זכויות יוצרים על יצירה

זכויות יוצרים על יצירה

ההתפתחות הפסיקתית של הסדרי החוק ופקודת זכויות יוצרים , התוותה את המבחנים להענקת זכויות יוצרים על מגוון היצירות השונות (ע"א 8485/08 The FA Premier League Limited נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט.

בפס"ד, ע"א 513/89 Interlego A/S נ'Exin-Lines Bros S.A פ"ד מח(4) 133), מפורטות הדרישות והמבחנים הדרושים על מנת שביטוי יזכה להגנה במסגרת חוק זכות יוצרים, ושם נקבע, כי באופן רגיל, על מנת שביטוי יהא זכאי להגנה ע"פ חוק זכויות יוצרים כאמור בפסיקה עליו למלא שתי דרישות: 1. יצירה 2. מקוריות.

תנאי ראשון: יצירה:

על הביטוי ללבוש חזות ממשית.
על מנת שיצירה תזכה להגנת חוק זכות יוצרים, עליה לעמוד בדרישת הקיבוע (Fixation) המבוססת על הכלל לפיו לא ניתן להגן על 'רעיון' מופשט כי אם רק על יצירה הלובשת ביטוי ממשי. לפיכך, על היצירה להיות מקובעת באמצעי מוחשי כלשהו על מנת לזכות להגנת החוק (להרחבה בעניין דרישת הקיבוע ר' פרזנטי, כרך א', חלק שלישי (היצירה – הגדרת מושגים), 365-373).

על הביטוי להיות תוצר של עבודה אנושית.

ההגנה שתינתן תתייחס לביטוי ולא לרעיון העומד מאחוריו.
"זכות יוצרים, שלא כפטנט, אינה מגינה על רעיון אלא על הביצוע שלו " ( ראה ע"א 513/89 Interlego A/S נ' Exin-Lines Bros S.A פ"ד מח(4) 133, 152).

תנאי שני: דרישת המקוריות:

על אף ובתרגום לעברית של חוק זכויות יוצרים נשמטה הדרישה שהופיעה במקור למקוריות היצירה, אין ספק לתחולתה של דרישת המקוריות גם בחוק הישראלי , שכן דרישת המקוריות היא לב ליבו של חוק זכות יוצרים (ע"א 513/89 Interlego A/S נ' Exin-Lines Bros S.A פ"ד מח(4) 133, 167).

הפסיקה הישראלית הכירה בשני מבחנים ,"מבחן היצירתיות" ומבחן ההשקעה" , כתנאים למילוי דרישת המקוריות.
מדובר במבחנים מצטברים ומקבילים ועל המבקש להגן על יצירתו להראות את התקיימות שניהם (ע"א 8485/08 The FA Premier League Limited נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט).

יחד עם זאת ראוי לציין כי בעניין זה קיימת מחלוקת עקרונית באשר לפרשנות מבחנים אלה ובמשקל היחסי אשר יש ליתן לכל אחד מהמבחנים , כשניתן לראות כי ביהמ"ש העליון אמץ את דרישת היצירתיות ולו מינימאלית, ושלל הגנה על יצירה בהתבסס על עמל והשקעה בלבד (ראה ע"א 513/89 Interlego A/S נ'Exin-Lines Bros S.A פ"ד מח(4) 133, ע"א 8485/08 The FA Premier League Limited נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט.

בעניין זה , בפס"ד ע"א 513/89 Interlego A/S נ' Exin-Lines Bros S.A פ"ד מח(4) 133, 167, נאמר:

"לאור מטרתם של דיני זכויות יוצרים יש להכריע לטובת הגישה הרואה כמבחן המכריע להכרה בזכויות יוצרים –את קיומה של היצירתיות, ולא די בעבודה בלבד כדי להעניק ליוצר הגנה על יצירתו".

עוד נקבע בשורת פסקי דין שהתגבשו על פי החוק מ-1911, מבחן עצמאות היצירה ולא החידוש שבה. כך הגדיר כב' הש' אליקים רובינשטיין דרישה זו בע"א 3411/03 Krone AG נ' ענבר פלסטיק משוריין (להלן: "עניין Krone AG"):

"אין היצירה צריכה להיות ביטוי של מחשבה או אמצאה מקורית. כל שנדרש הוא, שהיצירה לא תהיה מועתקת מיצירה אחרת, אלא שמקורה יהיה ביוצרה, מחברה" (ע"א 360/83 הנ"ל, בעמ' 346). המבחן הוא – עצמאות היצירה ולא החידוש שבה, והמקוריות הנדרשת באה על סיפוקה גם בנסיבות בהן מידת המאמץ, הכישרון וההשקעה היצירתית של המחבר מועטה, ובלבד שיש ליצירה "אופי שונה מזה של החמרים שמהם עוצבה" (שם). "

(להרחבה בעניין דרישת המקוריות ר' פרזנטי, כרך א', חלק שלישי (היצירה – הגדרת מושגים), 333-361.)לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. העתקת יצירה

 2. יצירה מוגנת

 3. העתקת דגם שמלה

 4. העתקת מאמר משפטי

 5. יצירה נגזרת אסורה

 6. זכויות יוצרים בלוג

 7. יצירה מקורית מוגנת

 8. העתקת מודעות דרושים

 9. זכויות יוצרים גופנים

 10. זכויות יוצרים על כתבה

 11. זכויות יוצרים על יצירה

 12. זכויות יוצרים בארה''ב

 13. זכויות יוצרים על תוכנה

 14. זכויות יוצרים באנגליה

 15. הגנה על זכויות יוצרים

 16. עורך דין יצירות אומנות

 17. זכויות יוצרים על מחזמר

 18. חוק זכויות יוצרים החדש

 19. זכויות יוצרים בעיצוב בד

 20. הפרת זכויות יוצרים בסרט

 21. זכויות יוצרים על ספר ישן

 22. זכויות יוצרים על דמויות

 23. זכויות יוצרים על תספורת

 24. זכויות יוצרים על ציורים

 25. זכויות יוצרים על פרסומת

 26. זכויות יוצרים ספרי לימוד

 27. זכות יוצרים ביצירה מוזמנת

 28. הפרת זכויות יוצרים בצילום

 29. הפרת זכויות יוצרים על יצירה אדריכלית

 30. הפרת זכויות יוצרים בציורים

 31. רשומת קול - זכויות יוצרים

 32. הפרת זכויות יוצרים בתמונה

 33. הפרת זכויות יוצרים בתוכנות

 34. הפרת זכויות יוצרים במקומון

 35. זכויות יוצרים ציורים ודמויות

 36. הפרת זכויות יוצרים בצילומים

 37. הפרת זכויות יוצרים בפייסבוק

 38. זכויות יוצרים על דגמי בגדים

 39. זכויות יוצרים על שיטת לימוד ?

 40. זכויות יוצרים על טקסט פרסומת

 41. הפרת זכויות יוצרים בספרי ילדים

 42. זכויות יוצרים על עיצוב אותיות

 43. זכויות יוצרים בתמונות תלת מימד

 44. זכויות יוצרים על תוכנה של מדפסת

 45. זכויות יוצרים על צילום דוקומנטרי

 46. הפרת זכויות יוצרים בהשמעת מוסיקה

 47. זכויות יוצרים באתר תמונות פליקר

 48. האם יש זכויות יוצרים על "רעיון" ?

 49. הפרת זכויות יוצרים סדרת טלוויזיה

 50. הפרת זכויות יוצרים באולם אירועים

 51. הפרת זכויות יוצרים סרטים מצוירים

 52. זכויות יוצרים בתמונה ישנה משנת 1969

 53. הפרת זכויות יוצרים באולמות אירועים

 54. עתירה לבג"ץ בגין פגיעה בזכות יוצרים

 55. זכויות יוצרים על שיר בהזמנה לחתונה

 56. תביעה של רב בגין הפרת זכויות יוצרים

 57. העתקת תקציר תסריט הפרת זכויות יוצרים

 58. הדפסת ספרים ידיעה על הפרת זכויות יוצרים

 59. אחריות מנהלי תאגיד להפרת זכויות יוצרים

 60. האם צילום הופעה מהווה הפרת זכויות יוצרים

 61. ספר הדרכה למורים למתמטיקה - זכויות יוצרים

 62. תביעה נגד אולם שמחות בגין הפרת זכויות יוצרים

 63. תביעה בגין הפרת זכות יוצרים וזכות מוסרית בצילום

 64. נדחתה תביעה נגד העירייה בגין הפרת זכויות יוצרים

 65. אחריות בעל אולם אירועים להפרת זכויות יוצרים במוסיקה

 66. אחריות מנהל אולם אירועים על הפרת זכויות יוצרים במוזיקה

 67. סעיף 37 לחוק זכות יוצרים: דרישת הכתב בהעברת זכויות יוצרים

 68. זכויות יוצרים על תמונה שצולמה לפני חוק זכויות יוצרים החדש

 69. החזקת תקליטורי DVD צרובים המהווים "עותקים מפרים" לפי חוק זכויות מבצעים ומשדרים

 70. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון