נטל ההוכחה בהתנגדות לקיום צוואה

הוראת סעיף 25(א) לחוק הירושה (בנוסחה דהיום גם אחרי תיקון תשס"ד מיום 11.3.2004) איננה מבחינה בין פגם לפגם מבחינת טיבו, אופיו ועוצמת פגימתו בצוואה: "כולם כאחד פגמים הם על דרך הסתם וכולם שווים הם, הן לעניין פגימתם הרעה הן לעניין אפשרות תיקונם מכוח שיקול הדעת של בית המשפט" (דברי השופט ח' כהן ז"ל בע"א 869/75 בריל נ' היועמ"ש, פ"ד ל"ב(1) 98 בהתייחס לנוסח סעיף זה טרם התיקון (היפים מבחינה לשונית גם לנוסח דהיום).


על קביעה זו נמתחה ביקורת קשה בספרות המשפטית ובפסיקה מאוחרת יותר נוכח הדרישה למידת שכנוע ברמה של "לא היה לבית המשפט ספק" באמיתותה של (נוסח סעיף 25(א) שקדם לתיקון) "לא היה לבית המשפט ספק", כי הצוואה משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה (נוסח סעיף 25(א) דהיום).


מידת שכנוע זו, שהפסיקה העמידה אותה בדרגה שווה אם לא גבוהה יותר מזו הנדרשת במשפט הפלילי, מכבידה ומקשה על מבקש הקיום, אשר עלול למצוא את עצמו גם בשל פגם קל, פגם של מה בכך, מתמודד עם נטל שכנוע כבד להוכיח את אמיתותה של הצוואה מבחינה מהותית. מידת הוכחה כה גבוהה עלולה, איפוא, במקרים רבים לסכל את רצונו של המצווה (לביקורת בספרות המשפטית ראו ש' שילה "פירוש לחוק הירושה תשכ"ה-1965" עמ' 233; שאול שוחט "פגמים בצוואות", מהדורה שניה עמ' 74-77.

לביקורת בפסיקה ראו הנשיא ברק בע"א 2098/97 בוסקילה נ' בוסקילה פ"ד נה(3)837, 850-855 למול דעתו של הש' ריבלין, שם בעמ' 837).בע"א 4902/91 גודמן נ' ישיבת שם בית מדרש גבוה להוראה ודיינות-מוסאיוף פ"ד מט(2)441, העלה בית המשפט העליון לראשונה, מפי כב' השופט ט' שטרסברג כהן, בהסכמת הנשיא א' ברק והשופט י' זמיר, הרהורים בנוגע להלכה. השופטת שטרסברג כהן הבהירה, כי רמת השכנוע הנדרשת (אז, בנוסח ס' 25(א) לפני התיקון) הינה כה גבוהה עד כי מטילה היא על מי שעליו נטל ההוכחה, נטל כמעט בלתי ניתן להוכחה:
"אין הסעיף מבחין - מבחינת הנטל הראייתי שהוא מטיל על המבקש לקיים את הצוואה - בין דרגת חומרתם של הפגמים בצוואה. לראיה, כל הפגמים - קלים וחמורים שווים, מבחינת מידתו של נטל השכנוע באמיתות הצוואה המוטל על כתפי המבקש לקיימה... אין הבחנה בין מידת השכנוע הדרושה בנושאים הנוגעים לפגמים עצמם לבין נושאים שאינם נוגעים לפגמים. אין הבחנה בין מידת השכנוע הדרושה כדי לשכנע באמיתות הצוואה ככל שהדבר נוגע למהות המסמך שאותו מבקשים לקיים כצוואתו של המצווה, לבין הוכחת עובדות המתייחסות לתקפות הצוואה. כל אלה מסתופפים - לכאורה - תחת "אמיתות הצוואה" הדורשת שכנוע עד כדי העדר ספק כלשהו".

בהמשך דבריה, לאחר בחינת המצב המשפטי במדינות שמעבר לים בכל הנוגע לסוגיה זו, הציעה הש' שטרסברג כהן ליצור יחס בין סוג הפגם לבין מידת השכנוע הנדרשת כדי לאפשר את תיקונו, בין הנושא שבו נפל הפגם לבין מידת השכנוע הנדרשת בנושאים שאינם קשורים בפגם. אכן, השגות אלה של כב' הש' שטרסברג-כהן נותרו בצריך עיון. כך גם בע"א 6198/95 שולמית יעקב נ' שרה בראשי תק-על 98(2) 1711, (למרות שצוטטו בהסכמה, שכן הם לא נדרשו לצורך הכרעה באותו מקרה) ובפסק דינו של הנשיא ברק בפרשת בוסקילה הנ"ל שם ראה כב' הנשיא לומר את הדברים הבאים (למרות שהגדירם כ"הערה בלא צריך להכריע בה" שכן באותו מקרה סבר כי אין לקיים את הצוואה גם אם מידת ההוכחה שהועברה אל מבקש הקיום המערער נמוכה יותר):

"כשלעצמי, ספק בעיניי אם יש מקום להחמרה גורפת שכזו. מידת הוכחה כה גבוהה סופה לסכל את רצונו של המצווה. טול מקרה של צוואה תקינה שלגביה נטען כי המנוח לא גמר בדעתו לעשות צוואה. במצב דברים זה מידת ההוכחה המוטלת על הטוען להיעדר גמירת דעת הוא נטל ההוכחה המקובל במשפט האזרחי, כלומר מאזן ההסתברות. נניח איפוא כי על פי מאזן ההסתברות, ניתן לקבוע כי המצווה גמר בדעתו לערוך הצוואה. כעת נניח כי נפל פגם של מה בכך, כמו בענייננו שלנו, שבו נשמט תאריך החתימה, אף שהכל יודעים מתי נחתמה הצוואה. דרישה למידת הוכחה גבוהה יותר עשויה להכשיל את רצונו של המצווה. אכן רמת הוכחה מעל לכל ספק סביר עומדת בניגוד לעיקרון הנ"ל בדבר כיבוד רצונו של המת... זאת ועוד, מה טעם לדרוש נטל הוכחה כה כבד כדי להתגבר על פגם של מה בכך... אכן, לכאורה הטוען לתוקף הצוואה עומד במידת ההוכחה הנדרשת ממנו אם הוא משכנע את בית המשפט מעל לספק סביר כי המצווה גמר בדעתו לערוך את הצוואה שעשה... בגדרי מבחן זה יש גמישות מספקת שתאפשר לבית המשפט לדרוש מספר ראיות בהתאם לחומרת הפגם". (ההדגשה שלי ש'ש'. ראו בהקשר זה גם את דברי כב' השופטת ע' ארבל בדנ"א 7818/00 אהרוני נ' אהרוני, פ"ד נט(6) 653).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צוואה בעל פה

 2. טיבה של צוואה

 3. פרשנות צוואה

 4. צוואה בעל פה

 5. צוואה בכתב יד

 6. צוואה לא כשרה

 7. צוואה שני עדים

 8. צוואה לא חוקית

 9. פגם טכני בצוואה

 10. פגם בניסוח צוואה

 11. יורש יחיד בצוואה

 12. פגמים בהליך עריכת צוואה

 13. הוכחת צוואה בעל פה

 14. השלמת פרטים בצוואה

 15. פירוש סעיפים בצוואה

 16. תביעה לפרשנות צוואה

 17. קיום צוואה תושב זר

 18. התנגדות לקיום צוואה

 19. "תרמית" בעריכת צוואה

 20. תוקף צוואה בלי תאריך

 21. שתי צוואות לאדם שנפטר

 22. רכוש שלא נרשם בצוואה

 23. בקשה לתיקון פגם בצוואה

 24. מי יכול להתנגד לצוואה ?

 25. צוואה בכתב יד ללא תאריך

 26. השוואת כתבי יד - צוואה

 27. התנגדות לצוואת שכיב מרע

 28. התנגדות לצוואה בפני רשות

 29. בקשה לקיום צוואה בעל פה

 30. רשלנות עו''ד בעריכת צוואה

 31. חתימה על צוואה בבית חולים

 32. נטל ההוכחה בהתנגדות לצוואה

 33. אכיפת פסק דין צוואה בישראל

 34. בקשה לקיום צוואת שכיב מרע

 35. חתימת אדם לא צלול על צוואה

 36. התנגדות לקיום צוואה מאוחרת

 37. ראיות חיצוניות בפרשנות צוואה

 38. אי כשירות שכלית לעריכת צוואה

 39. רשלנות עורך דין בניסוח צוואה

 40. קיום צוואה למרות פגמים בצוואה

 41. צוואה לפי סעיף 22 לחוק הירושה

 42. צוואה ללא חתימה של אחד העדים

 43. צוואה לגבי זכויות ביטוח לאומי

 44. מעוניין בדבר - התנגדות לצוואה

 45. השפעה בלתי הוגנת בעריכת צוואה

 46. פרשנות צוואה חסרה מהם הכללים ?

 47. נטל ההוכחה בהתנגדות לקיום צוואה

 48. צוואה מאוחרת מבטלת צוואה מוקדמת

 49. התנגדות לצוואה של יורש אחר יורש

 50. למי שייך רכוש שלא הוזכר בצוואה ?

 51. מה עושים כשאין את עותק מקורי של צוואה

 52. התנגדות לצוואה עקב השפעה בלתי הוגנת

 53. ביטול צוואה עקב מצבו הנפשי של המצווה

 54. האם כל אדם יכול להגיש התנגדות לצוואה

 55. מי הם "היורשים החוקיים" על פי צוואה ?

 56. אובדן צוואה - איבוד צוואה - צוואה שאבדה

 57. ייפוי כוח בלתי חוזר מול צוואה - מה גובר

 58. צוואה האפשרת מגורים של חברה לחיים בדירה

 59. הוראה משתמעת בצוואה / הוראה מפורשת בצוואה

 60. האם אפשר להוריש נחלה במושב באמצעות צוואה ?

 61. השפעה בלתי הוגנת בעריכת צוואה - 4 מבחני עזר

 62. האם העדים צריכים לחתום על כל העמודים בצוואה ?

 63. ביטול צוואה בגלל מעורבות יורשים בעריכת הצוואה

 64. מה ההגדרה של "השפעה בלתי הוגנת" בעריכת צוואה ?

 65. האם חובה לתרגם צוואה באנגלית בתרגום נוטריוני ?

 66. האם מעורבות בעריכת הצוואה, עילה לביטול הצוואה ?

 67. המבחנים לבדיקת "השפעה בלתי הוגנת" על מצווה צוואה

 68. האם צוואה (שטרם קוימה) מקנה ליורש זכות פינוי נכס ?

 69. פסילת צוואה בגלל מעורבות הזוכה היחיד בכל הרכוש בכתיבתה

 70. ביטול צוואה של חולה (אלצהיימר, דמנציה, cva אירוע מוחי)

 71. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון