תפיסת חזקה ייחודית - בעלים משותפים במקרקעין

תפיסת חזקה ייחודית - בעלים משותפים במקרקעין:

חוק המקרקעין מכיר בזכותו של בעלים משותפים לפיצוי בגין תפיסת חזקה ייחודית בהם על ידי שותף אחר. בע"א 7156/10 נאמר גם כי "הזכות לדמי שימוש היא נגזרת של זכות הבעלים שהרי מהותה של הבעלות היא האפשרות "להחזיק במקרקעין, להשתמש בהם ולעשות בהם כל דבר וכל עסקה בכפוף להגבלות לפי דין או לפי הסכם" [...], לפיכך כאשר הבעלות היא משותפת, חייב שותף שהשתמש במקרקעין לשלם שכר ראוי בעד השימוש ליתר השותפים לפי חלקיהם במקרקעין" (שם פסקה 9).


לשותף במקרקעין אשר נתפסו על ידי שותף אחר עומדים על פי חוק המקרקעין שני מסלולי פיצוי; האחד, על פי סעיף 33 לחוק המקרקעין, התשכ"ט- 1969, פיצוי בגין דמי השימוש הראויים עבור הנכס, דהיינו, תשלום עבור דמי ההרשאה שהיו נדרשים כדי ליתן לשותף האחר זכות שימוש;
השני, השתתפות בפירות ניצול הנכס, דהיינו, קבלת חלק יחסי מטובות ההנאה שנצמחו לשותף שהשתמש בנכס (ראה מ' דויטש קנין כרך א' 530 (1997)). מסלולי פיצוי אלו הם חלופיים ועל השותף המבקש לתבוע את שותפו לבחור מהו המסלול לפיו מבוקשים הפיצוי או ההשבה (ראו ע"א 274/82 יוצר נ' יוצר, פ"ד לט(1) 53, 55 (1985); ע"א 6035/07 חברת החניון המרכזי בבת –ים בע"מ נ' אשורי, פסקה ל"ד (ניתן ביום 5.7.2010); רע"א 7899/06 גרוס נ' עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ, פסקה י"ג (ניתן ביום 30.4.07)).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תפיסת מחשבים

 2. תפיסת טרקטורונים

 3. תפיסת עיזים

 4. תפיסת חומר מחשב

 5. תפיסת חזקה ייחודית

 6. תפיסת חזקה בנכס נפקד

 7. תפיסת מטלטלין של שוכר

 8. תפיסת מקרקעין בשעת חרום

 9. תפיסת חפץ על ידי המשטרה

 10. תפיסת קרקעות ביהודה ושומרון

 11. תפיסת מסמכים בהליך הסדר כובל

 12. תפיסת החזקה בדירה ע''י המשכיר

 13. ביטול צו תפיסת מקרקעין בחברון

 14. תפיסת רכב שלא רשום על שם החייב

 15. תפיסת חזקה ברכב ע''י כונס נכסים

 16. תפיסת כלב משוטט - תביעת פיצויים

 17. תפיסת העברת כספים במסלול הירוק בנתב''ג

 18. תפיסת חזקה ייחודית - בעלים משותפים במקרקעין

 19. תפיסת משאית על ידי נציגי המשרד להגנת הסביבה

 20. תפיסת משאית בחשד לעבירות על חוק שמירת הסדר והניקיון

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון