נפילה במשרד בזמן עבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נפילה במשרד בזמן עבודה:

א. הרקע וההליך
.1התובע, באמצעות בא-כוחו, הגיש תביעתו ביום 21.5.98ובה עתר למתן פס"ד
הצהרתי לפיו הפגיעה שארעה לו ביום 18.3.97בשעה 16:ב 30עת נפל ונחבל בראשו,
גבו ובכתף שמאל, היא פגיעה בעבודה.
בתביעתו טוען התובע כי הוא מנהל חברה העוסקת בייצור והתקנה של אנטנות גבוהות, חברה שמשרדה מצוי במושב בו הוא מתגורר, וכי בעת שעלה על שולחן במשרדו כדי לנקות את גוף התאורה, נפל ונחבל ונקבעה לו plexos injury. Left brachial
.2בכתב הגנתו טען הנתבע כי לתובע לא ארעה תאונה בעבודה כמשמעה בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה- 1995(להלן:ו "החוק"), וכי השפעת העבודה על פגיעתו פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים.
.3התובע הגיש תצהיר עדות ראשית ותצהיר של אשתו. משהופיעו הצדדים לדיון,
נשמעה עדותו של התובע, וב"כ התובע ביקש למשוך תצהירה של אשת התובע. מטעם הנתבע לא הובאו עדויות. הצדדים סיכמו טענותיהם, וביקשו להתייחס לכרטיסים הרפואיים בסיכומיהם, בטרם ינתן פסק-דין. בחקירתו הנגדית שירטט התובע את מבנה המשק שלו:נ בית, משרד, אולם ייצור (נ/1), וכן את משרדו (נ/2).
.4בתביעתו לנתבע (נ/4), שהוגשה ב-3.7.97, טען התובע כי נפגע בעת נפילה מהשולחן, כשעלה עליו כדי לנקות גוף תאורה, כי נפגע בכתף שמאל, פנה לטפול רפואי ראשון ב- 25.3.97וכי חזר לעבודה חלקית ביום .22.6.97בתעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה (נ/5), שהוצאה במועד לא ידוע, נרשם כי התובע נפגע בעת שעסק ב"נקיון פנס".
.5בהודעתו לחוקר המל"ל (נ/3) הבהיר התובע כי מדובר בחברה שבבעלותו (למעט מניה לאשתו), בה הוא עובד כמנכ"ל, במשרד ובכל פעולה נדרשת. התובע מציין כי מעל שולחנו מצויה מנורת פלורצנט, כי עלה על השולחן כדי לנקותה, וכשניסה לפרק את המנורה מעד והחליק אחורה, נפל לרצפה, ונחבל בעורף ואיזור כתף שמאל. התובע קם והמשיך בעבודתו חרף הכאב. כך "משך" כמעט שבוע עד שבלחץ אשתו, ומשלא יכול היה להרים יד שמאל מעל לגובה הכתף, פנה לרופא.
התובע מציין כי לא נגרם פצע פתוח, ואף לא נפיחות או כחלון, כי לא סבל בעבר בכתף שמאל, אף כי "וודאי שהיו בעיות צוואריות מזה שנים... שלפני 10שנים הייתי מקבל מתיחות בצוואר" (עמ' 3).
.6בביה"ד העיד התובע כדלקמן:ב
* יום האירוע נכנס למשרד, להערכתו, בשעות הצהריים שעה מדוייקת לא זכורה לו, ייתכן ב13:ו-00, יתכן ב11:נ-00, ומכל מקום כמה שעות לפני (הנפילה), אף כי לא זכר מה עשה עד לנפילה.
* ובע עלה על השולחן לפרק את מכסה המנורה, וכשלחץ לשחרור המכסה - מעד
ונפל.
* הפעם הראשונה משנת 93' שהחליט לנקות. מידות השולחן 2.20מ' 0.9x(1
מ'), והמנורה בה טיפל מצויה באמצע השולחן ברוחב.
* התובע עמד באמצע השולחן/בפינה הימנית, כשפניו לכסא.
* התובע נפל לכוון החדר.
* התובע נחבל בגב, בראש, בעורף, ובכתף, ואף באברים אחרים, אם כי לא ייחס חשיבות לכאבים אלה.
* גובה התובע 1.75מ', גובה השולחן 0.9מ', וגובה התקרה 2.70מ'.
* לאחר הנפילה נותר לשבת על הרצפה כ-10- 15דקות עד שהתאושש.
* לא זכר אם עבד אח"כ, אך נשאר במשרד עוד חצי שעה, עד שהלך לביתו.
ב. ההכרעה
.1תמיהה מסויימת מעלה הרישום בנ/ 5לפיו נפגע התובע עת ניקה "פנס". תמיהה זו אין בה די שכן יתכן והרופאה שמילאה הטופס שגתה והשתמשה במילה לא נכונה.
.2תמיהה נוספת - האברים בהם נפגע בגרסאותיו השונות והתשובה לשאלה,
האם עבד לאחר הנפילה - או לא עבד (עדותו בביה"ד).
.3התובע אינו מציין כיצד עלה על השולחן. ודאי כי לא עשה כן בקפיצה - ואם נעזר בכיסא עליו יושב הוא - מדוע עמד על השולחן ופניו אל הכסא. ואם עלה על השולחן מצדו האחר של השולחן - כיצד לא נפל על הכסא/הסולם שבעזרתו עלה על השולחן?!
.4אם נפל מגובה השולחן (כ- 0.9מ') - כיצד נפגע דוקא ורק בעורף ובכתף?
הכיצד לא נפגע בגבו, בישבנו, כיצד לא נבלמה הנפילה בידיו, וכיצד לא נחבלו כל האברים האלה? כדי שיפול ויחבל דוקא בעורף בצדו השמאלי היה על התובע לפי תאור עמידתו על השולחן ליפול שמאלה (אחורה) ולא אחורה על גבו.
.5התובע גובהו 1.75מ' (ועם נעלים מעט יותר), השולחן גובהו 0.9מ' התקרה 2.7מ', המנורה והמכסה אותו ביקש לפרק עוד מספר סנטימטרים. ראשו של התובע צריך היה "לשפשף" כמעט את התקרה, בעת שעמד על השולחן.
.6אם עמד באמצע השולחן - כיצד נפל לרצפה, ואיך לא נחבל בחלק האחורי של רגליו מהשולחן או בישבנו מהריצפה.
.7והעיקר - כיצד ומדוע נפל לפתע לאחור? הרי מדובר בשולחן שרוחבו 0.9- 1מ' והתובע עמד באמצעו - מה גרם לנפילה? - לכך לא ניתנה כל גרסה!
.8במיוחד תמהני על סיפור הנפילה כשאין מדובר במשיכה בחוזקה (אלא לחץ על המנורה), ודאי לא למי שמצוי היה בצמידות למנורה לפי גובהו.
.9אף אחד לא ראה הנפילה, לא שמע בהתרחשה, ואף לא העיד בדבר הקורות את
התובע מיד/בסמיכות לאחר התרחשותו. אם חזר לעבודתו - לשולחנו - כיצד לא התקשר מיד לאשתו בביתם כדי שתבוא לעזרתו? תצהיר אשת התובע, שלא ראתה הנפילה, ולא תוצאותיה המיידיות - נמשך אף הוא. משכך, אין לנו ולו עדות "סמוכה" לאירוע.
.10אף שסבל מכאבים קשים - פנה לרופא רק ב- .25.3הסבר לכך לא ניתן. במיוחד אין ענין זה מובן, כשהתובע טוען שבמהלך השבוע לא יכול היה לעבוד, ו"נכנע" לבסוף ללחצי אשתו ולעובדה כי לא יכול היה להרים ידו, ורק אז פנה לרופא.
.11התובע יליד 1949, מציין כי הרבה שנים מטופל הוא בשל בעיות בגב (עמ' 3שורות 20) ומ"בעיות צוואריות מזה שנים. לפני 10שנים הייתי מקבל מתיחות בצוואר" (נ/ 3עמ' 3).
.12בכרטיסו הרפואי של התובע מיום 25.3.97נרשם :ב "לפני שבוע - נפל על
הצואר - כתף שמאל". במכתב הפניה לרופא אורטופד נרשם - "לפני כשבוע נפל ונפגע בכתף שמאל". התביעה (נ/4) הוגשה בגין פגיעה בכתף שמאל. מעניין לציין כי בט' 250שמילא התובע עצמו ביום פנייתו לרופא ציין כי נפגע בראש בגב ובכתף שמאל. מנגד בתצהירו (סעיפים 4, 6, 7) טוען הוא כי נחבל בעורף/בצואר ובכתף. בנ/ 3טען כי נחבל רק בעורף.
.13גרסתו של התובע אינה מסתברת עפ"י עדותו הוא. אין זה אפשרי כי אדם בגובהו העומד על שולחן באמצע השולחן (עמ' 2שורה 23) יפול אחור כשלא ביצע כל פעולה שיכולה לגרום למעידה. תמוה גם כי עלה מהכסא עליו הוא יושב, ואז הוא על השולחן סובב גופו כך שפניו היו פתאום כלפי הכסא (ולא הובהר לשם מה עשה כן?!). עדותו לא נשמעה סבירה ולא אמינה. רק לאחר שאלה נוספת הסכים לומר כי אכן עמד בערך באמצע השולחן.
אין גם כל גרסה מדוע נפל. למעשה, התובע טוען כי מעד עוד בטרם פרק את המכסה, "כשבאתי ללחוץ על המכסה" (עמ' 2שורות 17-16) - דהיינו, עוד בטרם ביצע הפעולה שיכלה לגרום לו לאיבוד שווי משקל, מה גם שלא טען כי איבד את שיווי משקלו.
.14משעסקינן בארוע שאין לו עדים ופרטי ההתרחשות שתוארה אינם סבורים -
לא שוכנעתי כי אכן ארעה לתובע פגיעה בעבודה כטענתו.

לאור כל אלה - נדחית התביעה.
אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נפילה בדרך לעבודה

 2. נפילה במחסן בעבודה

 3. נפילה מכיסא בעבודה

 4. נפילה על היד בעבודה

 5. נפילה על הברך בעבודה

 6. נפילה במשרד בזמן עבודה

 7. נפילה ברחוב בדרך לעבודה

 8. נפילה בעבודה בגלל סחרחורת

 9. נפילה במקלחת במקום העבודה

 10. נפילה על היד - תאונת עבודה

 11. נפילה משרפרף - תאונת עבודה

 12. נפילה על הכתף – תאונת עבודה

 13. נפילה בעבודה קרע במיניסקוס

 14. נפילה של מנקה מדרגות בעבודה

 15. נפילת קרש על עובד באתר בניה

 16. נפילה אחורה בזמן העמסת סחורה

 17. נפילה על האגודל במהלך העבודה

 18. נפילה במטבח במלון תאונת עבודה

 19. נפילה בגלל סחרחורת בדרך לעבודה

 20. נפילה בעבודה בגלל רטיבות במטבח

 21. ? תאונת עבודה נפילה מגג – פיצויים

 22. קשר בין נפילה בעבודה לכאבי גב

 23. הכרה בנפילה בעבודה כתאונת עבודה

 24. נפילה במדרכה עקב עבודות תיקונים

 25. נפילת אבנים על הראש - תאונת עבודה

 26. נפילה מקומה שלישית - תאונת עבודה

 27. נפילה על הברך בעבודה - ביטוח לאומי

 28. ? תאונת נפילה מרצפה בולטת ברחוב – פיצויים

 29. נפילה בדרך למכונית לפני נסיעה לעבודה

 30. נפילה בדרך לעבודה ממקום שאינו המעון הקבוע

 31. נפילה באתר בניה עקב קונסטרוקציה מעץ פגומה

 32. נפילת קבלן עצמאי בעבודות טיח אשר הועסק בבניית בית

 33. נפילה על אחת הגרוטאות שהיו מונחות בחוסר סדר בעבודה

 34. החליקה על מים בחדר בו עבדה, במהלך עבודות ניקיון שבוצעו שם

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון