בשכירות - תביעות קטנות

 53. תביעה בבית משפט לתביעות קטנות אשדוד

 54. התקנת מכשיר חימום מים - תביעות קטנות

 55. רכב ''נכנס בי מאחורה'' - תביעות קטנות

 56. תביעה נגד סוכנות נסיעות בתביעות קטנות

 57. תביעה בבית משפט לתביעות קטנות בית שמש

 58. הוכחת אשמה בתאונת דרכים בתביעות קטנות

 59. תביעה נגד בנק בבית משפט לתביעות קטנות

 60. נזקי רכוש בתאונת דרכים - תביעות קטנות

 61. מכירת ציוד הגברה ותאורה - תביעות קטנות

 62. תביעה נגד שחר נזקי צנרת - תביעות קטנות

 63. עבודות אלומיניום תריסים - תביעות קטנות

 64. תביעה נגד חברת השכרת רכב בתביעות קטנות

 65. הגשת פסק דין תעבורה בתביעות קטנות כראיה

 66. פסק דין תביעות קטנות רחובות - נזקי רכוש

 67. ערעור על החלטה של בית משפט לתביעות קטנות

 68. תביעה של עורך דין נגד לקוח בתביעות קטנות

 69. תביעה לדמי תיווך בבית משפט לתביעות קטנות

 70. פסק דין פלילי תעבורה כראיה בתביעות קטנות

 71. שימוש לרעה בהליכי בית משפט לתביעות קטנות

 72. תביעה נגד נהג על נזקי רכוש בתביעות קטנות

 73. ערעור על פסק דין תביעות קטנות בהעדר הגנה

 74. העברת דיון מבית משפט לתביעות קטנות לבוררות

 75. פיצוי על טיול מאורגן לטורקיה - תביעות קטנות

 76. עיכוב הליכים תביעות קטנות עקב תביעה ייצוגית

 77. תביעת ביטוח אובדן כושר עבודה - תביעות קטנות

 78. תביעה נגד עורך דין בבית המשפט לתביעות קטנות

 79. ערעור על פסק דין של תביעות קטנות בנושא שכירות

 80. השתק פלוגתא והשתק עילה בתביעות קטנות והוצל''פ

 81. מינוי שמאי מומחה מטעם בית משפט לתביעות קטנות

 82. הכרעה בבית משפט שלום בפרוצדורה של תביעות קטנות

 83. סמכות ביהמ''ש לתביעות קטנות לתת פסק דין הצהרתי

 84. תביעת עו''ד בתביעות קטנות בגין נזקי רכוש בתאונה

 85. גרסאות סותרות להתרחשות תאונת דרכים בתביעות קטנות

 86. ערעור על ''החלטה אחרת'' של בית משפט לתביעות קטנות

 87. דחיית בקשה לביטול פסק דין בבית משפט לתביעות קטנות

 88. סמכות בית משפט לתביעות קטנות לדון בתביעה על חוב מים

 89. תביעות קטנות - מטען כי בעל העסק הציב אותם בפניי עובדה מוגמרת

 90. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון